Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2010-01.

Cílové řešení „Broadband pro všechny“ patří mezi priority Evropské unie pro rok 2010. Jednou z doporučovaných cest pro dosažení tohoto cíle je zařazení služeb širokopásmového přístupu mezi závazky univerzální služby. Přispěje realizace tohoto návrhu k rychlejšímu pokrytí a rozšíření přístupu k širokopásmovým službám? Na takto položenou otázku můžeme najít zajímavý názor, který přednesli ve svém příspěvku Fernando Herrera-González (Telefónica Madrid) a Luis Castejón-Martin (Universidad Politécnica de Madrid) na 48. kongresu FITCE v Praze [1]. Autoři se v rozboru pokusili prokázat skutečnost, že tento druh závazku nemůže být pro obecné rozšíření přístupu k širokopásmovému připojení účinný. Analýza se opírá o aplikaci teorie Rakouské ekonomické školy.

Více v časopise…