2007 – 06

RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisů Telekomunikace a Sdělovací technika

Povalí se IPTV over-the-top?

Zatímco většina diváků, kteří dnes sledují on-line video, tak činí na osobním počítači, rozhodující destinací většiny tohoto obsahu bude v nedaleké budoucnosti televizní přijímač. Výrobci hardwaru z oblasti herních zařízení, media-adaptérů a set-top boxů již pracují na vývoji řešení, která umožňují přenos video-obsahu z veřejného Internetu na náš televizor.

Největší výzvou pro poskytovatele on-line videa, označovaného také over-the-top TV, je tedy vybudovat nezbytné mosty k TV přijímačům. V příštích několika letech řešení od firem, jako jsou Apple, Netgear a Sony, pomohou překlenout tuto propast a usnadní stahování a sledování videa „a la carte“. To však neznamená, že tento přechod bude jednoduchý. Po určitou dobu budou přetrvávat některé nepříznivé jevy, jako jsou problémy s kvalitou a se stanovením ceny obsahu i technické překážky.

Nevzdávají se ani telekomunikační operátoři a do boje o zákazníka přispívají snahou přivést zpětný kanál k TV zařízením (např. IPTV) a umožnit zákazníkům vstoupit do světa internetu i bez nutnosti zapnout PC. Tím zákazník získá možnost např. surfování, chatování, zkrátka možnost být on-line a komunikovat např. přes set-top box.

V nedávných průzkumech provedených mezi uživateli Internetu 12 % dotázaných odpovědělo, že získali nějakou formu video-obsahu z Internetu. Velká většina z nich (71 %) sledovala toto video na svém PC, zatímco 16 % jej sledovalo na televizoru z vypáleného DVD. Dalších 8 % sledovalo video pomocí přehrávací mechaniky herního zařízení (konzole). Zdá se přitom, že ze všech spotřebních přehrávacích platforem TV obsahu budou mít hrací video-konzole největší podíl na zvyšování výnosů z přenosu videa veřejným Internetem. Mezi důvody patří jejich blízkost televiznímu přijímači, velká kapacita pevného disku a velké rozšíření on-line služeb mezi hráči TV her.

Proč neobejít operátory kabelových sítí a neposílat obsah přímo ke spotřebiteli-divákovi prostřednictvím Internetu? Nezáleží na tom, zda vyděláváte peníze z reklamy nebo přímo od diváka. On-line video šířené over-the-top přinese navíc zcela nové paradigma v oblasti lokální reklamy. Produkční firmy nabídnou výrobu a distribuci video-inzerce pro malé a střední firmy za ceny podstatně menší než tradiční reklamní agentury. V oblasti video-obsahu se tak objeví stejný efekt jako v případě Zlatých stránek – je tam konkurence, musím tam být také. Tato video-inzerce pro malé a střední podniky může navíc kombinovat tradiční přednosti přímého marketingu, cílené možnosti Internetu a emocionální a dramatické nástroje televize.

Nezní to báječně? Vždyť tyto internetové služby přenášené „over the top“ přinesou podle odhadů v roce 2012 celosvětové výnosy ve výši 1,5 miliardy USD. Otázkou zůstává, zda výrobci obsahu a především sítě budou schopni dopravit obsah přímo do televizních přijímačů.

Hlavní telekomunikační operátoři již zahájili výstavbu sítí FTTx (Fiber To The x), kde za proměnnou x můžeme dosadit: do sídlišť, domů, bytů. V Japonsku překročí počet přípojek FTTH počet připojení DSL již v letošním roce. Nasazení optické infrastruktury je totiž lacinější než klasické metalické kabely a pro další rozvoj infrastruktury je důležitá šířka pásma – optické vlákno je jedinečným prostředkem.

Vlákno až do domu (FTTH) nabízí i další možnosti. Zatímco současné metalické sítě mohou zabezpečit jednu, popř. dvě služby od jednoho operátora, šířka pásma optického vlákna je schopna zabezpečit vícenásobné služby „multiple play“ od více operátorů. Optické vlákno je tak schopno současně zajistit videotelefonní služby, interaktivní TV, rozličné informační služby, HDTV, služby zdravotní péče apod. Optické vlákno umožňuje realizovat „otevřenou síť“, kdy je zajištěna zdravá konkurence mezi jednotlivými operátory. V principu každý se může stát poskytovatelem takových služeb. Jejich nabídka se začíná objevovat i v ČR a existuje již i několik desítek tisíc potenciálních zákazníků.

