2011 – 06

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Internet bude jen na hraní…

V posledních dnech prožíváme něco, co může mít zásadní význam pro další revoluční vývoj komunikačních systémů. Otevřená internetová síť, zajišťující přístup v podstatě ke všem serverům, umožňuje útoky skupin uživatelů, kteří mají zájem na něco upozornit, varovat, vyřadit z provozu, poškodit, ukradnout, zlikvidovat apod. Pravděpodobně nikdy v minulosti nebyly útoky na weby institucí a organizací tak masivní jako nyní. Jedním z hlavních důvodů útoků je protest proti schvalované Obchodní dohodě proti padělání – ACTA, jež obsahuje ustanovení, která mohou zásadně změnit náš současný život směrem k omezení svobody člověka. Její posuzování však není předmětem tohoto úvodníku. Problém shledávám v tom, že současný protest může být jednoduchým návodem, jak útoky dělat, jak se říká, přes „kopírák“ úplně jinými skupinami různých zájmů. Samozřejmě i těmi nejnebezpečnějšími.

To vše může vyvolat zásadní poškození internetu – jako fenoménu, který doposud významně pomáhal ve všech oblastech života lidí a firem. Pokud internet a jeho součásti nebudou bezpečným komunikačním nástrojem umožňujícím posílání pošty, umožňujícím telefonování a přenos videa, umožňujícím platební styk, umožňujícím dálkové ovládání všeho možného, umožňujícím pracovat a obchodovat, umožňujícím vzdělávání, umožňujícím zachraňovat lidský život atd. dojde k jeho postupnému opuštění a internet zůstane maximálně tak pro hraní…

Je možné, že transformace od běžného internetu k něčemu novému bude poměrně náročná. Možná se opět budeme vracet k robustním, uzavřeným telekomunikačním sítím určeným pro různé segmenty společenských činností. Možná to opět rozhýbe zamrzlé telekomunikační trhy v naší zemi, ale bude to poměrně drahé. Viz článek z E15, který se týká pouhé bezpečnosti:

Firmy, provozovatelé veřejných služeb, banky a operátoři by měli investovat do počítačové bezpečnosti až devětkrát více peněz než dosud. Jinak hrozí, že hackeři ochromí finanční toky nebo třeba odpojí elektřinu pro miliony lidí. Tvrdí to studie agentury Bloomberg. Rizika si uvědomuje i americká vláda. Ministr obrany Leon Panetta nedávno prohlásil, že „nový Pearl Harbor, kterému budeme muset čelit, může vzejít právě z kybernetického útoku“.

Na tyto a další skutečnosti upozorňovala ICT Unie již před více než rokem na půdě českého parlamentu. Také formou animovaného videa s názvem „Co se stane, když se zastaví počítače…“ na webu ICT Unie (najdete jej na homepage www.ictu.cz). Přitom podle neoficiálních informací se finanční zdroje pro ICT v rámci úsporných opatření spíše redukují.

Bez počítačů a komunikačních sítí již nelze normálně existovat. Privátní subjekty tomu rozumí. Otázkou zůstává, zda si tuto životně důležitou věc uvědomují politici, odpovědní státní úředníci a ministři české vlády…

Mladí ľudia by mali v školách viac čítať a kriticky myslieť

Trinásť zaujímavých projektov podporených celkovou sumou 40 000 € z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda pomôže pritiahnuť deti ku knihe a zároveň podporí ich kreativitu a kritické myslenie. Deti a mladí ľudia sa vďaka vybraným projektom naučia používať informácie dostupné prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií tak, aby boli schopnejší orientovať sa v rozmanitých oblastiach života.

Na výzvu grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní zareagovalo až 175 žiadateľov, medzi nimi učitelia zo základných a stredných škôl, ako aj mimovládne organizácie, čo svedčí o aktuálnosti témy. Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania.

