Autor článku: David Stádník, Telekomunikace 2013-02.

Evropská komise je odpovědná za vytvoření regulačního a podnikatelského prostředí, které podpoří hospodářskou soutěž a investice na trzích s digitálními technologiemi v Evropě. Digitální agenda je první ze stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst. Zaměřuje se na technologie 21. století a on-line služby, které pomohou Evropě posílit vytváření nových pracovních příležitostí, podpořit hospodářskou prosperitu a v mnoha ohledech zlepšit každodenní život obyvatel a podniků v EU.

Více v časopise…