2007 – 05

RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisů Telekomunikace a Sdělovací technika

Konvergence nebo divergence

Příležitosti a rizika srůstání (konvergence) telefonních a datových služeb a mediální nabídky přinášejí do světa telekomunikací nové výrazy, pojmy, hesla a zkratky. Triple Play/Quadruple Play, elektronický průvodce programem (EPG), digitální videorekordér s pevným diskem (DVR), TV a video na přání (VoD), mobilní televize (Handy TV), podcasting a videocasting, on-line hry, obsah generovaný uživatelem jsou jen příkladem těchto hesel reprezentujících nabídku nových služeb, které postupně získávají pozornost stále širších cílových skupin. Tradiční tržní struktury se mění a nové, částečně „ničivé“, nastupují. Již etablovaní účastnící trhu se dostávají pod rostoucí tlak. Chování spotřebitele a ochota přijímat nabídku nových služeb jsou při vytváření jejich koncepce a uvádění na trh jen těžko vypočitatelné veličiny.

Služby přístupu k mediálnímu obsahu si vyžádají velkou šířku pásma a zpětný kanál. Proto poroste význam přístupových technologií, jako je Triple Play či Quadruple Play. Chování spotřebitele se přitom postupně rozdělí (bude divergovat) do různých uživatelských skupin (kategorií):

 • klasické (audiovizuální) chování je charakterizováno pasivní a reaktivní konzumací (kategorie „opřen v křesle“);
 • využívání internetu se od první kategorie primárně odlišuje svým tendenčně interaktivním způsobem práce (kategorie „předkloněn na židli“);
 • v budoucnosti se spotřebitel dostane do pozice „ProsuMenta“ (proaktivního konzumenta), jenž bude součástí mediálního dění a bude se do jisté míry podílet na vytváření obsahu nebo bude tento obsah, který budou jiní využívat, dokonce sám produkovat (kategorie „jsem středem dění“).

Spotřebitel je otevřen novým možnostem, a proto budou na významu nabývat poslední dvě kategorie uživatelů. Široce dostupné, nenákladné a uživatelsky přívětivé nástroje pro výrobu audio- a videoobsahu umožní spotřebiteli uspokojovat vlastní tvůrčí ambice a komunikovat je se širším publikem.

Požadavek větší časové suverenity a možnosti si sám definovat obsah povede ke změnám nejen v oblasti televize, ale i interaktivních médií. Chování uživatele bude více situační a impulzivnější. A neomezí se jen na mladší uživatelské skupiny. Velký zájem z řad cílových skupin věkově starších uživatelů je již dnes o témata skrývající se pod zkratkami EPG, DVR nebo VoD. Důležitým faktorem úspěchu v rostoucí konkurenci bude hlubší znalost zákazníka a schopnost pružně oslovit malé segmenty trhu.

Narůstající fragmentace obsahu, kanálů a služeb zkomplikuje ve svém důsledku uživatelům život. Zvýší se poptávka po nástrojích usnadňujících orientaci v nabídce. V budoucnosti se tak setkáme i v oblasti televize se samoučicími se aplikacemi, které budou schopny analyzovat chování uživatele a nabídnout mu doporučení pro jeho rozhodování. Vzplane zápas mezi subjekty nabízejícími služby, obsah a koncová zařízení o to zachovat si kontrolu nad přístupem. Výrobci koncových zařízení budou přitom konfrontováni s konfliktem zájmů mezi uživatelem a poskytovatelem obsahu. Příkladem může být set-top box, který znemožňuje přepínání kanálů v průběhu běžícího reklamního bloku. Uživatel je tak nucen sledovat reklamu proti své vůli a jediný účinný prostředek, který proti ní dosud měl – dálkové ovládání, mu nepomůže. Prostor pro souboj o reklamní nástroje tak už není omezen jen na tržní subjekty mezi sebou, ale poprvé postihuje i samotného spotřebitele.

