2012 – 02

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Na začátku je dobrá myšlenka…

V posledních letech se setkáváme s negativním vnímáním některých projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií. A to zejména ve státní správě. Byly doby, kdy ICT bylo vzorem pro mládež, pro moderní vzdělávání, pro úspěšné podnikání, pro usnadnění života lidí. Později i pro pozitivní vnímání toho či jiného lokálního politika před volbami. Určitě si vzpomínáte, jak se někteří politici před pár roky podbízeli voličům moderním předvolebním gulášem v podobě internetu zadarmo apod. Na mnoha místech takto byly vybudovány za obecní či dotační peníze „wifiny“, které buď již byly zrušeny, protože „nestíhaly“, nebo se přetransformovaly do pozice soukromých lokálních operátorů telekomunikačních služeb. A teď čekají, že je někdo koupí…

Nedávno pražský magistrát odpískal „Bezdrátovou Prahu“. Investice okolo 300 milionů korun s ušlechtilým cílem. Asociace APVTS společně s ČAKK napadly tento projekt už v samém začátku z důvodu ohrožení tržní soutěže, protože to bylo v Praze, kde je operátorů široká nabídka. Přesto se projekt začal realizovat, ale jeho životaschopnost se projevila jako nulová.

Záměr mít jednu kartu, kterou budu platit MHD, parkování, pokuty, knihovny, filmy, koncerty, výstavy, návštěvu pamětihodností, útratu v restauracích, regulační poplatky u lékařů apod. bylo praktické. Zvláště pokud by šla jednoduše dobíjet přes elektronické bankovnictví. Ale „skutek utek“. Opencard nějak nesplnila cíle a stala se terčem ohromné kritiky.

ICT Unie již mnoho let usiluje o pokrok v elektronizaci zdravotnictví. Tím pádem podporovala i projekt IZIP. Cituji z webu projektu: „Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život.“

Pochopitelné a logické. Projekt se začal realizovat. Avšak po pár letech, jak se zjistilo, jeho realizátoři jsou významní politici, tak se na nejvyšší vládní úrovni rozhodlo „rozjetý vlak“ zastavit. A opět novinové články a diskuze, vrhající projekt a potažmo i ICT do černoty.

Od prvního července budou v rámci eGovernmentu spuštěny základní registry plnící funkci „mozku“ EGONa (pracovní název MV), tedy státního informačního systému. Registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností jsou základní databáze informací, se kterými bude státní informační systém pracovat. Nechci malovat čerta na zeď, ale již nyní mám mírné obavy, jaká „jobovka“ ohledně zprovoznění registrů zase přijde od médií. Mám obavy, protože jakákoli špatná zpráva o IT poškozuje ICT průmysl a podnikání většiny slušných firem v IT a telekomunikacích.

Na závěr tohoto úvodníku pokládám jednu otázku. Proč vznikají „ICT kauzy“ právě a zejména v prostředí státních institucí? Tři nápovědy:

A/ Zadavatelé a ICT odborníci ve veřejné správě nemají patřičné odborné schopnosti.
B/ Konkurenční boj v ICT je velmi tvrdý a podání stížnosti na ÚOHS je snadné.
C/ Mohou za to politici a jejich lobbisté

Telefónica zavádí nový datový roamingový tarif

Společnost Telefonica zavedla pan-evropský datový roamingový tarif, který nabízí zákazníkům chytrých mobilních telefonů v evropských sítích využití objemu 25 MB za 2 € na den.

Skupina Telefonica ve sdělení uvedla, že tarif v rámci celé EU je určen k ochraně svých zákazníků proti „šoku z účtu“ a že na základě MB vychází evropský tarif společnosti Telefonica v porovnání s regulovanou sazbou EU výrazně levněji a je výrazně nižší, než regulované cenové stropy vyhlášené Evropskou unií počátkem května.

Pan-evropský tarif byl zaveden v Německu v květnu a během letošního léta bude k dispozici i pro zákazníky Movistar ve Španělsku, Telefonica O2 ve Velké Británii, Irsku, České republice a na Slovensku. Tarif pro roaming bude možné využívat ve všech 27 členských zemích EU.

