2016 – 04

Broadband hnacím motorem pro IoT

Svět vysokorychlostního přístupu k Internetu získává reálnou podobu a spolu s tím experti opatrně tvoří předpovědi, jak bude broadband vypadat a jaké aplikace bude přenášet. Video – v současné době z hlediska šířky pásma nejhladovější aplikace – je nevyhnutelně na seznamu vysoko a na globální úrovni bude vytvářet obrovské požadavky na kapacitu sítí. Avšak broadband může podobně plně podporovat i jiný rozměr konektivity. Komunikace M2M (Machine-to-Machine) je myšlenka, jejíž čas nadešel. Díky inovacím v oblastech, jako jsou smart senzory a RFID čipy, se neživé objekty stávají stále více součástí sítí jako tak zvaný Internet věcí (Internet of Things – IoT). Podstatou akronymu IoT je základní koncepce – využít Internet a transponovat fyzický svět na ten prosíťovaný. IoT činí předměty každodenního života chytrými (smart) a vědomými si souvislostí. Díky tomu nabízejí významné ekonomické přínosy a ohromný rozsah nových možností – smart služeb, protože smart předměty mohou vnímat své okolí a reagovat na něj­ bez potřeby zásahu člověka.

Původní myšlenka IoT se točila kolem abstraktních možností, co by bylo možné dosáhnout s dostatečným rozsahem a rozvojem Internetu. Dnes jsou možnosti, které se omezovaly na království vědecko-fantastických představ, stále rostoucí měrou uskutečnitelné. Smart objekty jsou stále více schopné přizpůsobit svoji reakci prostředí, v němž se nacházejí, a to bez ohledu na to, jak složité to může být. Pokud to dělají, smyčka snímání a řízení může preciózně optimalizovat přírodní, finanční a lidské zdroje, odstraňovat plýtvání v oblastech tak rozmanitých jako jsou zemědělství, řízení zásob nebo výroba, přičemž v každém případě zvyšují produktivitu a kvalitu.

Rezidenční aplikace jsou další oblastí, kde se očekává značný přínos IoT, tím, že propojí aplikace od multimediální zábavy po energetický management a domácí bezpečnost. Vznikající širokopásmová infrastruktura naopak znamená příslib kultivované a současně nákladově efektivní komunikace mezi nespočetným množstvím smart prvků.

Rozsah potenciálních aplikací je ohromný. Smart billboardy skrytě analyzují nákupní návyky kolemjdoucích a přizpůsobují jim zprávy, které zobrazují. Smart farmářství může analyzovat části pole, která jsou obdělávána a nastavovat šíření hnojiva podle převládajících podmínek. Výrobní závody mohou provádět za provozu změny detailů výrobků, když své výrobní linky a produkty udělají „chytřejší“ prostřednictvím smart senzorů a akčních členů.

Širokopásmový přístup představuje životně důležitý konečný kousek skládačky. Potřeba šířky pásma, která je stále k dispozici, spojená s potenciálně ohromnými počty propojených objektů – některé odhady hovoří o mnoha miliardách – vyžaduje enormní datovou propustnost v sítích. Předpovědi Evropské komise naznačují, že některé aplikace by mohly v celoevropském měřítku zahrnovat až 70 miliard zařízení. Ekonomika komunikací a úspory z rozsahu, které broadband přináší, jsou klíčem k úspěchu. Nové myšlení v oblasti širokopásmového přístupu by mohlo poskytnout rozhodující startovní impuls pro opravdovou explozi aplikací IoT/M2M a budování potřebné národní infrastruktury.

Petr Beneš

 

 

HiTES CE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

Cloud computing je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Lze ho zjednodušeně chápat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech v internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv.

Více v časopise…

Autor: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

(Brusel) Dne 14. listopadu, Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, oznámil vítěze soutěže European Broadband Awards 2016. Bylo vybráno pět projektů v různých kategoriích zaměřených na inovativní modely financování, snížení nákladů, cenovou dostupnost či kvalitu služeb. Některé projekty se zaměřují na širokopásmové připojení na venkově, zatímco jiné mají širší rozsah i celostátní pokrytí. Vítězové mají sloužit jako příklady projektů pro každého, kdo plánuje rozvoj širokopásmového připojení v Evropě. Cílem soutěže je také snaha upozornit na to, že jen jeden ze čtyř obyvatel EU venkova má možnost připojení vysokorychlostním internetem.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách se stále jeví jako překvapení. Většina světových médií vůbec tuto variantu nepřipouštěla a když ano, tak formou „oooh, to bude katastrofa“. Zajímavé je, že zatím k žádné katastrofě nedochází a americká burza naopak vykázala rekordní výsledky. Bude tomu tak i nadále?

