2010 – 05

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Na počátku mého úvodníku bych vám, čtenářům časopisu TELEKOMUNIKACE popřál hodně štěstí v novém roce a pohodové prožití svátků vánočních.

Omlouvám se čtenářům, že mé úvodníky v poslední době opouštějí ryze telekomunikační problematiku a posunují se k širším oblastem, které obecně nazýváme ICT a politika kolem ICT. Je to logicky dáno mým osobním zapojení i do témat IT a pozice státu vůči ICT po spojení APVTS a SPISu.

Současným našim hlavním úkolem je rozvířit stojící vody ICT a propagovat využití tohoto oboru pro zvyšování efektivity jakýchkoli činností a používat jej k inovativnosti. Musím se přiznat k tomu, že po vzniku nové multi-partijní vlády hledáme v ní skutečné partnery nejen pro diskuzi, ale zejména pro pragmatické prosazování ICT do procesů státní a veřejné správy. Naštěstí normální hospodářský trh si tyto věci umí prosazovat sám, pokud tedy není příliš deformován regulací, intervencemi a dotacemi. Opravdu lze říci, že trend „tlačit“ telekomunikace a IT, co by motor modernizací, inovací a konkurenceschopnosti se na straně vládního managementu skoro úplně vytratil. Vše pod praporem šetřit, šetřit, šetřit. Dokonce se zdá, že stát nezajímá, co se bude dít za rok, za dva, za pět. Stát nezajímá, jak být efektivní a čím toho dosáhnout. Stát nezajímá, že nejen montováním, těžbou a výrobou sluneční elektřiny konkurenceschopnost země asi nezajistí. Stát nezajímá, že se vytrácí motivace mladých lidí studovat náročné odborné profese a sklouzávají k snadno průchodným finančním a manažerským oborům. Stát ignoruje všeobecně známé světové trendy vlivu ICT pro výzkum a business. Stát ignoruje nebezpečí kolapsů existujících informačních systémů a infrastruktur, podceňuje potřebné investice do obnovy a udržení nervového systému státu. Dost kritiky…

Musíme provokovat. Proto jsme nechali sepsat a vyrobit animaci „Co se stane, když informační systémy přestanou plnit svou funkci…“ nebo „Co se stane, když to někdo vypne…“ Tak jako už nemůžeme žít bez elektrické energie, plynu, vody, bez dopravní infrastruktury tak nemůžeme bohužel existovat bez informačních technologií a elektronických komunikací. To je realita. Pokud však toto nebude bráno v úvahu nejen státem, ale privátním sektorem může nastat opravdu nepříjemná doba vyvolávající situace blížící se anarchii, zločinnosti, destrukce a lidské tragédii. Obsah klipu, který můžete vidět na http://www.ictu.cz/animace je lehce „přitažený za vlasy“, ale přesto se již počátky kolapsů státních ICT v některých zemích projevily. Současně hrozí i jiné velmi aktuální případy, jako je například dnes zablokovaný web WikiLeaks, který prezentoval zcizené informace z oblasti tajných diplomatických depeší. Přesto věřím, že taková situace nenastane, a že nejen tato vládní garnitura pochopí „o čem to je“.

…a je to tady, včera jsem skončil s předcházející větou a dnes, v pátek ráno 10. prosince 2010 jsem dočetl, že vnitřní systém České pošty se stal útokem hackerů. Naštěstí tým schopných IT pracovníků útok „opětoval“ a zahnal nepřítele daleko do Asie… To dokazuje, že systémy a hlavně lidé jsou připraveni na takové situace. Nemusí to však platit vždycky.

Slovak Telekom začal s výstavbou najmodernejšieho datacentra na Slovensku

Unikátna 5-poschodová budova s 1200 m2 priestorom určeným pre IT technológie bude stáť v Bratislave na Račianskej ulici. Nový objekt je od začiatku dizajnovaný ako dátové centrum, preto sa už pri jeho výstavbe kladie veľký dôraz na bezpečnostné štandardy a princípy GREEN IT, ktoré prinesú výraznú úsporu elektrickej energie na chladenie a napájanie.

