Autor článku: David Stádník, Telekomunikace 2014-01.

Evropská komise přijala 11. září 2013 návrhy důležitých právních předpisů [1], jejichž cílem je dokončit projekt jednotného trhu telekomunikací a propojení kontinentu. Přijetí návrhů i následovně odůvodnila. Rychlejší připojení, snazší podnikání, jednodušší život a příprava na budoucnost jsou cílem propojeného kontinentu. Tento balíček má podpořit jednotný trh a neutralitu sítí, včetně zrušení příplatků za roaming a snížení byrokracie. Jedná se o nejambicióznější plán Evropské komise během 26 let reformy telekomunikačního trhu.

Více v časopise…