Autor článku: Jiří Novák – MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Rád bych se na stránkách tohoto odborného časopisu s vámi podělil o postřehy z výstavby telekomunikačních sítí v zajímavých místech světa, kde se naší firmě podařilo býti dodavatelem. Tou první destinací je ostrov Svatý Martin.
Ostrov Svatý Martin se nachází v souostroví Malých Antil, ve východní části Karibského moře. Ostrov se dělí na dvě části, nizozemskou a francouzskou. Žije tu přibližně asi 80 tisíc obyvatel, ale především jsou na ostrově turisté, kteří připlouvají na velkých turistických lodích z USA každý den. Další významnou skupinou jsou bohatí majitelé přímořských vil a apartmánové hotely. Jelikož, je ostrov vlastněn dvěma státy tak v každé části platí jiné zákony a pravidla. Telekomunikační služby poskytují operátoři, kteří musí dodržovat technologická a regulační pravidla daná právě v Holandsku a Francii. Je logické, že se však musí přihlédnout k místním přírodním podmínkám. Díky vysoké vzdušné vlhkosti, silnému slunci a agresivním dešťům se musí volit odolné materiály a výrobní postupy požadovaných rozvaděčů a dalších technologií.

Více v časopise…