2017 – 04

„Mám pro Vás nějaké dobré a špatné zprávy…“
Tak tedy nejdříve jednu špatnou. Někteří už asi víte, že balík 14 miliard Kč, určený na budování vysokorychlostních sítí internetu se smrskl nejméně o polovinu. Prostě už se nadá celý objem dotačních prostředků proinvestovat. To bylo zdůvodnění úředníků MPO pro rozhodnutí Monitorovacího výboru pro OP PIK. Tento důvod je potvrzen i sektorem. Osobně si myslím, že je to velká škoda (pro ČR skoro až ostuda), že se stát a sektor nedokázal dohodnout, a nenašel takový způsob umístění této podpory v rámci digitalizace republiky, který by byl nekonfliktní, neohrožující operátory ze strany budoucích sankcí za neplnění kritérií stanovených státem, a který by byl hlavně transparentní a konkurenčně neutrální. Už na samém počátku se měl použít „selský rozum“ a mělo se navrhnout několik možností jak evropské dotace využít. Jedním z nich mohl být program, který bych nazval „každá obec má svůj kabelovod“. Obce by tak mohly získat dotace na budování povrchových kolektorů, kabelovodů, chrániček, nadzemních rozvodných bodů, apod. A ty by pak mohly využívat operátoři za zvýhodněné nájmy, tedy v případě ekonomicky slabých oblastí. Nebo mohla být zvažována i speciální firma – akciová společnost, jejichž akcie by mohli omezeně nakupovat operátoři, ISP, oborové asociace. Tato společnost by se státní „zlatou akcií“ byla příjemcem evropských dotací a zajišťovala výstavbu pasivní infrastruktury. Avšak, tohle všechno by muselo být uděláno již před 3 lety. Vím, že po bitvě je každý generál, ale…
Tou dobrou zprávou je to, že v rámci Prioritní osy 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií, se částka 7,3 mld.Kč přesune do další kapitoly ICT a sdílené služby – datová centra. Cílem programu ICT a sdílené služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Takže evropské peníze snad zůstanou v podnikatelské sféře ICT. Je však třeba dát velký pozor na jiné státní rezorty, které mají na tyto peníze zálusk. Například Ministerstvo zemědělství na podporu zaostalých zemědělských oblastí nebo nám všem dobře známe Ministerstvo vnitra. A nebo se s nimi velmi dobře domluvit, tak aby byl cíl OPPIKu byl skutečně smysluplně naplněn.
Další dobrá a zajímavá zpráva. Na podzimním veletrhu GITEX v Dubaji, jsem zaregistroval zásadní transformaci telekomunikačních operátorů od poskytovatele hlasového či datového připojení ke společnostem poskytující ucelené služby privátním zákazníkům a státním institucím. Vůbec se neřeší telefony, tarify nebo objem dat. Ale můžete navštívit centrum pro SMART LIVING, centrum pro SMART ENVIROMENT, mohou vám pomoci se SMART ECONOMY, SMART MOBILITY a nebo s u nás známým SMART GOVERNMENT. Největší úspěch na GITEXu měla policie s motocyklem-dronem, který unesl i průměrného SMART policistu. Velmi propagovanou oblastí vystavovatelů byl tzv. SMART RETAIL, aplikace umožňující pohodlný a efektivní výběr zboží. Špatná zpráva je jen ta, že nakonec budete muset zaplatit…
Co mě však lehce rozesmutnělo, byla neúčast České republiky, která dle proklamací chce stoupat k vrcholu žebříčků nejmodernějších a nejkonkurenčnějších zemí světa. Byla vidět zastoupení zejména arabských zemí, není divu, veletrh byl v Arabských emirátech. Byly zde však další země jako Lotyšsko, Rumunsko, Holandsko, Maďarsko nebo dokonce i Sri Lanka… všechny nabízely investiční zázemí, vyspělé ICT a vzdělané občany.
Dobrá zpráva nakonec. Blíží se vánoce a Nový rok!
Proto vám všem přeji za celý tým našeho časopisu klid a pohodu (vše nakupte již teď přes eshopy) a hlavně pevné zdraví do dalšího roku 2018!

