Autor: Jan Brouček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Vysokorychlostní internet – tak často používaný pojem. Víme ale, co přesně toto označení znamená? Jaké má souvislosti a jaké má důsledky, když někdo takový pojem použije?
Technický termín „vysokorychlostní internet“ má přesný význam. Znamená připojení k internetu s rychlostí nejméně 30 Mbit/s v sestupném směru (downstream). Je to služba přístupu k internetu s deklarovanou rychlostí stahování (download) aspoň 30 Mbit/s.
Pojem vysokorychlostní internet ovlivňuje nejen technické předpisy, ale i legislativu poskytování služeb elektronických komunikací. To znamená, že ovlivňuje podmínky podnikání v oboru ICT možná více, než jsme si ochotni připustit.
Od pojmu vysokorychlostní internet je odvozen i pojem vysokorychlostní síť elektronických komunikací. To je taková síť, která je schopna poskytovat připojení k vysokorychlostnímu internetu. A už tady máme první legislativní novinku, která je přímo vázána na definici vysokorychlostního internetu. Jedná se o zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Zákon byl přijat na jaře 2017 a další zákony a legislativní úpravy budou přibývat. Například nejnovější je zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. S pojmem vysokorychlostní síť/vysokorychlostní internet se budeme v ICT setkávat poměrně často. V dokumentech Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO), v dokumentech regulátora – Českého telekomunikačního úřadu (dále ČTÚ), ale i dokumentech Ministerstva vnitra (MV), vlády ČR, orgánů Evropské unie, BEREC- sdružení evropských regulátorů atd.
Podívejme se proto z blízka, co termín vysokorychlostní internet znamená. A zjistíme, že v některých případech to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Budeme muset přemýšlet.

Více v časopise…