2020 – 02

COVID-19 … odchod do „věčných lovišť“?

Termín publikování časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE se neobvykle přesně shoduje s událostmi týkajícími se (výstižně řečeno), krize COVID-19. První číslo tohoto roku vyšlo těsně po vyhlášení nouzového stavu. Druhé číslo, které máte právě v rukou, vychází v době tzv. postupného rozvolňování všech možných opatření a bohužel i v době nástupu ekonomických potíží globálního rozsahu. Proto můžeme s jistou přesností hodnotit následky této virové krize se čtvrtletním odstupem. Jak v rozhovoru Juraje Šedivého, generálního ředitele společnosti CETIN, tak v anketním pohovoru Zdeňka Vaníčka s regulačními odborníky o síťové neutralitě během pandemie, zaznívají důležité informace o provozním zatížení v době krize COVID-19. Jsem velmi rád, že velká nepříjemná překvapení se nekonala s ohledem na mé osobní nedobré technologické zkušenosti právě v tomto období, kdy mi odešel do „věčných lovišť“ můj systém inteligentního domu HAIDY, dva OLED televizory LG (naštěstí v záruční době), monitor u počítače, protiproud v bazénu a plynový kotel.
Krize COVID-19 nám připravila události, které naše současné generace v podstatě nikdy nezažily. S výjimkou omezení cestování, které pro nás lehce starší bylo odepřeno v době ČSSR. Lze konstatovat, že vlády mnoha zemí si vyzkoušely, jak mohou ovlivňovat, přikazovat a manipulovat. V mém úvodníku se nechci pouštět do hodnocení jednotlivých opatření a zákazů, ale jisté předvídavosti bych se chtěl dopustit. Je dobré, že se země vrací do normálu a věřím, že nezvratně. Lze předpokládat, že pandemie různého druhu opět mohou přijít. Zvláště, když nám teď tají ty ledovce, ve kterých prý dřímají neznáme druhy virů. Jak se však zachovají naši náčelníci? Nemůže jejich urputná starostlivost o zdraví národa, která stejně vychází z udržení politických pozic, zahnat státy do neuvěřitelné vzájemné izolace? Uzavření hranic pro moderní globální obyvatelstvo nebude jen násilným způsobem rozbití rodin a přátelských vazeb, ale způsobí neuvěřitelné škody na jejich majetcích a hospodářstvích nyní propojených ekonomik. Pravděpodobně export a import by v jisté míře mohl fungovat, ale to jen do té chvíle, než se zjistí, že virus se přenáší i přes výrobky či potraviny. Země by musely začít být soběstačné, což asi není možné. Strašná představa. Mezinárodní letecké a jiné transportní společnosti by zanikly, mezinárodní obchod by zanikl, továrny nadnárodních firem by musely významně redukovat svou činnost nebo se přeorientovat na rostlinnou či živočišnou výrobu. V takové nehezké době by pozitivní efekt mělo snad jen pár věcí. Možná zlepšování životního prostředí a zastavení migrace (těmi dvěma si však nejsem úplně jist…) a komunikační technologie. Ty jediné by lidem umožňovaly se virtuálně setkávat, mluvit navzájem, studovat, zkoumat a předávat zkušenosti. Ale i komunikace mají své meze. Do té doby, než je začnou monopolně zneužívat mocní lháři a mystifikátoři. Snad je tento děsivý scénář vhodný jen pro knížku či film…
Ale zpět k našim českým telekomunikacím. Přestože operátoři nehlásili žádné fatální selhání jejich sítí v období krize COVID-19, je nutné nepodceňovat modernizaci sítí a kvalitu služeb. Jsem ve velkém očekávání, zda vláda nejen naší země, ale i dalších unijních států vyhodnotí jednotlivé dílčí kroky a situace, ke kterým došlo. Jedná se zejména o uvědomění si toho, že není možné se spoléhat jen na to nejlevnější a bohužel v mnoha případech současně i na nejméně kvalitní. A současně je nutné učinit závěry z toho, že není možné se spoléhat na dovoz klíčových a strategických výrobků ze zahraničí. Každý rozvinutý stát musí vyrábět ve své zemi předměty, léky a další prostředky pro krizové situace. Bylo velmi zvláštní, že české firmy, které vyrábí ochranné prostředky, nebyly osloveny nebo odmítnuty a namísto toho byl upřednostněn dovoz z daleké země. Podobně se to týká i našeho oboru. Jak jsem již předeslal, sítě nových generací se musí budovat s dostatečnou kapacitou a s kvalitní, odzkoušenou a dostupnou technologií. A hlavně odpovědní ministři by už konečně měli udělat razantní rozhodnutí a přizpůsobit stávající legislativu tomu, aby se dalo rychle a levně stavět! Je to v jejich moci a nebude to stát ani moc peněz…
Svatoslav Novák