Šťastné a veselé!
Svatoslav Novák

Evropská unie

  • Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani a estonský premiér Juri Ratas v zastoupení členských států podepsali dne 17. listopadu 2017 evropský pilíř sociálních práv. Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se bude opírat právo na stejný přístup na trhy práce a pracovní podmínky, sociální ochrany a inkluze. Zahrnuje i právo na přístup k digitální komunikaci. Podpora přístupu k těmto službám musí být k dispozici pro ty, kteří to potřebují. Pilíř je primárně navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet.
  • Evropský parlament neschválil záměr na vytvoření online televizního trhu v celé EU. V listopadu rozhodl proti otevření trhu s televizními právy v EU a tím i usnadnění nabídek šíření programů vysílacím společnostem kdekoli v členských státech. Podle právních předpisů schválených výborem pro právní záležitosti mohou být z domovské země šířeny kdekoli v rámci EU pouze zprávy online a záležitosti veřejné povahy, nikoliv však plný rozsah televizních programů.
  • Evropská komise zveřejnila zprávu o 14. benchmarku služby eGovernment. Celoevropská studie o vývoji služeb eGovernment v zemích EU plus Švýcarsko, Island, Norsko, Srbsko, Černá Hora a Turecko ukazuje, že premianty jsou Malta, Dánsko, Švédsko, Estonsko a Norsko. Analýza vychází z hodnocení rozsahu penetrace a digitalizace, který veřejná správa země naplňuje s ohledem na cíle online služeb v EU k roku 2020. Výsledky České republiky, Lucemburska a Maďarska jsou z hlediska rozsahu penetrace i digitalizace služeb stále pod evropským průměrem.
  • Počet účastníků 5G v globálním měřítku se v roce 2023 dosáhne čísla 1 miliardy, přičemž tato technologie bude pokrývat více než 20 % světové populace, uvádí se v posledním z pololetních zpráv o mobilitě společnosti Ericsson. První komerční sítě založené na novém rádiu (5G New Radio) se očekávají v roce 2019 v hustých městských oblastech s velkým nasazením od roku 2020.
  • EU připravuje přehled měst, které v roce 2020 zahájí provoz 5G . Asociace 5G Infrastructure EU vydala novou verzi harmonogramu privátních provozních zkoušek 5G verze 2.0 a zkušební verze 5G-PPP, které proběhnou v letech 2018–19, tedy před očekávaným poskytováním prvních 5G služeb v roce 2020. Evropská komise se zaměří na 5G služby v nejméně jednom městě z každého z 28 členských států zejména s prioritou možnosti jejich předvedení v městech, které hostí fotbalový turnaj Euro 2020.
  • Členské státy EU se ohrazují proti návrhům Evropské komise na změnu postavení evropského regulátora BEREC. Podle stanoviska nizozemského státního tajemníka Mony Keijzera před parlamentní schůzkou ministrů telekomunikací, která je plánovaná na 4. prosince, se většina zemí staví proti plánu ES, kterým by se mělo postavení úřadu dostat pod přímý vliv Komise. Členové EU sdílí názor, že Rada BEREC má zůstat nezávislá.
   Pro regulační úřad EU Berec bude v roce 2018 prioritou 5G, řekl Johannes Gungl, předseda Berec. Na konferenci o regulaci ECTA v Bruselu tvrdil, že Berec přistupuje k 5G „holisticky“ a bude zvažovat řada otázek, od dostupnosti přípojných sítí a sdílení infrastruktury až po dopady souvisejícími s pravidly neutrality sítě.
  • Společnost Orange Slovensko uspořádala setkání se zástupci vlád a zákazníky k problematice implementace 5G v datovém centru Orange TechPark v Bratislavě. Operátor při setkání s akcionáři prokazoval svou připravenost aktivně spolupracovat s operátory, zákazníky, veřejnou správou a státem, jako předpokladu urychlení budování komplexní infrastruktury.
  • Podle akce Network Test 2017 časopisu Chip, je Deutsche Telekom provozovatelem nejvýkonnější mobilní sítě v Německu. Test porovnával míru pokrytí a kvalitu mobilních sítí společností Telekom, Vodafone a O2 na základě téměř 470 000 vzorků měření z 27 000 telefonních hovorů a 180 000 datových vzorků získaných na různých místech v Německu.
  • Španělsko je na cestě ke splnění cíle k všeobecné dosažitelnosti připojení 30 Mbit/s do roku 2020. Nárůst soukromých investic společností Telefonica, Vodafone, Orange a Masmovil umožnily Španělsku vybudovat největší evropskou optickou síť í FTTH s více než 25 miliony instalovaných přístupů do domácností oproti pouhým 1,6 milionům realizovaným v roce 2012. Počínaje červencem již počet aktivních přípojek FTTH (5,7 milionů) převažuje nad počtem DSL (5,6 milionu). Podle regulačního úřadu CNMC bylo v září v zemi 6,06 milionů aktivních FTTH přípojek, což řadí Španělsko výrazně před evropské rivaly.
  • Společnost Orange Poland anulovala pět tendrů na výstavbu NGA sítí. Orange Poland, největší příjemce druhé výzvy v rámci Operačního programu Digital Poland (POPC), zveřejnila výsledky výběrových řízení na výstavbu vysokorychlostních sítí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, což uvádí Telko.in. Všech pět nabídek bylo zrušeno. Společnost Orange sdělila, že nabídky, které obdržela, nesplňovaly soutěžní požadavky na realizaci investic, neboť jejich počet byl nejen nedostatečný, a navíc nesplnily očekávání provozovatele.
