2010 – 04

Petr Beneš, šéfredaktor a vydavatel

Digitální dividenda aneb broadband pro každého?

Se zvyšující se přenosovou rychlostí roste i tzv. digitální propast (digital divide). Širokopásmový přístup k internetu nabývá na důležitosti a slouží nejen jako zdroj informací, ale i jako zábavní a informační médium. Tyto funkce nabízely dosud jen rozhlas a televize. Prostřednictvím IPTV, VoIP a dalších funkcí se internet stává stále více univerzálním médiem a nabývá tak dále na významu.

S ukončením přechodu rozhlasu a televize z analogové technologie na digitální se uvolní část kmitočtového spektra dříve pro šíření těchto médií nezbytná a využívaná. Díky digitální technologii se efektivita využití kmitočtového spektra značně zvýší. S tím spojené uvolnění některých kmitočtů je pak označováno jako digitální dividenda. Uvolněné kmitočtové spektrum v rámci digitální dividendy v pásmu UHF leží mezi 790 a 862 MHz. Důležitým aspektem digitální dividendy je, že uvolněné frekvence UHF leží z fyzikálního hlediska ve zvláště atraktivní oblasti spektra.

Využití digitální dividendy v kmitočtovém pásmu 790 až 862 MHz systémy pro mobilní vysokorychlostní komunikaci může přinést novou kvalitu do konkrétních aplikací díky příznivějším parametrům šíření signálu v tomto pásmu a z toho vyplývající možnosti sdílení technické infrastruktury sítí DVB-T, což je jeden z důvodů předpokládané vyšší ekonomické efektivity nových mobilních komunikačních systémů.

Frekvence pásma UHF jsou pro mobilní i fixní rádiové aplikace ty nejvhodnější. Služby UMTS (2,1 GHz) a WiMAX (3,5 GHz) jsou ve vyšších kmitočtových pásmech a mají malý dosah, čímž se plošné pokrytí značně prodražuje a úplného pokrytí území není možné dosáhnout. Spektrum digitální dividendy naproti tomu nabízí optimální podmínky, přenosovou kapacitu a pokrytí. Vedle technologií LTE nebo HSPA+ přichází v úvahu opět WiMAX. V pásmu 3,5 GHz sice není schopen obsloužit venkovské oblasti, mimo jiné díky vysokým nákladům a špatnému pronikání budovami, avšak v pásmu UHF může představovat jednu z alternativ. Pro efektivní využití rádiového spektra v pásmu 790 až 862 MHz musí být zajištěno optimální oddělení duplexních systémů s ohledem na sousední systémy DVB-T.

V současné době probíhá velmi intenzivní soupeření dvou tržních sektorů elektronických komunikací o způsob využití digitální dividendy. Na jedné straně stojí sektor poskytovatelů vysílání (reprezentovaný EBU), který má jasné plány na její využití pro účely zvýšení kvality a rozšíření služeb zemského televizního digitálního vysílání (HDTV/3DTV, větší programová nabídka). Na straně druhé stojí sektor mobilních operátorů, který se snaží prosadit způsob harmonizace digitální dividendy umožňující další rozvoj mobilních služeb buď v konvergované podobě se službami televizního vysílání, anebo v podobě nových technologií umožňujících výstavbu sítí pro vysokorychlostní mobilní přístup.

Zemské digitální vysílání má nepochybně budoucnost. Průzkumy ukazují, že zájem o DVB-T roste i mezi mladou generací a zemský příjem se těší oblibě v územních aglomeracích. Lidé, kteří často sledují televizi mimo obývací pokoj, využívají rádi nabídky zemského digitálního vysílání – na rekreaci, v obytných přívěsech, automobilech, na lodích. Zemské digitální vysílání představuje jediný mobilní způsob příjmu televize. Systém Long Term Evolution (LTE) je sice vysoce výkonný rádiový standard avšak se všemi nevýhodami spojení One to One.

Která technologie se v pásmu UHF nakonec usídlí, je zatím zcela nejasné. Pro pásmo UHF nebyla totiž žádná technologie speciálně koncipována.

Výsledky Slovak Telekom v prvom polroku 2010

Skupina Slovak Telekom dosiahla za prvých šesť mesiacov celkové výnosy vo výške 462,9 miliónov eur. Medziročný pokles o cca 5 % spôsobili viaceré faktory, predovšetkým vysoká saturácia mobilného trhu, náročné ekonomické prostredie v krajine, ale aj pokračujúce vlny regulácie. Napriek týmto faktorom je však skupina Slovak Telekom v dobrej finančnej kondícii, o čom svedčia ďalšie ekonomické ukazovatele.

