2012 – 04

Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Telekomunikace

Exploze mobilní komunikace

Takové množství dat přenesených z mobilních zařízení tu ještě nebylo. Mezi roky 2011 a 2012 má jejich objem celosvětově vzrůst osminásobně. Měsíčně tak bude v mobilních sítích přenášeno celkem 10,8 miliardy gigabajtů. Jedno zajímavé přirovnání říká, že je to přibližně dvojnásobný objem dat v porovnání s datovým objemem, jenž by představoval všechna dosud vyslovená slova, kdyby si člověk dal tu námahu, a všechna je napsal do počítače.

Náš každodenní život a pracovní aktivity jsou stále více mobilní. Datový tok v mobilních sítích tak roste v porovnání s kabelovými sítěmi třikrát rychleji. K dalšímu růstu přispívají především přibývající video přenosy v mobilních sítích. Proto je také po výkonných mobilních sítích požadována schopnost přenášet velké objemy dat rychle a spojitě. Nový vývojový stupeň ve výstavbě mobilních sítí představuje technologie LTE (Long Term Evolution). Jako čtvrtá generace (4G) mobilní komunikace staví na svých předchůdcích UMTS (3G) a GSM (2G). Nová je na LTE zjednodušená architektura sítě, která umožňuje dosahovat větších přenosových rychlostí a kratších reakčních časů mezi mobilním terminálem a sítí.

Poprvé veřejně byl nový standard představen v roce 2006 prostřednictvím simulace provedené společnostmi Siemens a Nomor Research. Na počítači byl prezentován přenos dvou videopořadů ve vysokém rozlišení a on-line hra, pro které se LTE obzvláště hodí. První přenos LTE provedla v roce 2008 firma Ericsson na světovém Mobile World Congress v Barceloně, která následně v roce 2009 uvedla ve městech Stockholm a Oslo do provozu první komerční mobilní sítě LTE na světě.

Na konci roku 2011 se celosvětové pokrytí LTE pohybovalo okolo pěti procent. Do pěti let podle předpovědí by přístup k novým službám vysokorychlostní mobilní sítě 4G měla mít polovina světové populace. To je vskutku razantní vývoj. Není proto divu, že musí překonávat některé byrokratické překážky spojené s přerozdělováním limitovaného národního přírodního bohatství – kmitočtového spektra, což tuto razanci (snad i pochopitelně) poněkud brzdí. Vždyť tempo technologického pokroku v oblasti mobilní komunikace, Internetu věcí (nebo chcete-li smart technologií) i zemského televizního vysílání dává tušit, že žádná digitální dividenda a související aukce ušetřeného kmitočtového podílu nebude tou poslední.

 

NFC platby zrychlí nákupy

V rámci zhruba rok trvajícího pilotního projektu NFC plateb O2, do kterého se postupně zapojilo na 450 testujících, zaplatili testující zboží a služby v celkové hodnotě přesahující 3,2 milionu korun. Průměrně dosáhla výše jedné transakce částky 537 korun a každý ze zapojených účastníků provedl celkem čtyři NFC platby měsíčně. Na projektu se společností Telefónica Czech Republic spolupracovali Citibank, Globus ČR, Komerční banka a VISA Europe.

Více než dvě třetiny (68 %) všech transakcí tvořily tzv. podlimitní transakce, tedy takové, kdy výše platby nepřesáhla částku 500 korun. Právě tehdy totiž uživatel nemusí (pokud sám aplikaci nenastaví jinak) provádět doplňkovou autorizaci, a platba tedy proběhne velmi rychle. Právě to byl hlavní záměr při přípravě NFC plateb, které měly přinést rychlejší alternativu platbám kartou a zejména pak při platbách malých částek.

Současně je velkou výhodou NFC plateb v mobilu skutečnost, že mobilní telefon mají lidé téměř stále u sebe. Podle průzkumu na londýnském letišti Heathrow lidé obvykle ztrátu mobilu či notebooku zjistí zpravidla nejdříve do 20 minut. Tašku, peněženku či klíče postrádají až za dvě až čtyři hodiny.