Časové možnosti uživatele jsou omezeny. Tím, že paralelně a současně konzumuje jednotlivá média, je jeho pozornost v každém okamžiku limitována. Významně k tomu přispívají on-line hry, které ve velké míře váží individuální pozornost a spotřebovávají velké množství času. Podobně je rozhlas vytlačován televizí a ta zase interaktivními médii. V tomto směru je pozitivním přínosem fenomén Handy TV (příjmu televize na mobilních terminálech), protože pozitivně ovlivňuje oba faktory – pozornost i čas.

Soutěžení o pozornost je dominujícím paradigmatem při plánování nabídky financované příjmy z reklamy. V oblasti televizního vysílání je možné získat pozornost diváků jen tehdy, když poskytovatel bere v úvahu oba určující faktory – časovou suverenitu spotřebitele a možnost, aby si sám určil, co bude konzumovat.

Klasické formy financování médií založené na reklamě ztrácejí dlouhodobě na atraktivitě. Na jedné straně relevantní cílové skupiny přecházejí k alternativním médiím, na druhé straně je stále více spotřebitelů ochotno zaplatit za to, aby se reklamě vyhnuli. Nové formy reklamy jako Split-Screen, Product-Placement a další Special Ads, které reklamní společnosti včleňují do obsahu, změnu obchodních modelů postavených na reklamě sice zpomalují, ale nezastaví.

Nové možnosti pro uplatnění reklamy se naopak otevírají v aplikacích, jako jsou EPG, Video on Demand, on-line hry. Reklama bude akceptována tam, kde umožní redukovat relevantní náklady a přitom nenaruší interaktivní charakter poskytovaného obsahu. Spotřebitel je připraven za poskytovaný obsah a služby zaplatit. Bude však velmi citlivý na cenu, což povede ke vzniku různých modelů placení a refinancování. Rozhodující přitom je osobní vnímání přidané hodnoty spotřebitelem.

Pro svět médií zítřka bude charakteristická velká dynamika změn a velký inovační potenciál. Od poskytovatelů obsahu a služeb, ať již zavedených, lokálních nebo globálních, to bude vyžadovat schopnost inovace a transformace. Postupně je třeba měnit očekávání zákazníků, vztahy v oblasti hospodářské soutěže, existující obchodní struktury a finanční toky.

Konvergence elektronických médií a telekomunikačních technologií, především distribučních platforem, služeb a koncových zařízení, tak povede ve svém důsledku k divergenci (mnohotvárnosti) – k růstu nabídky, způsobu a složitosti jejího využití, počtu cílových skupin a v neposlední řadě i obchodních modelů. A právě ona mnohotvárnost divergentní budoucnosti je výzvou i perspektivou pro (nové) Telekomunikace – být středem dění.

Testy zařízení WiMAX

Na pražském ČVUT se testovalo zařízení WiMAX produktové řady BreezeMAX 3500 izraelské společnosti Alvarion. Některé z testů byly zaměřeny na chování v reálném provozu, jiné na laboratorní zjištění maximálního dosahu.

ČVUT ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) testovalo čtyři základní parametry zařízení BreezeMAX 3500 – přenosovou rychlost, odezvu, maximální dosah a stabilitu provozu. Přestože zařízení BreezeMAX 3500 pracuje s šířkou pásma pouhých 3,5 MHz (v porovnání s WiFi, kde je k dispozici 20 MHz), nabízí v optimálních podmínkách přenosovou rychlost okolo 8 Mb/s. Při zkouškách se podařilo vytvořit stabilní 10 km spoj s přenosovou rychlostí 8 Mb/s. Při 20km vzdálenosti naměřená přenosová rychlost klesla na 6,5 Mb/s u downlinku a 5,5 Mb/s u uplinku. Odezva spoje se pohybovala kolem 15 ms.

„Kvalita přenosu stejně jako další parametry tedy odpovídají hodnotám deklarovaným výrobcem. Výsledky testů jistě potěší nejen stávající provozovatele WiMAXu, kterých je v ČR již několik desítek, ale i firmy, které o nasazení této moderní technologie uvažují,“ řekl Ivo Kraváček, ředitel společnosti INTELEK, která zařízení Alvarion na český trh dodává.