Už budúci rok bude na tomto mieste stáť najmodernejšie dátové centrum na Slovensku a som nesmierne hrdý, že v ňom budú poskytované služby Slovak Telekomu. Aj táto hi-tech investícia potvrdzuje náš zámer ďalej rásť v oblasti poskytovania špičkových ICT riešení pre našich zákazníkov na Slovensku,“ uviedol Rüdiger J. Schulz, výkonný riaditeľ pre oblasť sietí a informačných technológií Slovak Telekomu.

Realizátorom stavby je spoločnosť IBM Slovensko, ktorá sa stala víťazom tendra a má bohaté medzinárodné skúsenosti s návrhom a prevádzkou špičkových datacentier. Odborníci z IBM pripravili koncept, konštrukčné riešenie a infraštruktúru nového dátového centra.

Zelené dátové centrum, ktoré budujeme pre Slovak Telekom, bude najväčším na Slovensku. Okrem najvyššieho technologického štandardu budú klienti profitovať aj z nízkej energetickej spotreby a vysokého stupňa bezpečnosti,“ povedal Roman Brestovanský, generálny riaditeľ IBM Slovensko.

Noví informačný systém pre Štatistický úrad SR

Konzorcium firiem Slovak Telekom, a.s. a MICROCOMP – Computersystém s.r.o. podpísalo so Štatistickým úradom SR zmluvu o realizácii národného projektu Elektronické služby Štatistického úradu SR. Konzorcium zvíťazilo v konkurencii piatich firiem, keď ponúklo najnižšiu cenu pri najvyššej úrovni technického riešenia. Cena dvojročného kontraktu je 19,4 milióna eur bez DPH.

Predmetom zmluvy je vytvorenie nového integrovaného štatistického informačného systému a volebného informačného systému, ktorý umožní analyzovať činnosti a vytvárať prezentácie štatistických výstupov. Riešenie bude založené na moderných informačných technológiách s využitím servisne orientovanej architektúry (SOA), datawarehouse technológií a business inteligence (BI) aplikácií.

Projekt je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Jeho financovanie je zabezpečené zo štrukturálnych fondov Európskej únie cez Operačný program Informatizácia spoločnosti.

Skupina Dial Telecom chce výrazně posílit pozici na českém trhu

Skupina Dial Telecom, přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, rozhodla v těchto dnech o odprodeji své ziskové slovenské společnosti Dial Telecom. Smlouvu o strategické spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb uzavřela s GTS Slovakia, a.s., slovenským telekomunikačním operátorem. Dial Telecom tak chce kumulovat kapitál pro další akvizice a další rozvoj stávajících aktivit na českém trhu. Hodnotu transakce se obě společnosti rozhodly nezveřejnit.

Do skupiny Dial Telecom patří česká akciová společnost Dial Telecom, dále pak VOLNÝ, a.s. a před prodejem do ní patřila i slovenská akciová společnost Dial Telecom. Nyní se skupina rozhodla rozvíjet své telekomunikační aktivity na českém trhu rychlejším tempem. Zahrnuje to rozvoj poskytovaných služeb, rozvoj vlastní infrastruktury a další akvizice.

Dial Telecom použije prostředky z prodeje aktivit na Slovensku k posílení svého podílu na českém telekomunikačním trhu a chce se ještě aktivněji podílet na jeho konsolidaci. Velký potenciál k dalšímu růstu vidíme především v České republice, kde již v současné době disponujeme jednou z nejrozsáhlejších telekomunikačních infrastruktur,“ řekl Zdeněk Sivek, předseda představenstva Dial Telecom, a.s. (Česká republika).

Slovenský Dial Telecom poskytuje na rezidentním trhu datové, internetové a hlasové služby pro segment SME (Small and Medium Enterprises) a velkým společnostem, institucím a ISP (Internet Service Providers). Společnost je zisková a vykazuje nárůst výnosů z aktivit ve svém oboru. V červenci 2009 fúzovala se společností eTel Slovensko s.r.o., která tím zanikla.

Česká společnost Dial Telecom bude i nadále poskytovat mezinárodní služby na slovenském telekomunikačním trhu, a to prostřednictvím své vlastní optické sítě nebo prostřednictvím dalších operátorů.