Společnost Telefónica Czech Republic už má více než tři roky zkušeností s provozem NFC aplikací v České republice. Už v květnu 2009 totiž ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) zahájila testování Plzeňské karty v mobilu. O rok později tuto NFC aplikaci nabídla i svým zákazníkům. V červnu 2012 uzavřela Telefónica strategické partnerství s VISA Europe, která má na poli NFC bohaté zkušenosti.

Provoz systému základních registrů dosud není smluvně zajištěn

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je znepokojena řadou nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Nechce však reagovat pouze na stávající problémy, ale také předem upozorňovat na potenciální rizika.

Dne 1. července 2012 byl spuštěn ostrý provoz „srdce“ eGovernmentu České republiky, tj. systém základních registrů veřejné správy. ICT Unie ocenila tento krok, který výrazně posunuje pozici České republiky v digitalizaci státní správy v rámci EU a měl by zásadně zefektivnit její výkon.

O to více zarážející je fakt, že do dnešního dne není smluvně zajištěna podpora a provoz pěti z celkem šesti komponent systému základních registrů.

ICT Unie nechce a nebude hodnotit důvody tohoto stavu, ale považuje současnou situaci za kritickou. Případná nefunkčnost systému základních registrů může znehodnotit nejen samotnou koncepci eGovernmentu, ale může dojít i k ohrožení dalších klíčových informačních systémů státní správy, které se již k systému základních registrů připojily.

„Vyzýváme odpovědné instituce, tedy Ministerstvo vnitra ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a Český statistický úřad, aby tuto situaci neprodleně vyřešily,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Orange pokrýva technológiou HSPA+ 137 miest a 600 obcí

Mobilný operátor Orange pokrýva najväčšou 3G sieťou na Slovensku aktuálne 137 miest a 600 obcí, čo predstavuje viac ako 3,8 milióna obyvateľov. Vysokorýchlostná mobilná dátová sieť Orangeu v štandarde HSPA+ podporuje v súčasnosti prenosové rýchlosti do 21,1 Mb/s. Pre takmer 35 % populácie SR je k dispozícii s rýchlosťou až do 42,2 Mb/s.

Orange vykazuje obec za pokrytú až vtedy, keď má k vnútornému 3G pokrytiu prístup aspoň polovica obyvateľov danej obce. Do percenta populácie pokrytého vnútorným 3G signálom sa započítava len obyvateľstvo v pokrytej časti obce, čo je aktuálne 3,8 milióna (71,6 %) populácie SR. Vonkajším 3G signálom pokrýva Orange dnes až 78 % obyvateľov krajiny.

Bez ohľadu na použitú metodiku počítania pokrytia populácie, Orange dosahuje dlhodobo najširšie pokrytie 3G sieťou. 3G sieť Orangeu umožňuje na celom území využívať služby vysokorýchlostného mobilného internetu až do maximálnej rýchlosti 21,1 Mb/s. Až pre 35 % obyvateľov však v súčasnosti sprístupňuje už aj technologickú nadstavbu HSPA+, ktorá zvyšuje teoretické maximum sťahovania dát až na úroveň 42,2 Mb/s.

Lenovo a EMC uzavřely strategické partnerství

Společnosti Lenovo a EMC Corporation oznámily začátkem srpna uzavření partnerství, které posiluje pozici Lenova v oblasti standardních serverů a síťových úložných řešení a výrazně rozšiřuje působnost EMC v Číně a dalších klíčových rychle rostoucích trzích. Nové partnerství by mělo podnítit inovace a další výzkum a vývoj v oblasti serverů a úložišť tím, že maximalizuje potenciál lidských i materiálních zdrojů pro vývoj produktů v obou společnostech a zároveň zvýší rozsah a efektivitu dodavatelských řetězců každého z partnerů.

