Svatoslav Novák/Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

NOVÉ STRATEGIE pro návratnost investic do gigabitových sítí

V poslední době se začalo významně diskutovat o tom, jak rychlý by měl být internet v souvislosti se službami, které se na něm v blízké budoucnosti budou poskytovat. Můžeme říci, že se jedná o fenomén nazvaný „milník gigabitové rychlosti“.
Velkou otázkou je, jak budou reagovat provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb, pokud tohoto mezníku technologicky dosáhnou a jak to ovlivní náš každodenní život.

Více v časopise…