Aktuality z EU

 • EK zveřejnila 27. ledna výsledky Studie o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury (SMART 2012/0022). Pomůže veřejným orgánům v Evropě, aby přijaly podobná kritéria pro zajištění důvěryhodnosti a spolehlivosti mapování a tím pomáhá k urychlení procesu plánování veřejných intervencí z fondů EU. Mapování je klíčovým prvkem plánování veřejných sítí nové generace (NGN) a poskytuje základ pro hodnocení státní podpory EU pro tyto projekty. Špatné výsledky mapování často vedou ke sporům o vhodnosti opatření v oblasti veřejného NGN, někdy vedou k posunu soukromých investic nebo mají za následek špatnou finanční životaschopnost veřejných i soukromých investic. Studie přezkoumala iniciativy mapování v Evropě a na celém světě vyvinula metodiku čtyř druhů mapování:
  1. mapování infrastruktury;
  2. službu mapování;
  3. poptávku mapování;
  4. investice a financování mapování.
  Cílem metodiky je pomoci veřejným orgánům EU pomocí veřejných prostředků (EU a národní/regionální) nastavit sofistikované, přesné a spolehlivé systémy mapování širokopásmového připojení. Metodika bude také tvořit základ testování v nové studii, který bude zahájen na začátku roku 2015.
 • Aktuálně „by“ Andrus Ansip – 29. ledna 2015Aktuální informace o tom, jak probíhá práce Evropské komise na vypracování dlouhodobé strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu pro Evropu, sdělil veřejnosti na svém „blogu“ místopředseda EK dne – 29. ledna 2015.
  Jak víte, 12 komisařů zastupujících různé oblasti politiky EU, je zapojeno do vypracování dlouhodobé strategie, kterou bychom chtěli publikovat v květnu. Už jsme dohodli hlavní priority. Když jsme se setkali již podruhé v tomto týdnu, zaměřili jsme se více na konkrétní oblasti, které nutně potřebují „evropskou“ pozornost. Můj názor je, že bychom měli nastavit pouze to, co je reálné, co je dosažitelné a co lze snadno pochopit.
  Budování propojeného jednotného digitálního trhu, je něco, co je naším cílem. Komise bude spolupracovat na dodání komplexní a cílené strategii pro nadcházející roky. Již jsme obdrželi spoustu nápadů a podporu, a to jak ze strany členských států EU tak i Evropského parlamentu. Doufám, že tato podpora bude pokračovat. V únoru bude konference v Bruselu (Digital4EU), shromáždí více než 400 zúčastněných stran zastupující lidi, společnosti i organizace z celého digitálního společenství. Cílem je slyšet názory všech občanů na to, jak utvářet digitální budoucnost Evropy.
  Potom, asi o měsíc později, se všichni evropští komisaři budou podílet na obecné diskuzi o jednotném digitálním trhu. Po dokončení strategie představitelé 28 členských zemí EU o ní budou diskutovat na svém zasedání v červnu.
  Strategie však nevyřeší všechny naše problémy, na jeden zátah, a už vůbec ne přes noc. Ale já doufám, že opatření, která máme v plánu, pokud budou řádně provedena v celé Evropě, vyvolají změny a vývoj v mnoha oblastech, aby všichni Evropané mohli využívat skutečně propojený a otevřený digitální prostor.
 • Junckerův investiční plán možná již v červnu
  Evropská komise 13. ledna 2015 představila návrh Evropského fondu strategických investic (EFSI), který je jádrem Junckerova investičního plánu. Ten by měl v následujících třech letech uvolnit 315 miliard eur pro veřejné a soukromé investice a podpořit tak ekonomický růst a vznik nových pracovních míst. V ČR se v kontextu investičního balíčku mluví především o infrastruktuře a energetické účinnosti. Za předpokladu hladkého projití legislativním procesem EU by měl EFSI být spuštěn v červnu letošního roku. Nový fond má vzniknout v rámci Evropské investiční banky s kapitálem ve výši 21 miliard eur.
