2010 – 02

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Existuje ICT průmysl v České republice?

V poslední době se setkávám s otázkou, zda ICT je segment, který si zaslouží být pojmenován jako jasně definovaný průmysl či odvětví. Obecně lze říci, že podnikání v oblasti informačních a komunikačních technologií je označováno jako ICT průmysl pouze z globálního hlediska. V ČR se o něm občas takto mluví, ale „nikdo ho nikdy neviděl“.

Telekomunikace byly statisticky vykazovány v řádku „doprava“ nebo společně s IT, v řádku „služby“. Nikdy neexistovala kapitola ICT průmysl s dalším rozčleněním. To však není až tak důležité. Na posledním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se konal v září minulého roku na brněnském výstavišti, se živě diskutovalo o všem možném, avšak ICT nebylo zmíněno ani okrajově. A to zde byla v plné parádě skoro celá vládní garnitura. Doprava, automobilový průmysl, vysokoškolské vzdělání, podpora vědy a výzkumu, státní dluh, efektivní vláda, to byla klíčová témata tohoto sněmu. Jednotlivé sektory průmyslu, které jsou již historicky etablovány, mají své zastoupení v ministerských strukturách, v komorách a svazech. To přináší jisté výhody, které se projevují především v obdobích problémů a krizí. A zvláště po vstupu ČR do Evropské unie.

Díky dlouhodobým vztahům se státní správou a s unijními orgány si tyto sektory dokážou prosadit své zájmy, své strategie. Případně dokážou čerpat zdroje z rozvojových podpor a dotací. Konkrétním příkladem může být míra podpory ICT ve formě vládní účasti na profesních výstavách a veletrzích ve světě. Jedná se v podstatě o podporu exportu ICT. V roce 2009 podpořila vláda účast dohromady na 41 veletrzích, z toho pouze jeden pro ICT. Rok 2010 je na tom ještě hůře, pravděpodobně z důvodu škrtů ve státním rozpočtu. Přičemž podpora exportu je záležitost s přímým pozitivním dopadem pro české firmy.

Bohužel ICT nemá v současné exekutivě adekvátní zastoupení, kompetence jsou roztříštěny mezi více ministerstev, na Ministerstvu průmyslu a obchodu nemá ICT plnohodnotné zastoupení v úrovni náměstka ministra jako jiná významná průmyslová odvětví. Chybí silná osobnost, která by si propagaci a podporu ICT průmyslu vzala pod svou „vlajku“. To je skutečnost, která v současném vládnutí existuje.

Pokud bychom definovali ICT průmysl alespoň sumou celkového ročního obratu ICT firem, pak Sdružení pro informační a telekomunikační technologie – ICT Unie, která vznikla spojením APVTS a SPISu, počítá se sumou okolo 212 miliard Kč! A to v oblasti ICT u nás existují i další asociace. Asi bychom se mohli dopočítat bez problémů přes 300 miliard Kč. To je více než automobilový průmysl. K tomu je třeba připomenout odvod daně a platby státu za sociální a zdravotní pojištění. A samozřejmě i počet zaměstnanců v úrovni jistě vyšší než 100 tisíc.

V této době jsme však svědky poklesu naší země v atraktivnosti pro umístění služeb s vysokou přidanou hodnotou (tzv. GSL Index) na 32. místo v minulém roce v porovnání se čtvrtým místem v roce 2004. Důvodů je více. Přes růst nákladů vyvolaných zhodnocováním české měny a růstem cen a mezd až po snižování kvalifikační přitažlivosti a úrovně podnikatelského prostředí. Jinými slovy, komparativní výhoda České republiky založená na slabé měně a nízkých nákladech již vyprchala, a nechce-li pokračovat v dalším sestupu, je nutné nalézt způsoby, jak „zvýšit index“ kvalifikované a dostupné pracovní síly a podnikatelského prostředí. ICT Unie se proto rozhodla, že vypracuje Strategii ICT průmyslu z pohledu ICT firem. Podstatou bude definice bariér, které snižují atraktivnost průmyslu informačních a komunikačních technologií v České republice a samozřejmě i návrhy na jejich odstranění.

