2012 – 05

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

SUPERÚŘEDNÍK versus realita

Podívejte se prosím na www.superurednik.cz.

Nelekejte se.

SUPERÚŘEDNÍKA vytvořilo Sdružení pro informační technologie a telekomunikace (ICT Unie) jako nebezpečnou fikci, která by mohla začít žít ve státní správě jako náhrada ICT. Je pravda, že v poslední době mohli někteří ministři velmi vážně uvažovat o návratu k osvědčenému papíru, peru a razítkům. Některé kauzy z oblasti státní informatiky by tomu mohly být příčinou.

Kampaň SUPERÚŘEDNÍK chce upozornit na nedobrý stav českého ICT v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Evropská komise v nedávné době vydala data týkající se úrovně eGovernmentu, počítačové gramotnosti občanů, úrovně telekomunikací, zejména vysokorychlostního přístupu k internetu a dalších parametrů (viz: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard). Detailní rozbor uvedeného průzkumu bude zveřejněn v našem časopise. Co je však v tuto chvíli důležité, že díky této kampani se začala média více zajímat o oblast informačních technologií. A nejen média, ale hlavně cílová skupina kampaně, což je státní správa.

Výsledky prezentované Evropskou komisí se mohou zdát v některých případech jako vyhovující, ale naše podprůměrnost v mnoha položkách je alarmující. Ať již jde o digitální gramotnost nebo podíl vysokorychlostního přístupu k internetu v domácnostech či hustotu optických přípojek, je vidět, že se u nás něco děje, tedy spíše neděje. Poslední kapitola o investicích telekomunikačních operátorů ukazuje, že poptávka po vysokorychlostních službách není pravděpodobně dostatečně generována. V naší zemi jde o investice do telekomunikací ve výši zhruba 11 % celkových výnosů. Nejnižší investice jsou v Británii (9 %), ale mnohem větší rozvoj se odehrává v Bulharsku (25 %) nebo Nizozemsku (24 %). Proč tomu tak je? Samozřejmě jde o původní úroveň „telefonizace“ a budování přístupových sítí nové generace. Ale generování poptávky po rychlém přístupu k internetu má v rukou v současné době právě stát. Úroveň elektronizace státní správy, samosprávy, zdravotnictví, školství a de-byrokratizace je v přímé úměrnosti s rychlostí výstavby těchto sítí. Pokud občané a firmy budou moci využívat užitečné aplikace šetřící jejich čas, pak věřím, že reakce provozovatelů telekomunikačních sítí bude rychlejší. Konkurenční prostředí pak zajistí zvýšený podíl na investicích.

Na zataženém českém ICT nebi se trošku rozjasnilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přes prázdniny novou verzi Digitálního Česka ve verzi 2.0, kterou předložilo i odborné veřejnosti k nahlédnutí a komentáři. I když to bylo jen na pár dní, objevilo se poměrně dost zásadních připomínek. Tyto připomínky můžete nalézt na webu ICT Unie. Doufejme, že budou v maximální míře zakomponovány do finální podoby této státní politiky. Vzhledem k tomu, že úkoly z první verze Digitálního Česka z roku 2010 nebyly v podstatě vůbec plněny, nezbývá než přát panu ministrovi průmyslu a obchodu Kubovi hodně odvahy a síly donutit i ostatní rezorty vlády k plnění opatření z nové verze.

Telefónica získala ocenění Cisco Partner of The Year 2012

Telefónica Czech Republic získala v říjnu 2012 ocenění pro nejlepší partnery společnosti Cisco, předního dodavatele síťových technologií. Ocenění Partner of the Year 2012 for Managed Services potvrzuje významnou roli společnosti Telefónica na českém trhu v této oblasti. „Letos jsme podstatně rozšířili nabídku služeb založených na Managed Hostingu a u zákazníků s cloudovými službami i virtuálními servery a desktopy slavíme velký úspěch. Na českém trhu jsme v oblasti cloudových služeb jedním z největších dodavatelů,“ vysvětluje Vít Šubert, ředitel pro ICT společnosti Telefónica Czech Republic.

Cisco celosvětově spolupracuje s téměř 300 tisíci partnerů, získané ocenění usnadňuje klientům rozhodování při výběru dodavatele. Už během léta přitom Telefónica od firmy Cisco získala jiné důležité ocenění – certifikát Cisco Gold Certified Partner. Ten potvrzuje splnění nejpřísnějších nároků na kvalitu, spolehlivost, ale i zákaznickou podporu.