Vďaka podpore z fondu sa napríklad naučia stredoškoláci, ktorí sa kriticky zamýšľajú nad objektívnosťou informácií o svete okolo nich Ako čítať a písať (nielen) noviny. Keď už na záchranu Zeme nestačia obyčajné kúzla a čary, požiada Harry Ekopoter o pomoc žiakov jednej základne školy, ktorí si s použitím zaklínadla „Čítam, čítaš, čítame všetci a všade“ budú vytvárať vzťah ku knihe a čítaniu. „Raz sa stanem spisovateľom“, sľubujú žiaci inej základnej školy, ktorým v tomto snažení pomôžu hodiny tvorivého písania a vhodné knihy určené ich vekovej kategórii. Najúspešnejší stredoškolskí debatéri z celého Slovenska si budú môcť overiť svoje schopnosti v najtvrdšej konkurencii vo Finále Slovenskej debatnej ligy 2011/2012. Ďalší podporený projekt, BLOGUJME SVETOVO, umožní spojiť mladých ľudí so spoločnými záujmami o aktuálne celospoločenské otázky prostredníctvom súťaže o najlepší blogový príspevok. Čítaním a písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti sa dostanú žiaci 2. stupňa ZŠ na Orave a presvedčia sa, že čítanie môže byť potešením a zábavou.

MobilKom rozhodl o restrukturalizaci

Společnost MobilKom, a. s., český operátor poskytující mobilní a pevné připojení a hlasové služby pod značkou U:fon, projde v příštích měsících restrukturalizací v rámci insolventního řízení. Dohodli se na tom dnes vlastník a management společnosti jako na dalším kroku ozdravění. Důvodem je očištění operátora od velkého úvěrového zatížení z minulosti a zajištění jeho budoucího fungování. Tento administrativní krok nijak neovlivní poskytování služeb stávajícím a novým zákazníkům U:fon.

Představenstvo společnosti MobilKom a její vlastník DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED přistoupili k dalšímu kroku pro ozdravění provozu čtvrtého mobilního operátora. Managementu se již v minulosti podařilo stabilizovat provozní hospodaření a získat tisíce nových zákazníků. Vzhledem k velkému úvěrovému zatížení z minulosti se však rozhodl pro řízenou reorganizaci v rámci insolventního řízení.

Cílem tohoto kroku je očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a umožnit její budoucí fungování a prosperitu. Společnost MobilKom dnes nemá žádné finanční závazky po splatnosti vůči státu a zaměstnancům. Zároveň je schopna díky aktivní zákaznické bázi hradit běžné provozní náklady, tedy i závazky vůči dodavatelům. Management MobilKomu ve svém návrhu na povolení reorganizace proto předpokládá zájem všech zainteresovaných stran, tedy věřitelů, zaměstnanců i vlastníka, na dalším provozu a rozvoji společnosti. Insolventní návrh proto obsahuje současně propracovanou koncepci restrukturalizace společnosti.

Společnosti MobilKom nebylo dosud umožněno poskytovat služby prostřednictvím standardní technologie GSM, a to ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ani ostatních operátorů. I přes dva roky trvající snahu vedení MobilKomu neučinil ČTÚ žádné kroky, které by v brzké době umožnily vstup virtuálních mobilních operátorů na trh nebo vedly k odkládané aukci nových frekvencí. Tyto frekvence by MobilKomu umožnily nejen nabízet hlasové služby prostřednictvím GSM, ale také datové služby prostřednictvím LTE. Jde tak o jeden z podstatných důvodů, proč je vedení společnosti MobilKom nuceno nyní postupovat cestou vlastního návrhu na insolvenci.

Vlastní insolventní návrh společnosti je administrativním krokem, který nikterak negativně neovlivní poskytování hlasových a datových služeb stávajícím a budoucím zákazníkům operátora U:fon. Pro předvánoční období naopak přichystal několik speciálních nabídek datových služeb, a sice dvě předplacené sady 3G mobilního internetu, které se staly díky ceně a velmi nadstandardnímu limitu FUP nejvýhodnějšími nabídkami mobilního přístupu k internetu na trhu.

ICT Unie se rozrostla o další firmy

Řádnými členy ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se staly další dvě společnosti. Jedná se o CSI Leasing, která se specializuje na leasing informačních technologií, a poradenskou firmu SUSS Consulting. Ta se zaměřuje zejména na implementaci procesního řízení a přípravu klientů k certifikaci podle mezinárodních norem prostřednictvím světových standardů.

