2012 – 01

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Telekomunikace čeká zásadní koncepční změna podnikání.

Ryzím telekomunikacím končí doba výjimečného postavení v podnikání. Končí éra prodávání hlasových minut či impulsů, končí éra prodávání jednoduchých telekomunikačních služeb či jejich balíčků, postupně bude končit éra vysokých marží na zahraničním roamingu. Uživatelé telekomunikačních sítí chtějí data, nejlépe v nejvyšší možné rychlosti a jejich největší objem. Samozřejmě za co nejmenší měsíční paušál. Ti, kdo naopak začínají vydělávat příjemné peníze, jsou poskytovatelé obsahu a aplikací. Telekomunikační sítě potřebují jako vlaky koleje. Jde jen o to, co nejrychleji dovézt kvalitní obsah-produkt na správné místo a napřímo inkasovat poplatek. Bez prostředníka.

Samozřejmě se dlouhodobě snaží provozovatelé telekomunikačních sítí poskytovat další služby v oblasti IT a v oblasti tzv. služeb s vysokou přidanou hodnotou. Je však logické, že není možné pokrýt celé portfolio různorodých podnikatelských aktivit na síti internetu. Nemohou uzavřít své sítě pouze pro své služby. Mohou koupit velké společnosti poskytující služby na internetu, nemůže tomu však být i naopak…?

V každém případě operátorům začíná období zásadně nových strategií, kterak udržet svou hodnotu podnikání a jak maximálně využít nových výzev v novém internetovém prostředí. Věřím, že na tom stratégové už nějakou dobu pracují. Dominantními prvky takových strategií bude zajisté rychlost a kvalita přenosu dat. A také bezpečnost sítě. Zajištění těchto tří věcí si bude vyžadovat takové technologie, které budou „stíhat“ poptávku po zvyšujících se objemech dat v dlouhodobějším horizontu. Pravidelné periodické obměny telekomunikačních zařízení v rozsahu několika let asi nebudou do budoucna úplně efektivní, zvláště když prognózy poptávky přenášených dat a regulační zásahy „shora“ jsou tak trochu nepředvídatelné. Ale uvidíme jakými směry se provozovatelé sítí nakonec vydají.

Jednou z významných hnacích sil po zvyšování rychlosti přenosu dat bude Cloud Computing, chcete-li poskytování sdílených služeb. Tento nový způsob poskytování IT služeb klientům vyžaduje zásadní mentální změnu myšlení nejen profesionálních pracovníků v ICT, ale také uživatelů a hlavně ekonomů. V ICT Unii jsme si byli této skutečnosti vědomi a vypracovali jsme poziční dokument „Sdílení ICT služeb ve veřejné správě (Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek)“, který jasně a tzv. populárně-naučně popisuje základní principy sdílení ICT služeb nejen ve veřejné správě. V tomto vydání TELEKOMUNIKACÍ vám tento dokument předkládáme.

Cloud Computing bude mít stejně významný strategický důsledek pro IT firmy, jako pro telekomunikační operátory provozování sítí nových generací. Asi se již opakuji, ale informační technologie a elektronické komunikace jsou více než jen spojené nádoby…

Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika

Členskou základnu ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, rozšířila společnost HP Česká republika.

Ve spolupráci s dalšími firmami sdruženými v ICT Unii se HP bude moci účinně podílet na budování informační společnosti v ČR a směřování ke znalostní ekonomice. Prioritní oblastí v tomto smyslu je efektivní fungování veřejné správy spojené s její elektronizací (eGovernment) a také elektronické zdravotnictví (eHealth).

Vzhledem k širokému záběru aktivit, které ICT Unie již realizuje a řadu dalších pro nejbližší období chystá, je příchod firmy HP velmi vítaným posílením. Tato společnost má dostatek zkušeností ze svého podnikání v České republice i celosvětově, navíc udivuje rozsáhlým portfoliem pokročilých IT produktů a služeb. To vše nepochybně dokáže zhodnotit i při své činnosti v ICT Unii,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

V rámci jednotlivých pracovních skupin a komisí ICT Unie, které mj. připomínkují návrhy zákonů týkajících se oblasti ICT či připravují vlastní stanoviska a strategické dokumenty, může HP velmi dobře využít své odborné kompetence a zkušenosti. Při společenských akcích ICT Unie pak může navazovat kontakty a udržovat vztahy s IT firmami, ale i telekomunikačními operátory, integrátory, konzultačními firmami či odbornými vydavatelstvími. Ti všichni tvoří členskou základnu ICT Unie.