Jako největší provozovatel telekomunikační infrastruktury v České republice se snažíme být v co nejužším kontaktu s našimi klíčovými dodavateli, mezi které patří i Cisco. Získaná certifikace je odměnou za úsilí, které věnujeme tomu, abychom měli dostatek co nejlépe vyškolených specialistů a mohli tak zákazníkům s pomocí technologií Cisco nabízet služby nejvyšší úrovně,“ uvedl Vít Šubert.

Dvě nová ocenění od firmy Cisco doplňují už dříve získaný certifikát VMware vCloud Powered Services, tedy opět certifikát nejvyšší úrovně ze strany společnosti VMware, který Telefónica získala jako první firma v zemích východní Evropy. „V oblasti informačních technologií patříme mezi největší české společnosti a svůj podíl na trhu těchto služeb chceme dále zvyšovat. Proto také investujeme do nejlepších dostupných technologií a samozřejmě i do našich specialistů a jejich školení, abychom naši infrastrukturu mohli využít naplno ve prospěch svých klientů,“ doplňuje Šubert.

Nejvyšší certifikace Cisco potvrzuje, že její držitel disponuje znalostmi a zkušenostmi v klíčových oblastech rozvoje sítí a možností jejich využití. Jde jednak o tzv. sítě bez hranic (Borderless Networks), spolupráce a virtualizace datových center. Partneři mohou navíc využívat vyšší úroveň podpory ze strany firmy Cisco, speciální školení a nástroje a marketingovou a prodejní podporu.

Slovak Telekom predstavuje vlastné cloudové riešenie TelekomCloud

Slovak Telekom v spolupráci s dcérskou spoločnosťou PosAm a poprednými technologickými dodávateľmi spúšťa novú službu založenú na báze Cloud computingu. TelekomCloud predstavuje stabilné a bezpečné cloudové riešenie od najväčšieho ICT operátora na Slovensku a po pilotnej fáze je od začiatku októbra dostupný pre všetkých biznis zákazníkov.

TelekomCloud prináša vo svojej prvej fáze infraštruktúru ako službu (IaaS) v podobe hardvérovej a softvérovej kapacity pre koncových používateľov. Zákazníci tak už nemusia vlastniť fyzickú infraštruktúru, ale môžu IT zdroje využívať ako službu a platiť iba za prostriedky, ktoré reálne spotrebujú. Zákazník si takto môže objednať procesorový výkon, operačnú pamäť a diskový priestor podľa svojej potreby a bez nutnosti starať sa o údržbu vlastných serverov a podporných technológií (napr. chladenie a napájanie. Spolu s výpočtovými prostriedkami sú poskytované rôzne operačné systémy.

Všetky úkony vrátane zriadenia, zmeny alebo zrušenia služby môže zákazník jednoducho realizovať prostredníctvom samoobslužného portálu. Prívetivé užívateľské rozhranie aj v slovenčine poskytuje prehľadné zobrazenie a detailný náhľad na aktuálne využívané výpočtové zdroje virtuálnych serverov (CPU, RAM, storage alebo siete). Okrem štandardného mesačného modelu spoplatňovania je k dispozícii aj tzv. „pay-as-you-go“ model, prostredníctvom ktorého si zákazník môže objednať výpočtový výkon už od jednej hodiny. Celá platforma je prevádzkovaná expertmi Slovak Telekomu, ktorí dohliadajú aj na ďalší vývoj a inovácie riešenia. Služba je pripravená na ďalšie rozšírenie v podobe PaaS, SaaS alebo georedundancie.

Platforma využíva najnovšie technologické centrum Slovak Telekomu, ktoré sa nachádza v Bratislave. Vysoký dôraz sa kladie na stabilitu a bezpečnosť uložených dát, ktoré neopustia hranice Slovenska a pri manipulácii s nimi je dodržiavaná legislatíva SR, resp. EU. Samotné technologické centrum spĺňa požiadavky na vysokú spoľahlivosť a dostupnosť umiestnených technológií. Konektivita je zabezpečená prostredníctvom optických liniek na najväčšiu dátovú sieť na Slovensku. Kombinácia technologického know-how, dlhoročných skúseností s biznis zákazníkmi a vlastnej sieťovej infraštruktúry vytvára unikátnu ponuku na slovenskom trhu.

