Autor článku: Zbyněk Kocur, Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-05.

Článek seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi a aplikacemi bezdrátových systémů označovaných zkratkami WiFi (též WLAN) a WiMAX (též WMAN). Zatímco článek „Sdílení přístupu k médiu u nových standardů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX“ (Telekomunikace 1–3/2007, str. 23–24) se zaměřil speciálně na vrstvu sdílení přenosového média (MAC), nyní se podíváme na obecnější vlastnosti a porovnání obou systémů.

Více v časopise…