 • EU | Index digitální ekonomiky a společnosti 2020 (DESI) • Evropská komise zveřejnila 11. 6. 2020 tzv. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tento složený index shrnuje relevantní ukazatele v oblasti výkonu digitalizace, a sleduje vývoj členských států EU v pěti hlavních dimenzích: konektivita, lidský kapitál, využívání internetu, integrace digitální technologie, digitální Veřejné služby.
 • ČR | Česko může doplatit na pomalou digitalizaci veřejné správy, varuje Komise • Komise vydala doporučení v rámci tzv. evropského semestru pro koordinace hospodářských politik zemí EU. Doporučeními se ČR zřejmě příliš nezabývala, což vyplývá z tzv. indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI index).
  Česko se v tomto hodnocení totiž pravidelně pohybuje až v jeho druhé polovině. DESI index pro rok 2020 ho řadí na 17. místo z celkových 28 členských států. V roce 2019 přitom Česko obsadilo 18. příčku a v roce 2015 dokonce 15. Proces digitalizace Česka se tak za ostatními unijními státy opožďuje. Evropská komise opět upozornila Česko na nedostatky v oblasti digitalizace, na které může v brzké době doplatit. Na druhou stranu nelze přehlížet české úspěchy, a to například v oblasti umělé inteligence.
  „Pokud jde o užívání a poskytování veřejných digitálních služeb, patří Česko mezi nejméně rozvinuté členské státy. Počet uživatelů tzv. e-governmentu zaostává daleko za unijním průměrem.“
 • EU | Telefónica Deutschland se rozhodla pro Ericsson • 13. 6. 2020. • Telefónica si vybrala Ericsson jako primárního partnera pro svoji základní mobilní síť 5G v Německu, přičemž uvedla, že je třeba zajistit bezpečnost.
  Telefónica ve Španělsku a Německu používala ve velké míře v core síti G4 zařízení Huawei a nyní snižuje závislost na čínské firmě, jejíž zařízení bude omezeno jen na části 5G RAN.
  „Jako provozovatel sítě obsluhující nejvíce mobilních zákazníků v Německu máme zvláštní společenskou odpovědnost za poskytování zabezpečených sítí,“ Markus Haas, generální ředitel Telefonica Deutschland.
 • EU | Nokia jmenovala nového CFO • 11. 6. 2020 • Do funkce CFO společnosti Nokia byl jmenován Marco Wirén a nahradí tak odstupujícího CFO Kristiana Pullola, který působil v této pozici od ledna 2017.Wirén nastoupí k výkonu funkce v září 2020.
  Je to již druhá změna ve vedení firmy a to poté, co byl v březnu t. r. jmenován do pozice CEO společnosti Nokia Pekka Lundmark.
 • SVĚT | Ericsson se letos MWC v Los Angeles nezúčastní • 11. června 2020 (Fierce Wireless) • Vyhlídky na veletrhy v letošním roce jsou stále nejisté, ale Ericsson se již nyní rozhodl v roce 2020 pro neúčast na kongresu MWC pořádaném společností GSMA i když by Ericsson patrně patřil k největším vystavovatelům v rámci MWC. Kongres je plánován v termínu 28. až 30. října v Los Angeles. Webové stránky však i nadále počítají s původně plánovanými aktivitami vystavovatelů, prezentacemi agend či registračními nabídkami.
  Ericsson má v současné době podepsaných 90 dohod o spolupráci s mobilními operátory po celém světě. V poslední době například Ericsson spustil komerční 5G síť v Maďarsku, byl představen jako hlavní dodavatel výstavby mobilního operátora Orange ve Francii nebo oznámil 11procentní podíl na zakázce v Číně ve spolupráci s mobilním operátorem China Mobile – zbytek připadlo místním firmám Huawei a ZTE.
  Know how švédské firmy spočívá ve využití stávající telekomunikační infrastruktury, kterou pomocí softwarových a dalších nástrojů upravuje tak, aby ji bylo možné využít i na provozování 5G sítí. V současné době se Ericsson podílí na výstavbě 30 sítí typu 5G na čtyřech kontinentech.
 • SVĚT | Vodafone varoval britské zákonodárce před úplným zákazem zařízení Huawei v síti 5G • Reuters 10. 6. 2020 • Budoucnost Huawei ve Velké Británii byla v posledních týdnech opět vržena do nejistoty. „Velká Británie v oblasti 5G ztratí vedoucí pozici, budou-li mobilní operátoři nuceni utrácet čas a peníze nahrazováním stávajícího zařízení“ uvedl Scott Petty, technický ředitel společnosti Vodafone UK.