  • Polští operátoři vyžadují cenovou regulaci přístupu k energetickým linkám. Používají přibližně 140 000 stožárů, které patří dodavatelům energie, uvedl Telko, in. Operátoři, kteří budují sítě se spolufinancováním z druhého výběrového řízení Operačního programu Digital Poland (1.1 POPC), budou potřebovat desítky tisíc stožárů, na nichž budou zavěšeny optické kabely. Proto je v tomto ohledu nutné regulovat vztahy mezi energetickým a telekomunikačním sektorem, říká Luiza Czyz-Trzcianowska, ředitelka oddělení velkoobchodního trhu regulátora UKE během XXI. Konference průmyslového sdružení KIKE.
  • Telecom Italia (TIM) se připravuje na vedoucí roli v digitální revoluci v Itálii a vyzývá ostatní strany k účasti, a uvádí, že TIM zveřejní nový tříletý obchodní plán, který tuto proměnu telekomunikačního operátora potvrdí. Podnikatelský plán bude předložen v únoru nebo březnu příštího roku. Tvrzení je podloženo rozpočtem čtyř miliard EUR, které společnost TIM investuje. Generální ředitel potvrdil, že společnost je připravena spolupracovat s jakoukoli společností( včetně soupeře Open Fiber).
   Německá federální asociace BREKO publikovala šesté vydání výroční zprávy, která, představuje různé projekty optických sítí více než 170 jejich provozovatelů a další technické informace o optických sítích v Německu. Zpráva také obsahuje příspěvky vysoce postavených politiků z Německa a EU k tomuto tématu. BREKO očekává, že do roku 2020 bude v Německu instalováno 5 mil. optických přípojek.
   Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologie oznámilo, že více než 681 tisíc obyvatel již profituje z dotačního programu „Broadband Billion“. Třetina celkové částky byla přidělena 1 104 obcím. Největšími příjemci jsou státy Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Štýrsko. Cílem programu je pokrýt celou zemi vysokorychlostním přístupem k internetu do roku 2020. Domácnost je považována za nedostatečně pokrytou, pokud je její současná rychlost připojení k internetu nižší než 30 Mbit/s. Všechny poskytnuté veřejné prostředky z „Širokopásmové miliardy“ se zdvojnásobí s investicemi provozovatelů soukromých sítí.
  • Španělská Telefonica je průkopníkem zavádění plastových optických vláken pro domácí sítě. Společnost úspěšně dokončila to, co popisuje jako „průkopnický“ projekt využívající plastové optické vlákno (POF), který v domácí síti zákazníkovi zaručuje gigabitové rychlosti. Společnost Telefónica sice nepotvrdila termín komerčního uvedení na trh, ale on-line zprávy naznačují, že technologie by mohla být přístupná zákazníkům v příštím roce. Telefónica provedla testy POF v přibližně 30 domácnostech. Každá domácí síť byla tvořena kabelovou páteří s rozbočením, a 60GHz sítí Wi-Fi, čímž dům pokryla gigabitovou rychlostí.
  • Rakouský Linz AG Telekom zavádí nový bezpečnostní produkt nazvaný CityBACKUP jako odpověď na skutečnost, že 75 procent všech podniků v Rakousku bylo podle studie společnosti KPMG obětí počítačového zločinu. V každé druhé postižené společnosti vedly útoky k přerušení obchodních procesů.
  • Rakouská spolková země Horní Rakousko sdělila, že založila společnost Fiber Service OO (FIS), jejíž účelem je budování otevřených sítí a nabídky nenasvíceného optického vlákna v regionu. V příštích pěti letech bude investovat celkem 100 milionů EUR.
   Top 10 poskytovatelů telekomunikací tvoří 70 % celkového obratu všech evropských poskytovatelů podle nových údajů za druhé čtvrtletí letošního roku společnosti Dataxis. Jednalo se o podíl 36 miliard eur na celkovém obratu 51 miliard EUR.
   Deutsche Telekom (DT) je na základě údajů o obratu největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Evropě. Za DT se řadí Vodafone. V tomto čtvrtletí měl DT 16,4 % celkového obratu evropských poskytovatelů telekomunikačních služeb. Vodafone dosáhl podílu 16,3 %. Telefónica Europe a BT získaly třetí a čtvrté místo s 12,8 procenty. Orange Europe se dostala na páté místo s 12,2 procenty. Sky a TIM (Itálie) představovaly ve druhém čtvrtletí 7 % celkových evropských tržeb. Pro Altice a Liberty Global, procenta 6,6 % a 5,5 %. Telenor uzavřel první deset procent s 2,8 procenty.
  • Počet zákazníků ve Švédsku, využívajících vysokorychlostní připojení rychlostí 100 Mbit/s se zvýšil v první polovině roku 2017 o 31 procent na 2,4 milionu, jak uvádí švédský telekomunikační regulátor PTS. Ve své zprávě za prvních šest měsíců roku rovněž uvádí, že počet zákazníků připojených optickou sítí se zvýšil o 18 procent na 2,16 milionu. Vlákno tvoří 58 procent všech smluv na pevné vysokorychlostní připojení.