Je nutné se myšlenkou etablování ICT průmyslu v ČR vážně zabývat. Jde jen o to, kde nalézt společnou platformu, jak ji organizovat a vést – tak, aby všechny zainteresované subjekty táhly v jistých klíčových věcech za jeden provaz. Jak se shodnout. A hlavně aby taková činnost měla smysl a efekt.

Družicová televize Magio už i na Lomnickém štítě

Digitální družicová televize Magio od společnosti T-Com je na Slovensku dostupná opravdu pro každého. To dokazuje i unikátní instalace v nejvýše položeném apartmánu a kavárně ve střední Evropě na vrcholu Lomnického štítu.

Kavárna Dedo, kterou provozují Tatranské lanové dráhy, leží v nadmořské 2634 metrů a patří mezi nejatraktivnější místa Vysokých Tater. Návštěvníkům je nyní kromě nádherného výhledu k dispozici i digitální televize Magio, díky které lze sledovat předpověď počasí, aktuální zpravodajství nebo zajímavý sportovní přenos i při posezení na vrcholku Lomnického štítu. V případě potřeby lze využívat oblíbené funkce Magio jako pozastavení, přetočení nebo nahrávání programu. Zavedení služby Magio i v této těžko dostupné lokalitě je možné pouze díky nejmodernější technologii DVB-S2, kterou Magio Sat využívá.

Kmotrem nejvýše položené digitální televize na Slovensku se stal Ivan Bella, první slovenský kosmonaut a velký fanoušek moderních technologií. „S T-Comom som spolupracoval už na minuloročnej kampani s motívom štartu raketoplánu, a tak som s radosťou prijal pozvanie odštartovať digitálnu satelitnú televíziu Magio na najvyššie položenom mieste na Slovensku a v strednej Európe. Myslím si, že takáto inštalácia len dokazuje, že výhody digitálnej televízie si už dnes možno užívať aj na kedysi nepredstaviteľných miestach ako sú napríklad chaty v horách,“ uvedl Bella.

SES ASTRA opět rozšiřuje svůj dosah v Evropě

Společnost SES ASTRA z holdingu SES oznámila, že opět výrazně zvýšila svůj dosah a také počet domácností využívajících služeb digitální televize včetně HDTV, které jsou zajišťované prostřednictvím družic ASTRA. SES ASTRA v současnosti zajišťuje televizní vysílání pro 125 miliónů domácností v celé Evropě i severní části Afriky, tedy o 3 miliony více než před rokem. Poprvé v historii využívá v Evropě příjem přes satelit více domácností než kabelové připojení (77 mil. satelitních domácností, 71 mil. kabelových domácností). Infrastrukturu pro zemské vysílání využívá 86,5 mil. domácností; nicméně pouze necelá polovina z nich (48 %) má k dispozici digitální služby.

Míra digitalizace satelitního vysílání již dosáhla 92 %, tj. digitální služby má k dispozici 71 miliónů z celkem 77 miliónů domácností se družicovým příjmem. Kabelové vysílání stále vykazuje nejnižší míru digitalizace, neboť digitalizací prošla pouze třetina, tedy 34 % (tj. 24 miliónů) z celkového počtu 71 miliónů domácností s kabelovou přípojkou. Služby IPTV jsou digitální již z principu (100 % digitální platforma) a jsou poskytovány devíti milionům domácností v rámci celé Evropy.

Pokud jde o televizi ve vysokém rozlišení (HDTV), ASTRA registruje přibližně 6 milionů HD domácností a v současnosti vysílá 114 kanálů v HD kvalitě. Za úspěchem vysílání HD stojí vysoký počet HD obrazovek prodávaných na trzích celé Evropy. Od počátku HD v roce 2005 se prodalo 125 miliónů televizorů s označením HD Ready. Očekává se, že v roce 2013 bude odhadem 55 miliónů domácností vybaveno televizním přijímačem typu HD Ready a zároveň přijímačem schopným zprostředkovat signál v kvalitě HD. Předpokládá se, že satelitní vysílání bude i nadále nejvýznamnější platformou pro přenos HD kanálů.