Telefonica uvádí, že limit 25 MB představuje cca 250 návštěv běžných webových stránek a až 500 e-mailů bez přílohy. Při překročení limitu 25 MB budou zákazníci ihned vyrozuměni. Rozhodnutím EU z 10. května bude od 1. července 2012 stanoven v mobilních sítích strop na úrovni 0,70 € za 1 MB přenesených dat a v dalších létech bude následovat další pokles: v roce 2013 na 0,45 € a od 1. července 2014 na 0,20 €.

Chytré telefony začínají dominovat

Z analýzy údajů o mobilních operátorech, které shromažďuje analytická společnost Wireless Inteligence vyplývá, že od konce roku 2011 začínají v prodejích operátorů mobilních telefonů na rozvinutých trzích dominovat chytré telefony (smartphony) a rychlý nárůst jejich penetrace bude i nadále pokračovat.

Vysoký objem současných prodejů v rozvinutých regionech tlačí penetraci chytrých telefonů u některých operátorů již za hranici 50 % a další subjekty participující na trhu očekávají, že během několika příštích let zcela nahradí běžné mobilní telefony. Překážkou pro jejich široké přijetí v méně rozvinutých regionech je zatím vysoká cena těchto zařízení a počínající rušení dotací některými evropskými operátory, což může využívání chytrých telefonů zpomalit.

Výsledky posledního výzkumu Wireless Inteligence odráží aktualizovaný obraz globálního vývoje penetrace chytrých telefonů, se zaměřením na hlavní operátory, země a regiony. O rychlém zavádění chytrých telefonů ve vyspělé Evropě svědčí především údaje týkající se operátorů Vodafone a Telefónica . Vodafone uvádí ve 4. čtvrtletí 2011 rychlý nárůst počtu prodaných chytrých telefonů, přičemž se růstový trend projevoval i v předchozích čtvrtletích roku. Penetrace chytrých telefonů v zákaznické základně evropských operátorů vzrostla ve 4. čtvrtletí 2011 oproti stejnému období předchozího roku z 16,7 % na 24 %. Tento nárůst byl způsoben především zvýšeným využíváním internetových služeb z mobilních přístrojů. Zajímavé zjištění k výsledkům za 2. čtvrtletí 2011 přinesla společnost Vodafone. Uživatelé klasických mobilů, kteří provedou „výměnu“ telefonu mohou díky zvýšení datového provozu v průměru generovat nárůst ARPU v rozmezí 2 až 10 €, v závislosti na úrovni tarifu. Tržby z mobilního internetu ve skupině Vodafone vzrostly v meziročním srovnání 4. čtvrtletí 2011/2010 o více než 50 %.

Z evropských operátorů byli na konci roku 2011 na vedoucích pozicích penetrace chytrých telefonů Vodafone UK s 39 % a Telefónica O2 s 38%, přičemž O2 v roce 2010 vykázala hodnoty 29 % a měla tudíž nejrychlejší meziroční nárůst penetrace. V průběhu 4. čtvrtletí 2011 tvořily chytré telefony tohoto operátora více než 95 % z celkového počtu prodaných mobilů. Tento trend lze očekávat i v roce 2012. Přesto O2 bude muset hledat další způsob, jak předstihnout v penetraci chytrých telefonů ve Velké Británii v pořadí čtvrtého největšího operátora 3 (Hutchison). V listopadu 2011 operátor 3 oznámil, že z jeho zákazníků je asi 60 % uživatelů chytrých telefonů, přičemž v předešlém roce to bylo jen 30 %. Operátor očekává, že podíl do konce roku 2012 vzroste na 90 %. Prognózu zakládá na úvaze, že většina jeho zákazníků vlastnících klasické telefony přejde k chytrým telefonům v průběhu roku kvůli výměně svých zařízení. Tím by se stal operátor 3 prvním ve Velké Británii se zákazníky s výhradně chytrými telefony, ovšem jeho podíl na trhu činí pouze zhruba 11 %.