  Česká republika

  • O2 Česká republika sděluje, že je v ČR prvním operátorem v zemi, který testuje v živém provozu dvě technologie – WTTx a 2,6 GHz TDD Massive MIMO v pásmu 3,7 GHz. Oče-kává se, že WTTx umožní rychlý přístup k internetu domácnostem, které využívají bez-drátový systém Internet Air. Zavedení 2.6 GHz TDD Masíve MIMO urychlí připojení k in-ternetu v oblastech s vysokou koncentrací uživatelů dat.
  • Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vytvořila novou webovou stránku s nástrojem pro kontrolu rychlosti pevných internetových připojení. Webová stránka společnosti CETIN obsahuje mapu pokrytí s možností zobrazení maximální rychlosti internetu na dané adrese. Kromě toho mapa také zobrazuje plánované akce v předstihu výstavby jednoho, dvou, čtyř nebo sedmi měsíců.
  • České radiokomunikace (ČRa) rozšiřují pokrytí území TV signálem DVB-T2. Po říjno-vém rozšíření pokrytí sítě uvede společnost do provozu další dva vysílače pro vysílání ve standardu DVB-T2 v Brně Kojal a na Pradědu. Síť bude tedy dostupná pro 94,3% domác-ností. Digitální terestriální vysílání je již dostupné pro šedesát procent populace.
   ČRa zároveň rozšiřuje pokrytí vysílání DAB+ pro Český rozhlas dalšími třemi vysílači. Di-gitální vysílání je již k dispozici v Praze a Berouně a nyní operátor přidává vysilače Plzeň, Ostrava a Brno. Pokrytí multiplexu DAB +, které technicky poskytují ČRa se zvýší na 40,1 procent.
  • Pokrytí rychlým internetem bude stát až 150 mld. Kč. Vybudování infrastruktury pro dostatečné pokrytí ČR ideálně optickými sítěmi a splnění cílů dostupnosti a rychlosti internetového připojení domácností do roku 2020 bude stát 120 až 150 mld. Kč. Vyplývá to z odhadu nákladů ICT sektoru, o němž informovala Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Prioritou státu by dle HK ČR měla být komunikace s experty z průmyslu a ochota nechat si od podnikatelské sféry poradit. Zároveň je potřeba klíčovou digitální legislativu přijmout hned v prvním roce fungování nové Poslanecké sněmovny.*
  • Společnost O2 testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz. O2 Czech Republic testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz v živém provozu. Připravuje se tak na nástup sítě 5G, na budoucí nárůst datové spotřeby a rozvoj služeb. Operátor zároveň připravuje nasazení technologie 2,6 GHz TDD Masive MIMO přinášející větší kapacitu na stávajících frekvencích. Komerční nasazení technologií má v plánu v průběhu roku 2018. Dodavatelem mobilní sítě je CETIN. Jak již dříve ČIANEWS informovala, O2 vydražilo v aukci kmitočtů blok 40 MHz v pásmu 3,7 GHz za 203 mil. Kč.*
  • ČRo rozšířil digitální vysílání v Brně, Ostravě a Plzni. Český rozhlas (ČRo) společně s Českými Radiokomunikacemi spustil 30. listopadu 2017 digitální vysílání z vysílačů Brno-Hády, Ostrava-Hošťálkovice a Plzeň-Radeč. Vysílání multiplexu DAB+ pokryje signálem 40 % obyvatel a v případě zájmu se bude rozšiřovat o další aglomerace. Multiplex bude šířit celkem 14 rozhlasových stanic ve standardu DAB+ a s nejmodernějším kódováním. Díky tomu bude možné okruhy ČRo šířit s nižším datovým tokem, avšak při zachování zvukové kvality.*