Obě společnosti mají specifické know-how, které činnost ICT Unie nepochybně obohatí,“ prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie. „I díky síle a kompetentnosti členské základny se renomé našeho sdružení stále zvyšuje.

Společnost CSI Leasing je již od roku 1972 průkopníkem v odvětví IT leasingu a celosvětově disponuje více než 700 zaměstnanci. Zákazníky má ve 36 zemích, aktivně působí v Severní, střední i Jižní Americe, Asii a samozřejmě v Evropě. Své aktivity v České republice rozšířila díky nedávné koupi firmy Fortis Lease Czech. Více informací na www.csileasing.cz

SUSS Consulting působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, jež nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů řízení a příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Vedle toho nabízí i další produkty, např. návrhy podnikových informačních systémů na míru, řešení problematiky bezpečnosti informací, legislativní audity, pořádání školení a konferencí, pomoc při analyzování, optimalizaci a zefektivňování procesů, snižování nákladů apod. Detailněji na www.suss.cz

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro fungování informační společnosti. ICT Unie má přibližně osmdesát firemních členů, podrobnější informace viz www.ictu.cz

Do roku 2015 vzroste přenos dat v cloudu 12krát

Společnost Cisco představila výsledky své analýzy Cisco Global Cloud Index. Podle ní do roku 2015 vzroste množství dat přenesených v prostředí cloudu 12 krát, a to ze 130 exabajtů v roce 2010 na 1,6 zetabajtu v roce 2015 a objem dat přenesený v datových centrech vzroste 4krát na 4,8 zetabajtu. Tato čísla dokládají rostoucí význam cloudových technologií i stále větší zájem o jejich využívání jak ze strany koncových uživatelů, tak firem.

Data o celkové kapacitě 1,6 zetabajtu představují 22 biliónů (1012) hodin hudby nebo 1,6 biliónu hodin přenosu videa v HD kvalitě. Do roku 2015 pak bude 1/6 (0,8 zetabajtu) veškerých dat přenášených v datových centrech generována koncovými uživateli. To odpovídá 230 biliónům fotografií nahraných na Facebook, 99 biliónům minut videa na YouTube, 1,8 biliardy (1015) prohlédnutých webových stránek nebo 4,6 biliardy odeslaných e-mailů.

Přenos dat v datových centrech by měl do roku 2015 vzrůst 4krát až na 4,8 zetabajtu ročně, přičemž největší podíl na tomto nárůstu má přenos dat v cloudu. Celkově tak přenos v cloudu roste dvakrát rychleji než celkový přenos v datových centrech. V roce 2014 by mělo dojít k převážení tohoto poměru a nadpoloviční většina operací bude zpracovávána datovými centry na bázi cloudu. Z cloudu se tak postupně stává zásadní prvek informační infrastruktury. Ze studie Cisco Connected World Report (2010) vyplývá, že 78 % IT organizací na celém světě využívá či zvažuje využití cloudové technologie jako součást své IT strategie.

Mnoho uživatelů a pohříchu i poskytovatelů cloudových služeb si plně neuvědomuje význam kvalitní a kapacitní síťové infrastruktury podporující různorodé typy provozu, a to jak v datových centrech, tak např. v internetu. Klíčovou vlastností cloudu je nepřetržitý přístup k aplikacím a službám prostřednictvím sítí – to je to, co uživateli dává svobodu a umožňuje nové způsoby chování lidí a firem.“ řekl Martin Diviš, Consulting Systems Engineer společnosti Cisco.

Drtivá většina přenosů v datových centrech však není způsobena požadavky koncových uživatelů, ale samotnými datovými centry, ve kterých běží procesy jako zálohování nebo replikace. Do roku 2015 by tak mělo být generováno 76 % veškerých datový přenosů v datových centrech jimi samotnými. Na služby pro koncové uživatele připadá 17 % datového provozu a zbývajících 7 % připadá na přenos dat mezi datovými centry.

Jak ukazuje analýza, využití cloudových technologií je jednoznačně jedním z nejvýraznějších současných IT trendů, který se pozitivně promítá do rozvoje datových center. Datová centra využívající cloudové technologie navíc nabízejí vyšší výkonnost, širší možnosti využití a snazší správu než tradiční datová centra.

