2019 – 03

Začátek posledního čtvrtletí roku 2019 se odehrál ve znamení horečných aktivit spojených s rozvojem sítí pro vysokorychlostní připojení k Internetu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR uspořádalo již 17. září v Praze konferenci na téma „Vysokorychlostní internet a pokrytí bílých míst na mapě České republiky“. Prakticky vzápětí MPO zahájilo 3. října veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí – souboru základních sídelních jednotek, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola výzvy „Vysokorychlostní internet“ z programu OP PIK.
Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech a bude otevřena až do 3. prosince letošního roku.
Zmíněné další kolo výzvy bude zaměřeno na podporu výstavby a modernizace sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v Národním plánu rozvoje sítí nové generace NGA pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není k dispozici a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo o doložení harmonogramu výstavby sítí, aby bylo možné záměry podnikatelů do budoucna lépe ochránit, včetně možnosti ověřování, či podpory průběhu jejich realizace.
Sítě NGA se rovněž stávají součástí stále častěji diskutovaného tématu udržitelnosti. Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj České manažerské asociace při příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října představila „Strategii implementace sítí 5G v České republice“. V rámci panelové diskuze významných odborníků zde Petr Očko, náměstek Sekce digitalizace a inovací MPO uvedl národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí k digitalizaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infrastruktuře chytrých měst, v inteligentních domácnostech, ve zdravotnictví i v dalších oborech včetně zemědělství a zpracování odpadů s ohledem na cirkulární ekonomiku.
Základním předpokladem úspěšného fungování sítí 5G nicméně je rozvoj pevných optických sítí. Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny znamenají zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu optických sítí. Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek. Nastupuje nová vlna konvergence, kdy pevné a bezdrátové sítě začínají tvořit organický celek – rozsáhlou komunikační platformu, která podpoří nové příležitosti pro průmysl ČR a stimuluje rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší úrovni. Stát má připravenu strategii zavádění sítí 5G, která bude podporovat inovační centra a zavádění nových technologií.
Stále častěji se mluví o výjimečném postavení České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence (AI). S tím souvisí i pohyb ve virtuálním prostředí zrcadlícím náš reálný svět a související fenomén virtuální (VR) a rozšířené reality (AR). Bez optických sítí nemohou tyto koncepty fungovat, telekomunikační infrastruktura se tak stává stejně důležitá jako energetická. A největší část potenciálu sítí 5G spotřebují právě aplikace umělé inteligence…
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V té změti anglických zkratek AI, VR, AR a dalších, spojených s příští generací telekomunikační infrastruktury NGA, mějme prosím vždy na paměti tu nejdůležitější – ZR, český Zdravý Rozum.
Váš
Petr Beneš