Uváděné hodnoty vyplývají z posledního průzkumu SES ASTRA Satellite Monitor, zpracovaného ve 29 zemích na území Evropy a severní Afriky. Sběr dat vychází z bezmála 70 tisíc telefonických a osobních pohovorů. Metodologii průzkumu a dosažené výsledky kontrolují nezávislé ústavy, přičemž jeho výsledky akceptují regulační orgány coby objektivní ukazatele trhu.

FCC zveřejnila širokopásmový plán

Americký regulační úřad FCC (Federal Communications Commision) formálně zveřejnil a předložil Kongresu návrh národního širokopásmového plánu (National Broadband Plan), ve kterém požaduje kmitočtové spektrum pro mobilní širokopásmový přístup, aby bylo možné rozšířit vysokorychlostní internet po celé zemi.

Během posledních několika týdnů bylo mnoho aspektů 360stránkového dokumentu diskutováno s předsedou FCC Juliusem Genachowski, jak se Komise snažila odhadnout reakce na své návrhy, z nichž některé byly požadovány a financovány Kongresem. Podle pracovníků FCC je Plán finančně nezávislý, založený na příjmech z aukcí na kmitočtové spektrum.

Blair Levin, dříve analytik Stifel Nicolaus a člen představenstva FCC, který jako předseda vedl pracovní skupinu komise pro širokopásmový přístup, oznámil komisařům, že plán není úplný. „Tento plán je a vždy bude beta verzí“ uvedl, ale dodal „toto hodnocení ovšem není omluvou pro nečinnost.“ Komise pracovala na plánu rok, během něhož se konaly různé workshopy a zapracovávaly připomínky ze strany průmyslových organizací, nezávislých expertů i jednotlivých občanů. Ústředním bodem Plánu je v průběhu následujících deseti let uvolnit pro mobilní širokopásmový přístup až 500 MHz kmitočtového spektra. Z toho asi 300 MHz v pásmu mezi 225 MHz až 3,7 GHz by mělo být dostupné během pěti let. FCC neustále zdůrazňuje důležitost přidělení dalšího kmitočtového spektra pro rádiové služby.

Pokud USA nebude tuto situaci urychleně řešit, může nedostatek mobilního širokopásmového přístupu vést k vyšším cenám, horší kvalitě služeb, neschopnosti USA čelit mezinárodní konkurenci, poklesu požadavků a brzdění inovací, prohlašuje se v plánu. Plán rovněž argumentuje, že je třeba zjistit, kde v sítí jsou potenciální úzká hrdla, která omezují přenosovou rychlost, což zahrnuje páteřní i koncové aplikace.

FCC tvrdí, že klíčovým prvkem je uvolnění kmitočtového spektra o šířce 120 MHz, které bylo přiděleny poskytovatelům televizního vysílání. Podle plánu by to měla být dobrovolná výměna – jejich kmitočtů za sdílení výsledných tržeb z aukce, ovšem aukci musí povolit Kongres. „Dobrovolné tržně založené přerozdělení bude realizováno způsobem, který bude mít omezený dlouhodobý vliv na zákazníky, obchodní modely TV vysílání a veřejný zájem, zahrnující cíle FCC s ohledem na konkurenci, rozmanitost a místní zvláštnosti,“ prohlašuje se v plánu. „Kromě toho podstatné výhody z většího rozšíření a vyšší výkonnosti širokopásmových služeb budou převažovat nad jakýmkoliv negativním vlivem přerozdělení kmitočtového spektra poskytovatelů TV vysílání.“

FCC však akceptuje i možné alternativy. Pokud neobdrží oprávnění takovou aukci zrealizovat, nebo pokud aukce nenabídne dostatek kmitočtového spektra, požaduje se, aby FCC hledala další možnosti zahrnující přechod na buňkovou architekturu, ať už se jedná o přechod na dobrovolném nebo nedobrovolném základě.