Cíle HP v mnoha ohledech zcela reflektují záměry ICT Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika.

Kromě HP Česká republika již v letošním roce do ICT Unie vstoupila také společnost SAP Česká republika.

Počet uživatelů LTE překročil 12 milionů

Podle poslední zprávy Maravedis využívalo na konci roku 2011 služby LTE po celém světě 12,02 milionů komerčních uživatelů, což je skoro dvojnásobek, než na konci 3. čtvrtletí 2011. K 31. prosinci poskytovalo komerční služby 54 mobilních operátorů, z nichž 19 zahájilo služby během 4. čtvrtletí. Dalších 224 mobilních operátorů se zavázalo poskytovat služby LTE v budoucnosti, a to 193 v režimu FDD-LTE a 31 v režimu TD-LTE. „Podle odhadů Maravedis by mělo koncem toku 2016 využívat služby LTE 469 milionů uživatelů, 118 milionů TD_LTE (25 %) a 350 milionů FDD-LTE (75 %),“ uvedla Cintia Garza z týmu 4GCounts.

Systémy TD-LTE jsou nejvíce rozšířené v regionu APAC, kde je testuje 18 operátorů, následuje Evropa s 5 zkušebními provozy. „Ačkoliv se objevily některé komerční sítě TD-LTE i mimo Asii, největší nasazení se očekává letos v Číně a Indii,“ uvedl Basharat Ashai, spoluautor zprávy.

V roce 2011 získaly mezi výrobci nejvíce kontraktů NSN-Motorola a Huawei tj. 26 % resp. 23 %. Společnost Nokia Siemens Networks (NSN) dodávala zařízení TD-LTE a USB klíčenky pro síť SKY v Brazílii, která se stala první komerční sítí TD-LTE v latinské Americe. Huawei v roce 2011 uzavřela 41 smluv.

Většina zařízení LTE na trhu podporuje pásmo 700 MHz, protože hlavní LTE operátoři jsou Verizon Wireless a AT&T, kteří toto pásmo využívají. „Věříme, že počet zařízení s pásmem 2,6 GHz rychle poroste, neboť toto pásmo bylo celosvětově přiděleno pro služby LTE. Rovněž věříme, že koncová zařízení s několika pásmy se postupně stanou normou,“ uvedla Cintia Garza.

Cisco nabízí mobilním operátorům první standardizované řešení typu malých buněk

Společnost Cisco na barcelonském veletrhu Mobile World Congress představila první kompletní (end-to-end) WiFi infrastrukturu, která nabízí technologii přístupových bodů příští generace (Next-Generation Hotspots, NGH). Společnost Cisco také oznámila, že spolupracuje s několika předními globálními poskytovateli služeb, např. s firmami AT&T, BT, PCCW, Portugal Telecom a Shaw Communication, aby nabídla inovativní mobilní služby založené na nové generaci inteligentních řešení typu malých buněk (small cell).

Společnost Cisco nedávno jako první nasadila technologii NGH, která umožňuje roaming, jak jej známe z mobilních sítí, provozovat také v sítích WiFi. Iniciativa NGH poskytovaná v rámci Wireless Broadband Alliance je založena na specifikaci Hotspot 2.0 (standard WiFi Alliance) a jejím cílem je nabídnout mobilním uživatelům bezproblémovou práci v sítích WiFi. Cisco zatím zprovoznilo více než 12 miliónů přístupových bodů, z nichž většina může být modernizována pro podporu NGH. Společnost Cisco může díky tomu nabízet nejpokročilejší a plošně použitelná WiFi řešení, od menších přístupových bodů až po pokrytí sportovních stadionů či rozsáhlých oblastí, včetně například WiFi v letadlech.

Nově byla představena také brána Cisco Small Cell Gateway. Je založena na moderním páteřním směrovači Cisco ASR 5000 Series Mobile Multimedia a umožní operátorům řídit uživatelské a servisní informace a zároveň integrovat 2G/3G/4G LTE a femtocell s WiFi sítěmi. Ve výsledku budou moci uživatelé ke službám přistupovat přes heterogenní síťové prostředí.

