Autor článku: tým Úseku strategie a rozvoje Českých Radiokomunikací, Telekomunikace 2012-02.

Digitalizace televizního vysílání byla úspěšně dokončena 11. 11. 2011. Přechod z analogového na digitální vysílání byl provozně a investičně velmi náročný, ale podařilo se naplnit všechny cíle plánu přechodu. Pro digitální TV vysílání byl v minulosti zvolen standard DVB-T, který se ukázal být optimální technologií pro terestrické digitální vysílání. Během několika minulých let byl vyvinut nástupnický standard DVB-T2, který výrazným způsobem navyšuje kapacitu přenosového kanálu a umožňuje poskytovat zcela nové typy služeb.

Více v časopise…