Online EXPERTNÍ SEMINÁŘ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL & PARTNERS

29.5.2020 - 29.5.2020

PLÁN EXPERTNÍCH SEMINÁŘŮ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL & PARTNERS
Letní semestr 2020 / ONLINE FORMA
22. května Insolvenční novinky v době (po)krizové
29. května Elektronické jednání, smlouvy a dokumenty v právní praxi
5. června Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek
11. června Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními a její limity
12. června Novinky v soutěžním právu
19. června Aktuální novinky a změny českého e-Governmentu v r. 2020
26. června Compliance v korporacích a podnikatelských seskupeních (koncernech)
pátek, 9.00–12.00 hodin
přihlášení na semináře: www.havelpartners.cz/akademie

Jeden kurz v semestru je pro členy ICT UNIE zdarma. Do poznámky v přihlašovacím formuláři uveďte prosím „zdarma – člen ICTU“.