Cílem laboratorního měření na půdě ČVUT bylo zjistit maximální možnou vzdálenost, na kterou lze pomocí zařízení BreezeMAX 3500 komunikovat. Bez antén a pomocí útlumového členu, který simuloval délku trasy, byly získány údaje o přenosové rychlosti v závislosti na parametrech fyzické vrstvy. Tato závislost byla použita k výpočtu maximální dosažitelné vzdálenosti s použitím standardních antén dodávaných výrobcem (u klientské jednotky interní 18dBi anténa). Z testu vyplynulo, že zařízení dokáže komunikovat až na vzdálenost 53 km s průměrnou přenosovou rychlostí 128 kb/s.

Veřejné zakázky lákají na internetové tržiště

Veřejné zakázky v Česku i zahraničí se staly pro zákazníky hlavním lákadlem vstupu na internetové tržiště. Podle analýzy tuzemského B2B tržiště ABC Českého Hospodářství si sekci veřejných zakázek prohlíží pravidelně třetina uživatelů tržiště. Odkaz navíc každý měsíc přivede na webové stránky ABC Českého Hospodářství 200 nových uživatelů. Největší zájem je o zakázky ze zemí Evropské unie.

Zvýšený zájem se vysvětluje otevřeným přístupem ke kontaktům a velkým množstvím uveřejněných zakázek. Dostat kontakt na veřejnou zakázku není navíc obtížné. Jsou přístupné všem a bezplatně, stačí na webových stránkách kliknout na záložku Veřejné zakázky a vybrat si obor, který zákazníka zajímá. Platící zákazníci mají navíc možnost si novinky nechat zasílat elektronickou poštou.

Na portálu ABC Českého Hospodářství je aktuálně umístěno 32,5 tisíce veřejných zakázek ze zahraničí a 512 z České republiky. Nejvíce veřejných zakázek je z oboru stavebnictví (7929), lidské zdroje, reality, finance, služby a obchod (5812) a doprava, automobily, přeprava a skladování (3656).

Realizovat nákupy přes B2B tržiště je pro poptávající velmi jednoduché. Stačí vložit poptávku a správně ji umístit do oboru, kterého se týká. Denně se rozesílá 21 tisíc e-mailů více než 28 tisícům aktivních uživatelů. Poptávky je možné zadávat zdarma – stejně tak prohlížet nabídky ostatních klientů. Placené služby tržiště se vztahují na možnost zadávat do systému vlastní nabídku a dostávat relevantní poptávku z klientova oboru v předstihu.

Bonus k mobilnímu tarifu O2

Telefónica O2 Czech Republic připravila speciální nabídku v podobě bonusových balíčků. Pro všechny nové tarifní zákazníky, kteří si v období od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007 aktivují vybraný tarif O2 a uzavřou smlouvu na 6 nebo 24 měsíců (12 měsíců v případě studentského tarifu Pohoda Simple), jsou připraveny čtyři bonusové balíčky podle jejich vlastního výběru. Ty mohou využívat v závislosti na zvoleném tarifu a délce úvazku až 1 rok zdarma nebo s výraznou slevou. Vybírat mohou hned ze čtyř oblastí:

 • Neomezené volání – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na všechna mobilní čísla O2 a pevné linky v rámci ČR.
 • Balíček SMS zpráv – 400 SMS měsíčně zdarma do všech sítí.
 • Balíček mobilního připojení – služba O2 Internet Mobil 384 zcela zdarma; služba O2 Internet Mobil 512 nebo O2 Internet Mobil 1024 se slevou 400 Kč měsíčně.
 • Balíček O2 TV – multimediální televize O2 TV Zábava nebo O2 TV Kino zdarma, resp. se slevou vztahující se na vyúčtování mobilních služeb až do výše ceny vybrané programové nabídky v závislosti na výši vyúčtování za mobilní volání.