Požadavky na přenos informací stále porostou, předpokládá se roční růst 60–80 %. Zatímco v současné době se požaduje konektivita cca 10 Mb/s (dva IPTV kanály a vysokorychlostní Internet 2 Mb/s), v blízké budoucnosti se požadavky na objem přenesených dat řádově zvětší. Vždyť jen tři kanály HDTV (IP) si vyžádají celkem 60 Mb/s a vysokorychlostní Internet „spolkne“ dalších 40 Mb/s, celkem tedy 100 Mb/s. S rostoucí nabídkou služeb se pak bude snižovat i jejich cena.

Nesmíme však zapomenout, že kromě omezené šířky pásma, která má dnes vliv na kvalitu obrazu, existují i další významné překážky rozvoje TV služeb přenášených na Internetu „over the top“. Patří k nim již zmíněný nedostatek zařízení, která jsou schopna připojit televizor k Internetu, chybějící obchodní modely a svízelná orientace v nepřeberné nabídce tisícovek video-titulů dostupných na Internetu, kterou dosud používané dálkové TV ovládání není schopno zajistit. Rozhodujícím stimulem pro další rozvoj služeb over-the-top a významným prostorem pro inovace se tak stanou elektronický průvodce programy EPG (Electronic Program Guide) a jeho uživatelská rozhraní.

Cisco – hospodářské výsledky a vstup do nové éry sítí

Společnost Cisco Systems ohlásila hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok 2007, uzavřený k 28. červenci 2007.

Podle generálního ředitele Johna Chamberse zažilo Cisco další rekordní čtvrtletí se skvělými výsledky všech divizí. Výkony společnosti se opět opírají o vyvážené portfolio produktů, služeb, regionů i zákaznických segmentů, a také o schopnost zachytit a využít klíčové posuny na trzích.

Chambers věří, že v následujícím fiskálním roce Cisco vstoupí do nové éry počítačových sítí, kterou definujeme jako druhou fázi internetu a označujeme jako Web 2.0. Očekává se, že hnacím motorem budou technologie podporující spolupráci uživatelů, pro vytváření nových typů webových komunit a nových hostovaných služeb Web 2.0. Technologie pro spolupráci již přetvořily téměř každou oblast našeho podnikání a vytvořily potenciál pro výrazný růst produktivity a efektivity. Tato nová éra internetu se stane tržním trendem se stále rostoucím vlivem.

Z hospodářských výsledků Cisco Systems:

  • Čistý prodej za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2007 dosáhl 9,4 mld. USD, což je ve srovnání s 8,0 mld. za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2006 nárůst o 18,1 procenta.
  • Čistý příjem za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2007 podle pravidel GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dosáhl 1,9 mld. USD (0,31 USD na akcii), což je ve srovnání s 1,5 mld. USD (0,25 USD na akci) za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2006 nárůst o 25,0 (24,0) procent.
  • Čistý příjem za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2007 nepočítaný podle GAAP dosáhl 2,3 mld. USD (0,36 USD na akcii), což je ve srovnání s 1,9 mld. USD (0,30 USD na akcii) za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2006 nárůst o 21,2 (20,0) procenta.
  • Čistý prodej za fiskální rok 2007 dosáhl 34,9 mld. USD, což je ve srovnání s 28,5 mld. USD za fiskální rok 2006 nárůst o 22,6 procenta.
  • Čistý příjem za fiskální rok 2007 podle GAAP dosáhl 7,3 mld. USD (1,17 USD na akcii), což je ve srovnání s 5,6 mld. USD (0,89 USD na akcii) za fiskální rok 2006 nárůst o 31,4 (31,5) procenta.
  • Čistý příjem za fiskální rok 2007 nepočítaný podle GAAP dosáhl 8,4 mld. USD (1,34 USD na akcii), což je ve srovnání s 6,9 mld. USD (1,10 USD na akcii) za fiskální rok 2006 nárůst o 21,6 (21,8) procenta.

CZ.NIC přináší přesný čas do českých počítačů

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, spustilo otevřený a veřejně využitelný NTP (Network Time Protocol) server úrovně „stratum 1“. Pomocí NTP serveru provozovaného sdružením CZ.NIC si může kdokoliv ve svém počítači připojeném k internetu přesně seřídit systémový čas.