V Německu má Vodafone se 7,5 miliony chytrých telefonů stejný počet účastníků s chytrými telefony jako jeho britská sestra, i když v Německu má výrazně vyšší zákaznickou základnu (37,6 mil. v porovnání s 19,3 milionu v UK). Penetrace chytrých telefonů však byla ve 4. čtvrtletí 2011 mnohem nižší a činila 20 %. V prodeji chytrých telefonů měla v tomto období v Německu navrch společnost Telefonica. Výkonný ředitel společnosti Telefonica Germany v prosinci 2011 uvedl, že 90 % z celkového počtu prodaných mobilních telefonů O2 v období počínaje 3. čtvrtletím 2010 již tvořily chytré telefony. Na základě těchto trendů Telefonica očekává, že by měly plně nahradit běžné mobilní telefony během dvou až tří let.

Poněkud jiná je situace na jihu Evropy, společnost Turkcell dle výsledků za 1. čtvrtletí roku 2012 očekává, že penetrace chytrých telefonů v Turecku bude na konci fiskálního roku 2012 asi 20 %, což je poměrně významné, protože ARPU uživatelů chytrých telefonů je pětkrát vyšší než u uživatelů klasických mobilních telefonů. V Rusku bylo v síti MTS ve 3. čtvrtletí 2011 pouhých 12,4 % chytrých telefonů.

Ve srovnání s vyspělým světem byl zajímavý stav na konci roku 2011 také v Africe. Vodacom South Africa měl ve své síti 4,8 milionu aktivních chytrých telefonů, které se na celkovém počtu připojených zařízení podílely 18 %. Obraz celého kontinentu je však podle Orange (France Telecom) zcela odlišný, pouze jeden z každých 32 telefonů (3,1 %) v Africe byl chytrý telefon.

CompuGroup Medical členem ICT Unie

Členskou základnu ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, rozšířila společnost CompuGroup Medical Česká republika, významný dodavatel softwarových řešení ve zdravotnictví.

CompuGroup Medical patří mezi vedoucí společnosti v oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth) na světovém trhu. Sofistikovaná řešení pomáhají lékařům, stomatologům, nemocnicím, sítím zdravotnických zařízení a dalším poskytovatelům zdravotní péče v organizaci jejich práce, diagnostikování i léčbě. Systémy CompuGroup Medical umožňují pacientovi a ošetřujícím lékařům přístup k jeho zdravotním záznamům, kdykoliv a kdekoliv, za účelem nalezení optimálního léčebného postupu.

ICT Unie dlouhodobě zdůrazňuje všestranný přínos eHealth pro efektivnější fungování zdravotnického systému v ČR. Proto jsem rád, že společnost CompuGroup Medical, disponující v této oblasti značnými mezinárodními zkušenostmi i odbornými kompetencemi, se bude na činnosti našeho sdružení aktivně podílet,“ uvedl prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Ve společnosti CompuGroup Medical boříme technologické bariéry mezi jednotlivými sektory ve zdravotnictví. Podporujeme propojení těchto sektorů, postupné zavádění eHealth, a s tím spojenou edukaci lékařů. Ceníme si možnosti stát se součástí ICT Unie a věříme, že budeme moci společně vytvořit ideální podmínky pro rozvoj elektronického zdravotnictví v České republice,“ sdělil Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical Česká republika.

Česká republika je velmocí v zavádění IPv6

Podle aktuálního průzkumu Evropské komise se Česká republika stala lídrem světového žebříčku zavádění nové generace internetového protokolu. Potvrzují to statistiky sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, které dlouhodobě propaguje modernizaci českého internetu a přechod na IPv6. Českému prvenství ovšem neodpovídá situace ve státní správě. Oproti tuzemským ministerstvům, která jsou na tom v porovnání s Evropou dobře (jedna třetina již IPv6 zavedla), úřady měst a obcí v implementaci nového protokolu zaostávají.

Podle zveřejněné studie IPv6 Observatory, kterou pro Evropskou komisi realizuje konzultantská společnost Inno za podpory University of Luxembourg a Beijing Internet Institute, vede Česká republika v zavádění IPv6 (internetový protokol verze 6). Za ČR, kde je přes IPv6 dostupných 8,6 % stránek, se umístilo Slovinsko (5 %) a Lucembursko (4,6 %).