  • Vznik nového regulačního úřadu se posune na rok 2020. Vláda se ani přes kritiku některých ministerstev a firem neplánuje vzdát svého plánu na zřízení nového úřadu, který by reguloval podnikání v celé řadě odvětví. Prvotní návrh počítal s tím, že nový regulátor bude dohlížet na obchody v energetice, telekomunikacích, vodárenství či dopravě. Nově by mohl získat vliv také na ceny léků nebo nájemného, uvádí Hospodářské noviny. Plán na vytvoření nového úřadu se však pravděpodobně posune na rok 2020. (HN-13).*
  • HK ČR varuje před vytvořením superregulačního úřadu. Hospodářská komora ČR (HK ČR) varuje před vytvořením národního regulačního úřadu pro síťová odvětví. Tento tzv. superregulační úřad dle HK ČR do sebe koncentruje moc nad několika odvětvími, čímž se dramaticky zvyšuje korupční potenciál. Změna regulace vznikem národního regulátora dle komory přímo zasahuje do práv a povinností subjektů působících na daných trzích a má finanční dopady na trhy, kterých se bude týkat.*
  • Operátoři se snaží zabezpečit svá Wi-Fi. Problém se zabezpečením mají čeští operátoři, jejichž routery a další zařízení využívají k šíření internetu po svých domovech miliony tuzemských zákazníků, píší Lidové noviny. Výzkumníci z univerzity v dánském Leuvenu zjistili, že nejoblíbenější způsob internetového připojení v České republice není bezpečný. Bezpečnostní chyba označovaná zkratkou KRACK umožňuje nabourat se do všech Wi-Fi sítí v dosahu. Umožní tak uživatele Wi-Fi odposlouchávat či měnit informace, které sítí tečou. (LN-13).*
  • CETIN spouští nové webové stránky www.zrychlujemecesko.cz. Stránky obsahují mapu pokrytí pevným internetem, na které je možné si ověřit maximální dostupnou rychlost na zadané adrese. Kromě toho je na mapě možné zobrazit také výhledy plánované výstavby na jeden, čtyři a sedm měsíců dopředu. Každý zájemce o připojení si tak nyní může jednoduše ověřit, zda je u něho doma dostupný Stabilní rychlý internet.*
  • O dotace na internet nebyl zájem. Středa 27. září. Evropská unie vypsala dotace na 11,5 mld. Kč. Měly se čerpat na stavbu rychlých sítí umožňujících připojení venkovských oblastí. V České republice poskytuje internet několik stovek firem, o peníze ale požádaly pouze tři. Poskytovatelé jsou přesvědčeni, že za nízký zájem může Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které podmínky čerpání zkomplikovalo, píší Hospodářské noviny. (HN-8).*
  • Tržby internetových obchodů rostou. Tržby elektronických obchodů v roce 2017 dosáhnou 115 mld. Kč. Nákupy přes internet tak budou mít na celém trhu 10,5% podíl. Vrchol sezóny internetoví obchodníci teprve čekají, tržby v předvánočním období odhadují na 38 mld. Kč. Deník E15 informuje, že zhruba 50 % vánočních dárků lidé nakupují přes internet a u lidí do 35 let internetové nákupy dokonce převažují nad klasickými. (E15-7).*