Není překvapující, že Wireless Association – CTIA – (původně Cellular Telephone Industries Association) prohlašuje, že je „extrémně potěšena“, protože Plán vyžaduje více kmitočtového spektra pro mobilní operátory. Naopak Národní asociace poskytovatelů televizního vysílání National Association of Broadcasters, NBA) je „potěšena“ o dost méně. „Zabývaly jsme se těmito otázkami, ale mnoho navrhovaných aspektů Plánu nelze být ve skutečnosti realizovat na základě dobrovolnosti, jak se slibuje,“ tvrdí se prohlášení NAB. „Kromě toho národní vysílání je volná všudypřítomná služba a my se postavíme proti jakýmkoliv pokusům uvalit další zatěžující poplatky za nové spektrum na poskytovatele vysílání.

Podle FCC může být kmitočtové spektrum pro mobilní širokopásmový přístup získáno z pásem přidělených pro mobilní družicové služby nebo pásma AWS (Advanced Wireless Services – v pásmu 1,7 GHz tj. 1710-1755 MHz a v pásmu 2,1 GHz tj. 2110-2155 MHz) a WCS (Wireless Communications Service – v pásmu 2,3 GHz o šířce 30 MHz 2305-2320/2345-2360 MHz)

Další důležitou částí Plánu FCC je vybudování národní, širokopásmové rádiové sítě pro civilní ochranu, což je odpovědí na komunikační problémy během teroristických útoků a hurikánu Katrina. FCC plánuje opětovnou aukci bloku D (národní licence) v pásmu 700 MHz (10 MHz – 758-763 / 788-793 MHz) a po Kongresu požaduje na výstavbu takové sítě částku 12 až 16 miliard dolarů na příští deset let.

Komerční licence bloku D budou používat národně standardizované rádiové rozhraní, není rozhodnuto jaké, ale pravděpodobně LTE. Podle FCC je vhodné autorizovat stav pro místní i federálních uživatele civilní ochrany, což se týká oprávnění roamingu a prioritního přístupu k širokopásmovým službám prostřednictvím komerčních sítí, včetně finanční kompenzace. Licence na kmitočty bloku D musí rovněž zahrnovat vývoj a nabídku zařízení, která pracují na kmitočtech bloku D i kmitočtech sousedních blocích, určených pro civilní ochranu. Licence bloku D mají být subjektem komerčně rozumných požadavků na výstavbu. Komise bude také zvažovat, zda stimulovat dalšího využití licencí bloku D pro venkovské oblasti a pro agentury civilní ochrany (např. FEMA).

Komisař FCC Robert McDowell, jeden ze dvou republikánských členů, práci pracovní skupiny pro širokopásmový přístup pochválil. „Dneškem začíná dlouhý proces bez konce,“ uvedl McDowell. Dále ovšem poznamenal, že některé aspekty plánu se mu zdají znepokojující. To se týká zejména nápadu, že širokopásmový přístup bude překlasifikován na telekomunikační službu, což bude FCC poskytovat větší pravomoc pro regulaci kabelových a rádiových sítí. Rovněž uvedl, že opatření síťové neutrality – což není konkrétně zmíněno v plánu, a kterou vidí jako nadbytečnou – vrhá na tyto aktivity stín.