Časový server provozovaný sdružením CZ.NIC má v hierarchii NTP serverů úroveň „stratum 1“, což znamená, že je přímo připojen ke zdroji přesného časového signálu – v případě NTP serveru sdružení CZ.NIC jde o GPS Trimble Acutime Gold. Synchronizace systémového času počítače s časovým serverem vyžaduje pouze jednoduché nastavení a připojení k internetu. Stručný návod k nastavení synchronizace času s NTP serverem sdružení CZ.NIC u počítačů s operačními systémy Windows, Linux a Mac OS X je k dispozici na webu sdružení.

„Po celém světě existuje mnoho časových serverů různé úrovně přesnosti a řadu z nich je možné využívat i u nás. Při synchronizaci přesného času v počítači ovšem hraje roli způsob připojení a parametry sítě mezi zdrojem přesného času a klientským počítačem. Proto jsme spustili otevřený stratum 1 NTP server, který je připojen do českého internetu prostřednictvím peeringového centra NIX.CZ a garantuje tedy rychlou odezvu do většiny českých sítí,“ vysvětlil Ondřej Surý, technický ředitel sdružení CZ.NIC.

Technické řešení NTP serveru sdružení CZ.NIC se skládá z GPS přijímače Trimble Acutime Gold, který je zdrojem velmi přesného časového signálu, a serveru na platformě i386 připojeného k internetu, vybaveného operačním systémem FreeBSD 6.2 a softwarem NTPD 4.2. Na přípravě NTP serveru spolupracoval CZ.NIC se sdružením CESNET, které provozuje NTP servery s úrovní stratum 1 již od roku 2001. Veřejné NTP servery sdružení CESNET ovšem poskytují časovou informaci především pro sekundární časové servery, které samy poskytují čas dalším počítačům.

„Spolupráce se sdružením CZ.NIC je pro nás příjemnou možností jak využít své znalosti a zkušenosti ve prospěch široké internetové komunity. Věřím, že i v budoucnu najdeme další příležitosti spolupráce na projektech, které nabídnou uživatelům českého internetu nové služby,“ řekl Vladimír Smotlacha, výzkumný pracovník sdružení CESNET.

Mezi dlouhodobé úkoly sdružení CZ.NIC patří i rozvoj internetu a jeho využití v České republice. Spuštění otevřeného časového serveru úrovně stratum 1 je jedním z rozvojových projektů, kterým se chce věnovat po zavedení nového registračního systému pro doménu CZ.

Změny v organizační struktuře IT společností

Struktura IT společností se mění. Končí období klasických profesních oddělení – v mnoha významných IT společnostech už neexistují oddělení programátorů, testerů, dokumentaristů či projektových manažerů. Zachování individuálního přístupu ke klientům spolu s dynamicky rostoucím množstvím projektů je přivedlo ke vzniku takzvaných „zákaznických týmů“.

Například v rámci společnosti Logos figuruje sedm zákaznických týmů, jejichž specializace je dána zákazníky, které mají ve svém portfoliu. Portfolio zákazníků se sestavuje s ohledem na obor působnosti klientů, jejich velikost a vnitřní procesy, aktuální potřeby a podobnosti nákupních procesů. V čele stojí manažer zákaznického týmu se svým zástupcem. Tým pak tvoří několik členů v profesích, které pokrývají celý obchodně-realizační proces.

„Vzhledem ke každoročnímu růstu společnosti v řádech několika desítek procent bylo nutné provést organizační změny. Společnost jsme rozdělili na „zákaznické týmy“, které mají ve svém portfoliu jednotlivé klienty. Tyto týmy znají lépe potřeby zákazníků, dokáží nabídku přizpůsobit jejich stávajícím i budoucím potřebám a v neposlední řadě ovlivňují růst odbornosti svých členů,“ řekl Pavel Šťovíček, ředitel konzultační a technologické společnosti Logos.

Se změnou organizační struktury vznikly vedle zákaznických týmů také „odborné skupiny“ – například CRM (řízení vztahů se zákazníky), DWH-BI (datové sklady a business inteligence: soubor nástrojů sloužící k vytěžování dat pro podporu rozhodování), ECM (Enterprise Content Management: soubor nástrojů umožňující správu elektronických dokumentů a jejich převedení do jednotného úložiště), ITMC (IT Management Consulting) a Mobility (moderní softwarové produkty a špičková řešení z oblasti telekomunikací). Jejich role je specializace na konkrétní typ řešení a své služby klientům dodávají právě prostřednictvím „zákaznických týmů“.