 • Projev místopředsedy EK A. Ansipa při debatě pořádané Evropskou internetovou nadací: Bezpečný a propojený digitální prostor pro Evropu v Bruselu 20. ledna. 2015
  A. Ansip v souvislosti s teroristickým útokem ve Francii zdůraznil, že svoboda médií, včetně internetu, je zásadní kanál pro svobodu projevu. Tento základní princip vyžaduje ochranu a respekt.
  Jako místopředseda odpovědný za jednotný digitální trh cítí odpovědnost za vytvoření bezpečnějšího internetu pro Evropu. Bezpečnost v on-line světě je prvořadá. Evropa potřebuje spolehlivé a bezpečné připojení k internetu, protože každý sektor společnosti nyní používá digitální nástroje a on-line sítě.
  Vize pro digitální oblast:
  – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;
  – každý může přistupovat a provádět on-line aktivity přes hranice snadno a bezpečně;
  – spravedlivá hospodářská soutěž, bez ohledu na státní příslušnost nebo místo bydliště, opřená o jasně vymezenou právní strukturu.
  Bohužel jsme stále daleko od dosažení této vize. Stále existuje příliš mnoho překážek a omezení, což znamená, že Evropa ztrácí na nevyužitém potenciálu. Stejně jako autorské právo, které je třeba aktualizovat, aby bylo vhodné pro digitální věk. V 28 zemích EU existuje mnoho národních výjimek, rozdílů a omezení, takže systém je nefunkční pro celoevropský trh. Copyright je jen jeden příklad z omezení, která brzdí plný rozvoj jednotného digitálního trhu. Jednotný trh je základem pro Evropskou unii. Ale ještě nepracuje správně v digitálním kontextu.
  Existují tři hlavní problémové oblasti, které je třeba řešit:
  – Poplatky za roaming, když lidé komunikaují on-line z jiné země EU;
  – Nekonzistentní politiky v celé EU, to znamená že není maximalizována naše bezdrátová kapacita;
  – Nedostatek síťové neutrality. Internet je univerzální a měl by zůstat svobodný a otevřený. Měli bychom tuto zásadu uzákonit, aby to tak zůstalo.
 • Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: budoucí využití televizního pásma UHF Evropská komise v současné době shromažďuje stanoviska ke strategickým doporučením obsaženým v tzv. Lamyho zprávě ohledně dlouhodobé politické strategie pro budoucí využívání pásma UHF (470–790 MHz). Cílem je zjistit, jak by se měla uvedená doporučení naplňovat.
  Zpráva skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Pascal Lamy, pojednává o tom, jak by mělo být v budoucnu využíváno rádiové spektrum v silně vytíženém pásmu UHF.
  Při přípravě dlouhodobé strategie pro budoucí využívání pásma UHF Komise vezme v úvahu následující:
  – Lamyho zprávu,
  – příspěvky Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG),
  – studie Komise,
  – odpovědi shromážděné v této konzultaci.
  Jakékoli změny ve způsobu využívání pásma UHF ovlivní rozsah a kvalitu vysílacích a mobilních služeb. Mohly by také vyžadovat výměnu zařízení, jako jsou televizní přijímače. Předmětem diskuse jsou konkrétní aspekty, které by měly dopad na život občanů. Komisi zajímají názory:
  – subjektů ze sektoru mobilních a vysílacích služeb, včetně služeb pro realizaci programů a zvláštních událostí (PMSE),
  – akademických pracovníků s příslušnou odborností,
  – občanů, televizních diváků, uživatelů bezdrátových širokopásmových služeb, sdružení uživatelů.
  Komise doufá, že se občané, spotřebitelé a jejich sdružení k tématu vyjádří. Budoucí vývoj v pásmu UHF totiž ovlivní množství a kvalitu vysílacích a mobilních služeb a mohl by si vyžádat nákup zvláštního zařízení (např. nových televizorů).
  Dotazník obsahuje zvláštní část pro občany (neodbornou veřejnost). Část „Souvislosti“ vysvětluje otázky, které jsou relevantní pro občany a spotřebitele, a cíle dotazníku jako takového. Konzultace potrvá od 12. ledna do 12. dubna. Příspěvky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude možné vzít v úvahu.