Nabídka platí jak pro nové zákazníky mobilních služeb O2, tak i pro zákazníky přecházející z předplacených služeb O2 nebo uživatele, kteří přecházejí se svým číslem od konkurence. Podnikatelé a drobní živnostníci mohou navíc využívat zvolený bonusový balíček o tři měsíce déle.

Dokumenty a tabulky na Googlu v češtině

Google spustil službu „Docs & Spreadsheets“ v českém jazyce. Google Docs & Spreadsheets je webová služba zdarma, která umožňuje on-line vytvářet, sdílet, ukládat i spolupracovat (až 50 lidem najednou) na dokumentech a tabulkách. Pokud máte účet na Googlu, kompatibilní webový prohlížeč a internetové připojení, můžete:

 • Vytvářet dokumenty a tabulky, a pak je editovat a přistupovat k nim ze zabezpečeného prostředí.
 • Sdílet dokumenty a tabulky s ostatními uživateli a určit, kdo je může měnit a kdo pouze vidět.
 • Importovat a exportovat dokumenty do nejrůznějších formátů.
 • Jednoduše spolupracovat s ostatními na internetu, a to i současně a v reálném čase.
 • Publikovat dokumenty a tabulky na blogu nebo jako stránku ve formátu HTML.

Internetové služby dávají uživatelům možnost větší kontroly nad svými informacemi, protože k datům mohou přistupovat kdekoli a kdykoli. Umožňují také mnohem jednodušší spolupráci – např. při práci na skupinových projektech není nutné posílat e-maily s přílohami tam a zpátky a neustále zjišťovat, která verze je aktuální… všechny nezbytné úpravy je možné provést na jednom místě a současně. Nová verze služby má podstatně zjednodušit její používání českými uživateli.

GRISOFT v portfoliu Enterprise Investors

GRISOFT, dodavatel bezpečnostního softwaru AVG, získal ocenění Ventura Award za rok 2006 od jednoho ze svých investorů, společnosti Enterprise Investors. GRISOFT byl nominován ve dvou ze tří vyhlášených kategorií a cenu Ventura Award získal v kategorii Nejefektivnější firma. Výsledky již pátého ročníku Ventura Awards byly vyhlášeny 18. 6. 2007 na slavnostním večeru ve Varšavě za účasti J.R. Smithe, generálního ředitele společnosti GRISOFT.

K úspěchu české společnosti přispěla zejména výše zisku před zdaněním v poměru k celkovým aktivům a čistá zisková marže. Významnou roli při hodnocení úspěchů GRISOFT hrálo také rozšíření počtu počítačů chráněných bezpečnostním softwarem AVG na více než 50 milionů. Noví uživatelé a zákazníci přitom pocházejí zejména z velmi náročného trhu Spojených států.

V roce 2006 GRISOFT významně rozšířil svou nabídku bezpečnostních produktů prostřednictvím akvizice německé společnosti ewido networks a integrací jejího anti-spyware nástroje do produktové řady AVG. Výsledkem akvizice je také uvedení jednotného bezpečnostního systému AVG Internet Security 7.5, který nabízí komplexní ochranu osobních počítačů před širokou škálou internetových hrozeb.

GRISOFT dlouhodobě staví na vysoké technologické kvalitě svých produktů, snadném ovládání a vstřícné licenční politice, která za obdobnou cenu přináší zákazníkům možnost používat koupený produkt dvojnásobnou dobu ve srovnání s konkurencí.

Enterprise Investors patří k největším soukromým investičním společnostem ve střední a východní Evropě, kde působí od roku 1990. Enterprise Investors disponují fondy ve výši 1,6 miliardy eur. Doposud firma investovala více než 1 miliardu eur do 104 společností v různých oborech včetně ICT. Celkem 24 firem, ve kterých má Enterprise Investors podíl, již vstoupilo na Varšavskou burzu cenných papírů.

VOLNÝ a eTel pod jednou střechou

Integrace společnosti eTel a VOLNÝ byla oznámena po schválení akvizice skupiny eTel společností Telekom Austria (mateřská společnost VOLNÝ) na konci dubna 2007. Prvním důležitým viditelným krokem a úkolem integrace byla volba společného sídla obou společností.