Novinky v organizační struktuře schvalují i personalisté. Například Jan Turek z personální agentury S.T.UNITE consulting uvedl: „Hlavní výhodu spatřuji ve skutečnosti, že jsou jasně určena pravidla, kdo kým je a co dělá, a že se staví na dlouhodobosti vztahu se zákazníkem, a z pohledu zákazníka na čitelnosti dodavatelské společnosti. V dnešní dynamické době je tento trend zřejmě jediným možným pro udržování dobrých vztahů mezi dodavatelem a odběratelem.“

Za největší plus je podle průzkumu společnosti Logos považován úzký vztah mezi obchodními partnery. Klienti mají kdykoli k dispozici určitý, jim vyhrazený tým lidí s odbornými znalostmi z oboru zákazníka. Ti tak lépe znají strategii klienta a jeho denní potřeby. „Díky zákaznickým týmům dokážeme poskytovat služby, které mají pro klienta vyšší přínos a jsou rychleji zaváděny do praxe. Na zákazníka tak máme vždy čas a dobře mu rozumíme. Je to výhodné po všech stránkách – počínaje rychlostí dodání zakázky přes plné vystižení potřeb klienta až po finanční úsporu, která oba jevy logicky provází,“ shrnul Pavel Šťovíček.

AutoCont v poradním týmu HP a nabídka dvou OS v jednom PC

Společnost AutoCont CZ se jako významný autorizovaný servisní partner Hewlett-Packard (HP) stala členem servisního poradního týmu HP – Service Advisory Board (SAB). Stalo se tak na základě dlouhodobého partnerství obou společností. AutoCont CZ v tomto poradním týmu zároveň zastupuje všechny servisní partnery HP z východní Evropy. Členové SAB, kterými jsou pouze vybraní servisní partneři z oblasti EMEA, se pravidelně setkávají a diskutují připravované servisní procesy. Po začlenění připomínek vzešlých z diskuse a jejich odsouhlasení ze strany HP jsou tyto procesy nastaveny v celé Evropě.

AutoCont CZ rovněž zveřejnil zprávu, že nabízí při koupi počítače AutoCont možnost získání jak operačního systému Microsoft Windows Vista Business, tak i Windows XP Professional. S každým modelem počítače, objednaným společně s originálními Microsoft Windows Vista Business, poskytuje zákazníkům možnost „automatického downgradu“ na Windows XP. Spolu s počítačem jsou dodána média a licence na Windows Vista a systém Windows XP Professional je na počítači předinstalován. Instalovanou verzi lze aktivovat telefonicky a v případě možného přechodu na Windows Vista stačí pouze provézt instalaci s přiloženým klíčem (opět s telefonickou aktivací).

Celá věc je velmi praktická pro firmy, které sice plánují přechod na operační systém Microsoft Vista, ale aktuálně potřebují dokoupit nové počítače a používat je ještě nějakou dobu ve stávajícím „firemním standardu“ na Windows XP – výhodou poskytovanou AutoContem jsou právě před­instalovaná Windows XP v této variantě, a tím i úspora času při implementaci. Zároveň zákazník legálně získává licenci Microsoft Vista a šetří finanční prostředky, oproti situaci, kdyby musel v budoucnu kupovat upgrade.

Nejmenší Siemens Gigaset

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices uvedla na trh bezšňůrový telefon Gigaset SL370. Nejnovější model firmy v sobě kombinuje vynikající technologie a elegantní vzhled. Gigaset SL370 je s délkou 114 mm, šířkou 46,5 mm a tloušťkou 22,6 mm nejmenším a nejlépe vybaveným telefonem řady Gigaset – uvnitř atraktivně navrženého telefonu se nachází také spousta prvotřídní technologie.