  Boris Johnson údajně nařídil ministrům, aby do roku 2023 vytvořili plány na eliminaci zařízení Huawei v národních 5G sítích. Johnson také nařídil pohotovostní přezkum, který Národnímu centru pro kybernetickou bezpečnost vyhodnotí, zda bude další sankce USA proti Huawei ztěžovat používat technologii čínského prodejce; což může být důvodem pro to, aby k odchodu dodavatele došlo dříve.
 • SVĚT | Kanada odmítla zařízení Huawei • 10. 6. BM • Společnost Bell Mobility potvrdila, že pro 5G síť použije výhradně telekomunikační zařízení společnosti Ericsson. Další dva hlavní kanadští operátoři, Telus Mobility a Rogers Wireless, se rozhodli pro výstavbu svých sítí 5G využívat technologií Ericsson a Nokia. Rogers má rozhodování o něco snazší, neboť má se společností Ericsson uzavřeno dlouhodobé partnerství.
  Rozhodnutí společnosti Bell je pro Huawei nejzávažnější, protože operátor byl jedním z nejpodstatnějších podporovatelů čínského dodavatele. Nedávné události však pravděpodobně způsobily, že Bell přehodnotil své postoje, zřejmě vzhledem k nejisté pozici Huawei v budoucnosti.
 • SVĚT | Čínské telecomy mají v USA zákaz • V dubnu vydal Federální komunikační výbor USA (FCC) pokyn čtyřem čínským operátorům China Telecom, China Unicom, Pacific Networks a ComNet, aby prokázali, že konají nezávisle na čínské vládě a to pod hrozbou ztráty jejich americké licence.
  Napětí se ještě zvýšilo v květnu, když FCC jednomyslně hlasoval o zamítnutí žádosti společnosti China Mobile o licenci v USA, dále po uvalení sankcí vůči Huawei a zabránění přístupu čínských firem k produkci amerického polovodičovému průmyslu.
 • EU | Slovak Telekom plánuje prodej Zoznamu • 11. 6. 2020 • Slovak Telekom plánuje v nadcházejících týdnech prodej 100% podílu ve své dceřiné společnosti Zoznam. O podíl usiluje Martin Mac, generální ředitel Zoznamu. Slovak Telekom uvedl, že prodej nebude mít žádný významný dopad na činnost ostatních dceřiných společností Digi Slovakia a PosAm.
 • SVĚT | Google vydává beta verzi pro Android 11 • 11. června 2020 • Společnost Google vydala beta verzi systému Android 11. Poté, co minulý týden spouštění v důsledku událostí v USA zrušil, společnost zveřejnila k novému operačnímu systému jen pouze několik videí a online informací. Software je k dispozici pro spuštění na telefonech Google Pixel 2+ a pro ostatní bude k dispozici v příštích týdnech, pravděpodobně v září.
 • EU | COVID-19 vynucuje 15% snížení výdajů na vysokorychlostní sítě • 9. 6. 2020 Dell’Oro • Nejnovější odhady konzultační společnosti Dell’Oro naznačují, že výdaje na technologie pro vysokorychlostní sítě klesly meziročně o 2,5 miliardy USD, což činí asi 15 %, především z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Oživení zájmu o zařízení se očekává až ve druhé polovině roku.
  Na evropském trhu 39 zemí uvnitř i vně EU je podle dat z rady FTTH Council Europe nyní připojeno optikou 70,4 milionu účastníků, od roku 2015 se počet účastníků zdvojnásobil.
  Data ze stejného zdroje naznačují, že v současné době je v dosahu optických sítí v 39 zemích 172,2 milionu domácností. Z domácnosti, které mají dostup k síti s nejvyššími rychlostmi přístupu, jich k přístupu skutečně využívá pouze 40,8 %.
 • SVĚT | Nový Zéland zavádí do škol WIFI 6 • 9. 6. 2020 • Ministerstvo školství Nového Zélandu vybralo společnost CommScope pro nasazení až 38 000 přístupových bodů Wi-Fi 6 a 12 000 multi-gigabitových přepínačů do více než 2 500 škol. Nasazení umožní rychlejší a spolehlivější výkon na připojených zařízeních ve vysoce hustém datovém provozu v prostředí kampusů.
  Pamětníkům naší telekomunikační historie to možná připomene nedotažený historický projekt Internet do škol z října roku 2001. Rámcová smlouva a projekt, který záhy získal přezdívku Indoš, byl svým rozsahem mimořádný, neboť do konce roku 2003 mělo být vítězným konsorciem společností Český Telecom a Autocont připojeno k internetu přibližně 7000 škol s využitím připravované komunikační infrastruktury informačních systémů státní správy.
  Program ale končil v poločase jeho neurčitým zánikem v roce 2007. Stát nenašel potřebné prostředky ve svém rozpočtu.