 • Zvýšit investice do digitální infrastruktury
  Během návštěvy Berlína „Digitální“ komisař Günther Oettinger vyzval ke zvýšení investic do digitální infrastruktury v Evropě a vysvětlil, že samotná ekonomika nebude moci vyplnit velkou investiční mezeru.
  Stále nemáme v Evropě digitální vnitřní trh“ řekl v Berlíně komisař EU pro digitální ekonomiku a společnost, Günther Oettinger. Oettinger volá po rychlé expanzi rychlého a komplexní přístupu k internetu. Dokončení digitálního vnitřního trhu a překonání současné situace s roztříštěnými 28 dílčími trhy je jedna z priorit Komise spolu s Radou ministrů. Komisař se setkal s představiteli Network Alliance Digital Německu, skupinou telekomunikačních a síťových společností, kteří pracují na vládním cíli komplexního pokrytí širokopásmovým připojením v Německu s minimálně 50 Mb/s do roku 2018.
 • Roaming se rušit nebude, Evropa hledá kompromis
  Operátoři si mohou vydechnout, roaming se rušit nebude. Hledá se kompromis mezi nulovými roamingovými poplatky a „okrádáním“ zákazníků.
  Slíbené zrušení evropského roamingu v prosinci 2015 se velmi pravděpodobně nestihne. Oficiálně nebylo nic oznámeno, ale je prakticky jasné, že úplné odbourání rozdílů mezi domácí a zahraniční sazbou už není na pořadu dne. Původní koncept prosazovaný bývalou eurokomisařkou Kroesovou nyní brzdí hlavně Evropská rada složená z předsedů vlád jednotlivých členských zemí, kteří hledají alternativní způsob zpoplatnění roamingu. Rušení roamingu není definitivní, výhrady má i Česko. Jasno bude po 27. listopadu.
  Zrušení roamingových příplatků působí na jednotlivé národní operátory jako červený hadr na býka. Jenže jak zařídit, aby zákazníci mohli s domácím tarifem bez starostí do zahraničí a zároveň, aby nebylo možné primárně doma využívat zahraniční tarif? Například litevský tarif bez datového FUP, který by byl levnější, než tarify českých operátorů… Zrušení roamingu by mohlo způsobit zemětřesení na celém evropském telekomunikačním trhu, což (zdá se) politici nechtějí riskovat a už vůbec ne bez zevrubných analýz. Navíc je Brusel místo, kde působí stovky lobbistů a operátoři mají nového spojence – eurokomisaře Günthera Oettingera, který je opakem Kroesové. Bývalá komisařka fandila spotřebiteli, teď dostanou podporu operátoři!
  Členské státy budou nyní v rámci Rady hledat kompromis a až ho najdou, půjdou s návrhem do parlamentu. Pak se bude hledat kompromisní návrh tam. Poslanci totiž naopak návrh na zrušení roamingu podporují, a tak ústupky budou muset učinit obě strany. Roaming pro operátory představuje sice jen jednotky procent z celkových příjmů, ale z jejich pohledu je nebezpečí zrušení roamingu prozatím zažehnáno.

Aktuality z ČR

 • V Zelenči u Prahy vyroste „státní“ datové centrum za 300 milionů.
  V obci Zeleneč u Prahy vznikne za dva roky obrovský bunkr plný optických kabelů, kde bude stát a veřejná správa shromažďovat důležitá data. Maximálně zabezpečený počítačový bunkr symbolizuje cíl, který si politici předsevzali – dostat klíčové systémy pod státní správu, protože s jejich výpadkem se může ohrozit chod státu. Datové centrum by měla spravovat společnost Státní pokladna – Centrum sdílených služeb, tento podnik vznikl odštěpením ze Státní tiskárny cenin a má sehrát zásadní roli ve veřejných IT zakázkách.
  „Datový bunkr“ za 300 milionů bude třikrát větší než Národní datové centrum. Národní datové centrum má teď ministerstvo financí v ulici Na Vápence v Praze. Zeleneč poslouží jednak jako záloha dat z Vápenky a pojme i nové systémy.