 • EU | Členské státy EU zveřejňují hodnocení rizik spojených s 5G. (EU) Členské státy EU s podporou Komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnily rozsáhlou zprávu upozorňující na riziko zvýšeného kybernetického útoku na sítě 5G na celém kontinentu.
  Evropská komise uvedla, že členské státy by měly posoudit dopady doporučení a určit, zda je třeba do 1. října 2020 přijmout další opatření. Mezi další kroky patří soubor opatření zaměřených ke zmírnění rizika kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní úrovni a na úrovni celého bloku, který má být dohodnut do 31. prosince 2019 skupinou pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (Network and Information Systems Cooperation Group). Mezitím ENISA dokončuje mapu konkrétních hrozeb ve vztahu k sítím 5G.
  Poslední vlna kontroverzí obklopujících státy, které se snaží přizpůsobit čínské politické a kulturní citlivosti, odhaluje, jak nejistá je globalizovaná ekonomika.
 • ČR | České, italské (CIE) a nizozemské systémy elektronické identity byly notifikovány. Dne 13. září 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie v rámci nařízení eIDAS EU zveřejněna notifikace českého systému eID, italské eID kartě (CIE) a nizozemském důvěryhodném rámci pro elektronickou identifikaci (vydaném v rámci eHerkenning).
  Národní systém eID v České republice umožňuje českým občanům digitálně prokázat svou totožnost online a přistupovat k službám elektronické veřejné správy, lékařským předpisům a pojištění, poště, daním, důchodům a mnoha dalším službám, a to i ze soukromého sektoru. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu národní identitní autority.
 • EU | Německá bezpečnostní pravidla mají ponechat 5G dveře otevřené i pro Huawei. (Reuters Berlín, Handelsblatt 14 Oct.) Nová německá bezpečnostní pravidla nevyloučí čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies z dodávek zařízení do 5G mobilních sítí v zemi, uvedl v pondělí vysoký vládní zdroj. „Bezpečnostní katalog“, který je před zveřejněním má potvrdit německé rozhodnutí zachovat rovné podmínky pro dodavatele pro telekomunikační sítě nové generace, navzdory výzvám Spojených států amerických k zákazu Huawei. Nařízení vstoupí v platnost na konci tohoto roku nebo na začátku následujícího roku, uvedla Federální síťová agentura.
  Podle návrhu dokumentu musí provozovatelé jako Deutsche Telekom a Vodafone identifikovat kritické oblasti ve svých sítích, aby na ně mohli aplikovat vyšší úroveň bezpečnosti. Federální úřad pro informační bezpečnost (BSI) je odpovědný za provádění bezpečnostního prověřování produktů, které budou použity k vybudování sítě 5G.
  Vláda chce, aby výrobci takových zařízení, včetně Huawei, podepsali prohlášení o spolehlivosti. Na prohlášení by bylo možné se odkazovat, pokud by jednoho dne vyšlo najevo, že se výrobky výrobců používají pro špionáž nebo sabotáž. V tomto případě by vláda uložila poskytovatelům povinnost odstranit technologii Huawei ze sítí. Poskytovatelé by zase mohli od společnosti Huawei požadovat náhradu.
  Obdobné rozhodnutí udělala na indickém mobilním kongresu (IMC) prakticky ve stejných dnech indická vláda udělením povolení čínským prodejcům Huawei a ZTE k účasti na demonstracích použití 5G.
 • SVĚT | Společnost Google rozšiřuje plány na vybudování druhé kolosální centrály v oblasti San Jose v Kalifornii. Google podle oficiální zprávy CNBC oficiálně požádal o povolení k výstavbě sídla s více než 7,3 milionu čtverečních stop kancelářských prostor. Google plánuje, že v nových kancelářích umístí až 25 000 zaměstnanců. Důvodem je rozšiřující se rozsah při naplnění požadavku na extra flexibilitu.
 • EU | Přístup k plnému optickému připojení může podle Openreach vyvolat ve Velké Británii revoluci v produktivitě. Vláda Spojeného království si stanovila ambiciózní cíl, kterým má urychlit připojení všech domácností a firem již do roku 2025. Zpráva zadaná společností Openreach a zpracovaná ústavem Centre for Economic and Business Research naznačila, že by se britská produktivita zvýšila přibližně o 1 700 GBP na pracovníka, a podpořila britskou ekonomiku přibližně 59 miliardami GBP.
  Zpráva rovněž naznačuje, že by se za těchto podmínek mohlo rozhodnout až 400 000 pracovníků pro práci z domova, a dalších 270 000 by bylo schopno se přemístit z měst a do venkovských oblastí, což by zároveň ročně snížilo počet 300 milionů cest dojíždějících, umožnit inteligentnější způsoby práce a zlepšit veřejné služby.