 • SVĚT | Zpráva Senátu USA varuje před riziky z Číny z důvodu nedostatečného dohledu nad zahraničními telekomunikačními operátory • 9. června 2020 • Vyšetřování provedené Senátem v USA zjistilo, že vláda vykonává nad zahraničními telekomunikačními operátory působícími v zemi jen formální dohled. Zpráva Stálého podvýboru pro vyšetřování v Senátu vyzvala ke zřízení statutárního orgánu dohledu nad zahraničními operátory a ochrany zájmů národní bezpečnosti.
 • EU | Orange Polska připravuje spuštění mobilních služeb 5G k 1. červenci • 5G síť, která ponese značku # hello5G, bude na startu k dispozici přibližně šesti milionům obyvatel v oblasti kolem Katovic, Krakova, Lodže a Varšavy. Orange postavil v zemi 1600 základnových stanic 5G.
  Při spuštění bude síť pracovat v pásmu 2100 MHz. V budoucnu Orange plánuje pro 5G sítě využívání pásma 3,5 GHz, zatím se plánovaná aukce se kvůli současné pandemii opozdila, má však proběhnout do konce roku 2020.
 • EU | Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa budou financovány z nástroje pro propojení Evropy Telecom • EK červen 2020 • Nástroj pro propojení Evropy (CEF) v Telecomu je klíčovým nástrojem EU k usnadnění přeshraniční interakce mezi veřejnou správou, podniky a občany, a to vybudováním infrastruktury digitálních služeb (DSI) a vysokorychlostních sítí k podpoře projektů pro jednotný digitální trh.
  Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa z 8 evropských zemí obdrží celkem více než 900 000 EUR za upgrade své webové prezentace a připojení k Evropské platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa.
  Hodnotitelé vybrali 8 nejlepších návrhů, které získají finanční prostředky ve formě jednorázové částky. Oceněné národní koalice jsou z Kypru, České republiky, Dánska, Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska. Financování z nástroje Connecting Europe Facility Telecom se bude pohybovat od 79 000 do 171 000 EUR v závislosti na výši životních nákladů v každé zemi.
 • SVĚT | FCC otevírá pásmo 6 GHz pro WiFi • FCC přijala pravidla pro zpřístupnění 1 200 MHz spektra v pásmu 6 GHz (5,925–7,25 GHz) pro nelicencované použití. Účelem nových pravidel je podporovat WiFi 6 a růst internetu věcí (IoT). Očekává se, že WiFi 6 bude více než 2,5krát rychlejší než současný standard. Záměrem otevření pásma 6 GHz pro nelicencované použití je také navýšení části spektra dostupného pro Wi-Fi a zlepšení kvality připojení ve venkovských oblastech
  Pásmo 6 GHz je v současné době využíváno mimo jiné službami k podpoře veřejných služeb a veřejné bezpečnosti. Zařízení pro nelicencované použití budou sdílet toto spektrum s licencovanými službami v souladu s pravidly vytvořenými k ochraně těchto licencovaných služeb v celé této skupině.
 • SVĚT | FCC schvaluje pravidla pro poskytování dotací na podporu výstavby rurálních vysokorychlostních sítí ve výši 16 miliard USD • 10. června 2020 FCC • FCC přijala pravidla pro další hlavní kolo dotací vysokorychlostní sítí ve venkovských oblastech. Fáze I Fondu venkovských digitálních příležitostí (Rural Digital Opportunity Fund) poskytne pro výstavbu pevných vysokorychlostních sítí za 10 let až 16 miliard USD. Prostředky budou rozděleny v aukci, která bude upřednostňovat nabídky pro vyšší rychlosti až 1 Gbps a sítě s nižší latencí, což více než na dvojnásobek zvýší minimální rychlosti z aukce FCC 2018 Connect America Phase II. Očekává se, že nabídka bude otevřena 29. října a účastníci, kteří projeví zájem, mohou žádat od 1. července.
 • EU | Telefonica Deutschland finalizuje prodej telekomunikačních stožárů • 9. 6.Total Telecom • Telefónica S.A. se po ohlášení nové strategie stahuje se z mnoha mezinárodních trhů a zaměřuje pozornost na trh domácí. V rámci tohoto plánu Telefónica založila divizi Telefonica Infra, se zaměřením na rozvoj a provoz infrastruktury, zejména věží. V jejím jádru je společnost Telxius, která se aktuálně připravuje na nákup 10,100 mobilních základen od společnosti Telefonica Deutschland. Nákup byl oceněn částkou 1,5 miliardy EUR a zvýší portfolio společnosti Telxius o více než 32 800 základen v šesti zemích. V příštích čtyřech letech se tato společnost dohodla na výstavbě dalších 2 400 základen mobilní sítě.