„Přestěhování do společných kanceláří bylo velmi důležitým krokem, který, mimo jiné, napomůže k propojení silných stránek obou společností. Nejsilnější stránkou obou firem jsou lidé. Kultura obou společností se skvěle doplňuje, a to je předpoklad pro vznik silného operátora. Dobrá spolupráce je tím nejdůležitějším pro naše podnikání a pro služby, které společně poskytujeme našim zákazníkům,“ řekl Clemens Wohlmuth, generální ředitel VOLNÝ a eTel.

Od 25. června 2007 tedy společnost eTel sídlí na adrese: U Nákladového nádraží 8, Praha 3. Ostatní kontakty – infolinka 800 444 411, telefony, faxy a emailové kontakty zůstávají v platnosti.

Integrace eTel a VOLNÝ bude pokračovat právním spojením společností, sjednocováním sítí a propojováním interních procesů a systémů. Všechny závazky společnosti eTel vůči obchodním partnerům a zákazníkům jsou zachovány.

Společnost byla založena v roce 1999. eTel Group je alternativní operátor s pobočkami ve Vídni, Praze, Bratislavě, Budapešti, Varšavě a Frankfurtu. eTel Česká republika provozuje služby pozemní telefonie, internetové a datové sítě na vlastní infrastruktuře a na mezinárodních sítích. eTel Česká republika poskytuje svým firemním i soukromým klientům širokou řadu špičkových služeb v oblasti hlasových, datových a internetových služeb a doplňkového servisu.

VOLNÝ poskytuje všechny druhy pevného připojení k internetu, hlasové a datové služby, síťová řešení, web hosting, server housing, registraci domén a řadu dalších služeb s přidanou hodnotou. Je rychle rostoucím alternativním poskytovatelem služeb ADSL a jedním z největších poskytovatelů internetového připojení. Na českém trhu působí od roku 1995. Jejím 100% vlastníkem je největší rakouský telekomunikační operátor Telekom Austria. VOLNÝ je držitelem certifikátu Microsoft Certified Partner, zakládajícím členem sdružení NIX.CZ, CZ.NIC a aktivním členem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a její sekce AORTA.

BT a pomoc obětem katastrof

Investice 300 000 liber do klíčové IT a komunikační techniky, které je třeba k zajištění aktivní humanitární pomoci po celém světě

Společnost BT oznámila zahájení tříletého partnerství s britskou pobočkou Červeného kříže, které má napomoci obětem katastrof po celém světě. British Telecom, první globální komunikační společnost, která se kdy v tomto ohledu spojila s britskou pobočkou Červeného kříže, poskytne na podporu tohoto programu každoročně 100 000 liber. Výsledky partnerství ve formě aktivní humanitární pomoci po celém světě ocení zejména komunity postižené čím dál častějšími přírodními katastrofami, válkami a dalšími sociálními, politickými a ekonomickými faktory.

Za uvedené prostředky se nakoupí zejména nezbytné satelitní telefony, IT výbava a GPS systémy pro vozidla humanitárních pracovníků. Podpora BT pomůže zvýšit akceschopnost jednotek rychlého nasazení Červeného kříže (tzv. ERU). To je velmi důležité, neboť roste počet globálních katastrof a v té souvislosti také poptávka po rychlejším přístupu k informacím.

S pomocí BT mohou být jednotky ERU v terénu během 24/48 hodin a v prvních fázích krizové situace zřídit do hodiny spojení. BT rovněž prostřednictvím dobrovolnických programů poskytuje know-how a dovednosti svých zaměstnanců a bude financovat jejich výcvikový program.

V roce 2006 britská pobočka Červeného kříže zareagovala na 16 katastrof po celém světě včetně zemětřesení na Jávě, hladomoru v Keni, Etiopii a Somálsku; záplav v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře; sesuvů rozbahněné půdy na Filipínách a na krizi na Středním východě.

