Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ, Telekomunikace 2014-03-04.

V posledních zhruba dvaceti letech došlo k dříve netušenému rozvoji informačních a telekomunikačních technologií, které se nebývale rozšířily v nejrůznějších oborech lidské činnosti nejen v podnikatelské sféře, ale i v soukromém životě. A to nejen v oblasti zábavy, přinášejí také řešení pro práci z domova, řízení bankovních operací a administrativní úkony. Tím se samozřejmě neúměrně zvýšila nejrůznější rizika od možnosti zcizování citlivých osobních údajů, přes možnost nelegálního získávání nejrůznějších utajovaných skutečností od obchodních až po státně-bezpečnostní. Nejrůznější typy zločinu od nahodilého až po organizovaný vycítily svoji příležitost a společnosti nezbývá než se bránit. 52. Kongres FITCE byl zorganizován v nejtěsnější spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani a byl v celém rozsahu věnován kybernetické bezpečnosti. Mezi přednášejícími bylo možné nalézt nejen odborníky z akademické a podnikové sféry, ale z vládních pozic, zejména bezpečnostních a obranných. Následující text využil zejména klíčového příspěvku z telekomunikační sféry autora Huib Ekkelenkampa z konzultační firmy ATOS.

Více v časopise…