 • EU | Deutsche Telekom zahajuje marketingovou kampaň zaměřenou na repozici značky T-Systems. Deutsche Telekom uvádí, že její dceřiná společnost T-Systems zahájila novou marketingovou kampaň k návratu své značky do lůna DT. Ústředním poselstvím kampaně je T-Systems jako partner pro všechny aspekty digitální transformace společnosti, pro „připojení“, „digitální“, „cloud a infrastrukturu“ nebo „bezpečnost“.
 • EU | Švýcarský Sunrise tvrdí, že má již pokryto 80 % populace (není to vtip) sítí 5G. (Ericsson Switzerland) Švýcarsko není největším trhem, ale ukazuje se, jak tvrdá soutěž Sunrise s operátorem Swisscom, který bude mít do konce roku 2019 pokryto 90 % populace, může urychlovat nasazení sítě 5G. Sunrise aktuálně pokrývá signálem 5G území 262 měst.
  Za povšimnutí stojí, že zde se míra pokrytí populace a geografického pokrytí v podstatě liší. Švýcarsko je vysoce urbanizovaná země, zhruba 73 % obyvatel žije v městském prostředí, což síťové nároky snižuje. Problémy však rychle přibývají při pohledu na švýcarský členitý a hornatý venkov.
  Dalším příkladem trhu, který se velmi rychle přibližuje k éře 5G je rovněž vysoce urbanizovaná Jižní Korea s koncentrovanou populací.
 • SVĚT | OECD zveřejňuje návrh digitální daně pro veřejnou konzultaci. OECD zveřejnila návrh na pokračování mezinárodních rozhovorů k zajištění zdanění nadnárodních společnosti a významných digitálních společností. Nový návrh kombinuje prvky komentářů tří konkurenčních návrhů z členských zemí a je nyní otevřen veřejné konzultaci. Návrh by přerozdělil některé zisky a související daňová práva jurisdikcím a zemím, kde mají nadnárodní společnosti své trhy. Tato část je součástí inkluzivního rámce OECD / G20 o BEPS pro multilaterální vyjednávání globálních daňových pravidel, aby byla vhodná pro účely digitální, globální ekonomiky.
 • SVĚT | Globální trh 5G v roce 2020 dosáhne 4296 milionů dolarů. Podle studie Valuates Reports dosáhne velikost trhu 5G v roce 2020 globálně až 4296 milionů dolarů a očekává, že do roku 2024 poroste exponenciálně, v letech 2020–2024 s CAGR 56,7 %.
  Studie očekává, že tahounem oboru bude vysoká poptávka po chytrých telefonech s technologií 5G s vysokorychlostním připojením k internetu. Trh 5G klasifikuje na základě jejich jejich typů (mMTC, URLLC, eMBB a FWA) a aplikací (Smart Cities, Connected Factories, Smart Buildings, Connected Vehicles, Connected Healthcare, Connected Retail, Smart Utilities, Broadband and Voice) v regionech.
  Podle zprávy bude významně růst celosvětový trh telekomunikačních zařízení a očekává se, že tento trh telekomunikačních zařízení dosáhne koncem roku 2023 na 562 miliard USD a během prognózovaného období od roku 2017 do roku 2023 vzroste o 10 %.
 • EU | Francie ohlásila prvních jedenáct projektů ostrých zkoušek 5G v pásmu 26 GHz. (ARCEP) Přidělení zkušebního spektra 5G v pásmu 26 GHz francouzským regulátorem ARCEP v lednu, umožnilo spuštění prvních jedenácti průmyslových iniciativ. Vláda a ARCEP vybídly k předložení žádostí konkrétních projektů, které by tvořily pilotní platformy 5G otevřené třetím stranám, rovněž i stran mimo telekomunikační sektor.
 • EU | Generální ředitel společnosti BT varuje, že odstranění telekomunikační technologie Huawei bude trvat 7 let. (Reuters) CEO britské skupiny BT Philip Jansen varoval, že odstranění technologie Huawei z telekomunikačních sítí ve Velké Británii by trvalo sedm let, uvádí Reuters.
 • EU | Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů v Evropě. Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů a upgraduje některé ze zbývajících prodejen, protože zákazníci nakupují více online a mění své očekávání v nákupech v obchodech, řekl generální ředitel Nick Read.
  Data po revizi budou použita ke zjištění toho, co zákazníci v každém místě potřebují, přičemž 40 % obchodů se do konce roku 2021 transformuje. V Evropě je asi 5 000 obchodů Vodafone, zbytek na trzích jako je Asie a Afrika.
 • SVĚT | OECD zveřejnila novou zprávu o postavení telekomunikačních operátorů a jejich budoucnosti. Dokument analyzuje současný stav a vznikající obchodní modely telekomunikačních operátorů. Zkoumá také, jak se mohou provozovatelé komunikací v budoucnu vyvíjet, a to z pohledu 5 až 10 let ve skupinách tradičních vertikálně integrovaných poskytovatelů mobilních a pevných služeb, služeb velkoobchodu a poskytovatelů on-line služeb. Zpráva nastiňuje nejdůležitější stránky vývoje v těchto kategoriích a signalizuje stav před nástupem technologií, které mohou provozovatele v budoucnu ovlivnit. Zpráva na závěr srovnává různé typy operátorů vůči politickým cílům.
