Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích

30.5.2019 - 30.5.2019

25. sympozium EDI (Elektronická výměna dat a e-Business), které se skuteční dne 30. května 2019 od 9.00 hodin ve Florentinu (Na Florenci 2116/15, Praha 1).
Přihlášení je možné prostřednictvím on-line registračního formuláře.
Účastnický poplatek za 1 osobu činí 2 000 Kč (2420 Kč s DPH) pro členy HK ČR, ICT Unie
2 500 Kč (3025 Kč s DPH) pro ostatní zájemce.