Implementace IPv6 je nezbytná pro budoucnost a další rozvoj Internetu. Přechodu na tento protokol se prakticky nelze vyhnout. IPv4 adresy nám v Evropě dojdou pravděpodobně ještě letos. Budeme tak následovat Asiaty, jejichž regionální správce ohlásil vyčerpání svých zásob už v loňském roce,“ uvádí výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.

Mezi dlouhodobé snahy sdružení CZ.NIC patří podpora přechodu na IPv6 u institucí státní správy. Usnesení vlády z června 2009 zavázalo ministry všech resortů a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy k zajištění přístupu ke svým stránkám prostřednictvím IPv6 do konce roku 2010. Podle aktuálního průzkumu CZ.NIC splnila tento závazek více než třetina ministerstev a modernizací prošly také některé klíčové instituce jako ČTÚ, ÚOHS nebo ČÚZK. Podstatně horší situace je ovšem u krajských úřadů, z nichž jsou prostřednictvím IPv6 dostupné pouze weby Vysočiny a Libereckého kraje. Z 26 webů statutárních měst zatím podle průzkumu nový protokol nepodporuje žádný.

Ve snaze pomoci veřejné správě s přechodem na IPv6 jsme se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra zapojili do GEN6, evropského projektu na podporu přístupnosti státní správy přes IPv6. Díky němu v rámci našeho výukového centra Akademie CZ.NIC nabízíme bezplatné kurzy pro informatiky z ministerstev, měst i obcí. Státní správě také v našich laboratořích umožňujeme testování přístupnosti jednotlivých webových stránek a vyzkoušení prostředí reálné IPv6 sítě,“ dodává Ondřej Filip.

První termíny těchto kurzů jsou vypsány na 3. května a 21. června tohoto roku. Ke zvyšování povědomí veřejnosti o novém protokolu přispěje i druhý světový den IPv6 pořádaný 6. června. Při jeho příležitosti připravuje CZ.NIC jednodenní monotematickou konferenci o tomto protokolu. Na středu 6. června také ohlásili definitivní přechod na IPv6 velcí technologičtí hráči jako Google, Yahoo, Microsoft Bing, Facebook, Cisco a řada poskytovatelů internetových služeb.

Cílem projektu GEN6 (Governments ENabled with IPv6), podporovaného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), je pomoci veřejné správě při přechodu jejích elektronických služeb na novou verzi internetového protokolu IPv6. Do řešení projektu je zapojeno osm zemí Evropské unie (Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Česká republika) a Turecko. Českou republiku v projektu vedle sdružení CZ.NIC zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra.

Role malých buněk se bude zvyšovat

Podle nedávného průzkumu, který sponzoroval poskytovatel mikrovlnných páteřních spojů společnost Exalt Communications, si téměř tři čtvrtiny odborníků z oblasti telekomunikací myslí, že malé buňky mohou zlepšit výkonnost mobilních sítí a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných na okrajích buňky. Mimoto 30 % očekává, že malé buňky jsou klíčem k budoucí síťové architektuře mobilních sítí. Průzkum, který se soustředil na otázky kapacity páteřních spojů a penetrace širokopásmového mobilního přístupu v USA, byl dokončen koncem 1. čtvrtletí 2012 a zahrnoval odpovědi 124 telekomunikačních odborníků. Téměř polovina z nich (44 %) zastupovala mobilní operátory úrovně 1 a 11 % mobilní poskytovatele úrovně 2.

Na otázku významu malých buněk v síťové architektuře 29 % respondentů předpokládá, že malé buňky jsou klíčem k budoucnosti jejích sítí, 47 % pak uvedlo, že malé buňky budou přinejmenším využívat. Podle 36 % respondentů bude hlavní hnací silou poptávky po malých buňkách nedostatek kapacity v městských oblastech.

Malé buňky jsou nezbytnost, to je prostý fakt,“ uvedl Amir Zoufonoun, prezident a výkonný ředitel Exalt Communications. Ovšem hlavním faktorem dalšího rozvoje tohoto trhu je stav páteřních spojů. „Technologie páteřních spojů pro malé buňky jsou teprve v počáteční fázi rozvoje.