Medzi technologických dodávateľov riešenia patria Citrix, IBM, Microsoft, WMware, Cisco a Hitachi Data Systems. Projekt vlastného Cloud computing riešenia zdôrazňuje dlhodobý zámer Slovak Telekomu poskytovať komplexné portfólio ICT služieb s pridanou hodnotou. Po začlenení systémového integrátora a poprednej IT spoločnosti PosAm do skupiny Slovak Telekom vzniklo unikátne spojenie silných hráčov na slovenskom IT trhu. Široká paleta ICT služieb má ambíciu osloviť nielen veľké spoločnosti, ale aj stredné a menšie firmy, pre ktoré sú Cloud computing a outsourcing dátového centra ideálnou príležitosťou ako vyriešiť svoje infokomunikačné potreby.

Data Storage Workshop 2012

Dne 25. září 2012 proběhl v kongresovém centru U Hájku již 7. ročník konference Data Storage Workshop 2012, která nabídla přehled nejnovějších produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace, integrace, konsolidace a správy dat. Konference se, jak je již dobrým zvykem, opět účastnili významní hráči na trhu, kteří se ve svých vysoce odborných přednáškách vyjadřovali k palčivým otázkám současnosti v oblasti ukládání dat, včetně praktických ukázek představovaných technologií. V předsálí pak bylo možné na ukázkových stáncích diskutovat zajímavé otázky přímo se zástupci firem.

Na úvod všechny účastníky konference přivítala Helena Škvorová z pořádající společnosti Exponet a poté následovali dva bloky přenášek. První blok zahájili Vladimír Michálek a Tomáš Knopp ze společnosti Servodara a.s. „Snížení nákladů na diskový prostor – efektivní ukládání dat s využitím deduplikace“, ve které představily technologie pro variabilní deduplikaci a komprimaci dat a ukázali reálné výsledky úspory úložného prostoru. David Rusín ze společnosti D-Link v přednášce „D-Link – levné úložiště s vysokým výkonem“ představil unifikovaná úložiště D-Link, která v sobě kombinují SAN i SAN. Václav Míka ze společnosti APC by Schneider Electric v přednášce „Nová generace APC Smart-UPS – spolehlivá ochrana napájení ve firemním prostředí“ představil novou generaci záložní zdrojů s LCD displejem, které poskytují vyšší bezpečnosti, odolnost a úspory provozních nákladů a zjednodušují obsluhu. Petr Dvořák ze společnosti GAPP System, spol. s r.o. v přenášce „Komplexní řešení Disaster Recovery (DR) pro malé a střední organizace“ seznámil účastníky konference s možnostmi jak vybudovat opravdu komplexní řešení DR v prostředí veřejného cloudu.

Druhý blok zahájil Aleš Mudruňka ze společnosti NETGEAR přednáškou „Virtualizace s ochrannou – ReadyDATA 5200“, kde nastínil řešení virtualizace a zálohování se stálou ochranou dat, neomezenými snapshoty, deduplikací bloků a souborů. Jan Petrák ze společnosti Abacus Electric, s.r.o. v přenášce „Abacus servery a úložné systémy“ představil servery, které nevyžadují nákladnou klimatizaci na 20ºC a Milan Mottl ze společnosti CA Technologies v přednášce „Řešení CA ARCserve – služba hybridní ochrany dat“ seznámil účastníky s moderními technologiemi softwarových řešení CA ARCserve, které jsou určeny pro zajištění hybridní ochrany a vysoké dostupnosti dat.

Hlavními partnery konference byly společnosti APC by Schneider Electric, D-Link a EMC2, partnery pak společnosti Abacus Electric, Agora Plus, CA Technologies, GAPP System, NETGEAR a QNAP. Mediálními partnery byly portály viry.cz, edumenu.cz a evzdělávání.cz, internetový časopis DDWorld.cz, nakladatelství Sdělovací technika, časopis IT Systems a servery Svět hardware, ITBIZ, IT POINT, Svět sítí, NOTEBOOK.cz, Deep in IT a ICT Manažer. Jednotlivé přednášky jsou dostupné ke stažení na http://www.dsw.cz.

