Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Estonsko-ruské a lotyšsko-ruské vztahy jsou všechno možné jen ne dobré, a to dá se říci už od počátku estonské a lotyšské samostatnosti vyvzdorované v roce 1989 i přes masové demonstrace ruské páté kolony za zachování sovětského Estonska. Záhy po získání samostatnosti se však ukázalo, že ani země s pouhými 1,3 miliony obyvatel není i přes uvedenou zátěž malá pro velké historické změny.

Převážně agrární Estonsko zahájilo po převratu systematickou propagaci řady záměrů, které mj. vedly k založení projektu elektronické správy věcí veřejných eEstonsko tak, aby se v budoucnosti mohlo stát jedním z prvních „bezpapírových států“ a jednou z nejrozvinutějších digitálních společností v EU.

Více v časopise…