Vstupujeme do období, kdy buňky typu small cell nahradí stávající technologii buněk makrocell. Technologie small cells bude hrát důležitou roli pro poskytování nové generace mobilního internetu,“ uvedl John Chambers, CEO a předseda představenstva společnosti Cisco. „Existující mobilní síťové infrastruktury jednoduše nemohou zvládnout očekávaný růst. Mobilní internet zítřka musí dokázat vedle sebe využívat různé sítě a nabídnout uživatelům prostředí pro bezproblémovou a vysoce bezpečnou práci. Nová architektura bude mimo jiné vyžadovat nasazení inteligentních síťových technologií na bázi cloudu.

Očekává se, že technologické inovace a nejnovější řešení společnosti Cisco v oblasti malých buněk pomohou operátorům vyřešit kapacitní limity dané omezením spektra, umožní efektivní pokrytí oblastí, nabídnou bezproblémovou práci přes heterogenní přístupové sítě a ušetří investiční a provozní náklady. Výsledkem bude infrastruktura schopná zvládnout pokračující nárůst mobilního provozu, počtu mobilních zařízení i nových služeb.

Technický test potvrdil připravenost ČR na standard DVB-T2

Více než roční experimentální vysílání potvrdilo všechny teoretické předpoklady a důležité vlastnosti systému DVB-T2 a byla ověřena technologie pro vysílání v systému DVB-T2. Zejména byla potvrzena realizovatelnost rozsáhlé SFN sítě a vhodnost pro HDTV vysílání i další nové TV služby. Vyplývá to ze zjištění Českých Radiokomunikací, které výsledky testování DVB-T2 zpracovaly do podrobné studie. Technický test nového vysílacího standardu DVB-T2, který pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Český metrologický institut (ČMI) realizovaly České Radiokomunikace, probíhal od listopadu 2010 do konce roku 2011.

Pro experiment byl zvolen kanál 25 mezinárodně zkoordinovaný pro Prahu a České Budějovice a dočasně zkoordinovaný pro Jihlavu. Pro jeho technické zabezpečení byla použita technologie připravená pro dokončení digitalizace TV vysílání. To umožnilo realizovat experiment poměrně velkého rozsahu pokrývající více než 30 % území ČR,“ říká Jiří Vykydal, manažer útvaru strategie Českých Radiokomunikací.

DVB-T2 standard umožní vysílání obrazu ve vysokém rozlišení tak, aby bylo naplněno neustálé volání diváků po vyšší obrazové kvalitě, který přechod na současné digitální sítě nemohl nabídnout. Zároveň dojde ke srovnání vývoje zemské platformy s okolními zeměmi, kde se již v DVB-T2 standardu vysílá. České Radiokomunikace jsou připraveny zprostředkovat divákům vysílání ve vysokém rozlišení již v polovině letošního roku. Za tímto účelem jsme již v únoru požádali Český telekomunikační úřad o přidělení kmitočtové sady pro nekomerční test, který by měl probíhat 18 měsíců, tedy dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby se v mezidobí připravila detailní strategie přechodu na DVB-T2 včetně vyhlášení výběrového řízení na frekvenční sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu,“ uvádí Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací.

Výsledky provedeného experimentu mohou být využity všemi subjekty zabývajícími se problematikou digitálního TV vysílání. ČTÚ tyto výsledky použije v procesu kmitočtového plánování pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. ČMI využije výsledky v rámci řešení dalších úloh a studií. Pro výrobce TV přijímačů má největší význam návrh nového D-Booku, který stanovuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2 a zajišťuje tak jejich kompatibilitu s vysílacími sítěmi.

Systém simko od T-Systems

Společnost T-Systems, která tvoří nedílnou součást koncernu Deutsche Telekom, představila třetí generaci systému „simko“, nového standardu pro bezpečnou práci s mobilními zařízeními. Vývoj celého systému, který odpovídá standardům nastaveným německými bezpečnostními autoritami, se dočká svého uplatnění i v zahraničí. V současnosti probíhají jednání v Holandsku, Rakousku a Švýcarsku o nasazení pro vládní instituce. Využití v komerčním sektoru již v těchto zemích běží.