Genachowski uvedl, že „cíle Komise jsou vysoké a že plán klade na FCC „obrovskou odpovědnost“ a dodal, „musíme jednat a budeme jednat s naléhavostí, která odpovídá dané situaci.“

Nokia Siemens Networks slibuje televizi na jakékoliv obrazovce, na požádání

Londýn, 23. března 2010 – Společnost Nokia Siemens Networks představila na IPTV World Forum, konaném v Londýně 23.–25. března novou softwarovou platformu, která přináší mnoho zajímavých možností a nových funkcí. Tato nová softwarová platforma umožňuje lidem volně sledovat TV na různých typech zařízeních. Operátorům to dovoluje poskytovat na požádání živé vysílání i pořady z filmové databáze do mobilních telefonů, stolních počítačů připojených k internetu nebo televizním přijímačů v rámci zemského i družicového vysílání. Kromě toho nabízí otevřenou platformu pro vytváření nových aplikací a poskytuje vzdálené nahrávání, přetáčení, posílání zpráv od operátorů k uživatelům, rychlejší přepínání kanálů a vyšší stabilitu obrazu IPTV. Funkce přetáčení (catch-up) umožňuje, aby již odvysílaný obsah byl automaticky dostupný pro další zhlédnutí. Předávání zpráv od operátora k uživatelům zahrnuje odesílání relevantních provozních i marketingových zpráv ke všem nebo vymezené skupině uživatelů z vlastní zákaznické databáze.

Tato nová platforma umožňuje uživatelům užívat audiovizuální obsah a ovládat ho stejným způsobem doma i na cestách,“ řekl Brook Langdon, vedoucí oddělení pro řešení medií a zábavy Nokia Siemens Networks. „Nabídkou kvalitního audiovizuálního obsahu na různých zařízeních, prostřednictvím různých sítí a poskytování otevřeného prostředí pro vývoj aplikací, osvobozujeme operátory z područí vývojářů bez nutnosti omezovat se pouze na jednoho dodavatele a rozlišování svých služeb.

Podpora stejného uživatelského prostředí na různých zařízeních a sítích je pro uživatele velmi zajímavá, protože obecně zjednodušuje ovládání. Poskytování obsahu tímto způsobem může být pro operátory složité a provozně nákladné. Tato nová platforma tyto problémy řeší podporou různých prostředí z jednoho řídicího bodu, založeného na DVB-IPTV a specifikacích OPEN IPTV pro řízení základních profilů.

Platforma podporuje několik typů nahrávání, zahrnující řízení ze strany uživatele i operátora, které poskytují dostatečnou flexibilitu pro obchodní modely a efektivní navigaci v obsahu. To umožňuje např. sledování pořadu na jednom kanálu, zatímco pořad na druhém kanálu je nahráván pro pozdější zhlédnutí.

Nová softwarová platforma je součástí koncového řešení, které bude operátorům umožňovat rychlé zavádění moderních TV služeb.

Novinka LG pro hudební nadšence

Společnost LG Electronics uvedla na český trh nový mobilní telefon GM205, který je určen pro mladé a potěší zejména milovníky hudby. Přistroj je totiž vybaven 2.1 reproduktory se subwooferem a v balení lze nalézt rovněž kvalitní stereofonní náhlavní soupravu. Novinka také nabízí široké spektrum funkcí za velmi příznivou cenu.

Produkty LG si získaly pozornost mimo jiné originálním vytříbeným designem a ani model GM205 není výjimkou. V jeho výbavě lze nalézt např. kvalitní hudební přehrávač s pokročilým nastavením a především výstup na 3,5mm jack, což je pro hudební fanoušky jistě lákavá nabídka.

Přístroj nabídne také fotoaparát s rozlišením 2MPx, komunikaci s okolím realizuje technologie Bluetooth nebo USB kabel, který je součástí balení. Hudební soubory či fotografie lze ukládat na přiloženou 2GB microSD kartu. Telefon je vybaven Li-Ion akumulátorem s kapacitou 950 mAh, jenž zaručuje dlouhou výdrž (až 300 hodin v pohotovostním režimu, popř. až tři hodiny volání).