Zásadním předpokladem pro rozvoj využití cloudové infrastruktury je vysokorychlostní připojení k internetu, jeho penetrace – tedy rozšíření ve společnosti, rychlost, jaké dosahuje, a zpoždění (doba odezvy) sítě. Cisco na základě těchto parametrů vypracovalo ukazatel Cloud Readiness Index (index připravenosti na cloudové technologie) a v analýze ho využívá k porovnání jednotlivých regionů. Podle výsledků jsou všechny zkoumané regiony (Asijsko-pacifický, Střední východ a Afrika, západní Evropa, střední a východní Evropa, Latinská Amerika a Severní Amerika) schopné využívat základní cloudové aplikace, jako jsou sociální sítě nebo webové konference. Kromě Latinské Ameriky a Středního východu a Afriky jsou pak všechny regiony připraveny i na středně pokročilé cloudové technologie, jako je např. kontinuální přenos HD videa. I když země jako Jižní Korea nebo Japonsko jsou připraveny využívat i nejmodernější cloudové technologie, žádný z regionů jako celek na tyto služby (např. HD videokonference) ještě není připraven.

Top 20 mobilních operátorů podle uživatelů

Podle analytické společnosti Wireless Intelligence mobilní operátoři, kteří působí na rychle se rozvíjejících trzích v Asii a Latinské Americe, rychle stoupají v pořadí Top 20 mobilních operátorů (tj. skupin operátorů založených na většinovém vlastnictví) podle počtu připojení (2. čtvrtletí 2011). Společnosti s menšinovým podílem (tj. méně než 50 %) nejsou do této analýzy zahrnuty.

Jak ukazuje tabulka, první pět pozic zůstává od poslední analýzy (tj. 2. čtvrtletí 2010) beze změny, významný vzestup však zaznamenali operátoři v zemích jako je Čína, Indie a Indonésie, které v celkovém pořadí přeskočily některé operátory z USA a západní Evropy.

Pořadí Společnost Uživatelů [mil.]
1 China Mobile 616.8
2 Vodafone Group 367.4
3 América Móvil Group 236.0
4 Telefónica Group 227.3
5 Bharti Airtel Group 221.2
6 VimpelCom Group 2 (Bee-Line) 191.9
7 China Unicom 181.6
8 Reliance Communications 143.3
9 Telenor Group 123.6
10 MTN Group 119.4
11 Sistema Group 3 110.8
12 China Telecom 108.4
13 Verizon Wireless 106.3
14 Deutsche Telekom Group 105.9
15 Telkomsel 102.3
16 AT&T 98.6
17 Idea Cellular 95.1
18 BSNL 93.7
19 Tata DOCOMO (TTSL) 91.0
20 Telecom Italia Group 86.8

Zdroj: Wireless Intelligence

Nicméně největší skok zaznamenal mobilní operátor VimpelCom díky akvizici společnosti Wind Telecom, která bylo dokončena v letošním roce. Nákupem v hodnotě 6 miliard USD získal VimpelCom zákazníky pod značkou Wind v Itálii, zákazníky sítí Orascom (Wind zde má většinový podíl) nejrychleji se rozvíjejících sítích v Pákistánu, Bangladéši a Alžírsku a rovněž nepřímé vlastnictví společnosti Wind Canada.

Začlenění Wind Telecom do VimpelCom přineslo meziroční nárůst v počtu uživatelů o 115 % na 191,9 milionů a skok o osm míst až na 6 pozici. VimpelCom tak odsunul o jednu pozici operátory China Unicom (#7) a Indie Reliance (#8).