Firmy napříč odvětvími, především malé a střední velikosti, by měly pečlivě a kriticky zhodnotit stav své IT architektury a zaměřit se na hledání potenciálních rizik. Nebezpečí útoků na infrastrukturu, špionáž a sabotáž jsou realitou dnešního světa,“ říká Reinhard Clemens, generální ředitel společnosti T-Systems. Tento pohled je součástí reportu „IT Security“, který vydává Deutsche Telekom. Ve světle rostoucího ohrožení pracuje celý koncern v úzké vazbě na vládní organizace a představitele jednotlivých odvětví na rozvoji bezpečnosti v IT.

Systém simko je více než jen extrémně bezpečný chytrý telefon – jedná se o unikátní systém, který zajišťuje ochranu dat a chrání běžné hovory před odposlechem a záznamem. Zprávy, kontakty, schůzky, SMS, fotky a hlasové záznamy jsou kompletně šifrované a jsou uloženy v infrastruktuře firmy nebo úřadu, který tento systém používá. V samotném zařízení tak prakticky nezůstávají žádné informace. V uplynulých měsících došlo k rozšíření funkcionality díky vývoji v inovačních laboratořích T-Systems a Deutsche Telekom (T-Labs), které měly za účel ochranu dat v telefonu. Dva mikrosystémy jsou schopné vytvořit dva bezpečné „světy“ v jednom zařízení: jeden otevřený pro veřejné a běžné použití a druhý pro firemní účely. Díky šifrování jsou informace v telefonu chráněny i v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Tento způsob aplikace bezpečnosti je unikátní a umožňuje použití systému simko i v tabletech a přenosných počítačích.

Pracovní nástroje se dramaticky mění, ve vládních institucích i firmách se dnes běžně využívají sociální sítě a nová média pro komunikaci, mnoho uživatelů pracuje s aplikacemi přes internet. V tomto prostředí je pak nutné klást velké nároky na zabezpečení dat a komunikace. Kancelář nebude v budoucnu reprezentována počítačem a pevnou telefonní linkou, ale spíše „firemním účtem“, který bude propojen s tabletem nebo jiným přenosným zařízením, případně chytrým telefonem.

Děrovaný optočip prolomil hranici 1 Tb/s

Výzkumný tým společnosti IBM představil během konference Optical Fiber Communications, konané v Los Angeles, novinku označovanou jako Holey Optochip (česky bychom řekli děrovaný optočip). Jedná se o prototypovou čipovou sadu zahrnujíc první paralelní optický transceiver, který je schopen vysílat a přijímat až jeden Tb/s informací. Abychom se udělali představu jak ohromná přenosová rychlost to je, tak přenesení 500 filmů ve vysokém rozlišení by trvalo 1 sekundu a celý webový archiv americké kongresové knihovny jednu hodinu. Holey Optochip je 8krát rychlejší, než jakýkoliv další v současnosti komerčně dostupný paralelní optický komponent. Přenosová rychlost optočipu je ekvivalentní 100 000 uživatelů s vysokorychlostním přístupem k internetu 10 Mb/s.

Jednou u specifických vlastností paralelních optických čipů je, že mohou současně vysílat i přijímat a právě toho Holey Optochip využívá k dosažení rekordní výkonnosti. Výraz „Holey – dírkovaný“ je odvozen z faktu, že tým využívá standardní křemíkový CMOS čip, ale udělal do něj 48 děr. To umožňuje umístit na čip po 24 samostatných optických vysílačích a přijímačích. Každý z těchto 24 kanálů je vybaven laserem s vyzařováním kolmo od povrchu rezonátoru (Vertical Cavity Surface, Emittint Laser, VCSEL) a fotodetektorem, které slouží pro vysílání a příjem dat. Jednotlivé kanály jsou potom pomocí optického systému mikročoček navázány na soustavu multividových optických vláken.

Všechny části jsou vyrobeny z komerčně dostupných komponentů, jejichž ceny při masové výrobě ještě klesnou. Příkon optočipu je pouhých 5 W, takže 20 takových zařízení má stejnou spotřebu jako 100W žárovka.