GTS Novera rozvíjí integrovaná řešení, stala se partnerem HP

Společnost GTS Novera, celonárodní telekomunikační operátor, uzavírá v rámci komplexního zajišťování integrovaných telekomunikačních řešení partnerství s lídry trhu informačních technologií a věnuje se systematicky vzdělávání svých specialistů. Zákazníci telekomunikační společnosti totiž stále častěji vyžadují i zajištění telefonních pobočkových systémů, bezpečnostních řešení, datových skladů a dalších služeb s přidanou hodnotou, protože je považují za přirozený doplněk klasických telekomunikačních služeb. GTS Novera tak nyní splnila požadavky partnerského programu společnosti Hewlett Packard a získala status HP Preferred Partner.

Trendem je postupná integrace telekomunikačních a informačních technologií. Komplexní zajištění ICT infrastruktury totiž umožňuje našim zákazníkům předat odpovědnost za její provoz jednomu partnerovi. Takové řešení je pak pro zákazníka nejen levnější, ale zejména provozně efektivnější,“ řekl Pavel Brabenec, ředitel produktové divize GTS Novera. „Získaný status HP Preferred Partner je jednou z řady aktivit naší společnosti, které jsou reakcí na tento trend na ICT trhu. Jsme velice potěšeni, že se nám partnerství HP podařilo získat. Věřím, že naše spolupráce bude rozvíjet obchodní strategii obou společností a že se tak budeme moci intenzivněji podílet na rozvoji nových trendů v oblasti integrovaných řešení.

Zmeny vo vedení spoločnosti Slovak Telekom

K 31. decembru 2010 odchádza zo spoločnosti Slovak Telekom Milan Vašina, súčasný výkonný riaditeľ pre marketing, predaj a služby zákazníkom, na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

Od 1. januára 2011 sa rozšíri manažment spoločnosti Slovak Telekom o dvoch členov. Oblasť marketingu bude zastrešovať nový výkonný riaditeľ marketingu Dušan Švalek. Svoju kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson & Johnson na pozíciách produktového a senior brand manažéra. Šesť rokov pôsobil v The Boston Consulting Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko ako riaditeľ divízie služieb zákazníkom a od roku 2007 bol výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa marketingu Slovak Telekomu.

Dušan Švalek bude na novej pozícii zodpovedať za marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadiť produktový manažment i vývoj v oblasti hlasových a dátových služieb v súlade s medzinárodnou stratégiou Deutsche Telekomu.

Novým výkonným riaditeľom pre predaj a služby zákazníkom bude od 1. januára 2011 Igor Matejov. Svoju kariéru začínal v konzultačnej firme Accenture ako manažér v oblasti finančných inštitúcií a poisťovníctva. Neskôr pôsobil v spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., dcérskej spoločnosti VÚB, kde ako člen predstavenstva zodpovedal za oblasť prevádzky, IT a tiež kľúčové projekty spoločnosti. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko, kde viedol ako výkonný riaditeľ divíziu služieb zákazníkom a od februára 2009 bol výkonným riaditeľom divízie predaja. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa predaja Slovak Telekomu. Igor Matejov bude na novej pozícii riadiť dvojicu oblastí – zodpovedať za všetky predajné kanály spoločnosti a zároveň aj za služby zákazníkom.

„Posilnenie výkonného manažmentu firmy Dušanom Švalekom a Igorom Matejovom považujem za výborné strategické rozhodnutie, pretože ich vymenovaním do manažmentu posilníme našu spoločnosť v orientácii na biznis a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj etablovanie firmy v novej roli  najväčšieho, plne integrovaného operátora,“ uviedol Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.

Odhaduje se prudký nárůst uživatelů LTE

Podle analytické společnosti Portio Research dosáhne kumulovaný meziroční růst (CAGR) uživatelů LTE v období 2010–2015 hodnoty 187,7 %. I když systémy WiMAX byly nasazovány dříve, povaha LTE jako přirozeného nástupce technologií GSM/UMTS a díky možnosti poskytovat levné datové služby jsou hlavní hnací síly pro očekávané masové budování sítí LTE v následujících letech. Tento nárůst bude viditelný po celém světě a odhaduje se, že počet uživatelů sítí LTE dosáhne koncem roku 2015 hranici 200 milionů, tj. šest let po uvedení první sítě LTE do komerčního provozu koncem roku 2009. To v podstatě představuje dvojnásobek, v porovnání s počtem uživatelů sítí 3G, kterých bylo po prvních šesti letech cca 100 milionů. Migrace k LTE není však doménou pouze rozvinutých a nasycených trhů v Severní Americe a západní Evropě, aktivně při zavádění LTE působí rovněž operátoři z rozvojových zemí, i když pochopitelně v daleko menším měřítku s ohledem na pokrytí i využití.