Sharp vyvinul 3D dotykovou LCD obrazovku

Společnost Sharp vyvinula 3D dotykové LCD displeje, která umožňují sledování 3D obsahu bez potřeby speciálních brýlí. Tato technologie je ideální pro mobilní zařízení jako jsou digitální kamery nebo mobilní telefony. 3D LCD obrazovka využívá k zobrazení 3D obsahu systém paralaxní bariéry, která má řadu vertikálních výřezů a je začleněná do normální LCD obrazovky pro řízení cesty světla. Paralaxní bariéra zdroj světla rozděluje vpravo a vlevo a vytváří tak pomyslné dvě obrazovky v jedné, což vyvolává dojem hloubky. V provedení pro mobilní telefony mají mít 3D dotykové displeje úhlopříčku 3,4 palce při rozlišení 480×854 pixelů (FWVGA). V porovnání s modely z roku 2001 je úroveň jasu dvojnásobná, tj. 500 cd/m2 a kontrast desetinásobný, tj. 1:1000.

Kvalita sledování je zajištěna dosahováním vysokého jasu a nízkého přeslechu, díky pokroku technologie CG-Silicon a optimalizaci paralaxní bariéry. Vylepšení technologie CG-Silicon umožňuje průchod více světla a zdvojnásobuje jas (až 500 cd/m2). Navíc optimalizace paralaxní bariéry zvyšuje efektivitu světla, čímž se snižuje přeslech. Tloušťka LCD modulu je téměř stejná jako u běžných 2D displejů i když je to dotykový displej. Mimoto Sharp vyvinul i nedotykové 3D LCD displeje. Zahájení masové výroby se předpokládá do konce roku 2010.

Skylink dosáhl hranice miliónu aktivních karet

Společnosti TradeTec a Towercom, které provozují družicovou platformu Skylink v České republice a na Slovensku, oznámily dosažení hranice 1 miliónu aktivních karet. Aktivace miliónté uživatelské karty byla provedena 6. dubna 2010 v podvečerních hodinách.

Televizní programy nabídky Skylink jsou pro české a slovenské uživatele dostupné prostřednictvím družic Astra na pozicích 23,5°E a 19,2°E, přičemž družicový signál zcela pokrývá území obou států.

Počet uživatelů a popularita platformy Skylink roste zejména v posledních dvou letech, čímž významnou měrou přispívá k úspěšnému přechodu na digitální vysílání. V České republice je nyní 715 tisíc aktivních karet a na Slovensko 285 tisíc. V obou zemích je to rovněž nejvyužívanější družicová služba, což je v konkurenci UPC Direct, Digi TV a CS Link jistě významný počin. K tomu určitě přispívá kvalita a rozsah nabízených služeb a neustále rostoucí nabídka programů ve formátu HD, protože téměř každá čtvrtá aktivní karta (24 %) umožňuje příjem televizních kanálů v tomto formátu.

PROFiber: Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Ve dnech 18.–19. března 2010 se v Brně uskutečnil 5. ročník semináře Sítě FTTx v roce 2010. Zájem o novinky a trendy v oblasti výstavby a servisu optických přístupových sítí založených na řešení Fibre-To-The-x byl vysoký. Seminář navštívilo celkem 218 účastníků. V duchu hlavního motta se hlavním tématem pro tento rok se staly sítě založené na řešení Fibre-To-The-Home a s nimi související činnosti, produkty a aktivity. Akci uspořádala společnost PROFiber Networking s.r.o. společně s dalšími partnery z oboru. Letošní ročník se konal poprvé pod záštitou Akademie vláknové optiky a optických komunikací. V rámci semináře se již tradičně konalo Mistrovství světa v mikrotrubičkování, soutěž a praktická ukázka v zafukování svazků vláken.

Během prvního dne měli účastníci možnost vyslechnout téměř dvacet přednášek. Posluchači se tak mohli dozvědět informace o nových technologiích, jako jsou přístupové sítě WDM-PON na bázi vlnových multiplexů, nebo RFoG (RF over Glass) nebo standard 10GEPON. Na semináři byla představena nová svářečka optických vláken Furukawa FITEL S178A se zvýšenou odolností proti vodě, prachu, pádům a rázům. Z oblasti měřicí techniky byl představen nový standard ITU-T Y.156 SAM, který obsahuje metodologii pro testování a ověřování produktů Ethernet a realizaci SLA pro služby Ethernet. Standard je implementovaný to testerů EXFO jako nová funkce nazvaná EtherSAM. Příspěvky informovaly nejen o novinkách, ale o i zkušenostech z  již realizovaných projektů. Součástí semináře byla výstavka produktů. Zájemci si tak mohli jednotlivé technologie vyzkoušet a přesvědčit se o jejich přednostech a kvalitách. Druhý den semináře byl pak věnován praktických ukázkám z oblasti provozu a měření optických sítí, sítí Ethernet a služeb TriplePlay.