  Pozemek v Zelenči už před lety koupil resort financí od vnitra – místo nabízí ohromný příkon elektřiny, kterou počítače potřebují nejen na provoz, ale i na chlazení. Datový bunkr bude sloužit i jiným resortům.
  To hlavní, co má státní podnik spravovat, bude státní pokladna, jejíž funkce se bude rozšiřovat.
  Od roku 2016 dostane odštěpný podnik dva další velké úkoly – elektronickou evidenci tržeb a kontrolní výkazy, od kterých si ministr financí Andrej Babiš slibuje lepší výběr daní. Právě pro tyto novinky vyroste v Zelenči zmíněné centrum.
  Technologické centrum pod správou státního podniku MF nemá sloužit jen resortu financí, ale celé veřejné správě. Už dnes jsou jeho klienty třeba Nejvyšší kontrolní úřad nebo ministerstvo vnitra s registrem obyvatel. Klíčovými zákazníky by se mohla stát ministerstva dopravy a práce. Oběma jim brzy doběhnou smlouvy se soukromými dodavateli na správu jejich systémů. A v obou případech je cíl, aby se stát a především jeho obyvatelé vymanili z role rukojmích.
 • Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
  Dotace na revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí, na infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů a na infrastrukturu pro hospodářský rozvoj. Hlavní cíl prioritní osy 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury je oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházejících z místní poptávky. Žádosti je možné podat do 24. února 2015 do 12:00.
  Typy podporovaných projektů zahrnují projekty:
  – rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch; rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí; investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.
  – Rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
  Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtu krajů, obcí a veřejných neziskových organizací.
 • Otevřená data: Ministerstvo financí otevírá přístup k fakturám pro veřejnost
  Občané budou mít nově přístup na webu resortu financí ke všem fakturám ministerstva financí a seznamům státních dotací, následovat mají například nemovitosti státu. Inspiraci pro novou koncepci otevřených dat našel odborný tým ministerstva financí vedený 1. náměstkem ministra financí Lukášem Wagenknechtem ve Velké Británii, která je průkopníkem v nových způsobech zveřejňování otevřených dat a jejich dostupnost neustále rozšiřuje.
  Ministerstvo financí také připravuje zjednodušení přístupu ke všem doposud zveřejňovaným informacím.
  Nově budou všechna data dostupná na jediné adrese http://data.mfcr.cz, budou strojově čitelná a bude kontrolována jejich aktuálnost a kvalita.
 • Ministryně práce jednala se zástupci IT firem o plánech MPSV v oblasti ICT
  Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se po několika měsících znovu sešla se zástupci IT společností. Jednání se zúčastnil také rektor ČVUT Petr Konvalinka. Cílem těchto setkání je podle ministryně postupovat maximálně transparentně a připomenout dosavadní kroky ministerstva a představit nejbližší plány do budoucnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) letos plánuje vyhlásit dalších zhruba 15 výběrových řízení na informační technologie za 3 miliardy korun.
  Nové systémy by měly začít plně fungovat nejpozději od ledna 2017. Pracovní jednání bylo opět otevřeno všem zástupcům IT společností, které o setkání projevily zájem. Ministerstvu práce a sociálních věcí v současné době běží lhůta pro podání nabídek u šesti IT veřejných zakázek zhruba za 1,9 miliardy korun.
  Hlavním cílem MPSV je zajištění bezproblémového chodu všech informačních systémů a datových center a to nejen na ministerstvu, ale napříč celým resortem.
 • MPO plánuje od ČTÚ převzít budování internetových sítí nové generace
  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se rozhodlo převzít od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) přípravu strategií správy kmitočtů a budování internetových sítí nové generace. Důvodem má být situace na trhu i výhrady odborné veřejnosti k nedostatečné diskusi nad koncepčními dokumenty. ČTÚ je však rozhodnutím MPO překvapené. Ministerstvo průmyslu se k nim mohlo vyjadřovat pouze v rámci připomínkového řízení. Například hotovou Strategii správy rádiového spektra ČR ČTÚ již loni na podzim předložil ministerstvu, a to po vypořádání všech došlých připomínek bez rozporu vůči povinným připomínkovým místům, proto je ČTÚ překvapeno rozhodnutím MPO převzít přípravu strategických materiálů.