Snažili jsme se zvýšit úroveň integrace a účinnost všech jednotlivých optických komponentů zapouzdřených v optočipu,“ uvedl Clint Schon výzkumník IBM. „Naším cílem společně partnerskými výrobci je během deseti let zdokonalit tuto technologii pro komerční využití.“

PMC uvedla na trh první SoC pro 10 GEPON

Přechod od EPON k 10GEPON umožňuje telekomunikačním operátorům zvýšit jednotlivým účastníkům až desetinásobně přenosovou rychlost nebo při zachování stejné rychlosti připojit do optické přístupové sítě 10krát více účastníků, což sníží jejich investiční i provozní náklady na účastníka a zvýší konkurenceschopnost. Řešení 10GEPON od společnosti PMC vzájemně spolupracuje s již nasazenými systémy EPON, což operátorům umožňuje postupně modernizovat své sítě a zavádět systémy ONU (Optical Network Unit) 10GEPON společně s EPON.

Systémy ONU od společnosti PMC patří díky vysokému stupni integrace k nejmodernějším systémům na trhu. Integrované funkce synchronizace umožňují využití pro páteřní spoje v buňkových mobilních sítích, čímž se ušetří jedno zařízení. Integrované režimy úsporného napájení snižují spotřebu až o 50 %, což významnou měrou přispívá ke snížení ekologických dopadů. „Operátoři stále hledají cesty, jak uspokojit poptávku na služby triple play a vyšší přenosovou kapacitu, odpovědí je 10GEPON, která poskytuje vysokou spolehlivost a snižuje provozní náklady,“ uvedl Ofer Bar-Or, viceprezident a generální manažer společnosti PMC divize Fibre to the Home. „PMC jako přední společnost na trhu určuje směr k sítím s vyšší přenosovou kapacitou, nižší spotřebou a vyšší QoS. Naše vysoce integrované SoC dovolují jednoduchou migraci z EPON a GPON na 10GEPON.

Naše systémy 10GEPON plně odpovídají standardu IEEE 802.3av i specifikacím čínských operátorů a jsou určeny pro řešení zavedení optického vlákna do přístupové sítě typu vlákno do kabinetu (Fibre-To-The-Curb, FTTCab), vlákno do budovy (Fibre-To-The-Building, FTTB) a vlákno k účastníkům (Fibre-To-The-Home, FTTH). Všechna zařízení PMC jsou vystavěna na architektuře GigaPASS, která umožňuje přenosové rychlosti až 10 Gb/s a je využívána ve více než 20 milionech ONU po celém světě.“

10GEPON poskytuje telekomunikačním operátorům jednu z cenově nejvíce efektivních metod, jak ve svých přístupových sítích poskytovat, vzhledem k neustále rostoucím nárokům uživatelů dostatek přenosové kapacity,“ uvedl Jeff Heyden, hlavní analytik pro širokopásmový přístup a obrazové služby společnosti Infonetics Research. „Možnost vzájemné spolupráce EPON a 10GEPON a dostupnost symetrických i asymetrickým režimů dělá z PON založené na Ethernetu mnohem flexibilnější a škálovatelnější řešení pro optické přípojky.

Řada PAS9000 zahrnuje PAS9301 pro asymetrickou ONU a PAS9401 pro symetrickou a asymetrickou ONU. Obě zahrnují 10GEPON MAC, SERDES, výkonný kontrolér a komunikační most GigaPASS pro pokročilou klasifikaci, řazení a filtrování. Integrované programové vybavení poskytuje zvýšení kvality služby, které odpovídá specifikacím verze 3 od China Telecom, včetně podpory IPv6. Uživatelské rozhraní (UNI) je konfigurovatelné na až čtyři rozhraní gigabitového Ethernetu, až 2,5Gb/s rozhraní nebo až 10Gb/s rozhraní pro jednu domácnost nebo panelový dům.

Sony představuje vodotěsnou videokameru

Nový Handycam GW55VE je vodotěsný do hloubky 5 m a odolný proti prachu a nárazům při pádu z výšky do 1,5 m, takže se není třeba se obávat nečekaného deště, nebo že vám upadne u bazénu nebo na pláži. Vodotěsná videokamera je stavěný na každodenní dobrodružství a je vybavena pokročilými technologiemi pro ostré a stabilní Full HD video i fotografie v jakékoli situaci.

