• ČR | ČTÚ připravuje prostor pro čtvrtého operátora. Český telekomunikační úřad zveřejnil 1. června tzv. Návrh základní principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.
  Jde o předběžná pravidla, podle kterých se bude příští rok hrát v nové aukci o klíčové pásmo pro 5G sítě.
  K oficiálnímu ukončení DVB-T a převedení pásma 700 MHz pro mobilní sítě dojde 30. června 2020. Už v příštím roce by mělo být jasné, kdo kmitočty získá. V návrhu podmínek ČTÚ počítá s vícekolovou aukcí startující v druhé polovině roku 2019.
 • EU | Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o reformě telekomunikačních pravidel EU. Po více než dvou letech hledání kompromisů byla 5. června dosažena politická dohoda mezi Parlamentem, Radou a Evropskou komisí o reformě a modernizaci regulačního rámce Evropské Unie.
  Podle Evropské komise bude nový Kodex elektronických komunikací upřednostňovat výstavbu nových vysokokapacitních sítí i se zřetelem na potřeby venkovských oblastí. Aby se dohoda stala zákonem musí být ratifikována Parlamentem a členskými státy.
  Ve stejném termínu se Evropská komise a národní diplomaté dohodli na omezení ceny telefonních hovorů mezi zeměmi EU na 19 centů za minutu. Textové zprávy budou v EU omezeny na 6 centů za SMS.
 • EU | Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 100 miliard EUR. Pro další rozpočtové období EU 2020–2027 Komise navrhuje rozpočet ve ve výši přibližně 100 miliard EUR s určením na výzkum a inovace. Nový program Horizon Europe je celoevropský výzkumný program, který uvolňuje možností pro globální výzkum a inovace (EIC) a bude navazovat na program financování Horizon 2020.
  V této souvislosti konsorcium dvaceti společností, vedené společností InterDigital Europe oznámilo úspěšné dokončení téměř tříletého projektu Horizon 2020, jehož cílem byla realizace koncepčního řešení integrované přenosové sítě 5G backhaul a fronthaul (5G-Crosshaul).
 • EU | Rozpočet EU: Komise navrhuje investice ve výši 9,2 miliardy eur do nového programu digitální transformace. Evropská komise navrhla do nového programu Digitální Evropa vyčlenit investice v objemu 9,2 mld. EUR. Rozpočet na období 2021–2027 navazuje na stávající strategii Digital Single Market. Nový program je zaměřen na mezinárodní konkurenceschopnost EU a rozvoj a posilování strategických digitálních kapacit Evropy. Pokrývá potřeby kapacit vysoce výkonných počítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností pro jejich využití v podnicích i ve veřejném sektoru.
 • EU | Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Telecom: 18,5 milionu EUR na podporu otevřených dat ve veřejném sektoru. Evropská komise zveřejnila pátou výzvu k předkládání návrhů v programu 2018 CEF pro zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru. V tomto rámci vyčlení maximálně 15 milionů EUR na zvýšení kapacity výpočetní techniky s vysokým výkonem (HPC) a datových kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshraničního využívání ve veřejném zájmu.
  V roce 2018 poskytne CEF Telecom prostředky v celkové výši 84,4 milionů EUR prostřednictvím grantů určených na infrastrukturu digitálních služeb.
  Žadatelé mají ve lhůtě do 15. listopadu předložit indikativní návrhy na akce s orientačním rozpočtem.
 • EU | Evropská komise jmenovala skupinu odborníků pro AI a zahájila činnost Evropské aliance AI. EK nominovala dne 19. června 52 odborníků do nové skupiny na vysoké úrovni pro otázky umělé inteligence. Skupina složená ze zástupců akademických obcí, podniků a občanských společností podpoří prováděcí směrnici EU o umělé inteligenci z dubna 2018.