Juraj Šedivý, otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Vážený pane generální řediteli, děkuji za možnost položit vám několik otázek pro náš časopis NG/TELEKOMUNIKACE, který vychází již více než 50 let, a který byl kdysi vydáván právě předchůdcem vaší společnosti CETIN, Českým Telecomem. A právě v něm jste kdysi začínal ve finančním odboru. Můžete krátce vzpomenout na toto období?
Bylo to v polovině devadesátých let. Do Českého Telecomu jsem nastoupil po mém působení ve France Telecomu v roli CFO na Slovensku, kde jsme rozjeli druhého mobilního operátora, dnešní Orange. Situace v Českém Telecomu byla samozřejmě úplně jiná.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Stanovisko představitelů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie
Síťovou neutralitou je označován způsob, jakým poskytovatelé internetových služeb (ISP) spravují data nebo „provoz“ přenášený v jejich sítích podle požadavků účastníků širokopásmového připojení (tzv. „konečných uživatelů“ podle právních předpisů EU) od poskytovatelů obsahu, aplikací nebo služeb (CAP), jako jsou YouTube nebo Spotify, nebo při výměně provozu mezi koncovými uživateli.
Internet se snaží zachovat princip rovnoprávnosti datového přenosu, což znamená, že internet vynaloží veškeré úsilí na přenášení dat bez ohledu na to, co data obsahují, která aplikace je přenáší („aplikační agnosticismus“), odkud pochází nebo kam jdou. Mezi výhody internetu patří zejména oddělení mezi aplikační a síťovou vrstvou internetu. Toto oddělení umožňuje inovaci aplikací nezávislých na poskytovateli internetových služeb, čímž se zvyšuje výběr koncových uživatelů.