  Svět

 • Předpokládá se, že globální tržní hodnota optických sítí FTTH poroste z 9,5 miliardy dolarů v roce 2017 na více než 37 miliard dolarů do konce roku 2027, dosáhne tedy 14,4 % roční míry růstu (CAGR). Podle FMI jsou hlavními překážkami růstu trhu FTTH vysoké počáteční náklady na zřizování, náchylnost k fyzickému poškození a ohrožení cen FTTH substitucí a přísnou regulací.
 • Podle rychlosti stahování se předpokládá, že bude na globálním trhu dominovat segment 100 Mbit/s až 1 Gbit/s s vysokým ohodnocením 11,667 miliardy dolarů až do konce roku 2027.
 • Asociace Broadband Forum vydala první standard pro distribuované virtualizované zákaznické zařízení (vCPE) při současné praci na projektech Open Broadband, CloudCentral Office (CO) a SD-WAN. Dokončení specifikace přichází současně se zahájením prací fóra na dvou hlavních softwarových projektech Open Broadband a pokračujícím projektu CloudCO.
 • Společnost Furukawa Electric sdělila, že do roku 2019 plánuje téměř zdvojnásobit svou výrobní kapacitu optických vláken oproti roku 2016, a zároveň v příštích dvou letech rozšiřuje výrobní kapacitu optických kabelů. Rozšířením výroby vytvoří více než 400 pracovních míst, tvrdí společnost.
 • Společnost Samsung Elektronic ve spolupráci s japonským partnerským operátorem KDDI představila provoz sítě 5G v superrychlém vlaku při dopravní rychlostí přesahující 100 km/hod, jak sděluje agentura Yonhap news. Při této demonstraci v Japonsku byla dosažena rychlost přenosu dat 1,7 Gbit/s.
 • Rada amerického regulátora FCC hlasovala 17. listopadu pro schválení reforem, které podle něj umožní a zrychlí migraci měděných sítí na optické, což vzbuzuje směs chvály ze strany provozovatelů telekomunikací, průmyslových skupin a vlastních řad, ale zároveň vzbuzuje smíšené reakce.
  Záměrem regulátora v rámci navrhovaných reforem je zjednodušení a urychlení procesu přechodu ve prospěch služeb využívajících IP technologie po ukončení provozu klasických sítí (různé podpěry/sloupy, kabelovody nebo měděné sítě). FCC pro tento proces již přijala pravidla. Reformy mají umožnit operátorům poskytnout včasnou informovanost zákazníků o nadcházejících změnách v síti.
 • Organizace spojených národů (OSN) zveřejnila v listopadu globální zprávu o „stavu vysokorychlostního připojení“, která uvádí, že zatím, co 48 % světové populace je nyní online, přibližně 3,9 miliard lidí stále nemá přístup k internetu a roste digitální propast mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.
  Podle odhadů by penetrace internetu v rozvojovém světě měla do konce roku 2017 dosáhnout 41,3 %.
 • Podle zprávy, kterou o mobilitě vydala společnost Ericsson, má severní Amerika v současné době nejvyšší penetraci aktivních LTE přípojek, která je na hranici 80 procent a očekává, že severoamerický trh bude generovat v l roce 2017 měsíčně 2,6 EB (exabajtů). Společnost očekává, že přenos dat z smartphonů do roku 2023 v Severní Americe naroste o 37 %. Konkrétně společnost předpovídá, že průměrný severoamerický uživatel smartphonu bude v roce 2023 spotřebovávat 48 GB dat za měsíc, přičemž v roce 2016 to bylo měsíčně pouze 5,2 GB a v roce 2017 7,1 GB.
 • Průměrný uživatel inteligentních telefonů v západní Evropě použije do roku 2023 28 GB dat za měsíc, což řadí tento region na druhé místo. Regionální oblast střední a východní Evropy se v roce 2023 dostala na třetí pořadí s 19 GB za měsíc a region Indie, Nepálu a Bhutánu se dostal na čtvrté místo s předpokládaným počtem 18 GB za měsíc v roce 2023.
 • ERICSSON a Magyar Telekom předvedli technologie 5G. ERICSSON a Magyar Telekom předvedly na Innovation Day v Maďarsku první demonstraci technologie 5G New Radio. Implementace dosáhla rychlosti stahování 22 Gb/s. Integrovaná rádiová technologie NR umožňuje až 20krát vyšší rychlost downlinku v porovnání se současnými technologiemi. Rozsáhlé rozšíření sítí 5G očekává až po roce 2020. Ericsson vidí v 5G obchodní potenciál a očekává do roku 2026 tržní příležitosti v hodnotě 582 mld. USD a potenciální růst tržeb o 34 %.*
 • KAPRAIN koupila 100pct podíl v RIO Media. Technologické portfolio skupiny KAPRAIN rozšiřuje na podzim 2017 poskytovatel internetového připojení a digitální televize RIO Media. KAPRAIN koupila 100% podíl od fondu ARGUS Capital. Skupina plánuje do budoucna RIO spojit s již dříve získaným poskytovatelem Nej.cz. Dohromady obslouží více než 200 tis. domácností. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Finanční poradenství poskytla kupujícímu Ernst & Young. Právním konzultantem byla BBH. Finančním poradcem prodávajícího byla CORPIN spolu se svým partnerem Rothschild & Co. Právní konzultace zajistila Dentons.*

