Autor článku: MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Optický kabinet FDH 288
Je určen do venkovního prostředí jako splitterovací distribuční bod sítě, ve kterém má každý zákazník svoje vlákno a svůj port. Pro zákazníky je zde vyhrazeno 24 modulů, kde každý modul má kapacitu 12 SC/APC adaptérů a až 24 optických svárů. Je tedy možné připojit 288 zákazníků způsobem P2P. V kombinaci s patrovými rozvaděči o kapacitě 12 adaptérů se kabinet stává ideálním řešením. Pro takto navrženou síť v tomto případě odpadá potřeba umisťovat hlavní rozvaděč do sklepních prostor budovy, protože patrové rozvaděče jsou propojeny optickým kabelem s dvanácti vlákny. Tyto kabely zafukujeme do mikrotrubiček 7/3,5mm, které po vstupu do budovy přechází pomocí redukčního gasblocku na vnitřní nehořlavou mikrotrubičku 5/3,5mm. Z patrových rozvaděčů zákazníky připojujeme pomocí patchcordů přímo do aktivních zařízení.

Více v časopise…