Všichni operátoři na prvních pěti místech mají více než 200 milionů uživatelů. Největším mobilním operátorem na světě zůstává China Mobile, která překonala hranici 600 milionů uživatelů, dalším z první pětky jsou Vodafone (# 2), Amerika Movil (# 3), Telefonica (# 4) a leader indického trhu Bharti (# 5). Příjmy Bharti z mobilních služeb ve výši 3,2 miliardy jsou významně nižší, než u ostatních společnosti první pětky, protože na indickém a afrických trzích jsou velmi nízké marže

Vedoucí China Mobile má v Top 20 také dva domácí soupeře China Unicom (# 7) a China Telecom (#12), který poskočil o sedm míst. Hojně zastoupeni jsou také indičtí operátoři, kterých je v Top20 hned pět – Bharti (# 5), Reliance (# 8), Idea Cellular (# 17), státní BSNL (# 18) a Tata DoCoMo (# 19). Indie byla také hlavním přispěvatelem růstu uživatelů společnosti Vodafone, konkrétně Vodafone Essar, třetí největší operátor v Indii.

Operátoři ve vyspělých zemích naopak zaznamenali velmi pomalý růst a v některých případech dokonce útlum. Společnost Deutsche Telekom (# 14) poklesla oproti loňskému roku v žebříčku o šest pozic a vykázala pokles o 2 % na 105,9 milionu uživatelů. Společnost France Telecom (# 21) dokonce vypadla z Top 20, a to i navzdory meziročnímu nárůstu o 8 % na 84,9 milionu uživatelů. France Telecom má jeden z nejvyšších podílů menšinového vlastnictví, včetně společného podniku ve Velké Británii (tj. mobilního operátora Everything Everywhere společně 50/50 s Deutsche Telekom) by měla 192 milionů uživatelů. Oba evropští giganti jsou v procesu likvidace vedlejších aktiv, France Telecom bude usilovat o prodej menšinového vlastnictví v Portugalsku, Rakousku a Švýcarsku, zatímco Deutsche Telekom se snaží AT & T prodat své americké obchodní aktivity (tj. T-Mobile USA).

Na americkém trhu vedoucí společnost Verizon Wireless (# 13) ztratila dvě pozice, zatímco pozice konkurenčního AT&T (# 16) se nezměnila. Podobně jako u mobilních operátorů v Evropě, i zde byly výnosy z mobilních služeb podstatně vyšší, než v rozvojových zemích.

Tablet pro celou rodinu

Společnost Acer Inc. uvedla na trh svůj nejnovější tablet ICONIA TAB A200. Zařízení, které představuje jedinečné centrum zábavy za neobyčejně příznivou cenu pro uživatele každého věku, je ideální ke společnému hraní her, čtení elektronických knih, sledování filmů či hudby, prohlížení fotografií, připojení k sociálním sítím apod. Tablet s operačním systémem Android 3.2 (s označením Honeycomb) byl uveden na vybrané trhy počátkem listopadu. Modely se systémem Android 4.0 (s označením Cream Sandwich nebo ISC) budou nabízeny po celém světě od ledna 2012. V té době si také stávající uživatelé tabletů ICONIA TAB A200 budou moci zdarma aktualizovat svůj systém na ICS.

 

Tablet ICONIA TAB A200, který se vyznačuje atraktivní cenou a elegantním vzhledem při pohledu ze všech stran a je dodáván v šedém odstínu Titanium Gray a červeném odstínu Metallic Red. Zadní strana přístroje je měkká na dotyk a opatřená nápadným vzorem. Tablet s hardwarem a aplikacemi vyvinutými přímo pro mulmediální využití je určen především ke zprostředkování neomezené zábavy. Na velkém 10,1palcovém vícedotykovém displeji s rozlišením 1280 × 800 bodů je obraz úžasný a díky dvoujádrovému 1GHz procesoru NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core běží naprosto plynule dokonce i ty nejnovější hry. Hmotnost tabletu je 720 gramů a s baterií Li-Pol s kapacitou 3260 mAh měl by v provozu vydržet na jedno nabití až 8 hodin přehrávání a v pohotovostním režimu až 400 hodin.

ICONIA TAB A200 je vybaven rozhraním Acer Ring, které podporuje multitasking a díky multidotykové volbě zjednodušuje práci s aplikacemi.Dále nabízí funkci Screenshot, která umožňuje rychle a jednoduše pořídit snímky webových stránek, článků, map Google Maps a dokonce i usmívajících se tváří zabíraných při videohovorech. Získané snímky pak lze velmi jednoduše využít v jakékoliv další aplikaci.