*) Zdroj: ČIA NEWS

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Co je vlastně ČD – Telematika? Je telekomunikačním operátorem, nebo poskytovatelem telematických služeb?

ČD – Telematika není jenom klasickým telekomunikačním operátorem, protože když nás budete porovnávat s Cetinem a další konkurencí v té oblasti podnikání v telekomunikacích, tak pro nás čistě telekomunikační služby tvoří asi 30 % obratu. My jsme z definice vlastně drážní firma, která poskytuje i telekomunikační služby, a podle toho se naše pozice na telekomunikačním trhu odvíjí. Podle toho jsme i organizovaní, máme dvě divize. Jedna divize poskytuje infrastrukturální služby železničnímu sektoru a druhá služby telekomunikační. Ty infrastrukturální služby poskytujeme primárně českým železničním dopravcům a českému drážnímu sektoru infrastruktury. Nejen v této oblasti se ale snažíme využít znalosti, které máme, proto často přicházíme s projekty, které obě naše oblasti vzájemně propojují.

Více v časopise…

Tomáš Doležal, Cross Network Intelligence, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Do telekomunikačních sítí vstupují nové trendy a operátoři se předhánějí, která síť bude více „G”. Máme 3G, postavili jsme 4G, plánujeme 5G. Představitelé operátorů prezentují na konferencích smělé plány, jak budou sítě virtualizované. „Zvirtualizujeme všechno”, hlásají z pódia.
Po návratu do reality, ale slyším jiné příběhy: „Původní sítě vypínat nebudeme. Nic nás nestojí. Máme stále zákazníky, kteří vyžadují původní služby (rozhraní, protokoly, …). Platí nám slušné peníze, o které nechceme přijít. Kde je „business case” o přechodu na novou technologii a co nám to přinese?”
A tak je na straně jedné zcela jasný směr, kam se sítě budou ubírat a na straně druhé, nevole většiny operátorů opustit stávající situaci.

Více v časopise…

Autor článku: MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Způsobů pro připojování zákazníků v poslední míli je mnoho. V zemích jako je Belgie, Španělsko, Řecko nebo Holandsko můžeme vidět jako velice časté řešení vedení sítě po fasádách domů.

Více v časopise…

 

Zdeněk Vaníček, předseda České asociace elektronických komunikací z. s., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), která byla založena 18. prosince 1998, již po téměř dvě desetiletí veřejně a důsledně obhajuje a prosazuje oprávněné zájmy svých členů z řad podnikatelů v elektronických komunikacích a souvisejících odvětvích. Považuje proto za naprosto zásadní, aby bylo možné maximálně efektivním způsobem budovat nové sítě elektronických komunikací a modernizovat stávající infrastrukturu. .