 • EU | Téměř každá druhá německá domácnost dosáhne do konce roku na gigabitové připojení. Podle studie zveřejněné ve středu společností Dialog Consult zaštítěné Asociací telekomunikačních služeb a služeb s přidanou hodnotou (VATM) se pokrytí gigabitovým připojením od začátku do konce tohoto roku zvýší z 11,1 na odhadovaných 19 milionů (ze 42 milionů domácností). Tyto rychlé linky však používá pouze jedna ze čtyř domácností, tj. 4,8 milionu (na počátku roku 3,3 milionu); Zbytek je neaktivní.
  Pokud byly linky aktivovány, neznamená to, že si zákazníci nasmlouvají gigabitové připojení. Jak uvádí studie, je důvodem skutečnost, že pouze 1,2 milionu domácností uvažuje o využívání rychlosti vyšší než 0,25 gigabitů za sekundu a preferují levnější variantu 0,25 gigabitů za sekundu nebo méně. Podle studie však existují velké regionální rozdíly a široká mezera mezi městem a venkovem.
 • SVĚT | China Mobile CEO Li Yue odchází okamžitě do důchodu. (CHM Oct 14) China Mobile oznamuje, že Li Yue odstoupil ze svých funkcí výkonného ředitele a generálního ředitele společnosti. Jeho odchod do důchodu je okamžitě účinný. Li Yue se ujal role výkonného ředitele společnosti China Mobile v roce 2010.
 • EU | Společnost EE se stala ve Velké Británii pionýrem 5G. (BT) Společnost BT oznámila, že v říjnu zprovozní služby mobilní sítě 5G ve 20 městech po celé Velké Británii.
  Britský incumbent se také zavázal rozšířit své spuštění 5G tak, aby do konce roku pokryl území 45 měst.
  Generální ředitel BT divize Consumer Marc Allera, uvedl v sídle společnosti v Londýně, že uvedení na trh bylo pro BT logickým dalším krokem poté, co prvenství v zavádění 5G v Británii získal operátor EE.
 • EU | Openreach prosazuje vypnutí měděné sítě do roku 2027 za 30 miliard GBP. Britský operátor Openreach, podle zpráv v tisku v rozhovorech s vládou formalizuje l oficiální časový rozvrh pro vypnutí své měděné sítě.
  Předpokládá se, že nový generální ředitel společnosti BT, Philip Jansen usiluje o definitivní datum vypnutí měděné sítě v zemi do roku 2027. Iniciativa bude stát zhruba 30 miliard GBP a předpokládá se, že Jasen upřednostňuje odstupňovaný přístup, neboť Spojené království je rozděleno do šesti vysokorychlostním přístupem různě pokrytých zón.
  Poslední aktualizace zprávy Ofcom’s Connected Nations však uvádí, že nyní může využívat služby FTTH jen 8 procent britských domácností a podniků.
 • EU | Telefónica Španělsko v pátek oznámila, že podepsala kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, kterou se sníží počet pracovních míst o 4,5 tisíce. Španělský tisk Expansion uvedl, že se očekává, že o dobrovolný důchodový plán požádá 4 500 zaměstnanců (ze stávajících 21 tis,). Společnost Telefónica Španělsko uvedla, že dobrovolný plán odchodu do důchodu je pro zaměstnance, kteří letos dosáhnou věku 53 let a více a mají více než 15 let služebního věku. Tito zaměstnanci mohou zažádat o 68 % svých současných platů až do věku 65 let, jakož i plné platby sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • SVĚT | Huawei chce své 5G technologie prodat i soupeřům. Poslední nabídka čínského výrobce souprav Huawei by mohla znamenat možnost udělení licence na technologii 5G každému, kdo je ochoten zaplatit a to v reakci na sankce uvalené ze strany USA
  Pozoruhodný požadavek vznesl generální ředitel Ren Zhengfei v nedávném rozhovoru s The Economist. „Za jednorázový poplatek by transakce poskytla kupujícímu trvalý přístup k existujícím Huawei patentům, licencím, kódu, technickým plánům a výrobním know-how,“ prohlásil. Rovněž dává na vědomí, že nabyvatel by mohl mít volný přístup k zdrojovému kódu, čímž by se odstranilo riziko, že v něm budou skandální, záludné kousky spywaru nebo cokoli dále skrytého.
 • ČR | Třetina obcí stále nemá vysokorychlostní internet. MPO to chce dohnat díky evropským dotacím. (MPO) Až miliardu korun uvolní ministerstvo průmyslu a obchodu na pokrytí obcí vysokorychlostním internetem. Úřad vypíše na přelomu letošního a příštího roku třetí dotační výzvu na vybudování příslušné infrastruktury. Dotace bude firmám poskytujícím připojení vyplácet kompletně z evropských peněz.