 • EU | Účetní dvůr EU varuje Německo před rizikem nenaplnění cílů vysokorychlostního připojení. Evropský účetní dvůr kritizoval Německo za to, že využívá při modernizaci širokopásmových sítí v celé zemi převážně techniku vektoringu a varuje, že Německo nebude schopno udržet krok s evropskými sousedy. Zpráva vydaná v Bruselu 6.června upozorňuje na riziko, že cíle rychlosti až do 1 Gbit/s se v Německu „pravděpodobně nenaplní“.
 • EU | Změna ve vedení skupiny Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Milan Vašina (1969), současný generální ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, se rozhodl ukončit své působení ve skupině Deutsche Telekom a požádal představenstvo o uvolnění z funkce k 1. říjnu 2018.
  Ke stejnému dni nastoupí na pozici generálního ředitele José Perdomo Lorenzo (1971). (Pozn.: Lorenzo dříve působil i v ČR. Po roce 2006, kdy přestoupil do společnosti Telefónica Spain se v roce 2008 stal viceprezidentem pro rezidenční segment v Telefónice O2 v České republice. V roce 2014 pak nastoupil do Millicom Group (telekom skupiny s výnosy kolem 6 mld. USD) a převzal současnou pozici generálního ředitele operátora Tigo Paraguay).
 • EU | Adva Optical Networking úspěšně testuje zabezpečený přenos 100 Gbit/s v dálkové optické síti. Společnost Adva Optical Networking oznámila, že ve společném testu s předními národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi (NREN) v Evropě realizovala kvantově zabezpečenou optickou komunikační technologii 100 Gbit/s v dálkové síti. Zkušební provoz prokazuje, že nasazení na provozní infrastrukturu a bude mít zvláštní význam pro společnosti a instituce vyžadující vyšší ochranu přenosu citlivých dat před budoucími dešifrovacími metodami.
 • EU | Telefónika a Huawei spustily kvantovou kryptografii na komerčních optických sítích. Společnost Telefonica ve spolupráci s firmami Huawei a UPM (Universidad Politecnica de Madrid) provedla v červnu demonstraci technologie kvantové kryptografie na komerčních optických sítích. Ve zkušební verzi propojila tři různá místa společnosti Telefonica v oblasti Madridu se softwarově řízenými zařízeními CV-QKD (Continuous Variables – Quantum Key Distribution), vyvinutými společností Huawei Research Lab v Mnichově, a s řídícími moduly a komponenty potřebnými pro integraci QKD s NFV a SDN.
 • EU | Telefónika představila ve Španělsku značku O2. Španělská O2 bude zaměřena na nízkorozpočtový segment a vůči konkurenční společnost Masmovil se vymezí jednoduchou mobilní a konvergentní nabídkou (vlákno a mobil). Mobilní plán obsahuje 20 GB dat a neomezené vnitrostátní hovory a SMS za 20 EUR měsíčně, přičemž konvergentní nabídka zahrnuje stejnou mobilní službu plus symetrické vlákno vysokorychlostního připojení 100Mbit/s a pevnou linku s neomezeným vnitrostátním voláním za 45 EUR měsíčně. Zákazníci mohou také využívat až tři další mobilní linky s 10 GB dat, neomezené volání a SMS, každou za 15 EUR.
 • Svět | Pětina globální datové komunikace bude do roku 2023 v 5G. Do roku 2023 se očekává, že více než 20 procent celosvětové mobilní datové komunikace bude uskutečněno prostřednictvím sítí 5G, uvádí ve zprávě o mobilitě společnosti Ericsson. Provoz 5G bude 1,5krát vyšší než celkový provoz v sítích 4G / 3G / 2G, protože se odhaduje, že jeho objem vzroste v období od roku 2018 do roku 2023 osmkrát, čímž dosáhne téměř 107 megabytů (EB) za měsíc. Ericsson již dříve odhadl, že před koncem roku 2023 bude v 5G více než 1 miliarda účastníků tohoto připojení, což by mělo představovat přibližně 12 procent všech mobilních účastníků.