T-Mobile a Huawei uzavřely smlouvu

Společnosti T-Mobile Czech Republic a Huawei Technologies podepsaly koncem září smlouvu o outsourcingu výstavby a údržby mobilních sítí. Cílem dohody je využití strategických a finančních výhod outsourcingu při zachování minimálně stejné úrovně kvality poskytovaných služeb. Smlouva je uzavřena na pět let a první fáze zahrnující převod aktivit a zaměstnanců by měla být dokončena do konce letošního roku.

„Strategický outsourcing je účinným nástrojem jak ve světě telekomunikací zvýšit efektivitu podnikání. Jedná se tedy o logický krok,“ říká Frank Meywerk, ředitel technologického úseku společnosti T-Mobile, a dodává: „Kvalita sítě vždy byla a stále bude pro nás na prvním místě. Jsem přesvědčený, že ve spolupráci s naším partnerem budeme i nadále zákazníkům nabízet tu nejvyšší kvalitu v České republice.“

„Poskytování profesionálních služeb, mezi které outsourcing řadíme, je jednou z našich strategických rozvojových oblastí. Jsme rádi, že touto formou spolupráce můžeme prohloubit naše partnerství se společností T-Mobile a dále zhodnotit zkušenosti získané z obdobných projektů s dalšími telekomunikačními operátory na českém trhu. To vše k maximální spokojenosti společnosti T-Mobile i jejích zákazníků,“ doplňuje Zbyněk Pardubský ze společnosti Huawei.

Využití synergických efektů, provozní optimalizace či změna transformačního modelu by měly přinést výrazné zvýšení efektivity na straně T-Mobile. Dodavatel, který vzešel z výběrového řízení, převezme na dobu pěti let činnosti týkající se výstavby a údržby mobilních sítí.

V rámci první fáze, která by měla začít ve 4. čtvrtletí 2012, tak dojde k přesunu těchto aktivit pod správu společnosti Huawei. Součástí dohody je i přechod zhruba 100 zaměstnanců z dotčených oddělení. Do konce letošního roku by pak měla být stabilizována funkčnost nového modelu organizačního uspořádání. Ve společnosti T-Mobile bude mít spolupráci s dodavatelem na starosti speciální tým, který bude dohlížet také na kvalitu poskytovaných služeb.

Počet komerčních sítí LTE se blíží stovce

Asociace GSA (Global mobile Suppliers Association), která monitoruje stav v oblasti mobilních sítí a technologií, vydala novou aktualizovanou zprávu o zavádění technologie LTE. Podle nejnovějších údajů potvrdilo již 351 telekomunikačních operátorů ve 104 zemích světa, že má komerční síť LTE nebo se nachází ve stádiu zkušebního provozu, testování technologie či základní studie. Zpráva pokrývá jak technologii LTE FDD, tak i LTE FDD.

Celkem 299 mobilních operátorů v 93 zemích světa již závazně potvrdilo zavedení komerční sítě LTE, což je o 24 % více, nežli před rokem. Dalších 52 mobilních operátorů v 11 zemích se ještě úplně nerozhodlo o nasazení technologie LTE, ale jsou již ve fázi zkoušek a studií.

Do komerčního provozu zatím přešlo 105 mobilních operátorů ze 48 zemí a zahrnuje to také 11 komerčních sítí LTE TDD, které byly spuštěny v Austrálii, Brazílii, Indii, Japonsku, Ománu, Polsku, Rusku, Saudské Arábii, Švédsku a Velké Británii. Během roku 2012 spustilo komerční služby LTE již 58 operátorů a podle odhadů GSA bude na konci roku 2012 ve světě 152 komerčních sítí LTE v 65 zemích. Pro srovnání v roce 2009 byly spuštěny 2 komerční sítě LTE, v roce 2010 – 15, v roce 2011 – 30 a do 1. října 2012 zatím 58 sítí.

