Autor článku: Zbyněk Kocur, Lubomír Vacula, Telekomunikace 2009-06.

Dnes je již samozřejmostí, že studenti mají téměř všude na univerzitní půdě (posluchárny, studovny, pracovny, vestibuly, chodby, studentské koleje apod.) k dispozici drátové či bezdrátové připojení pro svá přenosná zařízení (notebooky, PDA apod.). I studenti Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze takovýchto výhod běžně využívají. Článek popisuje základní rysy projektu EDUROAM a shrnuje stav jeho řešení na půdě Českého vysokého učení technického v Praze. Čtenář je obeznámen se stavem implementace a principy funkce ověřování a mobility uživatelů. V závěru článku je nastíněn způsob implementace sítě EDUROAM do nových lokalit, zejména pak kolejí ČVUT.

EDUROAM (EDUcation ROAMing) [1] je mezinárodní projekt umožňující snadný roaming mezi zúčastněnými výzkumnými a akademickými organizacemi. Projekt byl založen v roce 2003 pod záštitou asociace TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) [2] a její pracovní skupiny TF-Mobility [3]. Cílem projektu je umožnit snadnou vzájemnou mobilitu uživatelů všech participujících organizací.

Více v časopise…