Vznik širokého trhu malých buněk považuje 39 % dotazovaných za „pravděpodobné“ nebo „velmi pravděpodobné“ jakmile výrobci začnou tyto produkty na trhu nabízet. Dalších 30 % nicméně uvádí, že se to bude týkat pouze renomovaných výrobců mobilních technologií.

Mobilní operátoři, zejména ti větší, jsou otevřeni malým společnostem – mladým a inovativním společnostem, které se účastní této fáze vývoje,“ uvedl Zoufonoun.

Šetření ukázalo, že operátoři při hledání jak přidat kapacitu pomocí malých buněk zkoumají nové přístupy a proprietární architektury. „Poskytovatelé jsou naprosto otevřeni všem nápadům a říkají – přineste nám je – chceme je vyzkoušet,“ řekl Zoufonoun. „To jen dokazuje, že je pořád spousta prostoru pro inovace.

Širokopásmový přístup se pomalu stává politickou otázkou, 32 % respondentů průzkumu totiž věří, že širokopásmové připojení by mělo být základním lidským právem a 65 % respondentů, že problém návratnosti investic brzdí širokopásmové připojení ve venkovských oblastech. Zoufonoun uvedl, že nedostatek kapacity páteřních spojů je kritickým faktorem pro realizaci širokopásmového připojení ve venkovských oblastech.

Podle Zoufonouna poskytují rádiové technologie rychlejší řešení zavádění širokopásmového přístupu, než metalické nebo optické kabely. „Hybné sily na trhu mobilních služeb jsou dost silné ve všech regionech světa, a to i v oblastech střední Afriky, Středního východu neboli obecně velmi venkovských oblastí, kde lidé téměř nic nemají. Ve srovnání s kabelovými protějšky je míra nárůstu mobilních služeb fenomenální. To je ukazuje, co lidé skutečně chtějí.“

Téměř 60 % dotázaných si nemyslí, že hlavní politické strany by měly více podporovat rozvoj širokopásmového připojení ve venkovských oblastech. Z těch co ano si 25 % myslí že demokraté by měli udělat více a 16 % že republikáni.

Národní telekomunikační a informační úřad USA odhaduje, že penetrace širokopásmového přístupu v USA je 68 %, ale pouze 50 % telekomunikačních odborníků stanovilo správně míru penetrace širokopásmového připojení.

Na otázku, co by nejvíce ovlivnilo dostupnost širokopásmového připojení ve venkovských oblastech, 32 % respondentů uvedlo, že větší konkurence místních poskytovatelů, 26 % si myslí, že další vládní financování, 15 % si myslí, že by rozvoj širokopásmového připojení na venkově stimulovalo méně vládní regulace a 7 % naopak hlasovalo pro další vládní nařízení.

Dvoupásmový ethernetový adaptér ASUS EA-N66

Společnost ASUS představila dvoupásmový adaptér EA-N66 s rozhraní gigabitového ethernetu s výrazným designem, který zastane funkci tří zařízení – kromě ethernetového adaptéru ještě opakovače a přístupového bodu. Novinka je vybavena technologií antén 3 × 3, které zajišťují vysokorychlostní připojení k internetu. Díky provozu ve dvou pásmech toto zařízení uspokojí nejen běžné, ale také velmi náročné uživatele, v pásmu 2,4 GHz mohou surfovat po internetu a vyřizovat e-maily, zatímco ke kontinuálnímu přenosu HD multimédií, Blu-ray filmů či online hraní poslouží rychlé přenosové pásmo 5 GHz. EA-N66 využívá patentované antény vlastní konstrukce, jejichž architektura je méně náchylná na rušení a zaručuje silný signál, velmi dobré pokrytí a nejrychlejší možné připojení, kterého lze v současnosti v gigabitové síti dosáhnout.