 • EU | Orange a Ericsson spustily testovací síť 5G v polském hlavním městě Varšavě. Testovací síť již dosáhla rychlosti 900 Mbit / s. Společnost Orange spustila ve Varšavě zkoušky na devíti základnových stanicích, jíchž se mohou zúčastnit zákazníci se smartphonem Orange Neva Jet 5G. Testovací síť použije část spektra 80 MHz 3,4–3,6 GHz, kterou získala Orange na polské aukci spektra.
 • EU | SK je prvním operátorem s více než s 1 milionem účastníků 5G. Poptávka po službách 5G je podle operátora v současné době oproti LTE dvojnásobná. Korejští operátoři SK Telekom, KT a LGU+ zprovoznili síť 5G v dubnu a zájem o služby překonal očekávání mnoha analytiků. Poslední čísla o počtu účastníků ukazují, že SK Telecom již podstatně uvedená 1 milion překročil, KT má nyní 630 000 a LGU + 540 000 účastníků.
 • EU | Vodafone připravuje novou společnost pro správu telekomunikačních věží. Vodafone má vytvořit novou společnost pro správu svého portfolia 61 700 telekomunikačních věží provozovaných na různých trzích. Nová organizace bude podle prohlášení společnosti založena do května 2020.
  Podle připravované značky „TowerCo“ bude tato společnost pracovat na realizaci této strategické priority v následujících 18 měsících, uvedl šéf Vodafonu Nick Read.
  Více než 75 procent věží vlastněných společností TowerCo bude provozováno na klíčových trzích společnosti Vodafone v Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Vodafone odhaduje, že společnost TowerCo by mohla generovat poměrné roční příjmy ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR.
  Mezitím Vodafone Italia založila dceřinou společnost s názvem „Vodafone Towers srl“, která má portfolio 10 977 webů po celé zemi a to před fúzí s věžovou jednotkou společnosti Telecom Italia Inwit, uvádí tisková agentura Radiocor. Obchodní jednotka, která má čistý kapitál 221 milionů EUR, má 64 zaměstnanců a nakonec bude sloučena do Inwitu, aby vytvořila největší italskou věžovou společnost.
 • SVĚT | Rusko očekává silný růst na trhu 5G. Průměrný roční růst ruského trhu 5G by mohl do roku 2024 činit 74 procent, což značně překoná celosvětové procento 34 procent, uvádí zpráva TASS s odkazem na plán bezdrátových technologií připravený Národním střediskem IT, součástí státní společnosti Rostec.
  Ruské ministerstvo spojů začalo snižovat své ceny za 5G spektrum, uvádí Cnews.ru. podle nového návrhu metodiky pro stanovení ceny 5G. Očekává se, že počáteční cena za jeden lot 200 MHz v pásmu 25,25–27,5 GHz se sníží z 2,3 miliardy RUB na 670 milionů RUB.
 • EU | Deutsche Telekom uvádí na trh 5G v pěti německých městech. Deutsche Telekom spustil svou 5G síť v pěti německých městech – Berlín, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Bonn a Darmstadt.
  Do konce roku 2019 se přidají další města Hamburg a Lipsko Podle plánů Deutsche Telekom má být do konce roku v Německu instalováno více než 300 antén.
  Deutsche Telekom má ve svých pěti startovacích městech 5G různé priority, ze kterých by se před hromadným nasazením mohla poučit ze svého zavedení:
  Berlín: Zaměření v hlavním městě Německa je zajistit, aby se síť mohla přizpůsobit požadavkům města, včetně jeho turistických hotspotů.
  Kolín nad Rýnem: Deutsche Telekom usiluje o kruh infrastruktury v centru města.
  Mnichov: Prioritou v Mnichově je obsluhovat podniky s 5G, do konce roku Deutsche Telekom plánuje, aby její síť pokrývala důležité oblasti, jako je BMW Park a mediální centrum Unterföhring.
  Bonn: Deutsche Telekom testuje 5G síť v Bonnu na duální použití. Důraz bude kladen na pracovní využití během typické pracovní doby a přechod na upřednostňování volného času ve večerních a víkendových hodinách.
  Darmstadt: plánem je obecnější využití 5G, přičemž pokrytí se v příštích 18 měsících rozšiřuje směrem k centru města a univerzitním oblastem.
 • SVĚT | Apple vyvíjí 5G modem pro rok 2022. Společnost Apple chce do roku 2022 uvést na trh svůj vlastní 5G modem, podpořený operacemi Intel, které společnost koupila začátkem tohoto roku za 1 miliardu USD, uvádí společnost Fast Company citujíc zdroj se znalostí plánů společnosti. Apple tento příběh nekomentoval. V tuto chvíli společnost Apple pořizuje své modemy pro iPhone od společnosti Qualcomm.
  Společnost Apple loni rovněž oznámila plány na otevření kampusu v San Diegu a v nejbližších letech tam umístí až 1 000 nových zaměstnanců, čímž dále rozšíří aktivity současného sídla v kalifornském Cupertinu.