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Očekávání jsou veliká. Každý den jsme obklopeni novými studiemi, oznámeními a prohlášeními, které nám sdělují, jak se náš život další digitální transformací obohatí, zejména až dorazí 5G. Co vlastně od nové generace všudypřítomných služeb s ultrarychlostním připojením očekáváme – je to evoluce nebo revoluce?
Poněkud v pozadí ale stojí zdánlivě jednodušší problematika spokojenosti zákazníků, která jde ruku v ruce s úrovní poskytování rychlého, bezpečného přístupu ke službám internetu zejména v rozsáhlých okrajových venkovských oblastech.

Více v časopise…

Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

(když „skoro tři čtvrtiny Čechů žije ve městech“)

Dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, dost malých, aby na tom opravdu záleželo
Ano, v České republice leží 601 měst. Ale, zatím co některá z nich představují rozlehlé, hustě obydlené metropole a důležitá centra, jiná připomínají spíš obce vesnického rázu. Je zde hodně měst dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, ale dost malých, aby na tom opravdu záleželo. Internetová penetrace sice roste i ve venkovských komunitách, ale rozdíly mezi nimi a městem zůstávají v průběhu času konstantní. Odborníci varují, že se časem spíše rozšíří. Diskutovaná představa, že velkorysá dotace na širokopásmový Internet je určena (4 %) zanedbatelnému počtu farmářů, vychází z naprosté neinformovanosti lidí, kteří venkov znají jen z TV. Venkov není homogenní prostor se stejnými problémy a stejnými možnostmi řešení. Z pohledu sociologa je město „relativně husté se stálým osídlením sociálně různorodými jedinci“ a takových míst není v Česku mnoho. Podle OEDEC velké procento lidí zde žije „v rurálních lokalitách“ a nikoli ve městech. (Na Plzeňsku má 75 % měst méně, než 5 tis. obyvatel). Pro začátek je to důležitá zpráva, protože říká, že životem v digitální propasti je v Česku ohrožena téměř polovina obyvatel a fakticky může propadnout na okraj ekonomické prosperity. (Digitální propast / předěl – termín, který odkazuje na nemožnost využívat všech výhod IT).
Více v časopise…

Svatoslav Novák/Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

NOVÉ STRATEGIE pro návratnost investic do gigabitových sítí

V poslední době se začalo významně diskutovat o tom, jak rychlý by měl být internet v souvislosti se službami, které se na něm v blízké budoucnosti budou poskytovat. Můžeme říci, že se jedná o fenomén nazvaný „milník gigabitové rychlosti“.
Velkou otázkou je, jak budou reagovat provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb, pokud tohoto mezníku technologicky dosáhnou a jak to ovlivní náš každodenní život.

Více v časopise…

Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

V úterý, dne 3. října 2017 se uskutečnil první večer klubu, který vzniká v rámci našeho časopisu. Klub, který nese honosný název NEXT GENERATION CLUB sdružuje přispěvovatele časopisu a partnery, kteří jsou členové klubu. Seznam těchto členů naleznete na poslední vnitřní straně časopisu.
Jsme velmi rádi, že se na této akci setkali nejen zástupci členských firem, ale také zástupci dvou asociací, ICT UNIE a ČAEK. Ti si měli samozřejmě co říci vzhledem k řešení podobných problematik v oblasti elektronických komunikací a IT. A protože „nejen prací živ je člověk“, měli všichni možnost shlédnout výtvarné kreace dvou prezidentů těchto sdružení, i když jeden už v pozici prezidenta čestného, Zdeňka Vaníčka a Svatoslava Nováka. Odborný pohled na vernisáž nejdete uvnitř tohoto časopisu.

Více v časopise…

Michal Vaníček, teoretik a historik moderního a současného umění a designu, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Počátkem října se v prostorách Altánu Kampa konala společná výstava autorů Svatoslava Nováka a Zdeňka Vaníčka nazvaná So Different, So Close. Titul výstavy poměrně přesně vystihl základní kontrast mezi oběma autory, kteří, ač si jsou poměrně blízcí svým profesním zaměřením, přistupují k médiu malby zcela odlišným způsobem. Návštěvníkům se tak naskytla pozoruhodná příležitost konfrontace jednotlivých autorských přístupů a východisek, jež autoři ve svých dílech reflektovali.

Více v časopise…