Běžné internetové činnosti, jako prohlížení webu nebo stahování souborů, probíhají v pásmu 2,4 GHz, zatímco rychlejší 5 GHz pásmo je určeno pro náročnější úlohy, jako je např. kontinuální přenos HD obsahu. Dvě volitelné frekvence slouží k optimalizaci výkonu s ohledem na vysokou rychlost a stabilitu internetového připojení. Zařízení podporující ethernetové rozhraní, jako jsou stolní počítače, notebooky, multimediální přehrávače nebo chytré TV, lze k EA-N66 připojit pomocí standardního ethernetového kabelu. Poté na nich budete moci prohlížet internetové stránky, kontinuálně přenášet multimediální obsah nebo hrát on-line hry bez zpoždění.

EA-N66 funguje jako ethernetový adaptér, univerzální opakovač a přístupový bod. V režimu ethernetového adaptéru se dokáže rychle připojit k celé řadě ethernetových zařízení s podporou rádiového připojení, přičemž podporuje rychlost až 450 Mbit/s na pásmo. V režimu opakovače dokáže adaptér EA-N66 šířit rádiový signál připojení a výrazně tak zvýšit jeho dosah, pokud nelze využít přímé připojení. Nabízí tak lepší pokrytí pro větší budovy a také mnohem univerzálnější použití. Uživatelé mohou jednoduše vyhledat síť WiFi s nejsilnějším signálem a připojit se k vybranému SSID. V režimu přístupového bodu přístroj spolupracuje s kabelovými modemy a směrovači a rozšiřuje stávající síť o možnost rádiového připojení. Všechny tyto funkce lze snadno ovládat přes intuitivní uživatelské rozhraní ASUS bez nutnosti instalace.

Lenovo představuje třetí generaci notebooků ThinkPad Edge pro SMB

Společnost Lenovo rozšiřuje své portfolio notebooků určených pro živnostníky a malé podnikatele o dva modely z populární řady ThinkPad Edge – 14palcový model ThinkPad Edge E430 a 15palcový model ThinkPad Edge E530. Díky funkcím šitým na míru mohou jejich uživatelé zefektivnit svou práci a zvýšit tím produktivitu. Notebooky jsou totiž navrženy tak, aby bylo jejich ovládání co nejjednodušší a uživatelé mohli provádět nastavení, údržbu a zabezpečení vlastními silami.

Notebooky ThinkPad Edge E530/E430 budou dostupné s technologií NVIDIA Optimus, která umožňuje plynule přepínat mezi integrovanou grafikou Intel HD a dedikovanou grafikou NVIDIA GeForce řady 630 s až 2 GB paměti. Pokud není třeba grafického nebo výpočetního výkonu dedikované grafiky NVIDIA, vypne se její napájení a ovladač transparentně přesměruje požadavky na integrovanou grafiku. Tato technologie výrazně prodlužuje výdrž notebooku, což ocení především ti uživatelé, kteří pracují na cestách.

Nová generace notebooků ThinkPad Edge nabízí až 1 TB úložného prostoru na pevném disku, který bude možné transparentně kombinovat s 16 GB rychlým úložištěm mini-SSD pomocí softwarového řešení Diskeeper ExpressCache a urychlit tak start programů nebo dosáhnout polovičních časů při zavádění operačního systému. Dále je vybavena porty USB 3.0, které nabízí přenos dat až 10krát rychleji než stávající USB 2.0. Práce bez čekání a vysoký výkon je dán nejen novými procesory, ale i rychlejšími paměťmi.

Nechybí samozřejmě ani známé systémové nástroje pro automatickou údržbu a diagnostiku ThinkVantage Toolbox, které se nově mění na Lenovo Solution Center for Small Business, který je vybavený novým intuitivním rozhraním skrývajícím známé funkce, a to včetně systému aktivní ochrany pevného disku Active Protection System. Díky němu budou v případě otřesů, vibrací nebo pádu data na disku v bezpečí.

Široké vybavení obou modelů využijí uživatelé nejen při pracovních aktivitách, ale i ve volném čase. Notebooky jsou vybaveny integrovanou webovou kamerou s HD rozlišením s rychlostí snímání 30 snímků/s, která zachytí a sleduje obličeje i za špatných světelných podmínek, Dolby Advanced Audio zase zajišťuje čistý zvuk. Různé módy pro volání usnadňují VoIP komunikaci, stejně tak rychlý přístup k mikrofonu, reproduktorům nebo ztlumení zvuku. Vybrané modely ThinkPad Edge E530 mají navíc displej s rozlišením 1600 × 900 bodů, takže nic nebrání ani promítání HD filmů téměř ve FullHD rozlišení.