Evropskou cenu roku za energeticky úsporný projekt získal český Siemens

Prestižní Evropskou cenu pro energetické služby v kategorii „Nejlepší projekt energetických služeb“ v komerčním sektoru za rok 2009 získal tým českých inženýrů za energeticky úsporné řešení aplikované v závodě na výrobu elektromotorů společnosti Siemens v Mohelnici. Úspěšný projekt přinesl závodu úsporu více než 50 % roční spotřeby energie na vytápění, ohřev teplé vody a výrobu technologické páry. Současně pomohl významně snížit emise CO2.

Evropská cena pro energetické služby je určena pro inovativní poskytovatele energetických služeb a každoročně jsou jejím prostřednictvím oceňovány mimořádné počiny při rozvoji energetických služeb v Evropě. Zástupci společnosti Siemens ocenění převzali 13. září v Bruselu v rámci Evropského dne energetických služeb, kterého se zúčastnila také Connie Hedegaard, eurokomisařka pro ochranu klimatu. Porota složená z mezinárodních expertů ocenila mohelnický projekt především díky výši dosažených energetických úspor, pozitivnímu dopadu na životní prostředí a vlivu na rozvoj energetické efektivnosti v soukromém sektoru.

V rámci oceněného projektu byla v mohelnickém výrobním závodě provedena optimalizace výroby a distribuce tepla. Zakázka v hodnotě 44,5 milionu korun smluvně garantuje úsporu minimálně 31 % z původních celkových ročních nákladů na teplo, což představuje 14,1 milionů korun. Doba návratnosti celé investice činí pouhé tři roky.

Smluvně garantované úspory mohou být v konečném důsledku ještě vyšší. U tohoto projektu jsme se dokázali dostat až na úroveň 50 % roční spotřeby energie,“ uvedl při převzetí ceny Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb společnosti Siemens, a dodal: „Podařilo se nám také výrazně zkrátit dobu návratnosti vložených investic, a to na pouhé tři roky. Ta u podobných projektů řešených metodou Energy Performance Contracting bývá zpravidla pět až sedm let.

Pro technologické účely byly instalovány tři vyvíječe páry. Výrobní haly jsou nyní vytápěny teplovzdušnými plynovými jednotkami, příprava teplé vody probíhá lokálně v plynových zdrojích přesně podle potřeby. Řízení všech nově instalovaných zařízení zajišťuje systém Siemens Desigo PX s dispečerským pracovištěm vybaveným vizualizačním rozhraním, díky němuž mohou zodpovědní pracovníci na monitoru sledovat aktuální stavy i historické průběhy teplot, spotřeb energií a vody, informace o provozu či poplachová hlášení v libovolné z více než 50 budov v areálu závodu. Přehled o spotřebách energií zajišťuje monitorovací systém EMC (Energy Monitoring a Controlling).

Díky optimálnímu návrhu úsporných opatření a použití moderních technologií jsme dosáhli výrazných úspor provozních nákladů a dále omezili vliv naší výroby na životní prostředí. Zvážení podobného koncepčního řešení energetické efektivity vřele doporučuji všem firemním provozům,“ řekl Pavel Pěnička, ředitel mohelnického závodu společnosti Siemens na výrobu elektromotorů.

Siemens byl v posledních letech za energeticky úsporné projekty oceněn již několikrát. V roce 2006 získal cenu za „Nejlepší energeticky úsporný projekt“ pro budovy v majetku města Berlín a toto ocenění obhájil i o rok později energeticky úsporným projektem krytého bazénu Brigittenau ve Vídni. V rámci České republiky obdržel v roce 2006 ocenění „Energetický projekt roku“ za úspěšnou revitalizaci areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy.