Výhledově se na konci roku 2012 očekává 152 komerčních sítí v 65 zemích, což podle GSA potvrzuje LTE jako nejrychleji se rozvíjející mobilní systém vůbec. Zavádění LTE si vynucuje nový způsob hospodaření s kmitočtovým spektrem, přičemž se zdůrazňuje flexibilita a rostoucí důležitost pásma 1800 MHz, jako primárního pásma pro mobilní vysokorychlostní služby. Z dosud spuštěných komerčních sítí LTE využívá jedna třetina mobilních operátorů právě toto pásmo. V současné době již 32 mobilních operátorů využívá pásmo 1800 MHz (pro srovnání před rokem jich bylo pouze pět), a to buď jako samotné pásmo nebo jako součást vícepásmové strategie. Komerční služby LTE v pásmu 1800 MHz jsou dostupné ve 24 zemích, a to Angole, Austrálii, Ázerbájdžánu, Chorvatku, České republice, Dánsku, Dominikánské republice, Finsku, Německu, Hongkongu, Maďarsku, Japonsku, Lotyšsku, Litvě, Mauritiusu, Namibii, Filipínách, Polsku, Portugalsku, Saudské Arábii, Singapuru, Slovinsku, Jižní Koreji a Spojeným Arabským Emirátům.

ZyXEL představil miniaturní 500 Mb/s powerline

Společnost ZyXEL uvedla v září na trh svůj první model řady Ethernetových adaptérů Mini Powerline (přenos dat po elektrických kabelech). PLA4201 má minimální rozměry a současně podporuje rychlost 500 Mb/s – ideální kombinace pro domácí uživatele, kteří chtějí kontinuálně přenášet multimediální data s vysokým rozlišením přes internetové připojení. ZyXEL tímto novým výrobkem reaguje na stále větší poptávku po zařízeních Powerline a rozšiřuje nabídku funkcí této produktové řady.

Adaptér PLA4201 využívá technologii IEEE1901 500 Mb/s, která zaručuje až o 60 % vyšší spolehlivost při kontinuálním přenosu HD dat ve srovnání s technologií HomePlug AV 200 Mb/s Powerline. PLA4201 si např. snadno poradí s více datovými toky současně – je možné současně hrát několik her, kontinuálně přenášet multimediální data a surfovat po internetu.

PLA4201 má optimální velikost, takže neblokuje další elektrické zásuvky ani nevyčnívá do prostoru. Podporuje technologii Advanced QoS (Quality of Service), která umožňuje nastavit prioritu dat podle typu (např. online hraní, sledování videa nebo VoIP). Nastavení zabezpečení je rovněž snadné – stačí zasunout dvojici adaptérů do zásuvek a stisknout tlačítko WPS na obou adaptérech a přístroje okamžitě naváží spolehlivou a zabezpečenou komunikaci. Přenos dat je chráněn 128bitovým šifrováním AES (Advanced Encryption Security).

PLA4201 má ekologickou konstrukci, která snižuje energetické ztráty až o 88 %. Když je ethernetové spojení neaktivní po dobu 60 s, adaptér automaticky přepne na úsporný režim s příkonem pouze 0,5 W.

Produktová řada Powerline je ideální variantou pro domácí prostředí, kde z nějakých důvodů není praktické instalovat kabelovou infrastrukturu. Místo nových kabelů stačí využít stávající elektrické rozvody – k připojení k internetu stačí elektrická zásuvka.

Ucelené řešení pro podnikové rádiové sítě

Kompletní řadu rádiových přístupových bodů včetně řídicích kontrolérů přinesla na český trh společnost Huawei, přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení. Rádiové přístupové body jsou rozděleny do tří řad – Premium (7170) pro velké instalace, Enhanced (6010, 6510, 6610, 6310) pro střední a větší projekty a Standard (5010) pro malé instalace.

Řada Huawei Premium díky integraci nejnovějších široce používaných technologií poskytuje rádiové služby pro střední a velké organizace a instalace s vysokou hustotou. Model Huawei AP7170 podporuje rádiové technologie WiFi podle standardu IEEE 802.11 a/b/g/n 3 × 3 MIMO, tj. tři souběžné přenosové toky v rámci prostorového multiplexování a dosahuje tak rychlosti přenosu až 900 Mb/s v pásmu 2,4 GHz anebo 5 GHz. Díky podpoře 802.3at lze zařízení napájet přes ethernet, je také možné připojit externí antény.