Více v časopise…

Aktuálně z blogu, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

Po jarním obvinění Googlu Evropskou komisí pro dominantní zneužívání své pozice na trhu v rámci operačního systému Android, reagoval před nedávnem na svém blogu Kent Walker, viceprezident společnosti Google. Zdůraznil několik zajímavých argumentů na obhajobu Googlu a jeho systému Android.

Více v časopise…

Autor: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

Jak si stojíme?
Aktuální hodnocení české digitální společnosti v rámci EU.

Česká republika spadá v Evropě do skupiny zaostalejších zemí, jejichž skóre je pro průměrem EU a jenž rostly za poslední rok rovněž pomaleji než celkový průměr EU.

Více v časopise…

Rozhovor Petra Beneše s Lubomírem Bokšteflem, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

V polovině listopadu se v Jízdárně Pražského hradu uskutečnilo pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka Czech ICT Broader Way Forum 2016 firmy Huawei. Zásadní keynote na téma „výstavby digitálně propojené země jako klíčové součásti ekonomického růstu“ zde přednesl Lubomír Bokštefl, poradce ministra průmyslu a obchodu pro oblast elektronických komunikací. A při této příležitosti jsme dokončili i následující rozhovor, který jsme spolu delší dobu vedli.

 

Více v časopise…

ICT UNIE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

Ve čtvrtek 15. září 2016 předseda vlády (za účasti státního tajemníka a koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy, poslance a hejtmana Jiřího Běhounka, prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka a dalších) slavnostně zahájil „boj“ o lepší umístění České republiky zejména ve využívání elektronických služeb. Cílem, který si přípravný výbor stanovil, je umístit se do 20. místa v porovnání s dalšími zeměmi. Hodnocení bude probíhat podle EGDI metodiky OSN – EGDI je průměr tří skóre v nejdůležitějších disciplínách eGovernmentu, jmenovitě: rozsah a kvalita on-line služeb, stav rozvoje telekomunikační infrastruktury a vlastní lidský kapitál.

 

Více v časopise…

Rozhovor se Svatoslavem Novákem, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04.

V dubnu tohoto roku jste skončil svá dvě volební období v pozici prezidenta ICT UNIE. Nelitujete svého odchodu?

Nelituji v žádném případě. V podstatě se nejedná jen o pětileté období v ICT UNII, ale i o dalších 11 let v APVTS. To je dobrých 16 let práce pro rozvoj telekomunikací a IT v ČR. Nadešel čas, abych se začal věnovat svým obchodním a osobním aktivitám. Musím se přiznat, že impulsem k odchodu byla i dlouhodobě nečinně zoufalá pozice státu k eGovernmentu k evropským dotacím do vysokorychlostních sítí

a ke spolupráci obecně. Nešlo však o mě, ale šlo o celou oblast ICT a hlavně o její dynamický rozvoj právě ve vztahu občan – instituce – stát. Cítil jsem, že je nutné předat tzv. „bidlo“ dalšímu „bidelníkovi“ (jak říkali ve forbínách pánové Werich a Horníček), který najde novou komunikační cestu k odpovědným státním úředníkům. A Zdeněk Zajíček ji nachází. Byla to správná volba.