Prevádzkový zisk skupiny pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol k 30. júnu 2010 výšku 210,4 miliónov eur. Napriek medziročnému poklesu však dosahuje skupina pomerne vysokú EBITDA maržu – a to až na úrovni 45,45%.

Prevádzkové náklady bez odpisov (OPEX) dosiahli 252,4 milióna eur. Medziročný pokles je spôsobený postupným znižovaním prevádzkových nákladov spoločností v skupine. Zároveň však pokračujú aj v investíciách do trhu i svojich zákazníkov.

Ďalším pozitívnym ukazovateľom hospodárenia celej skupiny je výška voľného prevádzkového cash flow, ktorá sa drží na vysokej úrovni – za prvý polrok 2010 dosiahla 125,8 milióna eur.

„Výsledky prvého polroka 2010 vo veľkej miere kopírujú vývoj posledných 18 mesiacov. Slovenský telekomunikačný trh sa celkovo stretáva s klesajúcou úrovňou výnosov a určitou stagnáciou. Na druhej strane naša spoločnosť čelí v tomto období viacerým výzvam a úspešne napĺňa svoje ciele. Zefektívnili sme naše činnosti a znížili náklady vo všetkých spoločnostiach skupiny a na druhej strane sme dokázali osloviť a získať ďalších zákazníkov v oblasti pevného broadbandu, satelitnej televízie i v mobilnom segmente,“ uviedol Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.

V oblasti pevnej siete zaknihovala spoločnosť Slovak Telekom významný obrat v rámci svojho hospodárenia v horizonte posledných rokov. Medziročne došlo k zvýšeniu výnosov na 228,6 milióna eur za prvých šesť mesiacov roka 2010.

Pozitívny trend zmeny výšky výnosov možno pripísať viacerým faktorom ako úspešnej akvizícii spoločnosti PosAm i miernemu zvýšeniu výnosov spoločnosti Zoznam. Všetky uvedené faktory dokázali vykompenzovať a dokonca aj prevýšiť tradičný pokles výnosov z klasických služieb pevnej siete.

Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol k 30. júnu 2010 výšku 91,7 miliónov eur. V medziročnom porovnaní ostáva približne na rovnakej úrovni a EBITDA marža sa naďalej drží na úrovni 40 %, čo potvrdzuje dobrú úroveň profitability v segmente fixných služieb. Slovak Telekom navyše v tomto segmente dosiahol aj zvýšenie voľného prevádzkového cash flow až na 47,3 milióna eur, medziročný rast dosahuje takmer 20 %.

V segmente fixných služieb sme sa v prvom polroku 2010 zamerali na niekoľko oblastí. Služby fixného broadbandu na našej sieti využíva takmer 420 tisíc zákazníkov a medziročne sa ich počet zvýšil o 15 %. Zároveň registrujeme naďalej vysoký záujem o službu Magio Sat a každý mesiac sa zvyšuje počet zákazníkov rádovo o tisíce zákazníkov. Sme radi, že Magio Sat oslovila nielen prvú skupinu záujemcov, tzv. early adopters (prvých zákazníkov technológie), ale postupne získala veľmi dobré hodnotenie zákazníkov a dostáva sa k ďalším skupinám na celom Slovensku. Paralelne sme etablovali aj celkový počet zákazníkov hlasových služieb, nakoľko sa nám darí najmä v biznis segmente migrovať zákazníkov do VoIP služieb a v druhom kvartáli sme v tejto kategórii dosiahli vynikajúce výsledky. V porovnaní s minulým rokom sme dosiahli vyššie výnosy aj v kategórii veľkoobchodných služieb,“ bilancuje výsledky Miroslav Majoroš.

Po prvýkrát sú v kategórii výnosov spoločnosti Slovak Telekom zahrnuté aj výsledky spoločnosti PosAm. Za prvý polrok 2010 dosiahla výnosy vo výške 9,7 milióna eur.

Výnosy spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. (ďalej T-Mobile) dosiahli za prvý polrok 2010 úroveň 248,8 milióna eur. Medziročný pokles je spôsobený najmä niekoľkými vlnami regulácie v oblasti prepojovacích poplatkov i cien roamingu.

Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je za prvý polrok 2010 na úrovni 118,7 miliónov eur. Výslednú hodnotu ovplyvnila nižšia miera výnosov a pokračujúce investície do segmentu zmluvných zákazníkov, ktoré sa prejavili vo výraznej obmene ponuky akciových zariadení a uvedení viacerých akciových ponúk v priebehu šiestich mesiacov. Pri súčasnej miere investícií do trhu však T-Mobile naďalej úspešne optimalizuje aj prevádzkové náklady a vnútorné procesy.

Pozitívne výsledky za prvý polrok 2010 dosiahol T-Mobile v posilnení svojej zákazníckej bázy. K 30. júnu 2010 využívalo služby T-Mobilu celkovo 2,412 milióna zákazníkov, čo predstavuje medziročný rast na úrovni 4 %. K zvýšeniu počtu zákazníkov pritom prispeli dva faktory – vyšší počet zmluvných zákazníkov (medziročný nárast o takmer 20 tisíc) a veľké množstvo nových zákazníkov využívajúcich mýtny systém spoločnosti SkyToll. Štruktúra zákazníckej bázy tak ostáva naďalej stabilizovaná.

Botnety ovládají stále více počítačů

Společnost McAfee zveřejnila svoji Zprávu o hrozbách (Threats Report) za 2. čtvrtletí letošního roku. Ze studie vyplývá, že v porovnání s 1. čtvrtletím tohoto roku se povaha malwaru značně změnila. Škodlivých kódů, hrozeb a útoků neustále přibývá, ale především jsou stále diferencovanější. Jsou šity na míru konkrétním obětem a liší se např. podle toho, zda jejich cílem jsou koncoví uživatelé nebo podniky.

Malware je také do značné míry „lokalizován“ – v různých zemích a regionech jsou nejrozšířenější vždy jiné hrozby (naopak v 1. čtvrtletí letošního roku byly prakticky ve všech oblastech na čele žebříčku stejné druhy malwaru). V databázích společnosti McAfee bylo na konci června uloženo téměř 45 milionů jedinečných vzorků malwaru. Ještě rychleji než samotného malwaru přibývá podvodných webů, které se ho snaží šířit.

Obecně lze říci, že uživatele ohrožují falešné antiviry, trojské koně kradoucí hesla, malware fungující v sociálních sítích (červ Koobface) a kódy šířící se přes paměťová média USB. Celkově ale falešných antivirů i útoků pomocí červa Koobface v tomto čtvrtletí ubylo. V dubnu byl zaznamenán skokový nárůst červů zneužívajících funkce automatického spuštění ve Windows (rodina malwaru Autorun).

Při optimalizaci podvodných stránek pro vyhledávače se zločinci snažili jako obvykle zneužívat aktuální události, především fotbalové mistrovství světa. Vzrostlo množství počítačů, které podvodníci ovládají pomocí botnetů; nejnebezpečnějším z nich je dnes zřejmě botnet Zeus. V Indii je součástí botnetů až 1,5 milionů PC, v Rusku, Brazílii a Německu převyšuje tento počet 1 milion. Pomocí útoků SQL injection byly napadány především servery v USA a Číně.

Růst spamu se v tomto čtvrtletí zpomalil. V průměru bylo denně odesláno 142 miliard nevyžádaných e-mailů a spam stále představuje okolo 90 % elektronické pošty.

ANECT implementoval Elektronickou provozní dokumentaci na MPSV

Společnost ANECT implementovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí novou aplikaci Elektronická provozní dokumentace (ePD) pro centrální evidenci, dokumentaci a vizualizaci ICT prostředí a majetku. Aplikace umožňuje ke každému evidovanému majetku navázat související informace technického, servisního a logistického charakteru.

„Správa ICT majetku je specifická a náročnější – jednotlivé komponenty se mohou často obměňovat a lze je snadno přenášet. Navíc je potřeba evidovat nejen položky hardwaru, ale i softwarové licence, které často tvoří podstatnou část ceny majetku. Běžné systémy pro správu majetku takovým požadavkům nestačí, proto se MPSV rozhodlo pro zavedení specializované aplikace ePD, díky které je evidence ICT majetku mnohem jednodušší,“ řekl Jaroslav Hloušek, generální ředitel ze společnosti ANECT.