Partnerství je významným strategickým poutem využívajícím silné stránky obou předních společností ve třech hlavních oblastech:

  • Lenovo a EMC vytvořily vývojový program serverových technologií, který urychlí a rozšíří možnosti společnosti Lenovo v segmentu standardních serverů x86. Tyto servery budou uvedeny na trh společností Lenovo a instalovány postupně do vybraných systémů pro ukládání dat firmy EMC.
  • Společnosti vytvořily OEM a velkoobchodní vztah, ve kterém bude Lenovo poskytovat EMC špičkové síťové řešení pro ukládání dat nejprve svým zákazníkům v Číně s následným rozšiřováním na ostatní světové trhy, v souladu s rozvojem svého podnikání v oblasti serverů.
  • EMC a Lenovo plánují přinést určitá aktiva a zdroje z podniku společnosti EMC Iomega do nového společného podniku, který bude poskytovat Network Attached Storage (NAS) systémy pro malé a střední firmy (SMB) a do distribuovaných podnikových prostředí.

„Toto partnerství nám pomůže plně realizovat naši PC-plus strategii díky čemuž, že získáme možnost kvalitního zálohování a obchodní zázemí v oblasti serverů a datových úložišť navíc k naší již tak silné pozici v těchto zařízeních. EMC je ideálním partnerem, který nám pomůže plně realizovat PC-plus možnosti v dlouhodobém horizontu,“ uvedl Yang Yuanqing, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Lenovo.

Joe Tucci, výkonný ředitel společnosti EMC, uvedl: „Vztah s Lenovem představuje skvělou příležitost pro EMC významně rozšířit naši působnost v Číně, dynamicky rostoucím a velmi důležitém světovém trhu, a rozšířit ji postupně i do jiných částí světa. Lenovo jasně prokázalo svoji schopnost využít své zdroje a odborné znalosti nejen pro vstup na trh, ale také pro převzetí role jeho lídra. Jsme nadšeni z partnerství s Lenovem, díky kterému nabídneme náš společný potenciál špičkových úložných a serverových řešení širšímu spektru zákazníků.“

V podniku se společnou majetkovou účastí se bude Lenovo podílet hotovostí, zatímco EMC přispěje některými aktivy a zdroji ze společnosti Iomega, přičemž Lenovo bude mít většinový podíl.

Virtualizace síťových připojení a IT kapacity

Společnost Fujitsu představila řešení k vytvoření vysoce flexibilní, optimalizované síťové infrastruktury. Fujitsu DynamicFabric zahrnuje tři nadstavbové inovativní technologie, které lze libovolně spojovat při vytváření virtuálního připojení a kapacity, a to od celého serveru až po jednotlivá jádra. Svým uživatelům přinesou výrazné úspory financí i provozních nákladů – zákaznik si pro své datové centrum zvolí vhodnou třídu komponentů, která nejlépe odpovídá jeho potřebám, a posléze virtualizuje síťová připojení za pomocí kombinace Fujitsu PRIMERGY Blade serverů s vlastní síťovou infrastrukturou a technologiemi pro pokročilá řízení technologií.

S technologií Fujitsu DynamicFabric mohou zákazníci optimalizovat infrastrukturu sítě, provozovat síťové zdroje více efektivně a přizpůsobovat se tak neustále se měnícím obchodním potřebám. Zjednodušený design a modulární architektura tohoto řešení je daleko snazší z hlediska správy a tak umožňuje optimalizaci nákladů. Zajištěná interoperabilita s již existující infrastrukturou datového centra garantuje pro CIO ochranu již dříve vynaložených investic.

DynamicFabric umožňuje IT manažerům mít pod kontrolou plně virtualizované prostředí sítí LAN i SAN, které se přizpůsobuje pracovnímu vytížení virtuálního serveru s duálním portem 10gigabitového Ethernetu adapterem rozděleným až do osmi kanálů. Navíc zjednodušuje správu tím, že umožňuje přidání, nahrazení nebo obnovu blade serverů a virtualizaci nezávisle na síťové infrastruktuře ve scénářích dynamických datových center.