Problém s humanitární pomocí spočívá v tom, že je často reaktivní a že se sbírky pořádají až po katastrofě. Tady může BT skutečně pomoci. Díky aktivnímu přístupu a financování tříletého programu bude při spolupráci BT a britské pobočky Červeného kříže příslušná výbava i vyškolený personál připraven k okamžitému nasazení kdekoli na světě, kde propukne humanitární krize.

Autor článku: Karel Šmondrk, Telekomunikace 2007-05.

Společnost Telsey se po úspěchu na vyspělých trzích „západní“ Evropy chystá expandovat na východ. Přesněji na nové trhy v oblasti střední a východní Evropy, kde vidí velký potenciál. Svůj úmysl včetně představení fi rmy, produktů i plánů do budoucna oznámila 12. června na dvoudenní tiskové konferenci ve Vídni, kde také bylo počátkem dubna prostřednictvím dceřiné společnosti Telsey CEE uvedeno do provozu ředitelství pro střední a východní Evropu.

Více v časopise…

Autor článku: Zbyněk Kocur, Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-05.

Článek seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi a aplikacemi bezdrátových systémů označovaných zkratkami WiFi (též WLAN) a WiMAX (též WMAN). Zatímco článek „Sdílení přístupu k médiu u nových standardů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX“ (Telekomunikace 1–3/2007, str. 23–24) se zaměřil speciálně na vrstvu sdílení přenosového média (MAC), nyní se podíváme na obecnější vlastnosti a porovnání obou systémů.

Více v časopise…

Autor článku: Dušan Líška, Telekomunikace 2007-05.

Po velkém úspěchu Světového fóra IPTV v Londýně (IPTV World Forum) v březnu 2007 se ve dnech 15. a 16. května 2007 v hotelu Corinthia Towers v Praze konalo Světové fórum IPTV pro země východní Evropy (IPTV World Forum Eastern Europe – dále jen IPTV WF EE). Tato akce byla součástí celé série konferencí o IPTV, které organizuje britská společnost Junction Ltd. Série bude pokračovat konferencemi IPTV WF Midle East & Africa (listopad 2007, Dubai), IPTV WF Asia (prosinec 2007, Singapur), IPTV WF Latin America (leden 2008, Rio de Janeiro), IPTV WF North America a IPTV World Forum (březen 2008, Londýn).

Více v časopise…

Autor článku: Miroslav Kratochvíl, Telekomunikace 2007-05.

V září roku 2006 uvedla společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na český trh nový produkt, který umožňuje přenos digitálního TV vysílání po telefonní lince, a to i do lokalit mimo pokrytí kabelovou televizí či digitálním vysíláním DVB-T. Řeč je o O2 TV, která je již nyní dostupná pro 1,1 milionu domácností na území České republiky a k dnešnímu dni ji využívá více než 40 000 zákazníků. To lze považovat, vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí, kterým je trh placené televize, za značný úspěch.

Více v časopise…

Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-05.

Přenosový systém pro metalické přístupové sítě, označovaný zkratkou SHDSL, využívá obvykle jeden symetrický pár vedení pro obousměrný symetrický datový provoz. Základní doporučení organizace ITU-T G.991.2 bylo vydáno již roku 2001. Druhá verze zmíněného doporučení obsahuje zdokonalení pro dosažení vyšších přenosových rychlostí.

Více v časopise…

Autor článku: PR, Telekomunikace 2007-05.

S rostoucí mírou vyspělosti mobilních komunikačních technologií a s nárůstem počtu mobilních uživatelů se mobilní operátoři a dokonce i celý telekomunikační průmysl zaměřuje prostřednictvím zlepšování služeb na zvyšování ukazatele ARPU ( Average Re venue Per User – průměrný zisk na uživatele), s čímž souvisí i zvyšování zisku z celého průmyslového řetězce.

Po několika po sobě jdoucích letech rychlého rozvoje se služby krátkých textových zpráv (SMS), coby služby s nejrychleji rostoucím potenciálem, dostaly do stacionární fáze.

Více v časopise…