Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Udržitelný rozvoj měst vyžaduje zavádění inteligentních řešení, která umožní lepší správu služeb, zlepšení kvality života a snížení provozních nákladů. Očekává se, že kritickým prvkem úspěšnosti pro tyto a další iniciativy bude technologie LoRa, která byla vyvinuta pro zajištění levné obousměrné komunikace v rámci Internetu věcí.

Lidé po celém světě se stále více stěhují do měst, což stimuluje městské úřady k využívání inteligentních technologií, které by městům pomohly vybudovat udržitelnou infrastrukturu, jenž bude zajišťovat inteligentní správu, inteligentní spotřebu energii, inteligentní dopravu, inteligentní infrastrukturu, inteligentní technologie, inteligentní zdravotní péči a samozřejmě inteligentní občany. Koncept inteligentního města (smart cities) je jedním ze způsobů, jak mohou vlády a obce poskytovat udržitelné služby, které jsou nezbytné pro efektivní řešení nárůstu obyvatel ve městech. Technologie LoRa, která náleží do skupiny technologií LPWAN, je založena na protokolu LoRaWAN a je určena pro poskytování inteligentní infrastruktury pro připojení různých senzorů a aktuátorů. To městům dovoluje efektivně shromažďovat a analyzovat data z tisíců připojených zařízení, aby bylo možné efektivně rozhodovat, jaké služby je potřeba nabízet. Sítě založené na LoRaWAN umožňují obousměrnou komunikaci s dlouhým dosahem, což dovoluje pokrytí městských oblastí s minimálními nároky na síťovou infrastrukturu. Technologie LoRa nabízí řešení, která jsou optimalizována pro inteligentní aplikace napájené z malé baterie s výdrží až 20 let. Koncept inteligentního města mění způsob, jakým se města, vlády a občané vzájemně ovlivňují a technologie LoRa představuje řešení jak tento koncept v praxi efektivně a levně realizovat.

Více v časopise…