Otázky kladl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jaké strategické a koncepční aktivity MPO budou určovat rozvoj telekomunikací v příštích letech?

Strategickým rámcem pro naše aktivity v podpoře inovací a digitalizace je dnes zejména nová Inovační strategie 2019-2030. Inovační strategie v devíti pilířích definuje klíčové oblasti, v nichž má dojít k posunu a nastavuje opatření a zodpovědnost za jejich realizaci. Jde například o nové možnosti firem a výzkumných center rozvíjet a komercializovat výsledky výzkumné činnosti, podporu moderních technologií a digitalizace průmyslového, veřejného a občanského sektoru či podpory tzv. chytré specializace. Inovační strategie je tedy zejména soubor nástrojů a klíčových operací, jejichž realizace podpoří zvýšení dynamiky rozvoje podnikatelského prostředí směrem k vyšším příčkám v hodnotovém řetězci. Inovační strategie ČR 2030 také mobilizuje finanční zdroje, koncentruje a zjednodušuje pravidla tam, kde nejsou nastavena optimálně, a sjednocuje kapacity směrem, který je založen na vyhodnocení trendů vývoje moderních technologií a postupující digitalizací veřejného i soukromého života.

Více v časopise…

Otázky kladla: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jak hodnotíte stav příprav novely zákona o elektronických komunikacích, která bude do českého práva transponovat evropský kodex pro elektronické komunikace?