Fujitsu ServerView Virtual I/O Manager (SV VIOM) zjednodušuje management rack, tower i blade serverů v prostředí sítí LAN a SAN. Nové Connection Blady pro Fujitsu PRIMERGY Blade Servery využívají nejnovější průmyslové standardy včetně Data Center Bridging (DCB), jako předpoklad pro propojení typu Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Technologie Fujitsu DynamicFabric jsou na českém trhu dostupné od srpna 2012.

Vysokorychlostní cloudový směrovač DIR-826L

Společnost D-Link představila dvoupásmový směrovač pro sítě WiFi. Model DIR-826L je cloudový směrovač, který dosahuje přenosové rychlosti až 600 Mb/s a lze jej pohodlně provozovat a spravovat na inovativní cloudové platformě mydlink. Uživatelé mohou prostřednictvím smartphonu či tabletu se systémem Android nebo iOS využívat funkce směrovače DIR-826L na maximum. Zařízení nabízí řadu bezpečnostních funkcí včetně kontroly uživatelů připojených ke směrovači a neautorizovaných pokusů o přístup i pokročilé funkce rychlého kontinuálního přenosu (streaming) hudby a videí do koncových zařízení s využitím aplikace SharePort. Elegantní válcovitý design směrovače dokonale zapadne do každé digitální domácnosti.

K základní výbavě modelu DIR-826L patří port USB pro úložná zařízení. Uživatelé tak mají přístup k souborům, hudbě a videím, ať už z externího pevného disku nebo z jednotky USB flash. I tady je zásadní bezpečnost. Aplikace SharePort, díky které mají uživatelé prostřednictvím sítí WLAN a 3G neustálý přístup ke všem úložným zařízením připojeným ke směrovači, vytvoří osobní cloudové prostředí každého uživatele zahrnující všechna koncová zařízení bez ohledu na to, kde se nacházejí. Přístupová práva jednotlivých uživatelů ke každému připojenému zařízení lze snadno nakonfigurovat. Aplikace SharePort umožňuje také jednoduše kdykoli a odkudkoli kontinuálně přenášet do smartphonu nebo tabletu Apple či Android celou knihovnu médií. Totéž je možné pro všechna výstupní zařízení kompatibilní se standardem DLNA a funguje to i opačně. Fotky pořízené na cestách mobilním telefonem nebo tabletem lze přes internet rychle a pohodlně odeslat do úložiště USB připojeného k DIR-826L.

Výkonný portál mydlink zajišťuje dostupnost směrovače v režimu 24/7 odkudkoli. Heslem chráněný cloudový portál mydlink uchovává informace o procesech, které ve směrovači aktuálně probíhají, a poskytuje uživatelům rychlý přístup k důležitým funkcím. Portál nabízí také informace o neautorizovaných pokusech o přístup ke směrovači a síti WLAN a lze na něm nastavit možnost zaslání e-mailového varování. Vybraným klientům lze v přístupu ke směrovači trvale zabránit, pro hosty je pak nastavena izolovaná síť WLAN, která umožňuje přístup k internetu, nedovoluje však používat další funkce směrovače.

Četné funkce směrovače DIR-826L stojí na inovativní technologii modulu pro sítě WLAN 802.11a/b/g/n, který dokáže využít pro komunikaci jak frekvenční pásmo 2,4 GHz, tak pásmo 5 GHz a dosahuje rychlosti až 600 Mb/s. Uživatelé mohou ke čtyřem portům gigabitového Ethernetu přímo připojit vysoce výkonná koncová zařízení, jako jsou např. úložiště NAS. Také u připojení k modemům DSL či kabelovým modemům lze dosáhnout gigabitové rychlosti. S ohledem na nepřetržitý provoz zařízení využívá společnost D-Link nejrůznější úsporné technologie, které minimalizují spotřebu energie. Konfigurace tohoto všestranného pomocníka je snadná. Aplikace QRS (Quick Router Setup) automaticky vyhledá nový směrovač v síti a uživatele rychle a jednoduše provede procesem instalace.

Směrovač DIR-826L je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 2 525 Kč bez DPH a na slovenském trhu za 100 EUR bez DPH.