  V rámci budování sítí nové generace pak chce Česko využít prostředky z EU fondů v rozsahu kolem 14 miliard korun, zatím ale není jasné, jak se budou přidělovat. ČR nebude financovat výstavbu vysokorychlostních přístupových sítí k internetu z výnosu aukce kmitočtů pro LTE. Aukce kmitočtů pro mobilní sítě LTE nakonec vynesla jen 8,5 miliardy korun, což je zhruba o 1,5 miliardy méně, než se předpokládalo. Celý výnos se potom stal příjmem státního rozpočtu a na výstavbu internetových sítí stát žádné prostředky nevyčlenil.
 • Provoz základních registrů
  Podle informace z ledna státní úřady uskutečnily v základních registrech za 30 měsíců provozu téměř 500 mil. transakcí.
  Provoz systému základních registrů byl zahájen 1. července 2012. Po třiceti měsících, tedy ke dni 31. 12. 2014, Správa základních registrů evidovala 2 714 orgánů veřejné moci (OVM), které požádaly o připojení 3 835 agendových informačních systémů (AIS). Základní registry v současné době využívá aktivně 2 459 orgánů veřejné moci, které za třicet měsíců produkčního provozu uskutečnily celkem 493 358 276 transakcí. Většina klíčových OVM již se základními registry spolupracuje. Krajské úřady jsou připojeny všechny. Statutární města jsou připojena všechna. Celkový počet cca 500 milionů transakcí zahrnuje korektně přijaté transakce, transakce přijaté s varováním nebo chybou a zamítnuté transakce.
  Do statistiky nebyly započteny transakce s chybnou identifikací, neoprávněné volání služeb na základě bezpečnostních profilů, kontaktování informačního systému základních registrů (ISZR) s nesprávným certifikátem či asynchronní odpovědi iniciované ISZR.
 • Memorandum ČTÚ a CZ.NIC
  Český telekomunikační úřad uzavřel se sdružením CZ.NIC memorandum o bližší spolupráci. Ta se bude týkat tří oblastí: bezpečnosti, rozvoje sítí elektronických komunikací a správy Internetu včetně problematiky doménových jmen. ČTÚ bude se správcem národní domény .CZ spolupracovat mimo jiné na zavádění technologií IPv6 a zabezpečení systému doménových názvů DNSSEC, jak to předpokládá Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 − Cesta k digitální ekonomice. Národní telekomunikační regulátor s CZ.NIC spolupracuje rovněž při měření parametrů kvality sítí elektronických komunikací.
 • Smlouva ČTÚ a Brand Embassy
  Český telekomunikační úřad rozšiřuje svou aktivitu na sociálních sítích, kde byl dosud v kontaktu se spotřebiteli především pomocí svého účtu na Twitteru. V rámci plnění zákonné povinnosti chránit spotřebitele uzavřel Úřad smlouvu s českou společností Brand Embassy, která se monitoringem sociálních sítí zabývá. Úřad tak bude moci lépe zjišťovat poznatky o problémech běžných spotřebitelů a vyhodnocovat svá opatření právě v oblasti ochrany spotřebitele. Podněty ze sociálních sítí již Úřad čerpá – na základě komunikace s uživateli mimo jiné připravil návrh novely zákona, která má zrychlit a zlepšit přenos čísel mezi operátory. Novelu již ČTÚ zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace
  Konzultace MPO k návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové generace skončila 15. ledna. Cílem je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím podpory realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové generace. Tyto sítě podpoří hospodářský růst České republiky, přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských činností, kvantitativně a kvalitativně posílí českou ekonomiku především s ohledem na vyšší přidanou hodnotu produkce a v neposlední řadě také zvýší efektivitu státní správy a místní samosprávy. Přijetí tohoto dokumentu vládou České republiky (předložení vládě se plánuje v únoru 2015 a jeho schválení v březnu 2015) představuje jasný signál, že Česká republika je prostřednictvím realizace prezentovaných investičních priorit do výstavby sítí nové generace technicky, ekonomicky a organizačně připravena na očekávaný růst poptávky po stávajících i nových elektronických službách. Současně bude prostřednictvím synergických efektů vytvořena jasná platforma pro další ekonomický růst české společnosti, rozvoj nových průmyslových odvětví a vznik nových obchodních modelů, založených na používání informačních a komunikačních technologií. V konečném důsledku pak usnadní i účast na společenském a hospodářském životě pro všechny skupiny občanů. Inovativní vysokorychlostní sítě umožní přenos velkého množství dat a spolehlivou multimediální a datovou komunikaci, a to při současném respektu principů síťové neutrality. Národní plán rozvoje sítí nové generace je zároveň zpracováván za účelem naplnění tzv. předběžné podmínky 2.2 pro Tematický cíl 2 „Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 s ohledem na legislativní zakotvení Evropských strukturálních a investičních fondů pro programovací období 2014–2020.
