Autoři článku: Jan Vašátko a Rastislav Schneider, Telekomunikace 2013-06.

Počátkem tohoto roku vydal BEREC zprávu [1], ve které zveřejnil výsledky desátého kola sběru dat o mezinárodním roamingu. Z rozsáhlé publikované databáze je v první části příspěvku uveden výběr výsledků, které přinesla cenová regulace do konce roku 2012. Ve druhé části autor představuje směr dalšího vývoje regulace roamingu, uvádí přehled nástrojů strukturálních změn a zejména přináší pohled na možné dopady implementace těchto nástrojů v prostředí vysoké konkurence.

Více v časopise…