Nové notebooky ThinkPad Edge, které budou k dispozici nejen v černé, ale i červené barvě, budou na našem trhu dostupné od května 2012 za cenu začínající na 9 170 Kč bez DPH.

Nové ultrabooky Lifebook a tablet Stylistic

Společnost Fujitsu představila na konferenci Fujitsu IT Future 2012 své produktové novinky. Patří mezi ně elegantní ultrabooky řady Lifebook nebo multimediální tablet Fujitsu Stylistic M532 pro Android. Návštěvníci měli možnost si na konferenci vyzkoušet také nové servery Primergy S7 a pracovní stanice Fujitsu Celsius. Představeno bylo i nejnovější řešení pro trojrozměrné zobrazování, ukládání dat, dále programové vybavení SAP HANA, bloky DI a očekávaná budoucnost v cloudových řešeních.

Portfolio notebooků řady Lifebook brzy rozšíří dva nové ultrabooky. První z nich spadá do nejvyšší, prémiové řady určené pro business. Tento 14palcový ultrabook je díky tloušťce 16 milimetrů a hmotnosti jen 1,4 kilogramu snadno přenosný a poskytne potřebný komfort nejen při práci na cestách. Matný displej, podsvícená klávesnice, touchpad s podporou multi gest a integrovanou funkcí tlačítka myši, HD webová kamera, USB nabíjení umožní uživateli pohodlnou práci v různých prostředích. Je vybaven na svou kategorii nezvyklým dokovacím konektorem. Vysokou míru zabezpečení zajišťují systémy Advanced Theft Protection, Computrace BIOS, Full Disk Encryption, TPM modul, Intel vPro technologie a čtečka otisků prstů. Ultrabook je osazen procesorem třetí generace Intel Core, grafické zpracování zajišťuje grafika Intel HD 4000, která je integrovaná přímo v procesoru. Základní operační paměť a pevný disk budou na trh uvedeny v několika kapacitách. Konektivita je u nového ultrabooku zajištěna přes 4G/LTE nebo 3G/UMTS, WLAN, Bluetooth, USB 3.0, HDMI a LAN. Počítač bude nabízen v červeném a stříbrném provedení.

Druhá novinka, ultrabook Lifebook se řadí do střední třídy určené pro běžnou práci v kanceláři a zábavu. Tento ultrabook má nízkou hmotnost (1,6 kg) a ultratenký design. Při práci uživatelé ocení vybavenost matným displejem o úhlopříčce 13,3 palců, HD webkamerou, USB nabíjením a velkým touchpadem. Za zmínku stojí také vysoká kapacita baterií – až na 10 hodin provozu. Ultrabook je vybaven procesorem Intel Core třetí generace a grafickou kartou Intel HD 4000. Zabezpečení a ochranu dat před zneužitím zajišťuje technologie Advanced Theft Protection, Computrace BIOS a zámek Kensington Lock. Také tento typ nabízí 3G/UMTS, WLAN, Bluetooth, USB 3.0 a HDMI.

Multimediální tablet Fujitsu Stylistic M532 pracuje na operačním systému Android 4.0. Je určen těm, kdo chtějí spojit práci se zábavou do jednoho, tedy pro uživatele, kteří používají při práci vlastní zařízení – tzv. „BYOD“. Tablet je snadno přenosný a adaptovatelný pro práci v různém prostředí. Má 10,1palcový displej s tvrzeným sklem Gorilla Glass. Tablet může na jedno nabití baterie pracovat až 9,5 hodin, jeho celková hmotnost je 560 gramů. Displej se ovládá perem citlivým na tlak nebo multidotykově, pomocí prstů. Vestavěnou přední a zadní webkamerou lze pořizovat statické snímky i video. Tablet je vybaven ochranou podnikových sítí před úniky dat na neautorizovaná zařízení, a to jak při práci v podnikové síti, tak prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zabezpečení dat zajišťuje Symantec Norton Tablet Security, Absolute Computrace Mobile ready a kryptování celého disku Android. Integrované rozhraní 3G/UMTS, WLAN a Bluetooth zajišťují kontektivitu tabletu, k němuž je k dispozici i volitelný modul GPS.

