Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

(když „skoro tři čtvrtiny Čechů žije ve městech“)

Dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, dost malých, aby na tom opravdu záleželo
Ano, v České republice leží 601 měst. Ale, zatím co některá z nich představují rozlehlé, hustě obydlené metropole a důležitá centra, jiná připomínají spíš obce vesnického rázu. Je zde hodně měst dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, ale dost malých, aby na tom opravdu záleželo. Internetová penetrace sice roste i ve venkovských komunitách, ale rozdíly mezi nimi a městem zůstávají v průběhu času konstantní. Odborníci varují, že se časem spíše rozšíří. Diskutovaná představa, že velkorysá dotace na širokopásmový Internet je určena (4 %) zanedbatelnému počtu farmářů, vychází z naprosté neinformovanosti lidí, kteří venkov znají jen z TV. Venkov není homogenní prostor se stejnými problémy a stejnými možnostmi řešení. Z pohledu sociologa je město „relativně husté se stálým osídlením sociálně různorodými jedinci“ a takových míst není v Česku mnoho. Podle OEDEC velké procento lidí zde žije „v rurálních lokalitách“ a nikoli ve městech. (Na Plzeňsku má 75 % měst méně, než 5 tis. obyvatel). Pro začátek je to důležitá zpráva, protože říká, že životem v digitální propasti je v Česku ohrožena téměř polovina obyvatel a fakticky může propadnout na okraj ekonomické prosperity. (Digitální propast / předěl – termín, který odkazuje na nemožnost využívat všech výhod IT).
Více v časopise…