Další ročník semináře Sítě FTTx v roce 2011 se uskuteční ve dnech 10.–11. března 2011. Více informací na www.profiber.cz

Dell a Telefonica uzavřely dohodu o rozvoji mobilních produktů a služeb

Společnosti Dell a Telefonica ve společném prohlášení uvádí, že se aliance zaměřuje na tři oblasti: poskytnout zákazníkům řešení dle volby, které si sami nejvíce cení; dodat co možná nejdříve řešení nové generace; obohacovat digitální praxi zákazníků a pilotovat informační a komunikační technologie na trhu. Dell dodává, že „aliance s Telefonikou je součástí zaměření společnosti Dell na vývoj inteligentních mobilních produktů a služeb prostřednictvím vztahů s  předními operátory, zvyšující jejich přidanou hodnotu.

Tato dohoda díky působnosti Telefoniky v Evropě a Latinské Americe, s globální uživatelskou základnou převyšující 200 milionů připojení, značně rozšiřuje podíl společnosti Dell na bázi stávajících operátorů. Dell potvrdil svůj vstup do prostoru chytrých telefonů již v listopadu minulého roku obchodním jednáním s China Mobile a americkým Móvil Claro v Brazílii o zařízení Mini 3 a následně i s provozovatelem AT&T. V současnosti nabízí Dell chytré telefony na bázi software Android od  Google.

Dell není prvním výrobcem počítačů, který na trh inteligentních telefonů vstupuje. Společnost Acer představila svůj první chytrý telefon v únoru loňského roku, a na trhu jsou již zastoupena jména jako Toshiba a Lenovo. Dohoda s Telefonikou zřejmě bude vedle chytrých telefonů obsahovat podporu i pro tablety a netbooky.

Telefonica se v Latinské Americe představí pod značkou na Movistar

Společnost Telefonica údajně začíná s procesem rebrandingu svých latinskoamerických sítí pod hlavičku Movistar, tedy značku používanou na svém domovském trhu ve Španělsku. Podle zprávy Europa Press, který cituje zdroje z trhu, započal proces rebrandingu sítí Latinské Ameriky v Chile, která jako první jednotka této společnosti v regionu změnila komerční značku Telefónica za Movistar v říjnu 2009. Stejná změna pro další jihoamerické trhy je plánována od 1. května. Po dokončení rebrandingu budou tedy všechny mobilní a pevné sítě společnosti Telefónica ve Španělsku a Latinské Americe používat značku Movistar. Původní značka tam však nekončí a značka Telefonica O2 se bude i nadále používat v evropských zemích. Tak či onak bude společnost nadále používat název Telefonica pro institucionální účely.

Změna komerční značky je chápána jako součást nového tříletého strategického programu Telefoniky známého pod názvem „bravo!“, který představil předseda skupiny César Alierta začátkem března. V rámci programu cílí Telefonica  v průběhu příštích čtyř let k ovládnutí alespoň 30 % na trhu kde působí, s předpokladem ročního růstu produktů a služeb mezi 1 až 4 %.

Dial Telecom koupil od společnosti Master Internet divizi velkoprodeje

Praha, 22. dubna 2010 – Dial Telecom, přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, dokončil odkup divize velkoprodeje telekomunikačních služeb od společnosti Master Internet, s.r.o. Akvizici již oficiálně stvrdil i Krajský soud v Brně zápisem do obchodního rejstříku. Touto transakcí Dial Telecom získal atraktivní klienty z oblasti velkoprodeje telekomunikačních služeb.

