Aktuální sdělení – Next Generation Club

Vážení příznivci telekomunikací a sítí příštích generací,
v rámci návratu k tištěné verzi inovovaného časopisu TELEKOMUNIKACE, jsme se rozhodli, že vytvoříme přátelský klub NEXT GENERATION CLUB (NGC) z lidí a firem, kteří se znají, spolupracují a občas i tak trochu soutěží. Samozřejmě stmelujícím prvkem klubu bude právě tento časopis, který bude členům klubu k dispozici. Někteří z vás jsou skuteční telekomunikační matadoři, někteří přicházejí do telekomunikací ze sektoru IT, starší, mladší a také studenti. Všem vám by měl být časopis otevřen pro sdělení svých zkušeností a odborností. Pro firmy nabízí prostor pro reklamu a odborné články.

Když se začala masivně budovat metalická síť, nikdo nepomyslel, že by byla schopna přenášet frekvence nad 4 kHz a nyní vidíte, co nakonec dokazuje přes xDSL v přístupové síti. Pro nás je stabilních 20 Mb/s nádherou, ale pro příští generace bude optika a nové bezdrátové technologie zásadní. A na ně musíme myslet již nyní. Proto musí vycházet tento modernizovaný časopis a musí existovat skupina lidí, která je ochotna se novým technologiím a službám věnovat. Musí existovat osvěta a sdílení informací o nových trendech, o vašich úspěších.

Všimněte si, časopis a klub je a bude o lidech!
Svatoslav Novák