Jestli od videokamery Handycam můžete něco očekávat, je to obrazová kvalita. Snímač Exmor R™ CMOS vytváří krásný, detailně prokreslený obraz s nízkým obsahem šumu i za zhoršených světelných podmínek, se kterými mají jiné videokamery problémy. Snímač doplňuje vysoce kvalitní objektiv Sony G, který dokáže dobře zachytit vše od širokoúhlých záběrů až po dramatické detaily. Technologie Extended Zoom (rozšířený zoom) zvyšuje rozsah 10× optického zoomu až na maximální 17× přiblížení. Technologie zpracování obrazu By Pixel Super Resolution zajišťuje velmi podrobné snímky při velkém přiblížení.

I když máte objektiv nastavený na velké přiblížení, nebo se při natáčení pohybujete, zaznamenané video vypadá ostřeji díky stabilizátoru Optical SteadyShot s režimem Active, který koriguje rozmazání způsobené pohybem kamery a stará se o stabilní obraz.

Poprvé se u videokamer Handycam® nabízí funkce Intelligent Sweep Panorama umožňující zachytit extra široké scény s neuvěřitelným polem záběru. Stačí stisknout spoušť a plynulým pohybem zaznamenat i tu nejširší scénu. Díky funkcím detekce obličeje a detekce pohybu dokáže videokamera při tomto pohybu kamery přirozeně nasnímat i pohybující se osoby a předměty.

Novinkou je také funkce samospouště Self Portrait Timer, která zajistí správnou kompozici a dobré zaostření záběrů vás i vašich přátel, které pořizujete z natažené ruky. O krásné autoportréty bez ořezaných hlav se postará funkce detekce obličeje. Detailně prokreslené statické fotografie mají rozlišení až 20,4 megapixelů.

Nejste si jisti, jak dosáhnout nejlepších výsledků v každé fotografické situaci? Technologie Intelligent AUTO rozezná až 99 typů scén a optimálně upraví nastavení videokamery. K dispozici je dokonce i speciální podvodní režim Underwater, který zajistí, aby natočené video natáčené pod hladinou mělo sytější, přirozenější barvy.

Jako dokonalý společník na cesty je vodotěsný Handycam vybaven také GPS modulem, který zaznamenává polohu pořízení všech vašich videoklipů a fotografií. Svou aktuální polohu můžete vidět na displeji, anebo si záznam můžete prohlížet doma na počítači s využitím skvělých internetových map.

Nová vodotěsná videokamera Handycam GW55VE od Sony bude v České republice k dostání od června 2012.

EC reviduje předpisy na ochranu dat

Evropská Komise (EC) navrhla zásadní reformu předpisů pro ochranu dat, jejímž cílem je jednak ušetřit a jednak posílit důvěru zákazníků při jednání online. Současná směrnice z roku 1995 podniky fungující online a přes hranice značně zatěžuje, kromě toho rostoucí množství osobních údajů používaných online vyvolává bezpečnostní obavy. Nová směrnice předložená EC stanovuje obecný rámec EU pro ochranu údajů, zjednodušuje a sjednocuje současné předpisy, které jsou v každém státě odlišné a pokrývá i využití osobních dat při prosazování práva. Tato nová pravidla pak mají platit nejen pro společnosti a jednotlivce v rámci EU, ale také pro subjekty, které sídli mimo EU, ale poskytují v regionu EU nějaké služby. V návrhu je i to, že podniky nebudou muset oznamovat všechny činnosti ohledně ochrany dat inspektorům pro ochranu dat, ale místo toho bude požadováno nahlásit národnímu regulátorovi jakékoliv závažné narušení ochrany dat (pokud je to možné do 24 hodin). Firmy budou muset jednat pouze s regulátorem v zemi, kde sídlí a jsou oficiálně zapsány, a to i pro činnosti mimo EU nebo data zpracované společnostmi mimo EU. Národní regulátoři získají větší pravomoci, včetně možnosti udělovat pokuty až do výše 1 milionu euro nebo 2 % ročního obratu. Spotřebitelé získají širší práva ohledně přenositelnosti dat na nového poskytovatele služeb a „práva zapomnění“, neboli aby poskytovatel služby data povinně smazal, když už je nepotřebuje. EC už pořádá k těmto otázkám veřejné konzultace a připravené návrhy jsou nyní na cestě do Parlamentu a Rady k projednání. Jakmile budou tyto návrhy přijaty, členské státy budou mít dva roky na jejich zapracování a provedení odpovídající změn.