Tablet, který je dokonale uzpůsoben k mobilnímu použití, je vybaven standardním USB portem pro připojení k jakémukoli zařízení a dále zásuvkou pro paměťové karty microSD, které usnadňují přenášení dat. Webová kamera s rozlišením dva megapixely je určena k videohovorům tváří v tvář a umožňuje tak, že budete na blízku přátelům a rodině bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Sdílení médií na cestách i doma je neobyčejně snadné. Můžete si kdykoli číst knihy v elektronické podobě anebo sledovat kontinuálně přenášené video. ICONIA TAB A200 je dále vybavena aplikací Acer SocialJogger, která spojuje Facebook, Twitter a další portály a tím zjednodušuje přístup k sociálním sítím

Univerzální služba v elektronických komunikacích

Evropská komise zveřejnila koncem listopadu 2011 sdělení, ve kterém podává zprávu o výsledku konzultace o zásadách univerzální služby v elektronických komunikacích konané od března do května 2010. Součástí dokumentu je i třetí pravidelný přezkum rozsahu univerzální služby v souladu s článkem 15 směrnice 2002/22/ES o univerzální službě.

Z dokumentu vyplývá, že Komise nepovažuje za nutné měnit základní koncept a zásady univerzální služby. Dle Komise není v tuto dobu vhodné zahrnout do jejího rozsahu mobilitu nebo nařídit na úrovni EU širokopásmové připojení o určité rychlosti přenosu dat.

Důvodem pro zavedení povinnosti univerzální služby je, aby fungovala jako sociální záchranná síť tam, kde tržní síly samy nezajistí cenově dostupný přístup k základním službám pro spotřebitele, zejména pro osoby žijící v odlehlých oblastech, pro osoby s nízkými příjmy a pro osoby se zdravotním postižením.

Přístup k základnímu širokopásmovému připojení může být v odůvodněných případech součástí povinnosti univerzální služby na vnitrostátní úrovni, a to zejména tam, kde tržní síly a jiné nástroje politiky a finanční nástroje nevedly k všeobecnému pokrytí širokopásmovým připojením. Členské státy tedy mají možnost, ale nikoliv povinnost, zahrnout přístup k širokopásmovému připojení do rozsahu vnitrostátní povinnosti univerzální služby.

Dle Komise by bylo vhodné řídit se při uplatňování příslušných ustanovení směrnice o univerzální službě v souvislosti se širokopásmovým připojením společným přístupem. Zvýšila by se tím účinnost a předvídatelnost regulace v daném odvětví, takže investice a hospodářská soutěž na jednotném digitálním trhu by působily ve prospěch inovací, výběru pro spotřebitele a cenové dostupnosti. S ohledem na toto sdělení Komise povede s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími zúčastněnými stranami další diskusi.

Komise chce také v roce 2012 předložit návrh s cílem zajistit, aby internetové stránky veřejného sektoru a internetové stránky, které poskytují základní služby občanům, byly od roku 2015 plně přístupné uživatelům se zdravotním postižením.

Přístup k internetu s rychlostí až 42 Mb/s

Společnost T-Mobile přichází s novou érou mobilního přístupu k internetu, neboť se v příštím roce chystá nabízet ve své síti 3G stahování rychlostí až 42 Mb/s. Testování nové technologie HSPA+ právě probíhá v pražských Roztylech a v průběhu 2. čtvrtletí 2012 by se měla objevit v prvních lokalitách.

Náš cíl být technologickou jedničkou v České republice bereme velmi vážně, a proto chceme nabídnout nejrychlejší 3G síť s rychlostí až 42 Mb/s,“ říká Frank Meywerk, ředitel technologického úseku společnosti T-Mobile, a dodává: „Dosud jsme investovali do 3G více než čtyři miliardy korun. Dokud nebudou jasné podmínky pro spuštění sítě LTE, budeme se plně zaměřovat na to, abychom našim zákazníkům přinesli 3G síť v té nejvyšší dostupné kvalitě.

