Autoři článku: Jan Vašátko, Tomáš Prokopík, Telekomunikace 2011-06.

Vláda, v návaznosti na své programové prohlášení ze srpna 2010, svým usnesením č. 50 z 19. ledna 2011 schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Dokument připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež spolu s dalšími koncepčními materiály vlády ČR defi nuje cíle a nástroje k jejich dosažení, prostřednictvím kterých má být zajištěn rozvoj vybraných služeb elektronických komunikací a tím podpořen ekonomický, kulturní a sociální rozvoj české společnosti. Projednávání dokumentu provázela rovněž obsáhlá diskuse vedená v Evropské komisi (EK) o účelu zavedení broadbandu do závazků univerzální služby. O důvodech, které vedly EK konečně k vyjádření jasného stanoviska se zmiňujeme v závěrečné části tohoto příspěvku.

Více v časopise…