Aplikace ePD na MPSV mimo jiné zajišťuje přehledný a jednotný systém pro evidenci majetku a sledování převodů mezi útvary ministerstva, které tvoří samostatné organizační a účetní celky. Díky tomuto nástroji mohou uživatelé minimalizovat prodlevy v publikování změn ve spravovaném majetku a souběžně tak poskytovat stejné a aktuální informace s minimální administrativní náročností všem zainteresovaným osobám resortu.

Nová aplikace zahrnuje majetkovou evidenci provozovaných i skladovaných komponent, dokumentaci provozovaných aktivních prvků ICT, přenosové infrastruktury a služeb sítě. Všechny tyto informace lze efektivně sdílet mezi všemi resortními složkami.

Pomocí ePD může MPSV sledovat životní cyklus daného zařízení od jeho zakoupení, uvedení do provozu, servisních zásahů, stěhování až po jeho vyřazení z evidence. Dále získá podrobnou a aktuální evidenci a popis vlastního ICT prostředí a tyto informace může následně využít například pro podporu plánování investic do ICT.

Aplikace ePD byla navržena a naprogramována tak, aby podporovala snadnou integraci dat z různých zdrojů do jednoho celku spolu s výkresovými a mapovými podklady. Současně poskytuje jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní, které zajišťuje snadnou ovladatelnost a přístupnost funkcí pro vstup, prezentaci a analýzu dat.

Samsung slaví pět ocenění

Společnost Samsung Electronics, přední výrobce a inovátor na trhu spotřební elektroniky, získala za pět svých produktů prestižní cenu asociace EISA (European Imaging and Sound Association) pro rok 2010–2011. Ceny asociace EISA, o nichž hlasují redaktoři předních časopisů o spotřební elektronice z celé Evropy, vybírají nejlepší zařízení spotřební elektroniky z širokého spektra technologických kategorií. Společnost Samsung zvítězila v kategorii Nejlepší evropské 3D řešení (Best European 3D solution) díky 3D LED TV Samsung UE46C8000 a 3D domácímu kinu Samsung HT-C6930W. V kategorii Nejlepší evropský Blu-ray přehrávač (Best European Blu-ray player) byl oceněn 3D Blu-ray přehrávač Samsung BD-C8900/8900S. Kategorii Vyspělý kompaktní fotoaparát (European Advanced Compact Camera) dobyl kompaktní fotoaparát Samsung EX1 a jako Nejlepší mobilní telefon pro práci se sociálními sítěmi (Best social media phone) byl oceněn mobilní telefon Samsung Wave S8500. Status Nejlepší evropský smartphone (Best European smartphone) přidělili odborníci inteligentnímu telefonu Samsung Galaxy S i9000.

Trh mobilních telefonů v Q2 2010

Podle posledního šetření analytické společnosti Strategy Analytics se ve 2. čtvrtletí 2010 zvýšil objem prodaných mobilních telefonů na 308 milionů, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Z tohoto počtu bylo 61,9 milionů (tj. 19 %) inteligentních telefonů, což je o 50,5 % více ve 2. čtvrtletí roku 2009. Strategy Analytics si hnací síly nárůstu v tomto čtvrtletí vysvětluje zvýšením počtu jednoduchých modelů 2G zejména v zemích Jižní Ameriky a rovněž vyšším prodejem luxusních modelů 3G ve vyspělých zemích. Rychlost růstu byla sice pomalejší než průměr předchozích dvou čtvrtletích (tj. 17 %), ale o 8 % vyšší než ve 2. čtvrtletí 2009.

„Současný trend nelze samozřejmě spolehlivě zaručit, protože situace se může rychle změnit, pokud se v následujících měsících zhorší ekonomické podmínky na hlavních trzích v Severní Americe, západní Evropě a Asii,“ uvádí se v prohlášení Strategy Analytics. V následujícím čtvrtletí se odhaduje, že objem prodeje dosáhne 325 milionů mobilních telefonů, což představuje meziroční nárůst 12 %.

