Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-06.

V noci, dne 5. listopadu 2009, byla mezi Evropským parlamentem a Radou ministrů EU dosažena dohoda o reformě telekomunikací v EU. Cílem dohody je posílení konkurence, podpory investování i práv zákazníků. Dohodou se současně ustavuje Evropský orgán telekomunikačních regulátorů, jenž má naplňovat vizi sjednocení trhu telekomunikačních sítí a služeb. Výsledek hlasování znamená, že reforma může vstoupit v platnost počátkem roku 2010. Tudíž členské země budou mít k dispozici 18 měsíců k zapracování nových ustanovení do národní legislativy.

Více v časopise…