Nové softwarové vybavení Siemens Gigaset QuickSync s podporou technologie Bluetooth umožňuje automatickou synchronizaci kontaktů mezi telefonem a osobním počítačem a je kompatibilní s programy Microsoft Outlook 2003, Outlook Express i operačním systémem Windows Vista. Uživatelé mohou rychle a snadno přenášet nejen kontakty a ostatní data v telefonu, včetně obrázků nebo šetřičů displeje, ale také připojit a komunikovat přes Bluetooth handsfree sadu. Kapacita adresáře je 250 kontaktů, přičemž ke každému lze zaznamenat až tři telefonní čísla, e-mail nebo datum narozenin a jednotlivé kontakty je možné přenášet jako tzv. vizitky vCard, Funkce „obrázkový CLIP“ (identifikace volajícího) umožňuje přiřadit kontaktům obrázky resp. fotografie, které se pak při volání příslušného kontaktu zobrazí na displeji telefonu. Nový software Gigaset QuickSync je k dispozici ke stažení na internetu.

Gigaset SL370 se ovládá a nastavuje prostřednictvím grafického a textového menu a pětisměrného navigačního tlačítka. Mezi bohatými funkcemi telefonu nechybí praktické handsfree, vibrační alarm, SMS, polyfonní vyzvánění a diář s kalendářem. K jedné základně je možné připojit až šest telefonů, pro které si uživatelé mohou přikoupit i samostatné nabíjecí adaptéry.

Určitě zaujme i vzhled Gigasetu SL370 (v provedení chromové metalízy a matné černě), za který Siemens získal prestižní cenu iF Design.

Bezšňůrový telefon Gigaset SL370 je na českém trhu nabízen prostřednictvím distribučních firem (Fast ČR, ISC Communication Czech, Micos, Setos) a jeho doporučená koncová cena je 3990 Kč s DPH.

Autor článku: Zbyněk Pardubský, Telekomunikace 2007-06.

Článek uvádí aktuální stav a trendy v oblasti řešení založených na využívání optického vlákna v přístupových sítích, které se zkráceně označuje jako FTTx. V úvodu je stručně nastíněna situace na globálním poli širokopásmových přístupových technologií s perspektivami dalšího vývoje. V následující části článku jsou popsány dvě nejrozšířenější řešení FTTx, kterými jsou Ethernet P2P založený na použití standardních datových prvků a pasivní optické sítě GPON, s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých typů řešení. Následují aktuální informace o stavu nasazování optických přístupových sítí na světových a především evropských trzích. Závěr shrnuje situaci na poli FTTx jak z pohledu volby technologického řešení, tak z pohledu trhu se širokopásmovými optickými přístupovými sítěmi.

Více v časopise…

Autor článku: Tomáš Vaněk, Telekomunikace 2007-06.

Technologie přenosu hovorového signálu v sítích IP se úspěšně zabydluje mezi širokou veřejností bez ohledu na možná bezpečnostní rizika. Tento článek popisuje některé typy útoků na internetovou telefonii a popisuje stávající mechanismy, které umožňují těmto hrozbám čelit a realizovat bezpečný přenos VoIP se zaměřením na protokol SIP.

Více v časopise…

Autor článku: Leoš Boháč, Telekomunikace 2007-06.

Cílem toho článku je seznámit čtenáře se základními pojmy a trendy v oblasti optického přenosu ve vysokorychlostních páteřních sítích tak, jak se postupně ve světě rozvíjely. Pozornost je věnována zejména systémům s hustým vlnovým multiplexováním (DWDM), sledovaným parametrům vláken a optickým síťovým prvkům.

Více v časopise…

Autor článku: Gustáv Čepčiansky, Ján Maruščák, Telekomunikace 2007-06.

V súčasnosti najrozšírenejším ponúkaným širokopásmovým pripojením prostredníctvom technológie ADSL je rýchly prístup na internet, kedy sa prepraví smerom k zákazníkovi rádovo niekoľko megabitov za sekundu. Článok sa zaoberá účinnosťou prenosu v prístupovej časti siete cez klasické pripojenie ADSL.

Více v časopise…

Autor článku: PR, Telekomunikace 2007-06.

Čína se dnes stává synonymem strmého ekonomického růstu a technologického pokroku. Ten, kdo tuto zemi navštívil v poslední době, nemohl přehlédnout všudypřítomná vyspělá telekomunikační zařízení a možnosti, které tamní ICT trh nabízí. Sledování fotbalového utkání anebo večerních zpráv na mobilním telefonu již dávno není symbolem pouze Japonska a podobných zemí. Velkou zásluhu na dnešním stavu má i čínský telekomunikační gigant ZTE Corporation, který nyní rozšiřuje své aktivity do celého světa.

Více v časopise…