Toshiba představila novou generaci Ultrabooků

Společnost Toshiba Europe představila novou generaci ultrabooků řady Z: Portégé Z930, což je zatím nejlehčí ultrabook na světě mezi počítači s úhlopříčkou displeje 33,8 cm (13,3″) a hmotností pouhých 1,12 kg. Prémiové Ultrabooky Toshiba kombinují jednoduchou obsluhu a výkon notebooku s rychlostí náběhu tabletu. Model Z930 je tenký pouhých 15,9 mm, má šasi vyrobené z hořčíkové slitiny a na baterie vydrží až 8 h. Obecně je postaven na kladných zkušenostech se svým předchůdcem, tj. Portégé Z830, jenž získal ocenění red dot. Portégé Z930 zahrnuje komplexní sadu výkonných nástrojů se všemi potřebnými porty v plné velikosti pro snadné a rychlé připojení.

Stříbrné texturované šasi z hořčíkové slitiny dodává ultrabookům Toshiba jedinečný vzhled, který harmonicky ladí s jejich tenkým designem. Přes svoje štíhlé linie a nízkou hmotnost jsou ultrabooky Z930 vysoce odolné. Díky robustnímu šasi, které má na vnitřní straně výztuž se strukturou medové plástve, jsou připraveny na náročné mobilní využití. Pro pohodlné psaní integrovali inženýři ze společnosti Toshiba do tohoto ultrabooku podsvícenou klávesnici v plné velikosti. Matná, proti polití odolná klávesnice, doplňuje design notebooků a pomáhá chránit data v případě nečekaných náhodných událostí.

Ultrabooky řady Z930 běží na nejnovější generaci procesorů a podporují technologii Intel Rapid Start, díky níž rychle startují a jsou plně funkční během několika sekund. Nejnovější technologie SSD přispívá také k rychlé odezvě řady Z930.

Portégé Z930 je ideálním nástrojem pro profesionální použití v podnikových prostředích. Tento velmi tenký a lehký ultrabook je skvělým společníkem na obchodní cesty. Je nejen výkonný, ale rovněž velmi odolný. Dobře zvládá náročné podnikové aplikace. Volitelně také podporuje pokročilé bezpečnostní funkce včetně Trusted Platform Module a čtečky otisků prstů pro pohodlné a bezpečné přihlášení do systému jedním dotykem prstu. Portégé Z930 integruje možnosti pro správu IT založené na 3. generaci procesorů řady Intel Core vPro a poskytuje inteligentní výkon s použitím zabudovaných bezpečnostních funkcí, jako je šifrování disku a ochrana heslem (u vybraných modelů s technologií Intel vPro). Rychlý přístup k datům a aplikacím uloženým na podnikové síti umožňuje při práci mimo kancelář mobilní širokopásmové připojení.

Toshiba nabízí pro řadu Z930 různé příslušenství, které zahrnuje např. stříbrné pouzdro Toshiba Ultrabook, které chrání notebook před prachem a nečistotami na cestách nebo univerzální USB 3.0 dokovací stanici dynadock U3.0, která pohodlně jedním kabelem spojuje ultrabook se všemi periferními zařízeními na stole.

Ultrabooky řady Z930 budou v Evropě k dispozici během 3. čtvrtletí 2012.

ASUS PadFone míří na český trh

Společnost ASUS uvedla na český trh unikátní zařízení PadFone, které spojuje funkce telefonu, tabletu a notebooku. Jeho design charakterizují elegantní soustředné kruhy ve stylu filozofie Zen, který ASUS poprvé použil u svých ultrabooků ZENBOOK. ASUS PadFone je smartphone vybavený 4,3″ displejem a zároveň 10″ tablet (PadFone Station) v jednom. Navíc lze k PadFone připojit odnímatelnou klávesnici, čímž se zařízení promění v notebook.

