23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

30.9.2021 - 1.10.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Hradci Králové
ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Téma konference: NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, STANDARDIZACE A DIGITALIZACE.
Závaznou přihlášku a více informací naleznete na webové stránce www.uur.cz.