Autor článku: Prokop Konopa, Telekomunikace 2012-02.

V úterý 3. dubna odpoledne skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis již 15. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Přestože dvoudenní program byl velice bohatý a národní konferenci doprovázely i dvě mezinárodní akce – konference LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) – v celém dvoudenním programu jasně dominovala témata související se systémem základních registrů, který bude zprovozněn 1. července tohoto roku a jehož pilotní provoz s ostrými daty byl ofi ciálně zahájen 1. dubna. Právě na konferenci ISSS měli zástupci veřejné správy i přítomní odborníci možnost se poprvé detailně seznámit s tím, jak celý systém pracuje, jak vypadají jednotlivé výstupy, i s tím, jak ovlivní samotné procesy ve výkonu státní správy a samosprávy. To ale samozřejmě neznamená, že vymizela tradiční témata včetně problematiky telekomunikačních služeb a infrastruktury.

Více v časopise…