ASUS PadFone je smartphone vybavený 4,3″ Super AMOLED qHD displejem, dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz a grafickou jednotkou Adreno 225 a pracuje na operačním systému Android 4.0. Tato hardwarová výbava umožňuje hraní her, přehrávání filmů nebo prohlížení fotografií. Po vložení smartphonu do dokovací stanice PadFone Station se PadFone promění v 10,1″ tablet. PadFone Station používá pro přístup k internetu připojení 3G ve smartphonu PadFone, takže budete potřebovat pouze jeden datový tarif pro obě zařízení. To představuje nemalé úspory oproti běžnému řešení, kde každé zařízení využívá svůj vlastní datový tarif.

Padfone disponuje 8megapixelovým digitálním fotoaparátem se snímačem CMOS, objektivem se světelností F2.2 a konstrukcí využívající pět optických prvků, který pořizuje kvalitní fotografie a video záznam v HD rozlišení 1080p i při špatných světelných podmínkách. Novinka využívá zvukovou technologii SonicMaster podpořenou kvalitními reproduktory s velkými rezonančními komorami.

PadFone obsahuje technologii ASUS DynamicDisplay, která automaticky upravuje zobrazení displeje při vložení PadFone do PadFone Station nebo naopak při jeho vyjmutí. Obraz je vždy optimální pro dané rozlišení displeje. Při přechodu z režimu tabletu na telefon (nebo naopak) můžete pokračovat v práci tam, kde jste přestali, aniž byste museli začínat znovu. PadFone Station sdílí veškeré prostředky z vloženého PadFone, takže bez ohledu na to, jaké zařízení jste použili naposledy, všechny vaše fotografie, dokumenty a hry jsou k dispozici, kdykoli je potřebujete.

K dokovací stanici PadFone Station lze připojit také dokovací klávesnici, s níž se PadFone promění v přenosný počítač s QWERTY klávesnicí. Dokovací klávesnice navíc rozšiřuje kapacitu baterie až 9krát, a je vybavena USB porty a čtečkou karet. Dalším užitečným příslušenstvím je PadFone Stylus Headset – dotykové pero s technologií Bluetooth, které slouží nejen ke kreslení a psaní, ale zároveň i jako náhlavní souprava pro snadný příjem hovorů, pokud uživatel používá zařízení v režimu tabletu. Uživatelé PadFonu budou také moci po dobu tří let bezplatně využívat 32GB úložiště ASUS WebStorage a také další cloudové služby ASUS.

Na českém trhu je sada Padfone k dostání od srpna za doporučenou cenu 17 990 Kč s DPH. Tato sada bude obsahovat Padfone smartphone, Padfone docking station („tablet“), stylusové pero a pouzdro jako bonus. Mimoto si uživatelé mohou samostatně dokoupit ještě dokovací klávesnici za doporučenou cenu 2 990 Kč s DPH.

Aliance pro určování pozice uvnitř budov

Společnosti Nokia, Samsung, Sony Mobile a Qualcomm patří mezi zakládajícími členy aliance 22 společností, které usilují o stále nové inovace a uplatnění na trhu technologií pro vysoce přesné určování pozice uvnitř budov a s tím souvisejících služeb. In-Location Alliance bude napomáhat při vývoji vysoce přesné technologie s nízkou spotřebou. Jako hlavní přenosové technologie jsou uvažovány Bluetooth 4.0 a WiFi, které jsou běžné využívané v mobilních telefonech

Aliance bude rovněž podporovat otevřený přístup pro vytvoření standardu, čímž by se měl vytvořit rámec, jenž by urychlil zavádění technologie pro určování pozice uvnitř budov i inovace s tím související.

To by mělo připravit cestu pro služby jako je zaměřování konkrétních produktů v obchodě, navigaci uvnitř budov v reálném času, určování pozice lidí i věcí a zvyšování bezpečnosti při tísňových situacích. Pro poskytovatele místních služeb to může být zlepšení identifikace místních zákazníků, lepší umístění produktů nebo pomoc při rozmístnění zdrojů na vhodných místech.

Členské organizace budou zajišťovat pilotní provozy a prezentovat výsledné údaje v rámci aliance. Ověření zkušebních provozů a obchodních modelů bude zahájeno ještě letos, přičemž výrobci připraví první komerční výrobky během roku 2013.

