Autor článku: Eduard Eck, Telekomunikace 2010-01.

Zatímco požadavky na kapacitu mobilního připojení se mohou dramaticky změnit během velmi krátké doby – stačí, aby se na trhu objevil nový telefon nebo služba, které uchvátí obrazotvornost obecenstva – trvá standardizace a vývoj nových mobilních technologií mnoho let. Přitom je nutné nastavit cílové parametry vyvíjené technologie tak, aby vyhovovaly ještě za deset či více let, ale aby zároveň celý projekt nezlikvidovaly přílišné náklady. Ve světě, kde zástupy analytiků názorně demonstrovaly neschopnost předvídat nástup poslední recese nebo prasknutí internetové bubliny byť i jen několik měsíců dopředu, je taková úloha zřetelně velmi obtížná. Není proto zvlášť překvapivé, že ačkoli byly sítě UMTS zavedeny teprve nedávno nebo jsou dokonce teprve budovány, není jisté, zda dokáží dostát novým požadavkům. Očekávání a naděje zákazníků jakož i pozornost mobilního průmyslu se tak obracejí k nové technologii označené zkratkou LTE.

Více v časopise…