Více v časopise…

Aktuálně ze světa

 • AT&T posiluje optickou síť a ohlašuje službu „Stream Server“
  Jako podpory ekonomického rozvoje a investic v Severní Karolíně, ohlásila v listopadu společnost AT&T, že její „ncDataCampus“ může nést označení jako AT&T Fiber Ready. Je to první business park v Severní Karolíně, který se může pyšnit tímto označením. Pro AT&T je to jeden z mnoha projektů, který staví na tom, že v globální ekonomice je konektivita zásadní pro budování nových pracovních míst a všeobecný rozvoj podnikání. Označení „AT& T Fiber Ready“ zdůrazňuje, že daná lokalita má dostupný vysokorychlostní internet a služby na bázi optických vláken. AT&T oznámila již letos v lednu, že má 1 milion zákazníků na své optické síti. Přitom její agresivní expanze v oblasti optiky začala teprve v roce 2012.AT&T širokopásmová optická síť ideálně podporuje služby spojené s intenzivním využíváním dat. To je například video, online spolupráce na projektech, cloudové služby a další činnosti využívané prostřednictvím produktů jako je Ethernet, virtuální privátní sítě či MIS (Managed Internet Service) Zákazníci si mohou doplnit svůj vysokorychlostní internet o síťové zabezpečení a zálohování online a přispět tak k ochraně jejich dat. V roce 2017 chce AT&T nabízet zákazníkům také tzv. Stream Saver, kdy umožní zákazníkům získat více svých dat v rámci flexibilního tarifu, kdy budou lidé moci využívat jen ty data, která nezbytně potřebují. Významným prvkem bude možnost snížení rozlišení videa na standardních 480p, kdy AT&T operuje tím, že stejně jako u CO2 emisí, by byli zákazníci pobouřeni, kdyby by měli platit za něco, co pro ně není nezbytné.
 • Samsung s China Mobile provedli úspěšně zkoušku prototypu 5G sítě
  Potom, co se stal Samsung v červnu oficiálně členem China Mobile 5G Innovation Centre, což představovalo nový milník ve vzájemných vztazích, bylo začátkem listopadu oznámeno, že po mnoha letech výzkumu byly úspěšně provedeny zkoušky 5G sítě. Zkoušky prováděné v Pekingu prokázaly, že klíčové jsou dvě technologie – prostorová modulace, která umožní zvýšení rychlosti přenesených dat bez zvýšených požadavků na šířku pásma a FBMC (Filter Bank Multicarrier), což je nový způsob dělení nosných signálů na různých kanálech při stejném stavu frekvenčního spektra. Samsung a China Mobile přitom používají dvě pásma spektra – 28 GHz a 3,5 GHz – při zkoušce v terénu.China Mobile se jako státní mobilního operátor může pochlubit přibližně 840 miliony předplatitelů! Tato obrovská uživatelská základna umožní společnosti Samsung proniknout na jeden z největších světových telekomunikačních trhů. Navíc společnost Samsung Electronics již získala licenci k provádění prvních zkoušek 5G sítě u čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Samsung hrál také klíčovou roli ve tvorbě standardů 3GPP a usiluje o dosažení globálního a jednotného standardu sítě 5G, který má být dokončen v roce 2018.

Informační servis z domova

 • UNICAPITAL koupil 29,04 % v ČD-Telematika
  Akciová společnost UNICAPITAL koupila od Dial Telecom 29,04% podíl ve společnosti ČD-Telematika. Majoritním vlastníkem ČD-Telematika (69,18 %) zůstávají České dráhy. Zbývajících 1,78 % drží OHL ŽS.
 • Vláda schválila Národní plán sítí nové generace
  Vláda ČR na svém zasedání 5. října 2016 schválila Národní plán sítí nové generace. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) sdělil, že na základě materiálu dojde ke zvýšení míry dostupnosti kvalitního vysokorychlostního připojení domácností a podnikatelů k internetu, které v konečném důsledku pozitivně ovlivní hospodářský růst České republiky a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů.
 • Vláda schválila opatření ke snižování nákladů na budování sítí
  Vláda ČR schválila 5. října 2016 zákon o opatřeních ke snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, že cílem vlády je zajistit pro všechny obyvatele do roku 2030 přístup k internetu rychlejšímu než 30 Mbit/s. Nejméně polovina domácností by měla mít internetové připojení rychlejší než 100 Mbit/s. Tuto vizi lze dle ministra Mládka realizovat prostřednictvím veřejné podpory a odstraňováním překážek bránící rozvoji sítí nové generace.
 • Operátoři žádají od státu jasnou strategii
  Ředitelé O2, T-Mobilu a Vodafonu se shodují na tom, že pro miliardové investice do datových sítí a mobilních technologií potřebují znát jasnou strategii státu, uvádějí Hospodářské noviny. Mobilní sítě nové generace s označením 5G budou v tuzemsku spuštěny nejdříve v roce 2020. Pilotní projekty této technologie mohou vznikat už příští rok.