Aktuality z EU

 • Webový portál Nástroje pro propojení Evropy (CEF)
  Evropská komise zveřejnila informaci o jednotném digitálním webovém portálu, Bude ústředním on-line přístupem pro informace související s Nástrojem pro propojení Evropy (CEF) a informace o odvětví specifických služeb digitální infrastruktury (DSI). Stavební bloky CEF nabízejí základní funkce, které mohou být použity v jakémkoliv evropském projektu s cílem usnadnit poskytování digitálních veřejných služeb přes hranice. Tyto základní stavební kameny byly vyvinuty a testovány v průběhu několika let v rámci EU. Portál, který byl vytvořen v úzké spolupráci s CEF Digital community, pomůže dalšímu rozvoji a využití stavebních bloků CEF v celé Evropě.
 • Akční plán EU pro eGovernment 2016-2020
  Na základě konzultací, které shromažďují potřeby evropských občanů a podniků a očekávání od služeb eGovernmentu v EU a jaké mohou nebo mají v úmyslu orgány veřejné správy poskytnout, workshopů se zainteresovanými stranami, každoročního srovnávacího průzkumu eGovernmentu a revize předchozího akčního plánu v polovině období bude připraven nový Akčního plánu EU pro eGovernment 2016-2020. Nový akční plán bude modernizovat digitální veřejné služby a učiní z EU lepší místo pro práci, život a investice. Tento akční plán umožní lidem získat plný prospěch z digitálních veřejných služeb, které by měly být k dispozici bez problémů v celé EU.
 • Nové snížení poplatků za roaming před jeho koncem v červnu 2017
  Dne 30. dubna vstoupila v platnost nová pravidla pro roaming a neutralitu sítí. Volání, textové zprávy nebo surfování on-line z jiného členského státu (roaming) se stal levnější. Od poloviny června 2017 Evropané platí stejnou cenu, ať používají svá mobilní zařízení doma nebo někde jinde v EU. A ukončení roamingu nás čeká v roce 2017.

Aktuality z ČR

 • Spotřebitelský semafor ČTÚ
  Spotřebitelský semafor zveřejněný na webu Českého telekomunikačního úřadu ukazuje, jak vypadají smluvní podmínky operátorů.  Cílem je poskytnout účastníkům/spotřebitelům takové informace, aby se dokázali vyhnout rizikovým situacím, podvodnému jednání a nekalým obchodním praktikám v oblasti elektronických komunikací. Šest nových sloupečků přibylo na spotřebitelském semaforu Českého telekomunikačního úřadu. K O2, T-Mobilu, Vodafonu a UPC totiž úřad nově připojil i virtuální operátory.
 • NAKIT se aktivizuje
  Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) si připisuje první velkou státní zakázku bez výběrového řízení. Ministerstvo vnitra, které je zakladatelem podniku, NAKITu po schválení vládou přidělí kontrakt za zhruba 300 milionů korun na vybudování takzvaného Dohledového centra eGovernmentu (DCeGOV). Vnitro zakázku zadává na základě in-house výjimky, kterou může uplatnit v případě, že daný podnik majetkově ovládá a zároveň se tento podnik věnuje především pracím pro stát.
 • Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
  Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací do českého právního řádu. Cílem implementace této směrnice je usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací by rovněž přispělo k dosažení digitalizace veřejného . Legislativní rada vlády projednávání tohoto návrhu zákona přerušila. Podle neoficiálních informací z důvodu drobné legislativně právní formality. Po jejím odstranění by nemělo nic bránit k odeslání na vládu ke schválení.
 • Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání – schváleno
  Vláda na svém zasedání dne 20. července 2016 na druhý pokus schválila přechod na DVB-T2 k 1. únoru 2021. Zemské digitální televizní vysílání je v ČR jediným bezplatným způsobem příjmu volně dostupného televizního vysílání. Současně je nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou využívá více než 60 % domácností, 40 % domácností pak jako jediný způsob příjmu TV vysílání. MPO na podzim zahájí informační kampaň pro 60 % diváků, kterých se to týká.
  V podmínkách ČR je nutno nejprve uskutečnit přechod zemského digitálního televizního vysílání na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2/HEVC. Za tím účelem je nutné odstartovat v průběhu druhé poloviny roku 2016 řízený proces přechodu na efektivnější technologie, a to prostřednictvím souběžného vysílání v současném standardu DVB-T/MPEG-2 a novém DVB-T2/HEVC, s využitím dvou nových celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně členěné přechodové sítě.
 • Malá, ale důležitá zpráva nakonec
  Energetická společnost E.ON otevřela jako první v republice elektrickou nabíjecí stanici pro elektromobily u Humpolce. Najdete zde celkem 9 nabíjecích stojanů, 5 od TESLY, 2 od VoltDrive a 2 od ABB. Je vidět, že v elektromobilitě se blýská na lepší časy… nezapomeňme, že se jedná také o další významnou oblast IT a komunikací.