Konference "Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva"

22.10.2019 - 22.10.2019

Konferenci pořádá Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. dne 22. října 2019 v prostorách Univerzity Karlovy v Praze v Celetné ulici 20 v Modré posluchárně. Informace o konferenci jsou k dispozici na stránce CSVŠ.