„Cíle In-Location Alliance je působit jako průkopník otevírající nové možnosti podnikání v oblasti určování pozice uvnitř budov a nabízet tak zákazníkům mobilních sítí další úroveň mobilních služeb,“ bylo uvedeno v prohlášení.

Dalšími zakládajícími členy aliance jsou společnosti Broadcom, CSR, Dialog Semiconductor, Eptisa, Geomobile, Genasys, Indra, Insiteo, Nomadic Solutions, Nordic Semiconductor, Nordic Technology Group, NowOn, Primax Electronics, RapidBlue Solutions, Seolane Innovation, TamperSeal AB, Team Action Zone a Visioglobe.

Největší smartphone Optimus Vu přichází na globální trh

Po úspěšném debutu v Japonsku a Jižní Koreji přichází nyní LG Optimus Vu i na vybrané trhy v Evropě, Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě. První telefon na světě, který má na 5″ displej a poměr stran 4:3, smazává hranice mezi tradičními tablety a smartphony.

Optimus Vu debutoval v březnu v Jižní Koreji a okamžitě si svým stylem získal širokou veřejnost, prodalo se ho již přes 500 tisíc kusů. Po skvělém přijetí na korejském trhu ho LG uvedlo v Japonsku, kde se dočkal podobně pozitivního hodnocení zákazníků jako v Koreji. „Na český trh bychom chtěli nový Optimus Vu uvést ve spolupráci s partnerem z open marketu, se kterým v tuto chvíli vyjednáváme podmínky,“ sdělil Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ.

Optimus Vu je vybaven rychlým procesorem 4-PLUS-1 NVIDIA Tegra 3 Quad-Core, který poskytuje vynikající rovnováhu mezi výkonem a spotřebou energie. V kombinaci s 5″ displejem s vysokým rozlišením a poměrem stran 4:3 nabízí Optimus Vu unikátní funkce – perfektně se vejde do kapsy, ale zároveň je pohodlný a prostorný při ovládání. Optimus Vu je vybaven novými verzemi funkcí QuickMemo a Notebook, které výhody velkého displeje ještě zvýrazňují.

LG očekává, že se tento styl telefonu, který je unikátní i mezi 5″ smartphony, stane populární a postupem času bude čím dál tím dostupnější i pro širokou veřejnost.

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2012-04.

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 14. a 15. května 2012 na pravidelném semináři. Pořadatelé vyslyšeli přání vyslovené na závěr předchozího ročníku a loňská netradiční výjimka se stala jak patrno skutečností. Opět bylo k jeho uspořádání využito přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této užitečné akce.

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Penčák / informační společnost, Telekomunikace 2012-04.

Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v mobilních telekomunikacích v ČR. Strukturovaně popisuje správu kmitočtového spektra, kmitočty dnes využívané v telekomunikacích a hlavně kmitočty, které jsou připravený k využití v sítích nové generace, a proces spojený s udělením licencí k těmto kmitočtům. Dále jsou shrnuty možné technologie, které mohou být využity v kmitočtových pásmech týkající se nadcházející aukce kmitočtů. Na konci je připojen autorův názor k podmínkám aukce kmitočtů.

Více v časopise…

Autoři článku: Radim Šift, Miloslav Filka, Telekomunikace 2012-04.

Tento článek se zabývá problematikou pasivních optických přístupových sítí EPON (Ethernet Passive Optical Network), dále popisem experimentálního pracoviště v laboratoři přenosových médií na ústavu telekomunikací VUT v Brně a prováděnými měřeními.

Více v časopise…

Autor článku: Frederic Boone, Telekomunikace 2012-04.

V oblasti IT podpory obchodních procesů najdeme řadu oblastí, kde inovace může přinést úspory nákladů. Zdaleka největší potenciál je ukryt v podnikových komunikacích, kde osvojení nových technologií může přinést významné úspory a stejně tak značný nárůst podnikové efektivity.

Více v časopise…