Produkty řady Huawei Enhanced Series jsou určené pro střední a větší instalace, jako jsou vzdělávací instituce, kancelářské prostory, letiště, nádraží či nákupní centra. Přístupové body Huawei AP6010, AP6310, AP6510, AP6610 poskytují přenosové rychlosti až 600 Mb/s, podporují rádiové standardy WiFi podle IEEE 802.11 a/b/g/n. Výjimkou je model AP6310, který podporuje pouze varianty b/g/n. Nově představené modely třetí generace využívají energeticky úsporné 2 × 2 MIMO čipy, díky čemuž poskytují vyšší výkon a větší přesnost pokrytí, což je důležité pro služby citlivé na rychlost odezvy, jako jsou např. multimedia či sdílená data. Jsou vybaveny vestavěnými anténami a k dispozici jsou také venkovní verze zařízení pro nasazení ve venkovních prostorách. Instalace je usnadněna díky podpoře standardu 802.3af pro napájení přes ethernet.

Zařízení Huawei Standard jsou určená pro 802.11n WLAN instalace v malých a středních organizacích a pobočkách. Model AP5010 využívá energeticky efektivní 2 × 2 MIMO čip nové generace, podporuje pásma 2,4 GHz a 5 GHz při maximální rychlosti 600 Mb/s. Nechybí ani podpora napájení přes ethernet 802.3af pro snadnou instalaci.

Přístupové body Huawei spolupracují s AC (Access Controllers) z řady Huawei Access Controller a podporují také systém řízení sítě (Network Management System, NMS) zařízení pro zajištění monitorování sítě v reálném čase, což umožňuje inteligentní správu sítě, optimální rozložení provozního zatížení, AP roaming, kontrolu bezpečnostních politik, detekci neoprávněného přístupu k AP, integraci s pevnými sítěmi a správu přístupu.

Řídicí jednotky Huawei Access Controller jsou k dispozici buď jako přídavné karty SPU do přepojovačů Huawei S7700, S9300 a S9700 nebo pod označením Huawei AC6605-26-PWR jako samostatné jednotka do stojanu, s podporou až 512 přístupových bodů a s přepínací kapacitou 128 Gb/s.

Nová kamera D-Link DCS-6010L

Společnost D-Link rozšířila svou řadu cloudových produktů o novou kameru s objektivem typu rybí oko. Model DCS-6010L Wireless N Fisheye je vybaven speciálním objektivem, který plně pokrývá 360stupňový úhel záběru. Je-li tato velmi elegantní plochá kamera instalována na zdi, umožňuje sledovat zorné pole o velikosti 180 stupňů. Díky 2megapixelovému snímači (1 600 × 1 200) představuje ideální volbu tam, kde je třeba monitorovat rozsáhlou oblast jedinou kamerou.

Novinka značky D-Link využívá kompenzaci s korekčním režimem a produkuje tak obrazy s pravoúhlými liniemi, čímž eliminuje jejich zkreslení. Sledování záznamu je tak i v delším časovém období snazší a pohodlnější. Kamera je vybavena všemi funkcemi, které uživatelé při využití v domácnostech a menších kancelářích očekávají včetně mikrofonu a reproduktoru pro obousměrnou komunikaci. Kamera je tedy vhodná pro zabezpečení vstupních oblastí, ze kterých lze komunikovat s centrálním stanovištěm předtím, než je někomu umožněn vstup. Síťové připojení využívá rádiový standard 802.11n nebo port sítě 10/100 Ethernet. Kameru lze provozovat i samostatně, přičemž videozáznam se ukládá na kartu MicroSD/SDHC. S využitím integrovaného klienta Samba je možný také záznam na kompatibilní server NAS.

Kamera DCS-6010L poskytuje datový tok ve formátech H.264 a MPEG-4 s kompresí Motion JPEG, zvuk pak přenáší pomocí kodeků G.711 a G.726. Velikost obrazu, rychlost i kvalitu přehrávání lze upravit tak, aby vyhovovaly požadovanému uplatnění. Obrazovou frekvenci je možné nastavit až na 15 snímků za sekundu. Všechny parametry se nastavují v prohlížeči nebo v softwaru D-ViewCam, který je součástí dodávky. Lze jej spustit v operačním systému Windows nebo v zařízeních se systémem iOS či Android prostřednictvím aplikace mydlink, pomocí níž je možné provádět kompletní správu kamery.