Tabulka  Top 5 výrobců mobilních telefonů Q2 2010

2Q2010 Prodaných ks [mil.] Meziroční změna Podíl na trhu
Nokia 111,1 7,7% 36,1%
Samsung 63,8 22,0% 20,7%
LG 30,6 2,7% 10,0%
RIM 11,2 40,0% 3,6%
Sony Ericsson 11,0 -20,3% 3,6%
další 79,8 20,9% 26,0%
celkem 307,5 12,6% 100%

Zdroj: Strategy Analytics (July 2010)

Mezi top 5 značkami si nejlépe vedly společnosti RIM a Samsung, které zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůst. K tomu podle Strategy Analytics nejvíce přispěly „robustní nároky“ na jejich QWERTY telefony a dotykové telefony. Vedoucí postavení na trhu si se 111,1 miliony prodaných mobilních telefonů s přehledem udržuje společnost Nokia (viz tabulka 1), i když meziroční nárůst byl o něco nižší, než celkový průměr. Snahy společnosti Apple protlačit se do top 5 jsou zatím neúspěšné, ačkoliv se jejich podíl zvýšil za posledních 12 měsíců ze 2 % na téměř 3 %. Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, jak si na trhu povede trochu kontroverzní iPhone4.

Stylová videokamera Panasonic HM-TA1

Společnost Panasonic uvedla na trh novinku v rodině videokamer Panasonic – kompaktní HD kamery TA1, díky svému jednoduchému ovládání a kompatibilitě s PC poskytuje při natáčení úplnou svobodu. Představte si kameru, kterou lze používat okamžitě po vytažení z kapsy – a to i v případě, pokud jste manuál pro obsluhu nikdy neviděli. Přesně taková je nová stylová videokamera Panasonic HM-TA1. Kamera svými rozměry 53 × 104 × 17,8 mm připomíná mobilní telefon, ale svým výkonem příjemně překvapí i největšího skeptika. Navzdory kapesnímu formátu se hravě vejde do dlaně, zvládne natočit kvalitní Full HD video nebo pořídit ostré fotografie, které ukládá na paměťovou kartu SDXC/SDHC/SD. Všechna tlačítka jsou umístěná tak, aby ovládání bylo intuitivní a maximálně jednoduché, což samozřejmě platí i pro přenos dat do počítače a na internet. Svoje zážitky tak můžete odteď dokumentovat a zpracovávat kdekoliv se právě nacházíte, bez ohledu na to, kolik vám je let, nebo jestli kameru držíte v ruce poprvé.

HM-TA1 nahrává Full HD (1920 × 1080, 30p) záznam s vynikající obrazovou kvalitou ve formátu MPEG-4 AVC, který je ideální pro přehrávání videa na počítači, i pro jeho další zpracování prostřednictvím sociálních sítí. Kamera podporuje i formát iFrame (960 × 540, 30p) společnosti Apple, takže problém nebudou mít ani majitelé počítačů Mac. Díky zabudovanému USB terminálu a softwaru HD Writer PE 1.0 je možné videozáznamy a fotografie velmi jednoduše a bez dodatečných kabelů přenést do počítače, upravit a následně zpracovat s přáteli na YouTube či Facebooku. Stejně pohodlně lze přímo z počítače dobít baterii kamery.

Skutečně jednoduchá je i práce se statickými snímky, které TA1 nahrává v rozlišení až 8 milionů obrazových bodů, takže získáte opravdu čisté, živé snímky s ostrými detaily. Když potom SDXC/SDHC/SD paměťovou kartu vložíte do SD slotu na televizoru Panasonic Viera, bez problémů si svoje fotografie můžete prohlédnout i na velké televizní obrazovce.

Statické snímky si však můžete vystřihnout i přímo z videoklipu, a to bez potřeby propojení s počítačem či jakýmkoliv jiným zařízením. Při přehrávání stačí stisknout tlačítko Still Picture v momentu, kdy se požadovaný záběr objeví na LCD panelu a fotografie je hotová.

Do kapesního formátu kamery se vešlo i několik dalších užitečných funkcí, které usnadňují její použití. Elektronický stabilizátor obrazu E.I.S. minimalizuje chvění ruky, které je častým problémem při používání kompaktních kamer. Výsledkem je čistý obraz bez nežádoucího rozostření, a to i v případě, že natáčíte během chůze nebo se pokoušíte o autoportrét.

Při natáčení ve tmě si můžete pomoct zabudovaným LED světlem. Když se svým nahrávkám rozhodnete dodat speciální atmosféru, můžete si vybrat ze třech obrazových efektů – sépiového, monochromatického nebo tzv. soft skin. TA1 vám zároveň poslouží i jako webová kamera, a tak si s ní můžete troufnout i na videohovory přes Skype. Kamera HM-TA1 je na českém trhu dostupná od září.