LG si za spojení technologií a designu vysloužilo tři ocenění asociace EISA

Praha, 19. srpna 2010 — LG Electronic (LG), světový inovátor a lídr v oblasti spotřební elektroniky a mobilních komunikací, si dlouhodobě klade za cíl propojovat poslední technologie s jedinečným designem a právem mu za to patří další tři ocenění asociace EISA. Vyplatila se i orientace společnosti na ekologicky šetrnou výrobu. Na prvním místě se umístily a právoplatně tak nesou označení nejlepších produktů následující výrobky: LCD televizor LG 42LE5300 za bezkonkurenční poměr cena/výkon (European Best Value LCD TV), systém domácího kina HB45E jakožto Nejlepší evropský kompaktní systém domácího kina (European HT compact system) a mobilní telefon LG GD510 POP, který byl zvolen Evropským ekologickým mobilním telefonem roku (European Green Mobile Phone). Ocenění „European Best Value LCD TV“ a „European Green Mobile Phone“ získlalo LG již druhý rok za sebou.

Dr. Woo Paik, prezident a technologický ředitel LG Electronics, komentoval: „Máme velikou radost, že byly naše výrobky opět oceněny porotou asociace EISA, o to více nás těší, že jsme obhájili vítězství v kategoriích „European Best Value LCD TV“ a ,European Green Mobile Phone‘. Tři získaná ocenění jsou výsledkem dlouhodobého závazku LG přinášet našim zákazníkům vysoce kvalitní výrobky, které jsou navíc ekologicky úsporné.

Televizor LG 42LE5300 je důkazem, že propojení nejnovějších technologií a skvělého designu není v případě LG jen prázdným slibem. LCD obrazovka s LED podsvícením zaručuje maximálně jasný a čistý obraz, zatímco extrémně tenký rám s Borderless designem vám umožní jedinečné zážitky ze sledování doslova bez hranic. Skvělá je i konektivita přes USB.

Porotci asociace EISA ve svém oficiálním prohlášení chválili hlavně fukce televizoru a jeho konektivitu, více než spokojeni byli také s novým uživatelsky přátelským menu.

Televizor je na českém trhu k dostání za doporučenou maloobchodní cenu 28 999,-Kč.

U systému domácího kina LG HB45E je jasně vidět, že si designeři záležet na tom, aby divákovi nabídli mnohem více než jen stylový vzhled. Moderní 2.1 kanálový Blu-ray systém domácího kina umožňuje natáčení vrchních částí reproduktorů, což zajišťuje dosažení lepšího prostorového zvuku. Nechybí ani dokovací stanice pro iPod a konektivita přes USB, DLNA či CIFS.

V oficiálním prohlášení porotců EISA se můžete dočíst: „Najít 2.1 kanálový systém domácího kina, který by byl kompaktní a zároveň nabízel skvělý zvuk, se nemusí zdát snadné. Tenký a stylový systém HB45E se ale opravdu povedl a LG tak nasadilo laťku svým konkurentům skutečně vysoko.

Systém domácího kina LG HB45E pořídíte za doporučenou maloobchodní cenu 12 999,-Kč.

Mobilní telefon LG GD510 známý pod označením POP je zajímavý nejen svými malými rozměry, nízkou hmotností a bohatou softwarovou výbavou. Mobil má sice velký 3“ dotykový displej, váží jen 88 g a pochlubit se může rychlým uživatelským rozhraním a spoustou aplikací, je ale navíc ještě ekologicky šetrný. Nejen že vyniká malou spotřebou energie, své konkurenty překonává i pokud jde o použité materiály. K telefonu je navíc možné dokoupit solární panel pro jeho nabíjení.

Doporučená maloobchodní cena telefonu LG GD510 POP je 3390,- Kč, solárního panelu PCB100 pak 599,- Kč.

Ocenění asociace EISA jsou o to cennější, jelikož porota udělující ceny za nejlepší evropské elektronické výrobky je složena z redaktorů nejprestižnějších časopisů a při vyhodnocování dodržují striktní metody testování a srovnávání produktů.

Atypická sluchátka DR-GA500 a DR-GA200

Počítačoví hráči se teď mohou těšit na atypická sluchátka od Sony určená opravdu jen pro ně. Byla zkonstruovaná po dlouhodobém výzkumu, který prokázal, že hráči různých typů počítačových her vyžadují i odlišné typy sluchátek.