Kodex pro elektronické komunikace je evropská norma, jejíž ambicí je stanovit regulační pravidla pro sektor elektronických komunikací na dalších 10 let. Z tohoto pohledu je jeho transpozice do českého právního řádu nejdůležitější legislativní aktivitou a já osobně jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu před samotným meziresortním připomínkovým řízení zorganizovalo pro sektor a dotčené orgány sérii workshopů, kde představilo jednotlivé části kodexu a jejich dopad. Věřím, že i to pomůže hladšímu meziresortnímu řízení a také v dalších fázích legislativního procesu. Není nic horšího než se vzájemně překvapovat různými pozměňovacími návrhy, které často vznikají z leknutí.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Konvergence odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií znamená, že všechny sítě a služby elektronických komunikací by měly být v co největší míře předmětem jediného evropského kodexu pro elektronické komunikace stanoveného v jediné směrnici, s výjimkou otázek, které je vhodnější upravit přímo použitelnými pravidly stanovenými formou nařízení. Tento kodex byl vyhlášen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zveřejněné v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018. Nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Z hlediska odvětví sítí a služeb elektronických komunikací jde o zásadní reformu v rámci právotvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš (Podle studie společnosti Grant Thornton vypracované pro MPO ČR), NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Podle celorepublikového průzkumu internetového připojení, který pro MPO ČR na přelomu července a srpna 2019 provedla mezi obyvateli ČR společnost Grant Thornton, budou mít domácnosti zájem více využívat služby, které jsou náročnější na rychlost a spolehlivost připojení. Průzkumu se zúčastnilo téměř 9 tisíc domácností. Dotazník byl šířen především prostřednictvím sociálních sítí, zejména Facebooku a Linkedinu. Na šíření a propagaci průzkumu se významně podílelo MPO ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Až 30 % všech respondentů uvádí svoji deklarovanou rychlost internetového připojení v rozmezí 6 až 29 Mb/s a nejčastěji využívána je bezdrátová technologie připojení, kterou využívá 43 % respondentů. Nejnižší rychlost do 6 Mb/s využívá ne více než 5 % dotázaných. Významný podíl 44 % uživatelů je se svým připojením nespokojeno a 64 % respondentů by si chtělo super rychlý a spolehlivý internet pořídit. Zájem potvrzuje i ochota 45 % dotázaných si za zlepšení současného stavu připlatit. Průměrná částka, kterou jsou ochotni připlatit za internet s rychlostí vyšší než 500 Mb/s, je 223 Kč měsíčně.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

V úterý 9. října jsme se účastnili setkání, při kterém jsme si připomněli rozkvět a teď i opouštění Ústřední telekomunikační budovy v Praze (ÚTB). Setkání s vedením CETIN a s kolegy a přáteli, kteří s příchody vyšších generací techniky dávali a nadále dávají českým telekomunikacím nový obsah bylo inspirací a náhledem nejen za hranice nových technických možností, ale i budoucích rolí telekomunikačních operátorů.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Téměř každý si dnes uvědomuje, že Čína už není producentem výrobků druhé kategorie, ale i v řadě technologických oborů disponuje těmi nejvyspělejšími technologiemi. I druhý nejlidnatější stát, Indie, zrychluje své kroky v digitalizaci a rozvoj vysokorychlostního internetu. Jedná se o obrovský a zajímavý trh, kde se jde přinejmenším inspirovat.

Více v časopise…

Autor: Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Sítě 5G se blíží, jsme připraveni? Micos telcom společně s mateřskou společností PLP PREFORMED LINE PRODUCTS nabízí kompletní produktové portfolio pro spojování vláken v sítích 5G od centrálního uzlu až ke koncovému aktivnímu zařízení. K dispozici jsou běžné rozvaděče i zodolněné varianty od jednotek svárů a konektorů až do kapacit 3456 svárů a 864 konektorů

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve spolupráci s MPO ČR a Českou manažerskou asociací (ČMA) uspořádaly v rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně první veřejnou prezentaci „Strategie implementace sítí 5G v České republice“.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Nový kazetový management KM byl vyvinut podle nejnovějších trendů v optických sítích. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Evropská komise zveřejnila dne 18. října srovnávací zprávu o stavu eGovernmentu, která hodnotí využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, úroveň přeshraniční interoperability a digitální interakce mezi správami a občany nebo podniky v členských státech EU a 8 nečlenských státech. Letošní analýzy ukazují na zlepšení úrovně v prioritní oblasti „zaměření na uživatele“ a zejména v oblasti eID.

Více v časopise…

Autor: Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn u projektů zaměřených na komunikační a informační technologie. Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj i provozovatelé základních síťových odvětví, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či dopravy. Jak se na tyto změny připravili vývojáři a výrobci řídicích systémů, kteří zde informační systémy a služby dodávají? Na to jsme se zeptali Pavla Kulíka, ředitele útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT, která dodává řídicí systémy a know-how pro energetiku a průmysl takřka do 70 států světa.

Více v časopise…