Přes 100 operátorů se již rozhodlo pro HSPA+

Podle posledních šetření Wireless Intelligence a Global mobile Suppliers Association celkem 63 operátorů v 35 zemích (srpen 2010) nabízí komerční služby HSPA+ a dalších 53 operátorů se již závazně rozhodlo tuto technologii zavádět a jsou ve fázi plánování nebo již pilotního projektu. Od začátku roku 2010 zahájilo komerční provoz již 24 nových sítí HSPA+, což znamená, že z celkového počtu 353 komerčních sítí HSPA tvoří téměř 18 % sítě HSPA+. Mezi nejvýznamnější mobilní operátory, kteří letos zahájili nabídku služeb HSPA+ patří AT&T v USA, Chunghwa a Far EasTone v Taiwanu, T-Mobile, O2 a E-Plus v Německu a dále singapurský SingTel a japonský SoftBank.

První síť HSPA+ byla uvedena do provozu 23. února 2010 australskou společnosti Telstra. Od té doby uběhlo již 18 měsíců, během nichž bylo do provozu uvedeno přes 60 dalších sítí HSPA+. Naopak posledním operátorem je zatím Qtel v Kataru, který modernizoval svou síť na HSPA+ (21,6/5,8 Mbit/s) v polovině srpna 2010.

Nejčastěji využívaná verze HSPA+ (QAM-64) poskytuje maximální teoretickou přenosovou rychlost ve směru k účastníkům 21,6 Mbit/s a využívá ji 84 % provozovatelů HSPA+. Někteří operátoři se ovšem připravují nabízet přenosové rychlosti až čtyřikrát vyšší (84,4 Mbit/s) pomocí technologie využití dvou kmitočtových pásem 5 MHz (dual carrier, DC) a MIMO. Přenosovou rychlost 28,8 Mbit/s (QAM-64 a 2 × 2 MIMO) nabízí celkem sedm operátorů a 42 Mbit/s (DC-HSPA 2 × 5 MHz) zatím tři operátoři (Telstra v Austrálii, Indosat v Indonésii a Etisalat v Egyptu). Odhaduje se, že do konce roku 2010 by komerční služby mohlo nabízet dalších až 40 sítí HSPA+.

Popularita rádiových modemů USB roste

Různé typy rádiových zařízení zahrnují např. modemy USB, PC karty, embedded moduly nebo rádiové směrovače. Mezi externími zařízeními se podle průzkum společnosti ABI Research stávají nejrozšířenějším produktem rádiové modemy USB (WUSB), jejichž počet prodaných kusů v roce 2010 má podle odhadů dosáhnout 81 milionů.

V současné době využívá většina uživatelů mobilních a přenosných zařízení pro připojení porty USB. „Hlavním důvodem této popularity USB je zejména univerzálnost a nízká cena. Podle naší databáze více než 50 % modelů dostupných na trhu je vybaveno rozhraním USB. USB klíčenka umožňuje připojení účastníků k požadované síti rychle a bez nutnosti instalovat ovladače. Kromě toho jak se objevují nové mobilní sítě 3G (HSPA/HSPA+) a 4G (LTE), modem USB umožňuje aktualizovat programové vybavení mobilních i přenosných počítačů,“ říká Jeff Orr, hlavní analytik v oblasti mobilních zařízení společnosti ABI Researach.

Otázkou zůstává, zda embedded modemy v nových počítačích nebo osobních přístupových bodech, které slouží k propojení několika zařízení WiFi např. do jedné domácí sítě, mohou překonat popularitu USB klíčenek. V dlouhodobém výhledu bude stále více zařízení vyžadovat připojení na nějakou síť. Rádiové modemy mohou být řešeny různými způsoby, v rozmanitých tvarech, využívat různé protokoly a svou roli hraje také stylovost a kulturní prostředí.

Mobilní širokopásmové modemy dostupné v současné době na trhu podporují různé technologie rádiového rozhraní. Podle databáze společnosti ABI Research cca 50 % rádiových modemů na trhu podporuje GSM, GPRS, EDGE nebo HSDPA. Nová studie „Cellular Modem Product Tracking Database“, která je čtvrtletně aktualizována poskytuje profily stovek rádiových modemů od hlavních výrobců. Tyto profily zahrnují tvar, kmitočtové pásmo, přístupovou technologii a regionální dostupnost rádiových modemů.