Typ DR-GA500 kombinuje dekodér Dolby Pro Logic IIx s unikátní technologií od Sony nazvanou VPT- Virtual Phones™, která vytváří velice přesvědčivý sedmikanálový 3D prostorový zvuk. Toto složité hardwarové zařízení je přitom uschováno ve velmi kompaktním nezávislém modulu. Výsledkem je bohatý zvuk v každičkém detailu ať už se jedná o plíživé kroky nebo ohlušující výbuch granátu. Taková sluchátka nejvíce ocení hráči akčních FPS stříleček, kde je zvukový vjem často stejně podstatný jako ten vizuální.

DR-GA500 nabízejí ten nejlepší herní výkon kombinovaný s brilantním zvukem. Pokud chcete opravdu vyhrávat, na podobný zážitek jen tak nezapomenete.

Ostatně každý hráč vám potvrdí, že podobné detaily jsou velmi důležité, a pomáhají setřít nenápadnou hranici mezi vítězstvím a prohrou.

Oba typy sluchátek tedy jak DR-GA500 tak GA200 ale zaujmou i hráče strategických her i těch hraných hromadně online, které nejsou záležitostí jen nějaké čtvrt hodinky. Už proto, že mají 40mm budicí jednotku pro excelentní kvalitu zvuku charakterizovaného zvučnými prokreslenými basy a jasnými velice vysokými frekvencemi i unikátní a hlavně pohodlný trojitý skládací design.

Oba typy sluchátek spojuje i elegantní a osobitý vzhled, který je odlišuje od konkurence. Jsou vyrobeny z pevných, vysoce funkčních materiálů, ale jejich nejsilnější zbraní je komfort a možnost dlouhodobého použití.

Také trojitý skládací systém vychází z dlouhodobých výzkumů, při kterých byl kladen důraz na ventilaci a volné proudění vzduchu i na to, aby uši netrpěly příliš velkým tlakem. Jen tak bylo docíleno toho, že lze sluchátka používat delší dobu, aniž by hráče tlačila či jinak rušila jejich koncentraci. Oba modely samozřejmě obsahují i vysoce kvalitní byť nenápadný mikrofon, který je pro hraní moderních akčních PC her potřeba.

Samsung představuje celosvětově první netbook umožňující duální příjem LTE a HSPA+

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd, přední světový výrobce v oblasti digitálních médií a technologií digitální konvergence, letos na veletrhu IFA v Berlíně uvedl řadu svých inovativních a průkopnických výrobků. Představil tak svůj pokrok v oblasti designu i výkonu, neboť vytvořila tyto produkty tak, aby splňovaly potřeby dynamického a rychle se měnícího životního stylu svých zákazníků. Každý výrobek je chytře navržen tak, aby zlepšoval schopnosti předchozích produktů a zároveň poskytoval uživateli zcela nové a neotřelé zážitky. Společnost Samsung nabízí nové výrobky, které odpovídají požadkům a potřebám svých zákazníků a zaplňuje tak mezery na trhu.

Na veletrhu IFA 2010 se Samsung pochlubil dosaženými výsledky v oboru a technologií mobilních počítačů. Představil celosvětově první netbook N350 umožňující duální příjem LTE a HSPA+, který je realizací absolutní mobility v životě uživatelů.

Co se týče designu a výkonu, Samsung hodlá i nadále nabízet na trhu to nejlepší. Jelikož se nadále těší úspěchům jak v oblasti technologické, tak obchodní a přináší vyvážený sortiment výrobků, je společnost přesvědčena, že uživatelé uvidí okamžitý přínos každé této inovace, neboť pomáhají zákazníkům žít zajímavější život.

Veletrh IFA je pro Samsung jedinečným místem k představení nejnovějších inovací. Výrobky, které uvádíme na trh v rámci veletrhu, skutečně dokazují úsilí naší společnosti o spojení nejlepší technologie s optimálním designem s cílem splnit požadavky uživatelů s jakýmkoliv životním stylem,“ uvedl Seongwoo Nam, výkonný viceprezident a ředitel divize IT Solutions společnosti Samsung Electronics. A dále dodal: „Společnost Samsung si uvědomuje, že budoucnost patří bezdrátovým síťovým technologiím, a proto vytvořila netbook vybavený jak technologií LTE, tak HSPA+. Chceme světu dokázat, že bez ustání usilujeme o vytváření těch nejlepších technologií, aby si mohli naši zákazníci dopřát uživatelské zážitky té nejvyšší kvality. Je nám velkým potěšením, že můžeme představit novou éru v oblasti mobilních počítačů.