Společnost Master Internet prodejem získala prostředky k posílení své pozice v oblasti datových center a hostingových služeb. „Velkoprodej telekomunikačních služeb již nesplňoval naše očekávání. Chceme se dále soustředit na náš hlavní obchodní záměr, což je serverhosting – pronájem technologií a kolokačního prostoru. Již v průběhu tohoto roku budeme rozšiřovat prostory našich datových center,“ komentuje prodej odštěpného závodu Filip Špaček, provozní ředitel Master Internet, s.r.o.

Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. března 2010 byl prodán Master Internet, s.r.o., odštěpný závod se sídlem v Brně, společnosti Dial Telecom, a.s. K zápisu do obchodního rejstříku došlo ke dni 9. dubna 2010.

„Dial Telecom touto transakcí získal atraktivní klienty, kterým nabídne výhody jedné z největších optických sítí ve střední Evropě,“ vysvětluje Tomáš Strašák, člen představenstva Dial Telecom, a.s.

Dial Telecom poskytuje hlasové, datové a internetové služby s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní optické sítě. Velkoobchodně poskytuje trvalé připojení k internetu, virtuální zabezpečené privátní sítě, virtuálního hlasového operátora, nejrůznější typy pronájmů optických vláken, hlasová spojení prostřednictvím IP protokolů, telefonní čísla, jejich přenositelnost a řadu dalších služeb,“ dodává Tomáš Strašák.

Kromě zmíněné transakce se obě společnosti dohodly na dlouhodobé spolupráci v obou segmentech telekomunikačních služeb.

Autor článku: Boris Šimák, Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2010-02.

Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z námi pořádaných kurzů a školení. Zahájíme základy přenosu digitálních signálů, následovat budou digitální účastnické přípojky, optické sítě, bezdrátové sítě, IP telefonie a další. Věříme, že články poslouží k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako pozvánka k některému z kurzů nabízených katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme) nebo pod značkou Trainingpoint (http://www.trainingpoint.cz).

Více v časopise…

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2010-02.

Při zpracování digitálních obrazových dat můžeme pracovat s různými formáty. Můžeme použít data nekomprimovaná, data zpracovaná metodou bezeztrátové komprese nebo data zpracovaná metodou ztrátové komprese. Například pro uložení nekomprimovaného digitálního obrazu v 24bitovém jasovém rozsahu neboli 3 bajty na pixel s rozlišením 2048 x 1536 pixelů (což je běžné např. u digitálních fotografií) potřebujeme přibližně 9 MB paměťového prostoru (3 x 2048 x 1536 = 9 437 184 B), a to ještě neuvažujeme hlavičku záznamu. Tento způsob záznamu dat reprezentuje např. formát BMP. Vidíme, že takto potřebujeme pro uložení velkou kapacitu paměti.

Více v časopise…

Autor článku: Petr Beneš , Telekomunikace 2010-02.

Nokia Siemens Networks (NSN) je přední světový poskytovatel technologií pro telekomunikační služby. S čerstvě jmenovaným Country Directorem pro ČR Alešem Voženílkem, absolventem ČVUT a Shefield Hallam University ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, jsme si při příležitosti jeho jmenování povídali o trendech v telekomunikačních sítích nové generace.

Více v časopise…

Autor článku: Eduard Eck, Telekomunikace 2010-02.

První nasazení UMTS před několika lety přineslo operátorům a jejich zákazníkům určité zklamání. Byl standard špatný? Okolnosti nepříznivé? Očekávání nereálná? Může být zajímavé vrátit se do historie a podívat se, v čem je dnešní UMTS jiné než heroické pokusy ze začátku dekády.

Více v časopise…

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2010-02.

Článek je volným zpracováním příspěvku autora Huib Ekkelenkampa z Nizozemí, předneseného na 48. kongresu FITCE v Praze v září 2009. Tato prezentace získala jedno ze tří ocenění a to v kategorii nejlepšího příspěvku kongresu.

Více v časopise…