Autor článku: PR, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02.

Současný svět vyžaduje rychlou reakci a flexibilně dostupné zdroje prakticky v každém podnikání. Tento trend ještě více vynikne u malých firem, které nemají vždy zajištěné prostředky na dlouhodobé financování v případě výpadku zakázek nebo v důsledku změn tržního prostředí. Jednou z důležitých oblastí, která dnes ovlivňuje podnikání, jsou informační a telekomunikační technologie.

Více v časopise…