Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2008-01-02.

Zavedení systému eCall v celoevropském měřítku je jedním z hlavních úkolů iniciativy e-bezpečnost v rámci vlajkového programu „Inteligentní automobil“, kterou od roku 2006 prosazuje Komise evropských společenství ve své strategii pro informační společnost do roku 2010. Cílem je spustit v roce 2010 celoevropskou službu palubního tísňového volání, která by měla být postavena na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 a pevně daných standardech pro přenášená data eCall. V této souvislosti se někdy též hovoří o službě Public eCall.

Více v časopise…