Autor článku: David Stádník, Telekomunikace 2013-05.

Evropská komise zveřejnila letos v červnu každoroční přehled pokroku Digitální agendy v roce 2013 (Digital Agenda Scoreboard 2013). Srovnávací přehled Digitální agendy v roce 2013 hodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo na úrovni EU a členských států při plnění cílů stanovených Digitální agendou. Je měřen na základě 78 opatření Digitální agendy na straně Komise a 23 opatření na straně členských států. Zpráva vychází z údajů za rok 2012. Dlouhodobým cílem Evropské komise je vytvořit regulační a podnikatelské prostředí, které podpoří hospodářskou soutěž a investice na trzích s digitálními technologiemi v Evropě. Podle požadavku Evropské rady přijme Evropská komise v průběhu roku návrhy konkrétních opatření k zajištění řešení identifikovaných problémů. V letech 2012 a 2013 byly k dosažení cílů Digitální agendy předloženy významné návrhy. Jsou jimi např. revidované pokyny pro uplatňování pravidel EU pro státní podporu v odvětví širokopásmových sítí, strategie počítačové bezpečnosti pod názvem „Otevřený, bezpečný a spolehlivý kybernetický prostor“, návrh směrnice o bezpečnosti sítí a informací, odstartování Velké koalice pro digitální pracovní místa, přijetí nařízení ke snížení nákladů na inženýrské práce.

Více v časopise…