Autor článku: Pavel Pirohovič, Telekomunikace 2008-05.

Jako důsledek intenzivní konkurence v oblasti širokopásmových přístupových služeb většina tradičních telekomunikačních (telco) operátorů připravuje či již realizuje implementaci IPTV. Vlastní služby IPTV jsou většinou nabízeny spolu s jinými službami (VoIP, vysokorychlostní internet) v balíku tzv. „Triple Play“ služeb. Nevyhnutelný efekt spojený s narůstající škálou „Triple Play“ služeb je nárůst složitosti sítě a systému pro poskytování služeb, jelikož každá jednotlivá služba má svůj rámec řízení a správy. Vedle IPTV se fenoménem transformace telekomunikačních sítí současné doby stává IP-multimediální podsystém IMS, rozšiřující možnosti klasických VoIP NGN sítí o další typy relačních služeb. Základem koncepce sítí IMS jsou protokoly SIP a DIAMETER. Ačkoliv platforma IPTV, založená na HTTP protokolu, IGMP protokolu a případně RTSP, prošla samostatným vývojem a koncepčně se od IMS liší, je patrné, že další vývoj směřuje k integraci IPTV s IMS, resp. do IMS.

Tento článek se zabývá možnostmi integrace platformy IPTV do architektur IP-multimediálního podsystému IMS, který odborné kruhy vnímají jako standard pro sítě budoucí generace NGN.

Více v časopise…