Petr Beneš, šéfredaktor časopisu

Nové dimenze světa mobilních komunikací

Vážení čtenáři,

neobávejte se, nechci se zde zabývat ani aukcí kmitočtů, ani vývojem tarifů v mobilních sítích. Mobilním operátorům, tak jako tak, nebudou v příštích letech scházet výzvy, před něž je vývoj v oblasti telekomunikací postaví. Pozorovatelé mluví o měnící se krajině odvětví – předplatitelé služeb mobilních sítí budou očekávat vyšší kvalitu a toužit po lepší zkušenosti z využívání nabízených služeb, spolu s ujištěním o robustním zabezpečení dat. Služby se budou vyvíjet, technologie bude jako dosud ovlivňovat hlavní změny a celkové prostředí sítě bude předpokládat poněkud jiné vystupování vůči zákazníkům. Se změnami v sítích se budou operátoři snažit zavádět technologie pro analýzu provozu a vyhledávání poruch. Můžeme očekávat řadu transformaci, které umožní rozkrýt, porozumět a nahlédnout do košatých datových toků, a vytvoří tak cestu pro zavádění nových služeb, zlepšení výkonu sítí a snížení provozních nákladů. V kontextu těchto významných transformací se krajina mobilní komunikace významně mění. A bude se měnit stále. Odlišnost spočívá v tom, že operátoři budou konfrontováni s významnými změnami způsobu, jakým prvky ekosystému telekomunikací koexistují. Staří nepřátelé se stanou novými přáteli, s tím jak operátoři přijmou praktiky poskytovatelů internetových služeb a čas od času dokonce tyto poskytovatele získají do vlastnictví. Praktiky obou pak postupně konvergují, aby mohli nabídnout spojitější konektivitu. Současně se možná staří přátelé stanou novými nepřáteli, s tím jak vzroste konkurence. Zatímco někde dojde ke konvergenci, jinde nastane divergence.

Očekávat lze řadu změn. Poslední zpráva analytické společnosti IDC s názvem „Digitální svět v roce 2020“ říká: „… digitální svět se do roku 2020 rozroste třistanásobně, ze 130 na 40 000 exabajtů, tj. 40 biliónů gigabajtů, více než 5 200 gigabajtů na každého muže, ženu a dítě na Zemi. Od chvíle, kdy čtete tyto řádky, se digitální svět každé dva roky přibližně zdvojnásobí. Odhadovaný pád výnosů z jednoho přeneseného gigabajtu do roku 2015 činí 82 %“.

Mluvíme-li o budoucích trendech, na Mobile World Congress 2013 se v souvislosti s výstavbou mobilních sítí nových generací poprvé objevil pojem Telecoms Intelligence Provider. Zkratkou TIP budou označováni poskytovatelé služeb nabízející operátorům pomoc při zpracování nebývalých objemů dat protékajících jejich vysokokapacitními „potrubími“ tak, aby jim umožnili zlepšit kvalitu a bezpečnost jimi nabízených služeb, udržet rovnováhu mezi praktickými zkušenostmi zákazníků a jejich „smart“ očekáváními, zvýšit konkurenceschopnost a snížit provozní náklady. Poskytovatelé služeb TIP pomohou operátorům porozumět prostředí jejich sítí a pochopit, co se v nich odehrává.

Kdo bude chtít v novém prostředí zvítězit, bude muset, podle slov vrcholového zástupce jednoho z prvních poskytovatelů služeb TIP, uspokojit a pokrýt čtyři dimenze telekomunikační krajiny – chování předplatitele, používané služby a aplikace, prostředí sítě a použité technologie. Sběr dat a jejich analýza v reálném čase v každém z těchto čtyř „rozměrů“ pak může operátorům zajistit potřebnou prozíravost při vytváření lákavých služeb a přispět k vytvoření víceúrovňového hracího pole pro vzájemné soutěžení. Služby nabízené operátory mobilních sítí se pak zcela jistě změní. Stanou se osobnějšími, budou detailněji a věrněji než kdykoliv před tím odrážet chování svých předplatitelů. Budou se měnit podobně, jako se posouvají tektonické vrstvy, budou se navzájem drtit s takovou silou, nasazením a rychlostí, jaké průmysl mobilních komunikací ještě nezažil.