Autor článku: Martin Parolek, Roman Pudil, Bedřich Rybář, Telekomunikace 2007-04.

Článek je úvodem do problematiky využití optických vláken v přístupové síti. Popisuje důvody, které vedou stále častěji k nasazování optických vláken v přístupových sítích, srovnává vlastnosti základních variant řešení a informuje o pilotním projektu optické přístupové sítě společnosti Telefónica O2 CR.

Více v časopise…