 • EU | Deutsche Telekom a Vodafone dokončují roamingový test s úzkopásmovou NB-IoT. Asociace GSMA uvedla, že Deutsche Telekom a skupina Vodafone v červnu úspěšně dokončily první mezinárodní roamingový zkušební provoz v Evropě s využitím licencované technologie NB-IoT. GSMA uvedla, že služba zajistí bezproblémové pokrytí a nepřetržitou službu pro miliony připojení pomocí sítí LPWA (Low Power Wide Area). Test byl proveden při komunikaci na síti Vodafone ve Španělsku a v síti T-Mobile v Rakousku na komerčních modulech NB-IoT.
 • EU | Německo vytyčuje plány na zavedení gigabitového mobilního přístupu. Vodafone Německo na CEBIT 2018 oznámil, že Düsseldorf a Frankfurt budou prvními německými gigabitovými městy v mobilních službách a to od září 2018. Společnost již vystavěla řadu mobilních základnových stanic pro rychlosti až 1 Gbit/s. V praxi mají zákazníci široký přístup k rychlostem přesahujícím 700 Mbps, což přinese účastníkům Vodafonu zcela nové možnosti.
  Pozadu nezůstal operátor Unitymedia (dceřiná společnost Liberty Global), který v rámci iniciativy Gigabit City na 2018 ANGA COM v Kolíně nad Rýnem oznámil, že Kolín nad Rýnem a Düsseldorf se stanou příštími gigabitovými městy. První domácnosti a společnosti v Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu budou mobilní přístup k internetu rychlostí vyšší než 1 Gbit/s do prosince 2018.
 • EU | Telefónika má ve Španělsku 20 mil. domácností s optickou přípojkou. Společnost dosáhla tohoto milníku v zatím největší síti FTTH v Evropě přibližně 6 let poté, co začala tuto technologii budovat. Telefónika nyní přešla do zavádění FTTH do středních a malých lokalit poté, co již prakticky dokončila výstavbu optické sítě ve větších městech položením 244 000 km kabelu. Počet účastníků s optickým připojením se meziročně zvýšil o 13,5 procenta na 3,42 milionu, což odpovídá 59 procentům celkové fixní širokopásmové báze společnosti.
 • EU | Velkoobchodní divize Telefóniky přesunuje hlas do IP. Divize Telefónica International Wholesale Services do konce tohoto měsíce přesune hlasový provoz do své nové mezinárodní sítě IP. Telefónika tvrdí, že je mezi prvními velkými operátory, kteří po dokončení hlasové migrace zcela přejdou do IP. To rovněž poskytne základnu pro služby VoLTE a 5G, a rovněž virtualizaci, což umožňuje společnosti Telefónica vyvinout automatizační platformu založenou na predikci a strojovém učení.
 • Svět | Rusko přejmenuje své ministerstvo komunikací na Ministerstvo informačních a komunikačních technologií. Ruská vláda plánuje změnu názvu ministerstva komunikací a sdělovacích prostředků na ministerstvo informačních a komunikačních technologií, uvádí Cnew.ru a cituje zdroje, které jsou s touto věcí obeznámeny.
 • EU | Téměř třicet tisíc pracovníků TIM přistoupí na snížení pracovní doby v rámci dohody s odbory. Společnost Telecom Italia (TIM) zveřejnila podrobnosti dohody s odborovými organizacemi ohledně plánů na snížení stavu o celkem 50 000 italských zaměstnanců. Dohoda také předpokládá přijetí opatření „obranné solidarity“ pro 29 736 pracovníků, což je systém podporovaný státem, který vyžaduje, aby si zaměstnanci snížili pracovní dobu o 10 procent výměnou za nižší plat. Režim solidarity vejde v platnost dnem 19. června 2018.
 • Svět | Společnost Sterlite Tech zahajuje síťové služby umožňující 5G, FTTH. Společnost Sterlite Tech celosvětově debutovala na ANGA COM 2018 s kabelem Airblown Micro, kabelem Micro – 4mm, kabelem řady Micro Bullet a kabelem Riseri. Dva nové mikrokabely a zafukovací kabel mohou využívat stávající i nové systémy kabelovodů pro umístění násobných počtů vláken v rozvodné síti.