Standardy pro IMT-Advanced schváleny ITU

V rámci jednání ITU Radiocommunication v Ženevě byly schváleny specifikace pro příští generaci mobilních technologií IMT-Advanced. Po podrobném zhodnocení přísných technických a provozních kritérií ITU rozhodna, že LTE-Advanced a WirelessMAN-Advanced bude přiznáno oficiální označení IMT-Advanced. Systémy IMT-Advanced zahrnují nové funkce, přesahující rámec systémů IMT-2000, které jsou široce nasazovány od roku 2000 a označovány jako mobilní technologie 3G. ITU specifikovala standardy pro IMT-Advanced, tj. příští generaci globální rádiové širokopásmové komunikace poskytující přístup k široké řadě telekomunikačních služeb založených na přepojování paketů a podporovaných v mobilních a pevných sítí. Systémy IMT-Advanced podporují aplikace při nízkém i vysokém stupni mobility a také široký rozsah přenosových rychlostí, tak aby bylo možné co nejlépe vyhovět požadavkům koncového uživatelé či přenosových nárokům dané služby.

IMT-Advanced bude poskytovat nejen dostatek přenosové kapacity pro kvalitní multimediální aplikace a to v širokém rozsahu služeb a platforem, ale také významné zlepšení výkonnosti a kvality služeb. V posledních 25 letech ITU vyvinula specifikace pro systémy IMT (International Mobile Telecommunications) určené pro mobilní telefonování a i nadále zůstává ve vůdčím postavení v mezinárodním úsilí vlád a výrobců při vývoji příští generace standardů pro globální mobilní komunikace.

Autor článku: Martin Škop, Richard Talač, Martin Parolek, Telekomunikace 2012-01.

Přístupové sítě zajišťují propojení od posledního aktivního zařízení na straně provozovatele sítě k zákaznickému koncovému zařízení. Představují tedy „poslední míli“ (někdy naopak označovanou jako „první míli“) cesty od telefonní ústředny k telefonu, od DSLAM k síťovému zakončení, nebo od základnové stanice k mobilnímu telefonu. Investičně jsou přístupové sítě nejdražší částí celé telekomunikační infrastruktury a současně jejich kvalita a technologické možnosti do značné míry determinují jaké typy služeb a v jaké kvalitě mohou být zákazníkům poskytovány. Výstavba přístupových sítí je vždy hledáním kompromisu mezi možnostmi technologie a očekáváním zákazníků na jedné straně a investiční náročností a od ní se odvíjející návratností investic na straně druhé.

Více v časopise…

Autor článku: Klub ICTU, Telekomunikace 2012-01.

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek. Pojmy sdílené služby a Cloud Computing, mezi které je v tomto článku kladeno rovnítko, jsou dnes používány jako určité zastřešující termíny pro celou řadu efektů, které přinášejí moderní technologie a inovované způsoby jejich využívání. Včetně efektů ekonomických, jež znamenají dnes tolik potřebné úspory.

Více v časopise…

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-01.

Podle posledních údajů analytické společnosti Point Topic rostly v roce 2011 počty širokopásmových přípojek a uživatelů IPTV nejrychleji od roku 2007. Během roku 2007 bylo přidáno 69,6 milionu širokopásmových přípojek a poté došlo k poklesu, kdy v letech 2008 a 2009 bylo přidáno 59,8 resp. 56,1 milionu přípojek. V roce 2010 bylo přidáno 64,9 milionu přípojek, což znamenalo opětovný růst, který pokračoval i v roce 2011, kdy bylo přidáno celkem 65,494 milionů přípojek.

Více v časopise…

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-01.

Moderní digitální technologie se v současné době rozvíjejí velmi rychle a nabízejí stále více možností, takže pro běžného uživatele začíná být velmi obtížné udržet s nimi krok. Ve snaze nabídnout uživatelům co nejvíce, se z mobilních telefonů staly vysoce sofi stikované přístroje, jejichž konfi gurace je poměrně složitá a studium výčtu možností a nastavení popsaných v manuálu zabere několik hodin. Navíc pro netechnicky zaměřené lidi jsou tyto manuály často nesrozumitelné a matoucí.

Více v časopise…