 •  ČTÚ zpřístupnil interaktivní mapu využití spektra
  Český telekomunikační úřad spustil beta verzi webové interaktivní aplikace mapující využití celého rádiového spektra. Na webu spektrum.ctu.cz je možné zjistit, jaké služby a za jakých podmínek mohou být v konkrétních kmitočtových pásmech provozovány. Aplikace přitom čerpá údaje výlučně ze zdrojů, které ČTÚ publikuje ve formátu otevřených dat.
  Zákazník si může před nákupem například modelu na dálkové ovládání snadno ověřit, zda kmitočty uváděné na modelu odpovídají pásmům, která jsou v ČR pro tento účel vyhrazeny. Dopomohou mu k tomu i předvolby s barevným piktogramem nejčastěji využívaných služeb. V detailu kmitočtového pásma je možné najít i úplná znění předpisů, kterými se podmínky provozu v daném kmitočtovém úseku řídí.
 • Plán činnosti ČTÚ
  Podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací patří mezi priority, na které se ČTÚ v letošním roce zaměří. Úřad to deklaroval v rámci plánu činnosti pro rok 2015, který v lednu schválila Rada ČTÚ. Vytváření podmínek pro řádné fungování hospodářské soutěže je podle zákona o elektronických komunikacích jedním ze základních úkolů úřadu.
  ČTÚ analyzuje dopad loňské dohody dvou operátorů o sdílení sítí na relevantní ex ante trhy. V souvislosti s nárůstem významu mobilního internetu v ČR bude prověřovat i to, zda pro účely regulace případně nevymezí další relevantní trhy, které s poskytováním mobilního internetu souvisejí.
  ČTÚ průběžně sbírá data o fungování trhu a tato data vyhodnocuje. Poskytl je rovněž Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na schůzi 12. listopadu 2014 požádal o podrobnou informaci se srovnáním cen poskytovaných veřejně dostupných nabídek služeb dominantními operátory v České republice. Po prezentaci těchto dat na zasedání 29. ledna 2015 požádal Kontrolní výbor usnesením ČTÚ, aby se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s otázkou, zda postupem dominantních operátorů na českém trhu nedošlo při stanovení ceny nejlevnějšího tarifu a ceny nejlevnějšího neomezeného tarifu k ohrožení či porušení hospodářské soutěže.
  Úřad bude sledovat podporu velkoobchodního trhu i v dalších aukcích kmitočtů, které letos plánuje vyhlásit. Jde o kmitočty nevydražené v aukci z loňského a předloňského roku z pásem 1 800 a 2 600 MHz a kmitočty z pásma 3,6 − 3,8 GHz, které jsou celoevropsky harmonizované pro poskytování vysokorychlostního mobilního internetu. K zatraktivnění těchto kmitočtů připravil úřad i novelu Nařízení vlády o poplatcích za využívání čísel a kmitočtů, kterou loni v říjnu odeslal Ministerstvu průmyslu a obchodu. To je oprávněno ji předložit vládě.