T-Mobile jako první a dosud jediný operátor v ČR nabízí v celé své síti 3G technologii HSPA+ umožňující ve směru k uživatelům až 21 Mb/s. Po roce od uvedení probíhají nyní testy dalšího vývojového stupně vysokorychlostního mobilního přístupu k internetu. Díky novince HSPA+ umožní síť 3G T-Mobile stahování dat rychlostí až 42 Mb/s. To znamená nejen komfortnější surfování pro zákazníky, ale i navýšení stávající datové kapacity. Vylepšení bude dosaženo pomocí změny parametrů na současných 3G základnových stanicích. Novinka by se měla během příštího roku postupně objevovat v těch oblastech, kde je zájem zákazníků o mobilní surfování největší. Zavedení si vyžádá investice do posílení přenosových kapacit. „Objem dat v 3G síti se za poslední rok zčtyřnásobil, rozšíření kapacity je nezbytností, aby zákazníci nebyli při používání internetu jakkoliv limitováni,“ upozorňuje Frank Meywerk.

V současné době rovněž probíhá v sídle T-Mobile časově omezený zkušební provoz technologie LTE v kmitočtovém pásmu digitální dividendy. Při využití šířky pásma rádiového kanálu 10 MHz dovoluje technologie LTE ve směru k uživatelům přenos rychlostí až 75 Mb/s, ve směru od uživatelů 25 Mb/s. Při šířce pásma až 20 MHz to znamená dvojnásobné hodnoty v obou směrech přenosu (150/50 Mb/s). Testovací provoz tak navazuje na obdobné pilotní provozy realizované v rámci skupiny Deutsche Telekom např. v Německu či Rakousku. LTE nabídne v porovnání se sítěmi 3G několikanásobně vyšší přenosové rychlosti a o více než polovinu menší zpoždění, což je důležité např. pro on-line hry, videohovory apod.

Komerční spuštění je ale v tuto chvíli limitováno přijetím novely Zákona o elektronických komunikacích a vyhlášením aukce rádiového spektra ze strany ČTÚ. Podmínky dražby, její výsledky, a tedy i jaké spektrum operátor získá, a zejména finanční nároky pak budou rozhodujícím faktorem pro uvedení sítě LTE.

Autoři článku: Jan Vašátko, Tomáš Prokopík, Telekomunikace 2011-06.

Vláda, v návaznosti na své programové prohlášení ze srpna 2010, svým usnesením č. 50 z 19. ledna 2011 schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Dokument připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež spolu s dalšími koncepčními materiály vlády ČR defi nuje cíle a nástroje k jejich dosažení, prostřednictvím kterých má být zajištěn rozvoj vybraných služeb elektronických komunikací a tím podpořen ekonomický, kulturní a sociální rozvoj české společnosti. Projednávání dokumentu provázela rovněž obsáhlá diskuse vedená v Evropské komisi (EK) o účelu zavedení broadbandu do závazků univerzální služby. O důvodech, které vedly EK konečně k vyjádření jasného stanoviska se zmiňujeme v závěrečné části tohoto příspěvku.

Více v časopise…

Autor článku: Olga Müllerová, Telekomunikace 2011-06.

Ve dnech 2. až 4. listopadu proběhla v Pardubicích konference Radiokomunikace 2011. Stejně jako před rokem se konala pod záštitou PhDr. Pavla Dvořáka, CSc., předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Organizačně ji zajišťovala agentura UNIT Pardubice za podpory a účasti mediálních partnerů – odborného časopisu pro elektrotechniku ELEKTRO a nakladatelství Sdělovací technika. Dalšími partnery konference byly fi rmy RIO Media, ROHDE&SCHWARZ, TELEKO, T&M Direct – Tektronix a STADLER Consulting.

Více v časopise…

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2011-06.

Koncept gigabitové digitální účastnické přípojky je poslední vývojovou variantou technologické rodiny xDSL. Jedná se o koordinované vysílání systémů VDSL2 po několika účastnických vedeních současně. Tímto způsobem je možné eliminovat přeslechové signály a omezit další typy rušení a významně navýšit přenosové rychlosti. Článek pojednává o základech vektorování a analyzuje dostupné přenosové rychlosti na nejčastěji používaných kabelech v přístupové síti a poskytuje obecné cenové srovnání se zaváděním optické vlákna až k účastníkům.

Více v časopise…