Ve Velké Británii začínají aukce na nová kmitočtová pásma

Vláda Velké Británie oficiálně pověřila Ofcom, svůj telekomunikační úřad, aby zahájil dlouho očekávané a plánované aukce na nová kmitočtová pásma pro budoucí mobilní služby. Podle poslední zpráv vy se mělo jednat o kombinované aukce na kmitočty v pásmu 2,6 GHz a 800 MHz. Tato nabídka bude rovněž zahrnovat využití existujících kmitočtových pásem pro sítě 2G, tj. 900 MHz a 1800 MHz, pro nové služby 3G. Existující 3G licence budou rozšířeny na neurčito, ačkoliv držitelé licencí budou muset platit Ofcom roční poplatky, přičemž platnost současných licencí vyprší v roce 2021.

„Naším záměrem je, aby mobilní průmysl měl přístup k moderní infrastruktuře 21. století a uživatelům mobilních služeb ve Velké Británii byly poskytovány nejnovějších technologie a co nejlepší pokrytí širokopásmového mobilního přístupu k internetu“ uvedl Ed Vaizey ministr komunikací Velké Británie. Kmitočty v pásmech 800 MHz a 2,6 GHz mají sloužit, aby mobilní operátoři ve Velké Británii mohli co nejdříve přejít na LTE. Pásmo 800 MHz tvoří tzv. digitální dividenda, což jsou kmitočty uvolněné po vypnutí zemského analogového televizního vysílání.

Aukce na nové kmitočty byly ve Velké Británii již několikrát odloženy, nejvíce když předcházející vláda nebyla před všeobecnými volbami schopna zajistit schválení parlamentem. Podle Financial Times se někteří analytici obávají, že díky tomuto zpoždění bude Velká Británie ohledně uvolňování nových kmitočtových pásem mezi posledními v Evropě. „Ofcom se snaží prosadit aukci na kmitočty v pásmu 2,6 GHz již tři roky,“ řekl Lee Sanders, partner Analysys Mason. „Zatímco Ofcom vedl boj s větrnými mlýny, v šesti evropských zemích již byly vydány licence na kmitočty v tomto pásmu. Z pohledu průmyslu je to vítaná novina, že věci konečně dostaly správný směr. Nicméně ze strany operátorů nově vstupující na trh to vyvolává to určité znepokojení, protože žádné další změny se zatím nechystají.“

Autor článku: Pavel Lafata, Telekomunikace 2010-04.

Pasivní optické přístupové sítě se budují buď na základě doporučení ITU-T (GPON) nebo na standardu Ethernet (EPON). Na původní standard IEEE 802.ah navazuje nová varianta 10GEPON (10 Gigabit EPON) dle IEEE 802.3av.

Více v časopise…

Autor článku: Ladislav Chrudina, Telekomunikace 2010-04.

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci v pasáži nazvané Veřejná správa a e-government vyhlašuje: „Zahájíme přípravu projektu elektronických voleb tak, aby mohl být pilotně realizován ve volebním roce 2012 a plnohodnotně zaveden od voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2014.“ Myšlenka elektronických voleb, není ani nová (byla již v plánu ministra Langra), ani nesporná. Dokonce si dovolím tvrdit, že je přesně opakem toho, zač se vydává. Silné tvrzení? Takže po pořádku.

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2010-04.

Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z námi pořádaných kurzů a školení. Po základech přenosu digitálních signálů budou následovat digitální účastnické přípojky, optické sítě, bezdrátové sítě, IP telefonie a další. Věříme, že články poslouží k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako pozvánka k některému z kurzů nabízených katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme) nebo pod značkou Trainingpoint (http://www.trainingpoint.cz).

Více v časopise…

Autor článku: Petr Beneš, Telekomunikace 2010-04.

V minulém roce se společnost Vegacom stala součástí Eltodo Group a její současnou chloubou je v ČR plochou největší datové centrum, které zahájilo svoji činnost v roce 2008 v Praze 6, Vokovicích v exkluzivním prostředí Šárka Business Parku.

Více v časopise…

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2010-04.

Článek je volným zpracováním příspěvku autora Huib Ekkelenkampa z Nizozemí, předneseného na 48. kongresu FITCE v Praze v září 2009. Tato prezentace získala jedno ze tří ocenění a to v kategorii nejlepšího příspěvku kongresu.

Více v časopise…