Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2010-06

Je to již bezmála 130 let, kdy Alexander Graham Bell patentoval svůj vynález kroucených párů. Kabely s kroucenými páry je typ přenosového vedení, ve kterém jsou po celé délcevedení dva vodiče vzájemně spleteny. Účelem tohoto uspořádání kabelu je jednak potlačení elektromagnetického záření z vnějších zdrojů rušení a rovněž omezení elektromagnetického záření pronikajícího do okolního prostředí. Kroucené páry telefonní přípojky s dvěma žílami záměrně snižují elektromagnetický přenos vyzařované energie mezi kroucenými jednotkami, čímž se výrazně snižuje šum přeslechu.

 Více v časopise…