S využitím dohlížecího programu D-ViewCam lze spravovat až 32 kamer zároveň, pořizovat snímky a v případě, že je v určených oblastech zaznamenán pohyb, odeslat varování e-mailem nebo nahráním na FTP. Při spojení tohoto softwaru s funkcí Privacy Mask mohou uživatelé nastavit některé sektory jako nerozpoznatelné, například z důvodů ochrany dat a zabezpečení. Nová kamera od společnosti D-Link je přístupná z libovolného prohlížeče. Uživatelé mobilních zařízení tak mohou mít neustále přehled o tom, co se děje u nich doma či v kanceláři odkudkoli a kdykoli.

Kamera DCS-6010L Wireless N 360° Fisheye bude na českém trhu dostupná od října 2012 za cenu 10 075 Kč bez DPH. Cena na slovenském trhu bude činit 403 € bez DPH.

ASUS PB278Q – monitor s rozlišením čtyřikrát převyšujícím HD

Společnost ASUS představil 27palcový monitor PB278Q s rozlišením 2 560 × 1 440 pixelů (WQHD), což je čtyřnásobek rozlišení standardní HDTV. Novinka nabízí panel s LED podsvícením a pozorovacími úhly 178°, který slibuje věrné vizuální efekty. Monitor je vybaven technologií pro zvýšení kontrastu, funkcí QuickFit Virtual Scale pro zobrazení dokumentů ve skutečné velikosti nebo technologií Splendid Video Intelligence. Model PB278Q 100% pokrývá barevný prostor sRGB, a kromě toho disponuje řadou vstupů pro připojení multimédií a podporu obsahu v rozlišení WQHD.

Model PB278Q nabízí široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, díky čemuž je posun barev i při sledování z velkých úhlů omezen na minimum. Kontrastní poměr ASUS Smart Contrast Ratio 80 000 000:1 a jas 300 cd/m2 zvyšují kontrast i ostrost obrazu. Nastavují svítivost podsvícení a pomáhají zobrazit nejtemnější odstíny černé a nejsvětlejší odstíny bílé. Doba odezvy 5 ms (šedá-šedá) zaručuje plynulé sledování obrazu.

Technologie Splendid Video Intelligence optimalizuje grafický výkon a kvalitu obrazu vylepšením barev, jasu, kontrastu a ostrosti. Na výběr je z pětice přednastavených video režimů (Krajina, Kino, sRGB, Standardní a Uživatelský). Funkce QuickFit Virtual Scale zobrazuje dokumenty, fotografie a rastr v jejich skutečné velikosti. Uživatelé mohou s její pomocí zobrazovat přesné náhledy fotografií a upravovat je. K aktivaci funkce QuickFit Virtual Scale slouží opět speciální klávesa, jejímž prostřednictvím lze nastavovat různé formáty zobrazení.

Monitor PB278Q je vybaven konektory HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, Dual-link DVI pro rozlišení až WQHD, ale také klasickým D-sub pro rozlišení Full HD. Novinka má dvojici vestavěných 3W reproduktorů, které zajišťují kvalitní zvuk. Monitor se začne prodávat v říjnu za 14 990 Kč s DPH.

Autor článku: Jan Macháček, Telekomunikace 2012-05.

Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii zejména se zaměřením na perspektivní technologii LTE včetně další verze LTE Advanced a dále WiMAX2, které splňují podmínky pro mobilní sítě 4. generace dle dokumentu IMT-Advanced. Dále se zabývá rozvojem těchto technologií ve veřejných mobilních telekomunikacích ve vybraných zemích Evropské Unie a důležitým faktorem, který ovlivní rozvoj v České republice. Tímto faktorem je aukce uvolněných kmitočtů, které mají být využity pro výše uvedené technologie.

Více v časopise…

Autor článku: ICT Unie, Telekomunikace 2012-05.

Slavnostním vyhlášením vítězů vyvrcholil 13. září v pražském hotelu Diplomat letošní ročník soutěže Diplomová práce roku, jejímž organizátorem byla ICT Unie. V rámci soutěže soupeřila téměř stovka přihlášených studentů českých vysokých škol se svými diplomovými či bakalářskými pracemi.

Více v časopise…

Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2012-05.

Refarming, jímž se obecně rozumí přerozdělování regulovaného, dříve přiděleného kmitočtového spektra a jeho přiřazení k novým komunikačním službám s vyšší úrovní ekonomických či sociálních přínosů, přirozeně vyvolává přiměřenou pozornost nejen operátorů

Více v časopise…