Uvedené novinky budou na českém a slovenském trhu k dostání od června 2012.

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2012-02.

Distribuované zpracování dat ve výpočetní technice, obecně známé jako Cloud Computing se rozšiřuje do informačních technologií obecně v širším je slova smyslu a tedy významně ovlivní i telekomunikace, byť v současné době teprve vyrůstá z dětských střevíčků. Co již skutečností je a co lze dále očekávat viděno z pohledu fóra FITCE – Federace telekomunikačních inženýrů evropských společenství se čtenářům snaží přiblížit následující článek volně zpracovaný dle dostupných pramenů pocházejících ze zdrojů této Federace.

Více v časopise…

Autor článku: tým Úseku strategie a rozvoje Českých Radiokomunikací, Telekomunikace 2012-02.

Digitalizace televizního vysílání byla úspěšně dokončena 11. 11. 2011. Přechod z analogového na digitální vysílání byl provozně a investičně velmi náročný, ale podařilo se naplnit všechny cíle plánu přechodu. Pro digitální TV vysílání byl v minulosti zvolen standard DVB-T, který se ukázal být optimální technologií pro terestrické digitální vysílání. Během několika minulých let byl vyvinut nástupnický standard DVB-T2, který výrazným způsobem navyšuje kapacitu přenosového kanálu a umožňuje poskytovat zcela nové typy služeb.

Více v časopise…

Autor článku: Prokop Konopa, Telekomunikace 2012-02.

V úterý 3. dubna odpoledne skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis již 15. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Přestože dvoudenní program byl velice bohatý a národní konferenci doprovázely i dvě mezinárodní akce – konference LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) – v celém dvoudenním programu jasně dominovala témata související se systémem základních registrů, který bude zprovozněn 1. července tohoto roku a jehož pilotní provoz s ostrými daty byl ofi ciálně zahájen 1. dubna. Právě na konferenci ISSS měli zástupci veřejné správy i přítomní odborníci možnost se poprvé detailně seznámit s tím, jak celý systém pracuje, jak vypadají jednotlivé výstupy, i s tím, jak ovlivní samotné procesy ve výkonu státní správy a samosprávy. To ale samozřejmě neznamená, že vymizela tradiční témata včetně problematiky telekomunikačních služeb a infrastruktury.

Více v časopise…

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-02.

Společnost Telefónica Czech Republic, jeden z největších systémových integrátorů v České republice, zahájil spolupráci s inkubátorem Inovacentra Českého vysokého učení technického (ČVUT). Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum usilující o rozšiřování spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a partnery z průmyslu. Inkubátor je součástí Inovacentra ČVUT. Je určen pro začínající podnikatele, kteří se chystají založit nebo již založili technologickou fi rmu či poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou. Cílem Inkubátoru je začínající podnikatele podpořit a pomoci jim úspěšně překlenout kritickou dobu začátků jejich podnikání.

Více v časopise…

Autor článku: podle materiálů Ericsson, Telekomunikace 2012-02.

Mezi spotřebiteli je obecně velmi rozšířený názor, že internet a sociální média postupně tradiční televizi pošlou do propadliště dějin. Průzkum mezi spotřebiteli však ukazuje, že právě díky složitému spotřebitelskému chování v oblasti médií, nemusí televizi nutně potkat podobný osud, jako třeba magnetofony. Pro výrobce, kteří se budou chtít vývoji a prodeji „beden“ věnovat, však bude zásadní pochopení mnohostranné povahy tohoto fenoménu.

Více v časopise…

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-02.

Článek poskytuje přehled nových technologických trendů u systémů pro pasivní optické sítě, které jsou široce využívány po celém světě. Na základě migrace ze současných systémů směrem k systémům příští generace a možnostem konvergence několika technologií, článek nabízí několik možných způsobů jak v blízké budoucnosti modernizovat optické přístupové sítě.

Více v časopise…