Ultratenký N350 je lehký a kompaktní netbook umožňující duální příjem LTE a HSPA+. Tato nová technologie dopřává uživatelům to nejlepší z rádiových technologií, protože jim umožňuje využívat rychlý přístup k internetu srovnatelný s pevnou přípojkou. Netbook Samsung N350 spojuje přednosti obou technologií a umožňuje uživatelům vytěžit ze sítí 3G a 4G maximum. Díky technologii duálního příjmu budou uživatelé moci zůstat připojení i v místech bez služeb LTE, kde budou moci využít standardní a široce rozšířenou síť 3G.

Autor článku: Pavel Lafata, Břetislav Bakala, Telekomunikace 2010-05.

Optické spoje volným prostorem (Free Space Optics, FSO), které využívají jako přenosové médium elektromagnetické vlny v pásmu infračerveného záření (popř. v pásmu viditelného světla), se nabízejí jako zajímavá alternativa pro řešení přístupových sítí pro překlenutí poslední míle či pro realizaci místního vysokorychlostního datového spoje. Mezi jejich hlavní výhody patří zejména rychlost a nenáročnost vybudování a typicky vysoké přenosové rychlosti. Omezující faktory představuje především maximální překlenutelná vzdálenost a závislost parametrů spoje na povětrnostních jevech a vlivech okolního prostředí.

Více v časopise…

Autor článku: Eduard Eck, Telekomunikace 2010-05.

Na často se opakující otázku, zda ta či ona technologie již patří do toužebně očekávané čtvrté (4G) nebo do klopotně budované třetí generace (3G) mobilních sítí nelze dát autoritativní odpověď. Dělení technologií do generací je výkladová a pohříchu často i marketingová pomůcka. Termíny 3G a 4G tak běžně používá odborná i laická veřejnost, aniž by existovala nějaká autorita s právem konečného a definitivního výkladu. Krátký výlet do historie a pohled do budoucnosti mobilních technologií nám ale pomůže lépe posoudit, kdy jsou termíny 3G/4G používány uvážlivě a kdy jen propagandisticky.

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2010-05.

Přípojka VDSL (Very high speed Digital SubscriberLine) vychází ze stejné filozofie jako ADSL, a sice z koexistence s POTS či ISDN-BRA na jednom účastnickém vedení (oddělení pomocí rozbočovačů). Vyšších přenosových rychlostí se dociluje podstatným rozšířením kmitočtového pásma až do 12 MHz, ovšem za cenu nižšího dosahu (maximálně se uvažuje 1,6 km). U VDSL se pro oddělení přenosů používá výhradně metoda duplexu s kmitočtovým dělením (Frequency Division Duplex, FDD).

Více v časopise…

Autor článku: Zdeněk Brabec, Telekomunikace 2010-05.

Na přelomu letošního května a června se v indickém Hajdarábádu uskutečnila 5. Světová konference pro rozvoj telekomunikací (World Telecommunication Development Conference) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Více v časopise…

Autor článku: Tomáš Prokopík , Telekomunikace 2010-05.

Odborná veřejnost se zájmem sledovala kauzu, ve které se opavský podnikatel Ing. Marek Hájek domáhal na společnosti Telefónica O2 náhrady v řádu miliard korun za údajné porušování patentových práv při poskytování služeb prostřednictvím technologie ADSL.

Více v časopise…

Autor článku: ICT Unie, Telekomunikace 2010-05.

Renomovaná mezinárodní studie hodnotící atraktivnost jednotlivých zemí pro umístění služeb s vysokoupřidanou hodnotou (Global Services Location Index, GSL Index – jedná se o kompozici tří indexů – indexu finanční atraktivnosti, indexu kvalifikační přitažlivosti a indexu podnikatelského prostředí.) zveřejnila na první pohled alarmující fakt. Česká republika, která zaujímala v roce 2004 čtvrté místo, byla v roce 2007 hodnocena na 16. pozici a v roce 2009 se propadla na 32. příčku mezi padesátkou hodnocených zemí.

Více v časopise…