Více v časopise…

Marian Piecha, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Výzvu „Technologie COVID-19“ mohou využít malí a střední podnikatelé, dotace může být až do výše 20 milionů korun. „Podporovat budeme podnikatelskou činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Podporovat budeme pořízení nových technologických zařízení a vybavení,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha, s nímž jsme v období od 4. května do 5. června sledovali zájem o tuto výzvu, ve které vynikl silný inovativní potenciál mnoha předkládaných projektů. Při té příležitost padla řada otázek.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií přináší drastické změny ve společnosti i průmyslu. Digitální transformace bude vytvářet nové hodnoty a stává se pilířem průmyslové politiky v řadě zemí. V očekávání těchto globálních trendů, byla „Society 5.0“ prezentována jako základní pojem přijatý japonskou vládou již v roce 2016. Je považován za růstovou strategii pro Japonsko. Society 5.0 je rovněž hlavní součástí reformní investiční strategie pro budoucnost z roku 2017. Proberme nyní typické aktivity Society 5.0 v Japonsku.

Více v časopise…

Rozhovory Zdeňka Vaníčka: Dean Bubley, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Dean Bubley – Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair/Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism
Váš profil na LinkedIn vás představuje jako „Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair / Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism“. Jak byste jako „otevřený průmyslový analytik“, který je dobře respektován a obecně uznáván, popsal stručně a výstižně obecné dobro 5G pro celou Unii?
5G je v krátkodobém horizontu většinou jen upgrade stávající sítě 4G. Poskytuje větší kapacitu, vyšší rychlosti a poněkud nižší latence. Z dlouhodobějšího hlediska by to mělo umožnit některé nové případy použití, zejména v lokalizovaných místech, jako jsou továrny nebo přístavy.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rada FTTH Europe se dne 9. června 2020 sešla na svém virtuálním valném shromáždění. Během jednání rada přijala pracovní program a priority a zvolila nového prezidenta, nové členy představenstva a předsedy pracovních výborů. Prezidentem Rady se stal Eric Festraets ze společnosti Nokia.

Více v časopise…

Autor: Prof. Miloslav Filka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

V letošním roce to je 50 let, co se datuje uskutečnění prvních přenosů s využitím optického vlákna, tedy v roce 1970 – kdy byl aplikován vynález vědců.
Idea optického přenosu není nová, je stará. Ať již se jednalo o přenos informací ve formě kouře a ohňů, až po fotofon, který v roce 1880 vynalezl a nechal si patentovat A. G. Bell. U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo slunce, jehož paprsky byly soustřeďovány zrcadlem a soustavou čoček na pohyblivé zrcadlo umístěné na membráně, rozkmitávané akustickým signálem. Modulované světelné paprsky byly kolimovány soustavou čoček a fokusovány parabolickým reflektorem na selenovou tyčku, jejíž odpor se měnil v závislosti na ozáření. Tak mohl být modulován elektrický proud protékající z baterie telefonním sluchátkem, v němž byl transformován na akusticky signál. Fotofon umožňoval přenos na vzdálenost asi 200 m, ale byl silně závislý na atmosférických podmínkách. Následující období dosud nikdo z historiků moderní techniky z tohoto hlediska soustavně nepropátral, ale přímo souvisejících poznatků bylo poměrně málo.

Více v časopise…

Autor: Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na města a obce České republiky či jak by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy a technologických a telekomunikačních společností kolem odborného kulatého stolu. Tématy byly, jak moderní technologie a inteligentní řešení mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize a jak může chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat. Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti chytrých měst v České republice a o možném přínosu řešení „smart city“ pro život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření související s novým koronavirem Covid-19 měla dalekosáhlé dopady na fungování a správu měst i na každodenní život občanů. Debata proto zhodnotila i současný stav využívání chytrých řešení v ČR a úskalí rozvoje nejmodernější technologií ve správě českých měst.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 11. června výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2020(DESI), který monitoruje celkový digitální výkon Evropy a sleduje vývoj v zemích EU s ohledem na jejich digitální konkurenceschopnost. Parametry letošního DESI ukazují, že u všech členských států a ve všech klíčových oblastech měřených indexem docházelo ke zdravému vývoji.

Více v časopise…

Autor: VOLTDRIVE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Příběh společnosti VOLTDRIVE
Nápad použít k pohonu auta elektrický motor je stejně starý jako historie automobilů. První pokusy s pohonem elektrickým motorem se datují na přelom dvacátých a třicátých let 19. století. Od samého začátku experimentování s elektrickým pohonem byla klíčovým faktorem úspěchu dostupnost či spíše nedostupnost vhodného způsobu ukládání elektrické energie. Právě neexistence dobíjitelných elektrických článků byla příčinou neúspěchu prvních elektrických pohonů.

Více v časopise…

Autor: Petr Svoboda, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Následující článek má přispět k objektivní informovanosti o problematice oboru pasivních sledovacích systémů, který má v České republice šedesátiletou tradici a jehož produkty s označením PRP-1 KOPÁČ, RAMONA, TAMARA A VĚRA jsou známé po celém světě.

Více v časopise…